EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/233/04

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) Besedilo velja za EGP.

OJ C 233, 22.9.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/4


Predhodna priglasitev koncentracije

(Št. primera COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2)

(2005/C 233/04)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Dne 13. septembra 2005 je Komisija prejela priglasitev predlagane koncentracije po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje DONG A/S („DONG“, Danska) prevzema v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta izključni nadzor nad celotnimi podjetji Elsam A/S („Elsam“, Danska), Energi E2 („E2“, Danska), Københavns Energi Holding A/S („KE“, Danska) in Frederiksberg Elnet A/S („FE“, Danska) na podlagi nakupa delnic in sredstev.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje DONG: črpanje, proizvodnja, off-shore prevoz ter prodaja nafte in zemeljskega plina, shranjevanje in distribucija zemeljskega plina, uporaba obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije in toplote, prodaja električne energije;

za podjetje Elsam: proizvodnja in trgovanje (finančno in fizično) z električno energijo na ravni trgovine na debelo in drobno, toplovodi;

za podjetje E2: proizvodnja, trgovina na debelo in trgovanje (finančno in fizično) z električno energijo, toplovodi;

za podjetje KE: oskrba gospodinjstev in industrijskih odjemalcev z elektriko;

za podjetje FE: oskrba gospodinjstev in industrijskih odjemalcev z elektriko.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v obseg Uredbe (ES) št. 139/2004, vendar končna odločitev o tem še ni podana.

4.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (št. faksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2 na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


Top