EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/155/09

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP

OJ C 155, 1.6.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/9


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 155/09

1.

Komisija je 25. maja 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Telefonaktiebolaget LM Ericsson, („Ericsson“, Švedska) pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad poslovno dejavnostjo radiodifuzijskih storitev podjetja Technicolor SA („Technicolor“, Francija). Podjetje Ericsson prek hčerinskih družb v popolni lasti skupine Ericsson Group zlasti pridobi ves izdani delniški kapital in glasovalne pravice v zvezi z (i) omrežnimi storitvami podjetja Technicolor Francija SAS, (ii), storitvami podjetja Nederlands Omroepproducktie Bedrijf NV, (iii) radiodifuzijskimi storitvami podjetja Technicolor UK Ltd, (iv) omrežnimi storitvami podjetja Technicolor UK Ltd in (v) distribucijskimi storitvami podjetja Technicolor UK Ltd (skupaj „poslovna dejavnost radiodifuzijskih storitev Technicolor“).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Ericsson je mednarodni ponudnik opreme, tehnologije in storitev za telekomunikacijske operaterje mobilnih in fiksnih omrežij, vključno z mobilnimi tehnologijami 2G, 3G in 4G. Ericsson je dejaven tudi na področju zagotavljanja upravljanih radiodifuzijskih storitev na Švedskem,

poslovna dejavnost radiodifuzijskih storitev Technicolor francoskega mednarodnega podjetja Technicolor (prej Thomson SA in Thomson Multimedia) zajema zagotavljanje upravljanih radiodifuzijskih storitev, zlasti zagotavljanje rešitev za oblikovanje, upravljanje, postprodukcijo, dobavo in dostop do videa, za sektor komunikacij in medijev ter zabavno industrijo. Poslovne dejavnosti upravljane radiodifuzije podjetja Technicolor so osredotočene na Francijo, Nizozemsko in Združeno kraljestvo.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


Top