EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/138/14

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP

OJ C 138, 22.6.2007, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/40


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 138/14)

1.

Komisija je 14. junija 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje CEVA Group Logistics Plc („CEVA“, Združeno kraljestvo), ki je pod nadzorom sklada zasebnega kapitala Apollo Group („Apollo“, Združene države), z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem EGL, Inc. („EGL“, Združene države) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za CEVA: zagotavljanje pogodbenih logističnih storitev;

za Apollo Group: sklad zasebnega kapitala;

za EGL: zagotavljanje špediterskih in logističnih storitev.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4693 – Apollo/CEVA/EGL na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


Top