EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/321/13

D-München: Izvajanje rednih letalskih prevozov — Razpis Zvezne republike Nemčije v skladu s členom 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 za izvajanje rednih letalskih prevozov na progi Hof – Frankfurt na Majni

OJ C 321, 28.12.2004, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 321/14


D-München: Izvajanje rednih letalskih prevozov

Razpis Zvezne republike Nemčije v skladu s členom 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 za izvajanje rednih letalskih prevozov na progi Hof – Frankfurt na Majni

(2004/C 321/13)

1.

Uvod: V skladu s členom (4)(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti je nemška vlada sklenila, da bo pri rednih letalskih prevozih na progi Hof – Frankfurt na Majni vzpostavila obveznosti javne službe od dne 1.4.2005. Podatki v zvezi z izvajanjem obveznosti javnih služb so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije št.321 z dne 28.12.2004.

V kolikor do 1.3.2005 nobena letalska družba Bavarskemu državnemu ministrstvu za gospodarstvo, infrastrukturo, promet in tehnologijo ne predloži pisnega dokaza o začetku rednih letalskih prevozov z dne 1.4.2005, ob upoštcvanju obveznosti javne službe ter brez zahteve po finančni kompenzaciji, bo Nemčija v skladu s členom 4(1)(d) prej imenovane Uredbe obdržala dostop do te proge za eno samo letalsko družbo in ji na podlagi razpisa podelila pravico do izvajanja teh letalskih prevozov od 1.4.2005.

2.

Predmet razpisa: Izvajanje rednih letalskih prevozov na progi Hof – Frankfurt na Majni v skladu z obveznostmi javne službe, ki so bile uvedene za to progo, kakor je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije št. 321 z dne 28.12.2004.

3.

Sodelovanje pri razpisu: Razpis je odprt za vsako letalsko družbo, ki ima veljavno obratovalno dovoljenje, podeljeno s strani države članice v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov.

4.

Postopek: Za razpis veljajo določbe člena 4(1)(d) do (i) Uredbe (EGS) št. 2408/92.

Bavarsko državno ministrstvo za gospodarstvo, infrastrukturo, promet in tehnologijo si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb oz. do vodenja pogajanj, v primeru da ne prejme nobene gospodarsko sprejemljive ponudbe.

Prosilec je vezan na svojo ponudbo do oddaje naročila. Naročilo bo izdano le ponudbi, ki bo v celoti gospodarsko sprejemljiva.

5.

Razpisna dokumentacija: Celotna razpisna dokumentacija, vključno z opisom del, pogojev pogodbe in prenosom obveznosti javne službe, je brezplačno na voljo na naslednjem naslovu:

Baverisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Prinzregentenstraße 28, D–80538 Munchen, Telefaks: 089/2162-2588.

6.

Finančna izravnava: Ponudbe morajo jasno navesti višino izravnave, ki se zahteva za letenje na progi Hof – Frankfurt na Majni v obdobju treh let od načrtovanega prevzema službe (razčleniti po letih).

7.

Prevoznine: Predložene ponudbe morajo vsebovati načrtovane prevoznine in odgovarjajoče pogoje glede prevoznin. Prevoznine morajo biti v skladu z obveznostmi javnih služb, ki so objavljene v Uradnem listu Evropske unije št. 321 z dne 28.12.2004.

8.

Trajanje pogodbe: Pogodba začne veljati dne 1.4.2005 in preneha veljati dne 31.3.2008.

9.

Sprememba ali prenehanje pogodbe: Pogodbo je mogoče spremeniti le, če so spremembe v skladu z obveznostmi javne službe, objavljenimi v Uradnem listu Evropske unije št. 321 z dne 28.12.2004. Spremembe pogodbe morajo biti v pisni obliki. Pogodbo lahko odpove vsaka pogodbena stranka z odpovednim rokom 6 mesecev.

To ne posega v pravico do izredne odpovedi pogodbe brez odpovednega roka zaradi pomembnega razloga.

10.

Neizpolnitev pogodbe – pogodbene kazni: Letalska družba je odgovorna za redno izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti. Ob neizpolnitvi ali pomanjkljivi izpolnitvi pogodbenih obveznosti, za katere je odgovorna letalska družba, je plačnik upravičen do sorazmernega zmanjšanja finančne izravnave. V kolikor nastane škoda, se uveljavitev pridrži.

11.

Predložitev ponudb: Ponudbe se pošljejo pisno s povratnico ali priporočeno na naslednji naslov:

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, Prinzregentenstraße 28, D–80538 München.

Ponudbe morajo biti oddane najkasneje 1 mesec po dnevu objave te objave. Ponudbe morajo biti oddane v 5 izvodih.

12.

Veljavnost razpisa: V skladu s točko 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 je razpis veljaven le, če nobena letalska družba iz EU pred 1.3.2005 ne zaprosi za program izvajanja rednih letalskih prevozov na zgoraj omenjeni progi od dne 1.4.2005 v skladu z uvedenimi obveznostmi javne službe brez zahteve za finančno izravnavo.


Top