EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(04)

Objava vloge za spremembo v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

OJ C 71, 9.3.2012, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/33


Objava vloge za spremembo v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

2012/C 71/10

V skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper vlogo za spremembo. Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih od dneva te objave.

VLOGA ZA SPREMEMBO

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

VLOGA ZA SPREMEMBO V SKLADU S ČLENOM 9

„CARNE MARINHOA“

ES št.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša:

ime proizvoda

Image

opis proizvoda

Image

geografsko območje

Image

dokazilo o poreklu

metoda pridobivanja

povezanost

Image

označevanje

nacionalne zahteve

drugo (navedite)

2.   Vrsta spremembe:

sprememba enotnega dokumenta ali povzetka

Image

sprememba specifikacije registriranega ZOP ali ZGO, za katerega enotni dokument in povzetek nista bila objavljena

sprememba specifikacije, pri kateri objavljenega enotnega dokumenta ni treba spremeniti (člen 9(3) Uredbe (ES) št. 510/2006)

začasna sprememba specifikacije zaradi obveznih sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepov, ki so jih uvedli javni organi (člen 9(4) Uredbe (ES) št. 510/2006)

3.   Spremembe:

3.1   Opis proizvoda:

Cilj spremembe je omogočiti trženje proizvoda „Carne Marinhoa“, razvrščenega v razrede po starosti in teži v skladu z veljavno zakonodajo, ter na podlagi dejanske teže živali na dan zakola glede na genske izboljšave, katerih namen je dajanje prednosti uporabi goveda za meso namesto za delo.

Različne označbe razredov proizvoda glede starosti in teže živali ob zakolu so v skladu z veljavno zakonodajo.

3.2   Geografsko območje:

Rejci v občinah Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho in Soure, ki mejijo na geografsko območje, na katerem se proizvaja „Carne Marinhoa“, so združenje „Agrupamento de Produtores Gestor da Denominação de Origem“ zaprosili za razširitev tega območja z utemeljitvijo, da so izpolnjeni vsi pogoji, potrebni za pridobivanje proizvoda, zlasti glede krme, živinoreje, gostote živali, načina reje, pasme in tradicije. Naslednji pogoji so v teh občinah podobni ali celo identični: prst in podnebni pogoji, živinorejske prakse, gostota živali, prevladujoče rastlinstvo, sama pasma Marinhoa, kmetijske prakse ter način reje in krma, zaradi česar nastane proizvod s povsem enakimi fizičnimi, kemičnimi in organoleptičnimi značilnostmi, kot jih ima proizvod „Carne Marinhoa“.

3.3   Dokazilo o poreklu:

Cilj je izvajati določbe iz Uredbe (ES) št. 510/2006 in Uredbe (ES) št. 1898/2006 v zvezi z dokazilom o poreklu, pri čemer se zagotovi, da so postopki, ki jih morajo izvajati rejci, klavnice, razsekovalnice in pakirnice, bolj jasni in natančni, da se zagotovi jamstvo glede geografskega porekla proizvoda.

3.4   Označevanje:

Navedene določbe se izpopolnijo in pojasnijo, poleg tega pa se sprejmejo še druge določbe, da se tretjim osebam prepreči uporaba vrednosti in ugleda označbe porekla ter prepove navajanje imen distributerjev in drugih agentov na ZOP. Vendar dodajanje teh označb na oznaki proizvoda ni prepovedano.

Specifikacija vsebuje tudi nekatere uredniške in jezikovne spremembe.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„CARNE MARINHOA“

ES št.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Ime:

„Carne Marinhoa“

2.   Država članica ali tretja država:

Portugalska

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila:

3.1   Vrsta proizvoda:

Skupina 1.1

Sveže meso (in drobovina)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke:

Meso goveda pasme Marinhoa, za katero sta značilna tolstost in dolg gobec, je zelo mehko in sočno. Barva mesa Marinhoa je bledo rožnata pri teletini do temno rdeča pri govedini; meso je čvrsto in nekoliko vlažno, zaradi česar je sočno. Maščoba je bele do rumenkaste barve, odvisno od starosti živali. Načini prodaje mesa:

teletina – klavni trupi ali kosi živali, ki je bila ob zakolu stara največ 8 mesecev. Klavni trup tehta med 70 kg in 180 kg;

govedina – klavni trupi ali kosi živali, ki je bila ob zakolu stara 8–12 mesecev. Klavni trup tehta do 240 kg;

samci ali samice goveda – klavni trupi ali kosi samcev ali samic, ki so bile ob zakolu stare 12–30 mesecev. Klavni trup tehta več kot 180 kg;

krava – klavni trupi ali kosi krave, ki je bila ob zakolu stara več kot 30 mesecev. Klavni trup tehta več kot 220 kg;

bik – klavni trup ali kosi bika, ki je bil ob zakolu star več kot 30 mesecev. Klavni trup tehta do 220 kg.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode):

Ni relevantno.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora):

Reja goveda Marinhão, kot se izvaja na zadevnem geografskem območju, temelji na tradicionalni živinski krmi, kot so bogata naravna travišča v tej regiji.

Govedo se v obdobju, ki ga preživi v zaprtih prostorih, hrani s krmo iz ljuljke, koruze (rese), slame in sena, ki se proizvedejo na sami kmetiji ali jih proizvajajo kmetije v regiji.

Običajno se živalim daje tudi krma, ki je proizvedena na kmetiji in sestavljena predvsem iz koruze, riža ali drugih žit in stranskih proizvodov rastlinskega izvora, ki rastejo na kmetiji.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju:

„Carne Marinhoa“ se lahko pridobi le iz živali, ki se skotijo, vzredijo in zakoljejo na opredeljenem geografskem območju. Vse živali morajo biti vpisane v register rojstev, pri čemer morajo biti potomci goveda, vpisanega v rodovniško knjigo pasme Marinhoa, prav tako vpisani v to rodovniško knjigo.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.:

3.7   Posebna pravila za označevanje:

Ne glede na tržno predstavitev mesa je obvezna uporaba navedbe „Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida“ skupaj z znakom skladnosti, ki ga ni mogoče spremeniti ali izbrisati, in logotipom za „Carne Marinhoa“.

Image

Tržnemu imenu, tj. Carne Marinhoa ZOP, ne sme biti dodano nobeno drugo sklicevanje ali navedba, niti blagovne znamke distributerjev ali drugih udeležencev, čeprav so ti lahko navedeni na oznaki.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja:

Geografsko območje, na katerem se skotijo, vzredijo in zakoljejo živali za proizvodnjo „Carne Marinhoa“, obsega: občine Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure in Vagos ter okraje Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta in Palmaz v občini Oliveira de Azeméis.

5.   Povezanost z geografskim območjem:

5.1   Posebnosti geografskega območja:

Geografsko območje je eno najrodovitnejših območij na Portugalskem ter zajema povodja rek Vouga, Águeda in Antuã. Na območju Marinha je prst sorazmerno blatna in zelo rodovitna, podzemna voda ni preveč globoka, možnosti za živinsko krmo pa je veliko. Gojenje žit, zlasti koruze, prevladuje na manj močvirnatih območjih. Zaradi značilnosti te vrste prsti je bila uporaba mehanizacije otežena, zato so kmetje za delo na zelo težki prsti potrebovali veliko goveda. Govedo je bilo zato na to območje naseljeno iz dveh razlogov, in sicer zaradi dela in mesa.

Zaradi teh pogojev so se živali prosto krmile na manjših zemljiščih ali pa so jih krmili z živinsko krmo in žitnimi proizvodi.

5.2   Posebna lastnost proizvoda:

Govedo Marinhão, ki je zelo dobro prilagojeno razmeram v regiji, je bilo na tem območju prvotno naseljeno iz dveh razlogov, in sicer zaradi dela in mesa. Medtem ko se je gojenje tradicionalnih posevkov in krme nadaljevalo, goveda niso več uporabljali za delo. Zato so poskušali pasmo izboljšati, da bi se povečala zmogljivost goveda v zvezi s proizvodnjo mesa.

Za govedo Marinhão so značilne mesnatost in fizične značilnosti, ki so prilagojene težki prsti v regiji; za te pogoje je značilna živinorejska praksa.

Klavni trupi, ki se pridobijo iz tega sistema proizvodnje, so sorazmerno veliki. Barva mesa klavnih trupov je bledo rožnata pri teletini do temno rdeča pri govedini; meso je čvrsto in nekoliko vlažno. Maščoba je bela do rumenkasta, odvisno od starosti živali.

Meso je izjemno sočno in okusno.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO):

Zaradi prsti in podnebnih pogojev v regiji, značilnosti pasme in razpoložljive hrane v naravnem okolju so živali srednje velike do velike, pri čemer so včasih klavni trupi glede na starost ob zakolu težki, maščobnih oblog na klavnem trupu in v njem ter v telesnih votlinah pa je malo. Posebne značilnosti mesa so sočnost in mehkost, izrazit okus, čvrstost in prijetna tekstura med žvečenjem ter predvsem značilna vonj in okus, ki nista preveč izrazita zaradi okolja in trave, s katero se živali prosto krmijo, ali dodane naravne živinske krme.

Sklic na objavo specifikacije:

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.


Top