EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0293

Združeni zadevi C-293/12 in C-594/12: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. aprila 2014 (predloga za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland in Verfassungsgerichtshof – Irska in Avstrija) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl in drugi (C-594/12) proti Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland in the Attorney General (Elektronske komunikacije — Direktiva 2006/24/ES — Javno dostopne elektronske komunikacijske storitve ali javna komunikacijska omrežja — Hramba podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem takih storitev — Veljavnost — Členi 7, 8 in 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)

OJ C 175, 10.6.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/6


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. aprila 2014 (predloga za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland in Verfassungsgerichtshof – Irska in Avstrija) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl in drugi (C-594/12) proti Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland in the Attorney General

(Združeni zadevi C-293/12 in C-594/12) (1)

((Elektronske komunikacije - Direktiva 2006/24/ES - Javno dostopne elektronske komunikacijske storitve ali javna komunikacijska omrežja - Hramba podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem takih storitev - Veljavnost - Členi 7, 8 in 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah))

2014/C 175/07

Jezik postopka: angleščina in nemščina

Predložitveni sodišči

High Court of Ireland in Verfassungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl in drugi (C-594/12)

Tožene stranke: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland in the Attorney General

Ob udeležbi: Irish Human Rights Commission

Predmet

(Zadeva C-293/12)

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – High Court of Ireland in Verfassungsgerichtshof – Razlaga členov 3, 4 in 6 Direktive 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES (UL 2006, L 105, str. 54) – Omejitev pravic tožeče stranke na področju mobilne telefonije – Združljivost s členoma 5(4) in 21 PDEU – Združljivost s členi 7, 8, 10 in 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(Zadeva C-594/12)

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Verfassungsgerichtshof – Veljavnost členov od 3 do 9 Direktive 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES (UL L 105, str. 54) glede na člene 7, 9 in 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Razlaga Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in zlasti njenih členov 7, 8, 52 in 53, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355) ter Uredbe (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 26, str. 102) – Zahteva za oceno ustavnosti, ki se nanaša na morebitno neustavnost nekaterih določb zveznega zakona o telekomunikacijah, s katerim je bila prenesena Direktiva 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij.

Izrek

Direktiva 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES je neveljavna.


(1)  UL C 258, 25.8.2012.

UL C 79, 16.3.2013.


Top