EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020C1229(01)

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije Zakonodajne prednostne naloge EU za leto 2021 2021/C 451 I/01

OJ C 451I , 29.12.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

CI 451/1


Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije

Zakonodajne prednostne naloge EU za leto 2021

(2021/C 451 I/01)

Ob izbruhu pandemije, kakršne še ni bilo, so Unija in njeni državljani dokazali svojo odpornost. Vendar pa nedavni drugi val koronavirusa v Evropi kaže, kako zelo pomembno je, da države članice in institucije EU še naprej skrbno, solidarno, previdno in usklajeno ukrepajo pri obvladovanju in premagovanju te krize. Ko so bile potrebne nujne zakonodajne spremembe, da bi zaščitili življenja in načine preživljanja, je Evropa pokazala odločnost in sposobnost za hitro ukrepanje v duhu resnične evropske solidarnosti. EU je sprejela tudi obsežne ukrepe za boj proti socialno-ekonomskim učinkom pandemije, in sicer s sprejetjem večletnega finančnega okvira v višini 1,074 bilijona EUR in sklada za okrevanje „NextGenerationEU“ v višini 750 milijard EUR. Komisija si bo še naprej prizadevala za zagotovitev široke razpoložljivosti cepiv proti COVID-19 za vse, ki to potrebujejo.

Strateške prednostne naloge, ki so jih institucije EU določile na začetku tega mandata, tj. bolj zdrava, okolju prijaznejša, bolj digitalna, pravičnejša in socialna Evropa, v kateri ne bo nihče prezrt, bodo še naprej usmerjale naše odločitve in ukrepe, da bi naše družbe in gospodarstva postali še odpornejši. Še naprej smo zavezani izvajanju teh prednostnih nalog, krepitvi evropske identitete in izkoriščanju celotnega potenciala, ki ga ponujata Pogodbi.

Ta skupna izjava za leto 2021, ki temelji na delovnem programu Komisije za prihodnje leto, dokazuje našo skupno odločenost, da uresničimo praktične spremembe, ki si jih želijo evropski državljani in državljanke. Zdaj je čas, da od strategije preidemo k izvajanju. V skupni izjavi so politično izpostavljeni ključni zakonodajni predlogi (1), ki jih je Evropska komisija že predstavila ali pa jih bo predstavila do jeseni 2021. Vse tri institucije si bodo po svojih najboljših močeh prizadevale zagotoviti, da bo mogoče do konca leta doseči čim večji napredek. Opozarjajo, da ocene učinka pozitivno prispevajo k izboljšanju kakovosti zakonodaje Unije ter da bo pobudam z znatnimi gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi učinki, vključenim v skupno izjavo, praviloma priložena ocena učinka.

Vse tri institucije se strinjajo, da bodo kot najpomembnejše prednostne naloge obravnavane naslednje pobude, da bi do konca leta 2021 v čim večji meri dosegle napredek in postavile temelje za preobrazbo, okrevanje in prihodnjo odpornost Evrope:

1.

zizvajanjem evropskega zelenega dogovora bomo zagotovili, da bo podnebni prehod pravičen in da nihče ne bo zapostavljen, da bo EU lahko dosegla podnebno nevtralnost do leta 2050 in do leta 2030 zagotovila ambiciozen napredek pri doseganju tega cilja, ohranjala biotsko raznovrstnost, obrnila trend krčenja gozdov, zagotovila pametnejšo in bolj trajnostno mobilnost ter varovala naše naravne vire;

2.

za oblikovanje digitalnega desetletja Evrope si bomo prizadevali za vzpostavitev resnično delujočega enotnega trga za digitalne storitve znotraj varnih in etičnih meja, oblikovanje okvira za zaupanja vredno umetno inteligenco, razvoj evropske vodilne vloge z digitalnimi cilji za leto 2030 in dinamičnim podatkovnim gospodarstvom, razvoj vseevropskega okvira za varne javne elektronske identifikacije, okrepitev zasebnosti na področju elektronskih komunikacij ter razvoj kompetenc in odpornosti EU na področju kibernetske varnosti, zlasti na področju financ, ob hkratnem prizadevanju za pravično obdavčitev digitalnega gospodarstva; še naprej si bomo prizadevali za digitalizacijo, zlasti v zvezi z izobraževanjem, usposabljanjem in zdravjem ter digitalno suverenostjo in inovativno zmogljivostjo Evrope;

3.

za zagotavljanje gospodarstva, ki služi ljudem, da bi okrevanje doseglo vse dele družbe, si bomo prizadevali s poglabljanjem enotnega trga in krepitvijo naših industrij, prizadevanjem za večjo socialno pravičnost in blaginjo ter blažitvijo negativnih posledic krize za ranljive družbene skupine, pri čemer ponovno poudarjamo svojo zavezanost dinamičnemu in gospodarsko močnemu kulturnemu sektorju. Hkrati si bomo prizadevali utrditi ekonomsko in monetarno unijo, okrepiti odpornost in vzdržnost bank in kapitalskih trgov v Evropi ter zagotoviti večjo preglednost pri obdavčevanju multinacionalnih podjetij, pa tudi zagotavljati pravično konkurenco v EU in na svetovnem prizorišču;

4.

za močnejšo Evropo v svetu bomo okrepili evropsko blagovno znamko odgovornega vodenja na svetovni ravni in močnega partnerstva; pripravljeni smo tudi zagotoviti nov zagon našim čezatlantskim odnosom. Zavzemamo se za pravila mednarodne trgovine, ki se ustrezno izvršujejo in zagotavljajo enake konkurenčne pogoje;

5.

za spodbujanje svobodne in varne Evrope si bomo prizadevali za dogovor o novem paktu o azilu in migracijah, da bi zagotovili celovito obravnavo migracij in učinkovit nadzor naših zunanjih meja, zaščitili prosto gibanje s krepitvijo schengenskega okvira in okrepili odziv Evrope na zdravstvene krize. Odločno bomo ukrepali, da bi preprečili širjenje terorističnih vsebin in spolnih zlorab otrok na spletu;

6.

da bi zaščitili in okrepili našo demokracijo ter branili naše skupne evropske vrednote, bomo še naprej krepili zmogljivost EU za ohranjanje in zaščito pravne države ter temeljnih pravic in svoboščin ter ščitili državljane in državljanke pred novimi grožnjami in kaznivimi dejanji. Izboljšali bomo pravila o evropskih političnih strankah in fundacijah ter o političnem oglaševanju. Zagotovili bomo tesnejše sodelovanje pri zbiranju dokazov v kazenskih postopkih in sprejeli nove ukrepe za doseganje enakosti moških in žensk na delovnem mestu.

Poleg tega opozarjamo na našo zavezanost:

izvajanju časovnega načrta za uvedbo novih virov lastnih sredstev;

prizadevanjem za Evropo brez diskriminacije, ki vsem državljanom in državljankam zagotavlja enake pravice in priložnosti;

prizadevanjem za okrepljeno širitveno in sosedsko politiko ter celovito strategijo z Afriko;

reševanju problematike pranja denarja in financiranja terorizma, davčnih goljufij, davčnih utaj in izogibanja davkom ter zagotavljanju dobrega in pravičnega davčnega sistema;

sodelovanju z državljani in državljankami, da bi imeli ti več besede pri odločanju o prihodnosti Evrope, tudi v okviru prihodnje konference o prihodnosti Evrope.

Vse tri institucije bodo sodelovale pri vseh predlogih v obravnavi, pri čemer bodo upoštevale načela evropske dodane vrednosti, subsidiarnosti in sorazmernosti. Še naprej si bomo odločno in učinkovito prizadevali, da bo Evropa lahko izpolnila pričakovanja svojih državljanov in državljank, ko in kjer je to najbolj pomembno.

Zavezani smo pravilnemu izvajanju in izvrševanju veljavne zakonodaje.

Vsi trije bomo v vlogi predsednikov Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije redno spremljali, ali se ta skupna izjava uresničuje hitro in učinkovito.

V Bruslju, desetega decembra leta dva tisoč dvajset.

Za Evropski parlament

Predsednik

Image 1

David SASSOLI

Za Svet Evropske unije

Predsednica

Image 2

Angela MERKEL

Za Evropsko komisijo

Predsednica

Image 3

Ursula von der LEYEN


(1)  V okviru rednega zakonodajnega postopka.


Top