EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XX0217(02)

Izjava Slovaške republike na podlagi člena 5 Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

UL C 40, 17.2.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/4


Izjava Slovaške republike na podlagi člena 5 Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

(2006/C 40/03)

I.   ZAKONI IN SISTEMI IZ ČLENA 4(1) IN (2) UREDBE (EGS) št. 1408/71

1.   Zavarovanje za bolezen in materinstvo

Zakon št. 140/1998 zb. z dne 21. maja 1998 o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki spreminja Zakon št. 455/1991 zb. o malem gospodarstvu (Zakon o izdajanju dovoljenj), kakor je bil spremenjen, ter spreminja in dopolnjuje Zakon državnega sveta Slovaške republike št. 220/1996 zb. o oglaševanju.

Zakon št. 73/1998 zb. z dne 17. februarja 1998 o državni službi pripadnikov policijskih sil, slovaške obveščevalne službe, varnostnikov na sodiščih, čuvajev v zaporih in železniške policije, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 462/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o denarnem nadomestilu v času začasne nezmožnosti za delo ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

Zakon št. 576/2004 zb. z dne 21. oktobra 2004 o zdravstvenem varstvu in z njim povezanih storitvah ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

Zakon št. 577/2004 zb. z dne 21. oktobra 2004 o obsegu zdravstvenega varstva v okviru javnega zdravstvenega zavarovanja in o povračilu stroškov v zvezi z zdravstvenim varstvom, kakor je bil spremenjen s kasnejšimi predpisi.

Zakon št. 578/2004 zb. z dne 21. oktobra 2004 o ponudnikih zdravstvenih storitev, zdravstvenih delavcih in poklicnih organizacijah v zdravstvu ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen s kasnejšimi predpisi.

Zakon št. 579/2004 zb. z dne 21. oktobra 2004 o nujni medicinski pomoči ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

Zakon št. 580/2004 zb. z dne 21.oktobra 2004 o zdravstvenem zavarovanju ter spremembi in dopolnitvi Zakona št. 95/2002 zb. o zavarovalništvu ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 581/2004 zb. z dne 21. oktobra 2004 o zavarovalniških družbah in nadzorom zdravstvenega varstva ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen.

2.   Dajatve za invalidnost

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

3.   Dajatve za starost

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30.oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 43/2004 zb. z dne 20. januarja 2004 o varčevalnih shemah za starostne pokojnine ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

Zakon št. 410/2004 zb. z dne 25. junija 2004 o plačilu nekratnega prispevka upokojencem za leto 2004 in spremembi Zakona o eksistenčni ravni.

Zakon št. 100/1988 zb. z dne 16. junija 1988 o socialni varnosti, kakor je bil spremenjen – razveljavljen s 1. januarjem 2004; nanaša se na pokojnine kot edini vir dohodka pred januarjem 2004, kot je navedeno v Prilogi IIa Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71.

4.   Dajatve za preživele osebe

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 43/2004 zb. z dne 20. januarja 2004 o varčevalnih shemah za starostne pokojnine ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

5.   Nesreče pri delu in poklicne bolezni

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 73/1998 zb. z dne 17. februarja 1998 o državni službi pripadnikov policijskih sil, slovaške obveščevalne službe, varnostnikov na sodiščih, čuvajev v zaporih in železniške policije, kakor je bil spremenjen.

6.   Dajatve za brezposelnost

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 5/2004 zb. z dne 4. decembra 2003 o zavodih za zaposlovanje ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 73/1998 zb. z dne 17. februarja 1998 o državni službi pripadnikov policijskih sil, slovaške obveščevalne službe, varnostnikov na sodiščih, čuvajev v zaporih in železniške policije, kakor je bil spremenjen.

7.   Družinske dajatve

Zakon št. 235/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o dodatku za rojstvo otroka in dodatkih za starše trojčkov ali več kot treh otrok, rojenih hkrati, ter starše, ki so se jim rodili dvojčki več kot enkrat v dveh letih, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 236/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o otroških dodatkih za otroke vojaškega osebja, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 265/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o rejništvu in prispevkih za rejništvo, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 280/2002 zb. z dne 16. maja 2002 o starševskem dodatku, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 600/2003 zb. z dne 6. novembra 2003 o dajatvah za otroka ter spremembi in dopolnitvi Zakona št. 461/2003 zb. o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen.

8.   Pomoči ob smrti

Zakon št. 238/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o pogrebnini, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

II.   MINIMALNE DAJATVE IZ ČLENA 50 UREDBE (EGS) št. 1408/71

Se ne uporabljajo.

III.   DAJATVE IZ ČLENOV 77 IN 78 UREDBE (EGS) št. 1408/71

1.   Dajatve iz člena 77

Zakon št. 235/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o dodatku za rojstvo otroka in dodatkih za starše trojčkov ali več kot treh otrok, rojenih hkrati, ter starše, ki so se jim rodili dvojčki več kot enkrat v dveh letih, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 600/2003 zb. z dne 6. novembra 2003 o dajatvah za otroka ter spremembi in dopolnitvi Zakona št. 461/2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen.

2.   Dajatve iz člena 78

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 235/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o dodatku za rojstvo otroka in dodatkih za starše trojčkov ali več kot treh otrok, rojenih hkrati, ter starše, ki so se jim rodili dvojčki več kot enkrat v dveh letih, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 600/2003 zb. z dne 6. novembra 2003 o dajatvah za otroka ter spremembi in dopolnitvi Zakona št. 461/2003 zb. o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen.

IV.   POSEBNE DAJATVE, ZA KATERE SE NE PLAČUJEJO PRISPEVKI IZ ČLENA 4(2)(a) UREDBE (EGS) št. 1408/71

Se ne uporabljajo.


Top