EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XX0209(03)

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi Aluminijev fluorid (Zadeva COMP/39.180)

UL C 40, 9.2.2011, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/20


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1) v zadevi Aluminijev fluorid

(Zadeva COMP/39.180)

2011/C 40/12

Osnutek odločbe v tej zadevi je podlaga za naslednje ugotovitve:

Ozadje

Podjetje Boliden Odda A/S je marca 2005 vložilo prošnjo za imuniteto v skladu z obvestilom o prizanesljivosti iz leta 2002. Komisija je podjetju Boliden odobrila pogojno imuniteto 28. aprila 2005.

Na podlagi preiskave Komisije, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da so proizvajalci aluminijevega fluorida, kemijske spojine v obliki belega prahu, ki se uporablja pri proizvodnji aluminija, usklajeno ravnali pri izmenjevanju občutljivih informacij ter dogovarjanju o cenah, povišanju cen in delitvi trga.

Komisija je izvedla preiskave v prostorih podjetij Alufluor AB, Derivados del Fluor SA, Fluorsid SpA in C.E. Guilini & C. Srl. Opravila je tudi razgovore z nekdanjim uslužbencem vlagatelja prošnje za prizanesljivost. Poleg tega so bile poslane zahteve po informacijah iz člena 18 v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2003.

Podjetje Fluorsid SpA je neposredno pred izdajo obvestila o nasprotovanju, in sicer 22. aprila 2007, vložilo prošnjo za prizanesljivost, ki jo je Komisija zavrnila 13. julija 2007.

Obvestilo o nasprotovanju

Obvestilo o nasprotovanju je bilo sprejeto 24. aprila 2007 in poslano naslednjim strankam: Boliden Odda A/S, Derivados del Fluor, Fluorsid SpA, Industries Chimiques du Fluor, Industrial Química de Mexico, Minerales y Productos Derivados, Minmet Financing Company, Outokumpu in QB Industrias. Stranke so obvestilo o nasprotovanju in CD-ROM z dokumentacijo prejele med 26. in 30. aprilom 2007. Več strank je zaprosilo za kratko podaljšanje rokov, ki ga je odobril tedanji pooblaščenec za zaslišanje, Serge Durande.

Dostop do dokumentacije

Medtem se je pojavila težava glede dostopa do dokumentacije, čemur je 18. in 19. junija 2007 sledilo pošiljanje novega CR ROM-a, kar je pomenilo, da so bili roki nanovo določeni. Končni roki so bili od 1. do 10. avgusta 2007. Vse stranke so pravočasno odgovorile.

Zvočni zapisi razgovorov z nekdanjim uslužbencem vlagatelja prošnje za prizanesljivost so bili povzeti v dokumentu in vloženi v dokumentacijo. Komisija se zanaša samo na podatke iz podpisanega dokumenta, ampak stranke imajo pravico dostopa do zvočnih zapisov, saj so ti mehanska reprodukcija tistega, kar je bilo izrečeno na razgovorih. V podpisani povzetek je bila vključena tudi potrditev, da se lahko dostop do zvočnih zapisov zagotovi drugim strankam. Ker temu nista nasprotovala niti oseba, s katero je bil opravljen razgovor, niti vlagatelj prošnje za prizanesljivost, so bili zapisi poslani drugim strankam na njihovo zahtevo.

Domnevno neopravljeno posvetovanje po Evro-sredozemskem sporazumu

Podjetje Industries Chimiques du Fluor je trdilo, da bi morala Komisija upoštevati Evro-sredozemski sporazum, sklenjen med EU in vlado Tunizije, ter se o postopku posvetovati s pridružitvenim odborom. Vendar Komisija v tej zadevi uporablja člen 81 Pogodbe, ne pa Evro-sredozemskega sporazuma. Ta sporazum v vsakem primeru ne daje nobenih posebnih pravic zasebnim podjetjem v tem postopku.

Tretje stranke

V postopek ni bilo vključene nobene tretje stranke.

Ustno zaslišanje

Ustno zaslišanje je potekalo 13. septembra 2007. Vse stranke so bile prisotne na zaslišanju.

Osnutek odločbe

Osnutek odločbe ni bil poslan nekaterim naslovnikom obvestila o nasprotovanju, in sicer: Derivados del Fluor, SA, Minerales y Productos Derivados, SA (matična družba družbe Derivados del Fluor) in Outokumpu Oyj, zlasti zato ker je bilo trajanje kršitev iz osnutka odločbe v primerjavi s tistim iz obvestila o nasprotovanju skrajšano.

Osnutek odločbe, predložen Komisiji, vsebuje samo ugovore, glede katerih so imele stranke možnost izraziti svoje mnenje.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega menim, da so bile pravice strank do zaslišanja v tej zadevi spoštovane.

V Bruslju, 24. junija 2008

Michael ALBERS


(1)  V skladu s členoma 15 in 16 Sklepa Komisije 2001/462/ES, ESPJ z dne 23. maja 2001 o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci – UL L 162, 19.6.2001, str. 21.


Top