EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0216(02)

Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

OJ C 38, 16.2.2010, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/13


Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

2010/C 38/09

Ta objava daje pravico do ugovora zoper vlogo na podlagi člena 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1). Izjavo o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih po dnevu te objave.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„PORC DE FRANCHE-COMTÉ“

ES št.: FR-PGI-005-0504-04.11.2005

ZGO ( X )ZOP ( )

1.   Ime:

„Porc de Franche-Comté“

2.   Država članica ali tretja država:

Francija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila:

3.1   Vrsta izdelka:

Skupina 1.1 –

Sveže meso (in drobovina)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1:

Prašičje meso iz Franche-Comté je sveže ohlajeno meso prašičev, ki so bili hranjeni s sirotko in zaklani pri starosti najmanj 182 dni (to ustreza srednji starosti ob zakolu med 190 in 200 dnevi) pri najmanjši topli masi prašičjega trupa 75 kg (brez zgornje omejitve teže).

Pitane živali so samice in kastrirani samci, izbrani po naslednjih genetskih merilih:

svinje, matere prašičkov, ki bodo pitani, nimajo gena za občutljivost na halotan,

merjasci, izbrani v končni fazi selekcije, omogočajo pri potomcih prirejo mesa dobre kakovosti in enakomerno rožnate barve,

delež mesnatih prašičev, ki so občutljivi na halotan, mora biti nižji od 3 %, prav tako so ti prosti alela Rn-.

Prašičje meso z geografsko označbo „Porc de Franche-Comté“ se izbira na vseh stopnjah (trupi, razrezani kosi, kosi za prodajo potrošnikom), da bi zagotovili odsotnost nepravilnosti pri izgledu mesa (odstranitev dlak, raztrganine, krvavi madeži, hematomi, zlomi, prisotnost tujih snovi). Izbira se nanaša tudi na barvo mesa (odsotnost temne in blede barve) in kakovost telesne maščobe, ki mora biti bela in čvrsta (meso, ki vsebuje mehke in oljnate telesne maščobe, je izključeno). Poleg tega se kakovost mesa zagotavlja tudi z izbiro mejne vrednosti pH mesa.

3.3   Krma (samo za proizvode živalskega izvora):

Prašiči iz regije Franche-Comté se prehranjujejo s sirotko. Sirotka je stranski proizvod predelave mleka v sir in mora predstavljati med 15 in 35 % suhe snovi v prehrani ter se lahko uporablja surov, koncentriran ali suh.

Dopolnilna krma k sirotki pokriva prehranske potrebe prašiča, pri čemer gre pomembnejši delež žitom in proizvodom iz njih: dopolnilno prehrano tako sestavljajo vsaj 50-odstotni delež žit in žitnih proizvodov, ti pa morajo vsebovati vsaj 25 % žit, in rastlinski proteini, uravnoteženi po vsebnosti aminokislin. Vnos linolne kisline, ki lahko poslabša kakovost maščobe, je prav tako predpisan in omejen na 1,7 % celotnega obroka.

3.4   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd.:

Prašičje meso „Porc de Franche-Comté“ se prodaja sveže ohlajeno, pakirano ali ne, ter v obliki:

trupov,

kosov osnovnega razseka,

porabniških kosov.

3.5   Posebna pravila za označevanje:

Označevanje proizvoda obvezno vključuje:

Prodajno ime: „Porc de Franche-Comté“.

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja:

Proizvod „Porc de Franche-Comté“ se pridobiva izključno od prašičev, ki se skotijo, so pitani in zaklani v regiji Franche-Comté, ki obsega departmaje Doubs (25), Jura (39), Haute-Saone (70) in Territoire de Belfort (90).

Zakol na geografskem območju zmanjšuje stres živali, ki ga povzroči prevoz, in tako zagotavlja najvišjo stopnjo tehnološke kakovosti mesa.

5.   Povezava z geografskim območjem:

5.1   Posebnost geografskega območja:

Regija Franche-Comté se razprostira med Rono in Renom in je omejena z dvema gorskima masivoma, ki jo v veliki meri oblikujeta: jursko gorovje na vzhodu in masiv Vogezi na severu. Na zahodu obsega pokrajina te regije nizek pas ravnin, ki ga prečkata dve glavni reki v regiji, Sona in Doubs, proti vzhodu pa se pokrajina dvigne z dvema zaporednima planotama ter se nazadnje pridruži jurski gorski verigi.

Dejavnost, ki v veliki meri zaznamuje ozemlje, tj. kmetijstvo regije Franche-Comté, je usmerjena predvsem v govedorejo, pri čemer prevladuje proizvodnja mleka. Franche-Comté ima zelo razvito sirarstvo z registrirano označbo porekla. Tako je na tem ozemlju razpršenih veliko število sirarn (imenovanih „fruitières“).

Stranski proizvod iz sirarn, sirotka (sirna voda), je zelo primerna surovina za prehrano za živali, saj ima malo maščob in nenasičenih maščobnih kislin, a je bogata z lizinom in treoninom, esencialnima aminokislinama, pomembnima za nekatere živalske vrste. Tako se je v regiji Franche-Comté zaradi razvoja sirarn, ki so majhne in je tako sirotka na voljo za uporabo na mestu brez prevoza ali hlajenja, razvila vzreja prašičev, pitanih s sirotko.

Tržišča te lokalne proizvodnje prašičjega mesa so zlasti regijska. Prašičje meso „Porc de Franche-Comté“ se prodaja sveže in tudi kot primarna surovina proizvajalcem nasoljenega mesa.

5.2   Posebnost proizvoda:

Izbor značilnosti prašičjega mesa „Porc de Franche-Comté“:

Mesarji priznavajo prašičjemu mesu iz regije Franche-Comté prepoznavne lastnosti, in sicer kakovost mesa in primernost za predelavo:

čvrsta, povezana mišičnina (konzistentnost mesa), primerna barva in izvrstna tekstura,

odsotnost izceje v skladiščeni mišičnini in v osnovnih razsekanih kosih mesa,

lastnosti toplotno obdelanih proizvodov: mehki kotleti, vrste šunke s čvrsto in sočno teksturo, pristne in privlačne arome, čvrsta slanina bele barve.

Kakovost prašičjega mesa iz Franche-Comté je povezana z različnimi dejavniki: genetskimi, načinom prevoza in zakola, prehranjevanjem, starostjo in težo živali ob zakolu.

Kakovost in genetika:

Živali, ki se vzrejajo po pristopu Porc de Franche-Comté, so kastrirani samci in samice, ki niso plemenske živali (da bi se izognili tveganju neprijetnega vonja mesa nekastriranih samcev), in se izbirajo na osnovi dveh pomembnejših genov, ki imata znaten vpliv na tehnološko kakovost: gen halotan (hal) ali občutljivost na stres povzroča sindrom PSE (bledo, mehko, vodeno) in zaradi alela RN- – gena RN (ali kislega mesa) pa je meso „kislo“.

Kakovost in pogoji vzreje:

Poleg genetskih lastnosti ima proizvod z zaščiteno geografsko označbo „Porc de Franche-Comté“ prednosti zaradi posebnih pogojev reje (prehranjevanje s sirotko in dolgotrajna reja) v regiji Franche-Comté, ki vplivajo na kakovost proizvedenega mesa.

Tako se je izkazalo, da racioniranje energije ob uporabi sirotke privede do izboljšanja kakovosti mesa zaradi počasnejše rasti in višje starosti živali ob zakolu, kar daje mesu primernejšo zrelost. Sirotka tudi izboljša kakovost maščobnh tkiv prašičjega mesa.

Poleg tega je bilo pokazano, da sta zakol pri višji starosti (nad 182 dni za prašiče iz Franche-Comté) ter večja teža trupov (nad 75 kg za prašiče iz Franche-Comté) povečala kakovost mesa, zlasti čvrstost in debelino slanine. Nadalje teža trupa in starost ob zakolu, ki sta povezana s posebno prehrano prašičev, izboljšujeta senzorično kakovost maščobnih tkiv prašičjega mesa. Svinjske maščobe dejansko s starostjo in težo izgubljajo pri nenasičenosti lipidov.

Kakovost prašičjega mesa iz regije Franche-Comté je izboljšana tudi zaradi pogojev prevoza in zakola, ki skušajo zmanjšati stres živali.

Nazadnje pogoji prehranjevanja prašičev „Porc de Franche-Comté“ omogočajo zmanjšati prisotnost nenasičenih maščobnih kislin v mesu in tako prispevajo k izboljšanju senzoričnih lastnosti mesa in izdelkov iz njega. Poudarja se zlasti, da lahko peroksidacija nenasičenih maščobnih kislin povzroči oranžne odtenke v maščobi, ki obdaja suho šunko, in tako spremeni okus mesa zaradi nastanka ketonov in aldehidov, ki dajejo žarek okus. Takšne prakse vodijo k zmanjšanju stopnje nenasičenih lipidov v mesu in tako zagotavljajo, da so njegove vizualne lastnosti pozitivne in vonj prijeten.

Sloves, ki ga je skozi čas ohranil proizvod:

Že od 19. stoletja se je razvil način pitanja prašičev s sirotko iz lokalnih sirarn, ki je postal specializacija kmetijstva v regiji Franche-Comté.

Povezava med proizvodnjo sira in pridelavo prašičjega mesa se je tako ohranjala vse do današnjih dni, ko je vzreja prašičev v regiji še vedno tesno povezana z različnimi sirarnami z ROP (registrirana označba porekla) v Franche-Comté (Comté, Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex). Farme prašičev so tako odjemalci, ki cenijo sirotko sirarn, hkrati pa proizvajajo organska gnojila, ki ga kmetije za proizvodnjo mleka uporabljajo za gnojenje pašnikov. Gre za lokalni ekonomski sistem dveh sektorjev, v katerem je ravnovesje enega sektorja odvisno od drugega.

Danes prašičje meso iz regije Franche-Comté nedvomno ustreza zahtevam regijskega tržišča in povpraševanja potrošnikov po svežem mesu kakor tudi povpraševanja po surovini za predelovalce.

5.3   Vzročna zveza med geografskim območjem in kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (za ZOP) ali posebno kakovostjo, slovesom ali drugo značilnostjo proizvoda (za ZGO):

Proizvodnja prašičjega mesa iz Franche-Comté se je razvila vzporedno z razvojem lokalnih sirarn.

Posebnost proizvodnje in mlečne predelave v Franche-Comté je bil povod za razvoj lokalne proizvodnje prašičjega mesa. Majhnost sirarn na območju spodbuja za uporabo sirotke na območju brez prevoza in ohlajevanja, kar pojasnjuje, zakaj je Franche-Comté še danes edina francoska regija, v kateri se v znatni meri uporablja sirotka za prehranjevanje prašičev.

V okoli 180 regijskih sirarnah pri predelavi preko 1 000 milijonov litrov mleka nastane približno 850 milijonov litrov sirotke, od katere se približno ena četrtina uporabi v sektorju prašičereje.

Ta posebnost je povezana z razvojem določenih sistemov prašičereje kot je npr. vzpostavitev mlekovodov med sirarnami in farmami prašičev, da sirotke ni treba prevažati s cisternami ali izmenjava tekočega gnoja med rejci prašičev in člani mlečnih zadrug, ki ga ti uporabljajo za gnojenje svojih travnikov.

Nazadnje so bile v 80. letih v regijskih farmah uresničene številne naložbe za uskladitev uporabe sirotke s potrebami moderne proizvodnje prašičjega mesa, tako danes dve tretjini prašičjih farm v Franche-Comté uporablja sirotko (približno 70 000 farm ali 190 000 pitanih prašičev letno). Obstaja tudi analogija porazdelitve med prašičjimi farmami, ki uporabljajo sirotko, in obrati za mlečno predelavo.

Med proizvodnjo prašičjega mesa v Franche-Comté in regijo Franche-Comté je bila vzpostavljena resnična povezava, katere vmesna člena sta proizvodnja sirov v regiji Franche-Comté in razpoložljivost sirotke, ki je bila pri tem proizvedena. Način prehranjevanja, ki se je razvil z uporabo sirotke za pitanje prašičev in ki je povezan z daljšo vzrejo (starejše in težje živali…), se tako neposredno navezuje na regijo Franche-Comté in omogoča posebnosti mesa „Porc de Franche-Comté“, tj. mesa z izjemno teksturo in nizko stopnjo izceje, lepo barvo in s čvrsto belo maščobo, meso uživa velik sloves med potrošniki iz regije, ki cenijo njegovo kakovost in so privrženci njegovega lokalnega izvora.

Sklic na objavo specifikacije:

(Člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/IGP2008/CDCPorcDeFrancheComte.pdf


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.


Top