EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/06

Javni razpis za zbiranje predlogov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET)

OJ C 71, 9.3.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/8


Javni razpis za zbiranje predlogov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET)

2012/C 71/06

1.   Cilji in opis

Zaradi vzpostavitve evropskega omrežja za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ReferNet) je cilj tega razpisa izbrati po enega kandidata iz Irske in Španije (glejte spodnjo točko 3 pod merili upravičenosti), s katerim bo center Cedefop sklenil štiriletni okvirni sporazum o partnerstvu, in z vsakim uspešnim kandidatom skleniti poseben sporazum o dodelitvi sredstev za 8-mesečni delovni načrt, ki ga bo treba izvesti leta 2012.

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), ki je bil ustanovljen leta 1975 in ima od leta 1995 sedež v Grčiji, je agencija Evropske unije (EU). Naloga tega centra, ki je priznan kot uradni vir informacij in strokovnega znanja o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, spretnostih in veščinah, je podpirati razvoj evropske politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prispevati k njenemu izvajanju.

ReferNet je evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Njegova naloga je podpirati center Cedefop s poročanjem o razvoju nacionalnih sistemov in politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter z večanjem prepoznavnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in proizvodov centra Cedefop. Omrežje sestavlja 29 članov iz držav članic EU, Islandije in Norveške, ki so znani kot njegovi nacionalni partnerji. To so ključne institucije, vključene v poklicno izobraževanje in usposabljanje v državi, ki jo zastopajo.

Okvirni sporazumi o partnerstvu se izvajajo na podlagi posebnih sporazumov o dodelitvi sredstev. Zato kandidati ne predložijo samo predloga za štiriletno okvirno partnerstvo (na podlagi katerega bo z uspešnim kandidatom podpisan okvirni sporazum o partnerstvu za obdobje 2012–2015), ampak tudi vlogo za dodelitev sredstev za ukrepe v letu 2012 (na podlagi katere se lahko podpiše poseben sporazum o dodelitvi sredstev za obdobje 8 mesecev v letu 2012). Kandidat mora izkazati sposobnost za izvedbo vseh dejavnosti, predvidenih v štiriletnem obdobju, in zagotoviti ustrezno sofinanciranje izvajanja delovnega načrta.

2.   Proračunska sredstva in trajanje projekta

Ocenjena razpoložljiva proračunska sredstva za štiriletne okvirne sporazume o partnerstvu znašajo 4 000 000 EUR, odvisno od letnih odločitev proračunskega organa.

Skupna razpoložljiva proračunska sredstva za letni delovni načrt za leto 2012 (trajanje projekta: 12 mesecev) znašajo 955 000 EUR za 27 držav članic, Islandijo in Norveško.

Dodeljena sredstva se razlikujejo glede na število prebivalcev v državi, odobrijo pa se za izvajanje letnega delovnega načrta. Skupna razpoložljiva proračunska sredstva za delovni načrt za leto 2012 bodo razdeljena na podlagi treh skupin držav glede na število prebivalcev države:

—   1. skupina držav: Ciper, Estonija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Slovenija in Islandija. Največji znesek dodeljenih sredstev: 23 615 EUR.

—   2. skupina držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka republika, Danska, Finska, Grčija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška republika, Švedska in Norveška. Največji znesek dodeljenih sredstev: 33 625 EUR.

—   3. skupina držav: Francija, Nemčija, Italija, Poljska, Španija, Združeno kraljestvo. Največji znesek dodeljenih sredstev: 43 620 EUR.

Ker naj bi letne dejavnosti partnerja omrežja ReferNet na Irskem in v Španiji v letu 2012 trajale manj kot 12 mesecev, bodo ustrezna dodeljena sredstva nižja od zgoraj navedenega najvišjega zneska na državo v omenjenem letu.

Unija bo sredstva dodelila kot finančni prispevek k stroškom prejemnika (in/ali soprejemnikov), temu pa je treba dodati še lasten finančni prispevek in/ali lokalne, regionalne, nacionalne in/ali zasebne prispevke. Skupni prispevek Unije ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov.

Cedefop si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih proračunskih sredstev.

3.   Merila za upravičenost

Kandidat mora za upravičenost izpolnjevati naslednje zahteve:

(a)

biti mora javna ali zasebna organizacija s pravnim statusom, ki je pravna oseba (kar pomeni, da se fizične osebe, tj. posamezniki, ne morejo prijaviti);

(b)

sedež mora imeti v eni od naslednjih držav:

Irska,

Španija.

4.   Rok

Vloge za okvirni sporazum o partnerstvu in delovni načrt za leto 2012 je treba poslati najpozneje do 16. aprila 2012.

Delovni načrt za leto 2012 se bo po sklenitvi posebnega sporazuma o dodelitvi sredstev za leto 2012 začel izvajati maja 2012 in bo trajal 8 mesecev.

5.   Dodatne informacije

Podrobnosti o razpisu za zbiranje predlogov, obrazec za prijavo in vse priloge bodo na voljo od 13. marca 2012 na spletni strain centra Cedefop na naslovu:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Vloge morajo izpolnjevati vse zahteve, določene v celotnem besedilu razpisa, in biti predložene na predvidenih uradnih obrazcih.

Predlogi bodo ocenjeni po načelih preglednosti in enake obravnave.

Vse predložene vloge bo na podlagi meril za upravičenost, izključitev, izbiro in dodelitev, opredeljenih v celotnem besedilu razpisa, ocenil odbor strokovnjakov.


Top