EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/113/07

Poziv za zbiranje predlogov - Skupni usklajeni program Evropske unije za raziskave podjetij in potrošnikov

OJ C 113, 15.4.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/27


Poziv za zbiranje predlogov - Skupni usklajeni program Evropske unije za raziskave podjetij in potrošnikov

2014/C 113/07

1.   Cilji in opis

Komisija objavlja poziv za zbiranje predlogov (sklic ECFIN 2014 001/A4) za opravljanje raziskav v okviru skupnega usklajenega programa EU za raziskave podjetij in potrošnikov v 28 državah članicah EU in naslednjih državah kandidatkah: Islandiji, Črni gori, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Republiki Srbiji in Turčiji.

Program je namenjen zbiranju informacij o stanju gospodarstev v državah članicah EU in državah kandidatkah, da bi lahko primerjali njihove poslovne cikle za potrebe upravljanja EMU (ekonomske in monetarne unije). Program je postal nepogrešljivo orodje pri procesu spremljanja gospodarstev v okviru EMU in za namene splošne gospodarske politike.

Raziskave so osredotočene na vodstvene delavce v proizvodnem sektorju (raziskave o industriji in naložbah) ter v sektorjih gradbeništva, trgovine na drobno in storitev, kot tudi na potrošnike. Komisija namerava skleniti sporazume z organi, ki so usposobljeni za izvedbo ene ali več od naslednjih raziskav:

raziskava o industriji

raziskava o naložbah

raziskava o gradbeništvu

raziskava o trgovini na drobno

raziskava o storitvah

raziskava potrošnikov

priložnostne raziskave o aktualnih gospodarskih vprašanjih. Slednje se že po opredelitvi izvajajo ob določenih priložnostih in se opravljajo poleg mesečnih raziskav, pri tem pa se uporabljajo enaki uveljavljeni vzorci kot pri mesečnih raziskavah, da se pridobijo informacije o posebnih vprašanjih gospodarske politike.

Za ta namen bo okvirni sporazum o partnerstvu sklenjen za največ šest let. V skladu s tem okvirnim sporazumom o partnerstvu lahko pogodbenice sklenejo šest posebnih letnih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Oddelek Komisije, odgovoren za izvajanje in upravljanje tega ukrepa, je Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve (ECFIN).

2.   Upravičenost

V okviru tega poziva za zbiranje predlogov so do oddaje vlog upravičene samo pravne osebe s sedežem v naslednjih državah:

državah članicah EU

državah kandidatkah in

državah Efte in EGP.

3.   Sredstva in trajanje projekta

Skupna letna proračunska sredstva na voljo za vse raziskave znašajo približno 5 620 000 EUR (pet milijonov šeststo dvajset tisoč eurov). Najvišja stopnja sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi EU znaša 50 % upravičenih stroškov za vsako raziskavo. Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

Upravičenci so izbrani za obdobje, ki ne presega 6 let. Sklene se lahko šest posebnih letnih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev. Ukrep za prvo leto bo zajemal obdobje od 1. maja 2015 do 30. aprila 2016.

4.   Rok za oddajo vlog

Vloge morajo biti poslane najkasneje do roka: 18. junij 2014.

Po pošti:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3– Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Po kurirski službi ali osebno:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3– Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

5.   Dodatne informacije

Podroben opis poziva za zbiranje predlogov, obrazec vloge in njegove priloge so na voljo na spletišču europa.eu na naslednjem naslovu:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Vloge morajo izpolnjevati formalne zahteve, določene v podrobnem opisu poziva. Vloge se morajo predložiti v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije z uporabo obrazca vloge in drugih standardnih obrazcev, kadar se zahtevajo. Kljub temu so dobrodošle vloge v angleškem jeziku, saj bodo olajšale postopek ocenjevanja. Kjer je smiselno, se lahko na ločenih listih vključijo dodatne informacije, ki so po mnenju vložnika potrebne.

Predlogi bodo ocenjeni v skladu z načelom preglednosti in enake obravnave. Ocenjevalni odbor bo vse vloge ocenil glede na merila za upravičenost, izključitev, izbor in dodelitev, kot so opredeljena v omenjenem opisu poziva.


Top