EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/087/07

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/13/14 – V okviru programa Erasmus+ „Nacionalni organi za vajeništva“

OJ C 87, 26.3.2014, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 87/10


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/13/14

V okviru programa Erasmus+ „Nacionalni organi za vajeništva“

2014/C 87/07

1.   Cilji in opis

Cilj razpisa je podpirati uvedbo ali posodabljanje vajeništev v okviru sistemov začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Razpis spodbuja razvoj visokokakovostnega vajeniškega usposabljanja in odličnosti pri učenju na delovnem mestu v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek partnerstev med nacionalnimi organi, pristojnimi za izobraževanje, zaposlovanje in gospodarske zadeve, socialnimi partnerji, ustreznimi posredniškimi organi (kot so gospodarske, industrijske in obrtne zbornice ter poklicne in sektorske organizacije), ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugimi ustreznimi deležniki.

Ta razpis je namenjen nacionalnim organom, ki so pristojni za sisteme vajeništva, vključene v sisteme začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v vseh državah, vključenih v program Erasmus+, ali organizacijam, ki jih zadevni organi imenujejo.

Neposredna vključenost pristojnih nacionalnih organov se zahteva za zagotovitev, da lahko projekti učinkovito prispevajo k nacionalnim reformam za oblikovanje visokokakovostnih programov vajeništva ter da jih je mogoče povezati z delom Evropske koalicije za vajeništva in spremljanjem izvajanja sporočila iz Brugga. Vsak projekt bo temeljil na praksah iz ene ali več držav, vključenih v program Erasmus+, s čimer bo imel koristi od prenosa znanja in izkušenj. Dejavna vključenost nacionalnih deležnikov s področja vajeništva, kot so socialni partnerji (organizacije delodajalcev in delavcev), šole poklicnega izobraževanja in usposabljanja, posamezna podjetja in posredniške organizacije, bo občutno vplivala na kakovost predloga.

Ta razpis je eden od ukrepov v podporo Evropski koaliciji za vajeništva in podpira prizadevanja držav članic za politično reformo na tem področju.

2.   Upravičenci

Ta razpis je namenjen nacionalnim organom, ki so pristojni za sisteme vajeništva, vključeni v sisteme začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja in si prizadevajo za njihovo reformo v vseh državah, ki so vključene v program Erasmus+.

Vloge za nepovratna sredstva morata predložiti vsaj dva subjekta iz vsaj dveh različnih držav, vključenih v program.

Upravičeni glavni prijavitelj (koordinator) mora biti nacionalni organ ali organizacija, ki jo imenuje nacionalni organ, pristojen za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter določanje, spremljanje in morebitno revizijo zakonodajnega okvira za vajeništva, s sedežem v državi, vključeni v program.

Upravičeni soprijavitelji so lahko ministrstva in drugi deležniki, kot so socialni partnerji, podjetja, gospodarske zbornice, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja itd.

Če je glavni prijavitelj (koordinator) organizacija, ki jo imenuje nacionalni organ, mora biti zadevni nacionalni organ vključen v prijavo kot soprijavitelj, pridruženi subjekt ali pridruženi partner, ki sodeluje pri izvajanju brez povračila stroškov.

Fizične osebe ne izpolnjujejo pogojev za predložitev vloge.

Upravičene države so:

28 držav članic Evropske unije,

države Efte in EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška (1),

državi kandidatki EU: Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (2),

potencialne države kandidatke EU: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija (2).

3.   Upravičene dejavnosti

Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, morajo biti jasno povezane s sedanjimi ali načrtovanimi reformami za vzpostavitev ali krepitev programov vajeništva in biti močno vključene vanje. V dejavnostih, pri katerih sodelujejo ustrezni nacionalni deležniki, se upoštevajo nasveti in strokovno znanje kolegov iz ene ali več držav, ki so vključene v program Erasmus+ in imajo dobro vzpostavljene sisteme vajeništva ali izvajajo podobne reformne procese.

V okviru tega razpisa za zbiranje predlogov so upravičene naslednje vrste dejavnosti:

pregledi nacionalnih osnutkov zakonodaje, študije izvedljivosti (vključno z zadevnimi študijami za pilotne sektorje, ki bodo vključeni v vajeništvo), analize stroškov in koristi,

podrobni akcijski načrti za razvoj in izvajanje reform na področju vajeništva,

vrednotenje pilotnih programov in zasnova metodologij vrednotenja, vključno s kazalniki kakovosti,

organizacija konferenc, seminarjev in delovnih skupin in/ali sodelovanje na/v njih,

dejavnosti usposabljanja, vključno s strategijo za pridobitev statusa izvajalca usposabljanja v podjetjih,

kampanje ozaveščanja, vrednotenje in razširjanje rezultatov; dejavnosti, ki podpirajo trajnost projekta (promocija med ciljno populacijo in morebitnimi prihodnjimi partnerji),

izmenjave dobrih in/ali inovativnih praks,

raziskovalne dejavnosti,

izkustvene skupnosti.

Projekti trajajo 24 mesecev. Vloge za projekte, za katere se načrtuje krajše ali daljše trajanje od obdobja, navedenega v tem razpisu za zbiranje predlogov, ne bodo sprejete.

4.   Merila za dodelitev

Vloge, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, se bodo presojale na podlagi naslednjih meril:

1.

ustreznost projekta (največ 40 točk – minimalni prag 20 točk);

2.

kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 20 točk – minimalni prag 10 točk);

3.

kakovost konzorcija projekta in ureditve sodelovanja (največ 20 točk – minimalni prag 10 točk);

4.

učinek in razširjanje (največ 20 točk – minimalni prag 10 točk).

5.   Proračun

Ocenjeni skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov, je največ 4 milijone EUR.

Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo znašal med 100 000 in 300 000 EUR. Agencija pričakuje, da bo financirala približno 16 predlogov.

Nepovratna sredstva EU so omejena na najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 75 % upravičenih stroškov.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

6.   Rok za oddajo vlog

Vloge morajo biti predložene najpozneje 26. junija 2014 do 12. ure (opoldne) (po bruseljskem času).

Vloge izpolnjujejo naslednje zahteve:

predložiti jih je treba izključno na ustreznem uradnem spletnem prijavnem obrazcu,

sestavljene so lahko v katerem koli uradnem jeziku EU.

Opozarjamo vas, da bodo obravnavane le vloge, predložene prek spleta na e-obrazcu.

Če te zahteve ne bodo izpolnjene, bo vloga zavrnjena.

7.   Podrobnejše informacije

Navodila in prijavni obrazec so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz navodil.


(1)  Sodelovanje Islandije, Lihtenštajna in Norveške je pogojeno s sklepom Skupnega odbora EGP. Če uredba o programu Erasmus+ ob sprejetju sklepa o nepovratnih sredstvih ne bo vključena v sporazum EGP, udeleženci iz teh držav ne bodo prejeli finančnih sredstev in ne bodo upoštevani pri najmanjši velikosti konzorcijev/partnerstev.

(2)  Sodelovanje Turčije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije v tem razpisu za zbiranje predlogov je pogojeno s podpisom memoranduma o soglasju med Komisijo in pristojnimi organi vsake od teh držav. Če memorandum o soglasju ob sprejetju sklepa o nepovratnih sredstvih ne bo podpisan, udeleženci iz teh držav ne bodo prejeli finančnih sredstev in ne bodo upoštevani pri najmanjši velikosti konzorcijev/partnerstev.


Top