EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/285E/02

ZAPISNIK
Četrtek, 1. december 2005

OJ C 285E , 22.11.2006, p. 14–150 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 285/14


ZAPISNIK

(2006/C 285 E/02)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Ingo FRIEDRICH

podpredsednik

1.   Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 09.05.

2.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije

Osnutek Uredbe Komisije (ES, Euratom) o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (SEC(2005)1240 — C6-0355/2005 — 2005/0904(CNS)).

posredovano

pristojni: CONT

 

mnenje: BUDG

Predlog Sklepa Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Gruziji (COM(2005)0571 — C6-0407/2005 — 2005/0224(CNS)).

posredovano

pristojni: INTA

 

mnenje: AFET, BUDG

3.   Skupni sistem DDV * — Vračila DDV * — DDV za delovno intenzivne storitve (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja, v katerem se uporablja najnižja splošna stopnja [COM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)] — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalec: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, predvidenih z Direktivo 77/388/EGS, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža na ozemlju države, ampak v drugi državi članici [COM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)] — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalec: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0106/2005), ki ga je v imenu Odbora ECON Komisiji postavil Pervenche Berès: Prenehanje veljavnosti Direktive 1999/85/ES, ki zadeva znižano stopnjo DDV za delovno intenzivne storitve (B6-0342/2005).

Zsolt László Becsey je predstavil poročili.

Pervenche Berès je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Govoril je László Kovács (član Komisije).

Govorili so Marianne Thyssen v imenu skupine PPE-DE, Ieke van den Burg v imenu skupine PSE, Margarita Starkevičiūtė v imenu skupine ALDE, Ian Hudghton v imenu skupine Verts/ALE, Diamanto Manolakou v imenu skupine GUE/NGL, John Whittaker v imenu skupine IND/DEM, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Othmar Karas, Dariusz Rosati, Wolf Klinz, Marie Anne Isler Béguin, Patrick Louis in José Manuel García-Margallo y Marfil.

PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

podpredsednik

Govorili so Joseph Muscat, Paolo Costa, Astrid Lulling, Richard Howitt, Avril Doyle in László Kovács.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

Alexander Radwan v imenu skupine PPE-DE, Ieke van den Burg v imenu skupine PSE, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Ian Hudghton v imenu skupine Verts/ALE, Sahra Wagenknecht v imenu skupine GUE/NGL, Eoin Ryan in Guntars Krasts v imenu skupine UEN, o prenehanju veljavnosti Direktive 1999/85/ES o nižjih stopnjah DDV za delovno intenzivne storitve (B6-0630/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.13, Zapisnik z dne 01.12.2005, točka 6.14, Zapisnik z dne 01.12.2005 in točka 6.23, Zapisnik z dne 01.12.2005.

4.   Razvoj razmer na Slovaškem glede položaja policije (razprava)

Izjava Komisije: Razvoj razmer na Slovaškem glede položaja policije

László Kovács (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Ján Hudacký v imenu skupine PPE-DE, Monika Beňová v imenu skupine PSE, Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Sergej Kozlík samostojni poslanec, Anna Záborská, Poul Nyrup Rasmussen, László Kovács in Poul Nyrup Rasmussen, ki se je ponovno skliceval na svoj govor.

Razprava se je zaključila.

(Seja, ki se je prekinila ob 10.40 za čas za glasovanje, se je nadaljevala ob 11.00.)

PREDSEDSTVO: Pierre MOSCOVICI

podpredsednik

5.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Phillip Whitehead je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

6.   Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom„Izid glasovanj“.

6.1.   Financiranje razvojnega in gospodarskega sodelovanja ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju instrumenta za financiranje razvojnega in gospodarskega sodelovanja [COM(2004)0629 — C6-0128/2004 — 2004/0220(COD)] — Odbor za razvoj.

Poročevalec: Gay Mitchell (A6-0060/2005)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 1)

Govorila sta Gay Mitchell (poročevalec), ki je najprej podal izjavo na podlagi člena 131(4) Poslovnika in je nato zahteval, da se na podlagi člena 168 Poslovnika poročilo vrne v obravnavo odboru, in Hannes Swoboda, ki je podprl to zahtevo.

Parlament je odobril zahtevo.

Zadeva je tako vrnjena v obravnavo pristojnemu odboru.

6.2.   Dodatni protokol k sporazumu ES-Južna Afrika *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji [COM(2005)0372 - C6-0350/2005 - 2005/0152(AVC)] — Odbor za razvoj.

Poročevalec: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0328/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0447)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.

6.3.   Evroregije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Vloga „evroregij“ pri razvoju regionalne politike [2004/2257(INI)] — Odbor za regionalni razvoj.

Poročevalec: Kyriacos Triantaphyllides (A6-0311/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0448)

6.4.   Imuniteta Andrzeja Pęczaka (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Andrzeja Pęczaka, nekdanjega poslanca Evropskega parlamenta [2005/2128(IMM)] — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalka: Maria Berger (A6-0330/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0449)

6.5.   Zahteva za zaščito poslanske imunitete Giovannija Claudia Fave (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Giovannija Claudia Fave [2005/2174(IMM)] — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0331/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0450)

6.6.   Predlog spremembe proračuna št. 6/2005 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 6/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek IV — Sodišče — Ustanovitev Sodišča za javne uslužbence, kakor ga je spremenil Svet (C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD))

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 6)

PREDLOG SPREMEMBE 1

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0451)

6.7.   Predlog spremembe proračuna št. 6/2005 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna št. 6/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek IV — Sodišče — Ustanovitev Sodišča za javne uslužbence, kakor ga je spremenil Svet [13784/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)] — Odbor za proračun.

Poročevalka: Anne E. Jensen (A6-0336/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0452)

6.8.   Proračunska disciplina (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini in zboljšanju proračunskega postopka [2005/2237(INI)] — Odbor za proračun.

Poročevalec: Reimer Böge (A6-0356/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0453)

6.9.   Prisilno licenciranje patentov farmacevtskih izdelkov ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju patentov v zvezi s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju [COM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD)] — Odbor za mednarodno trgovino.

Poročevalec: Johan Van Hecke (A6-0242/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0454)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0454)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Johan Van Hecke (poročevalec) o predlogih sprememb.

6.10.   Aviarna influenca * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o ukrepih Skupnosti za nadzor aviarne influence [COM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)] — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalec: Neil Parish (A6-0327/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0455)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0455)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Neil Parish (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe za vključitev nove uvodne izjave 11(b), ki je bil upoštevan.

6.11.   Odhodki na področju veterine * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta o spremembi Odločbe Sveta 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine [COM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)] — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalka: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0456)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0456)

6.12.   Širitev euroobmočja * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura [COM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS)] — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalec: Dariusz Rosati (A6-0329/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0457)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0457)

6.13.   Skupni sistem DDV * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja, v katerem se uporablja najnižja splošna stopnja [COM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)] — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalec: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 13)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0458)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0458)

6.14.   Vračila DDV * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, predvidenih z Direktivo 77/388/EGS, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža na ozemlju države, ampak v drugi državi članici [COM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)] — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalec: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 14)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0459)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0459)

6.15.   Evropska regulativna agencija (glasovanje)

Razprava je potekala 15.11.2005 (točka 15, Zapisnik z dne 15.11.2005).

Predlog resolucije B6-0634/2005

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0460)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Jo Leinen, predsednik Odbora AFCO, je podal ustni predlog spremembe k odstavku 4(f), ki je bil upoštevan.

6.16.   Priprava ministrske konference STO (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005, B6-0623/2005, B6-0624/2005 in B6-0628/2005

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0619/2005

(ki nadomešča B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005 in B6-0624/2005):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Robert Sturdy in Georgios Papastamkos v imenu skupine PPE-DE,

Harlem Désir in Erika Mann v imenu skupine PSE,

Johan Van Hecke in Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE,

Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN.

Sprejeto (P6_TA(2005)0461)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Harlem Désir je opozoril na napako v francoski različici odstavka 13, verodostojna je angleška različica;

Robert Sturdy je poodal ustni predlog spremembe k odstavku 19;

Harlem Désir o ustnem predlogu spremembe.

Zaradi nasprotovanja več kot 37 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.

(Predloga resolucij B6-0623/2005 in B6-0628/2005 sta brezpredmetna.)

6.17.   Človekove pravice v Kambodži, Laosu in Vietnamu (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 in B6-0631/2005

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0622/2005

(ki nadomešča B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 in B6-0631/2005):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Charles Tannock, Antonio Tajani, Mario Mauro in Jas Gawronski v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Bernard Poignant in María Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE,

Graham Watson, István Szent-Iványi, Marco Pannella in Jules Maaten v imenu skupine ALDE,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto in Jonas Sjöstedt v imenu skupine GUE/NGL,

Konrad Szymański in Inese Vaidere v imenu skupine UEN.

Sprejeto (P6_TA(2005)0462)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Charles Tannock je podal ustni predlog spremembe k drugi alinei odstavka 5, ki je bil upoštevan.

6.18.   Olimpijsko premirje (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0618/2005

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0463)

6.19.   Razvoj in šport (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0633/2005

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0464)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Jana Hybášková je podala ustni predlog spremembe k odstavku 10, ki je bil upoštevan.

6.20.   Smernice za potrditev Komisije (glasovanje)

Poročilo: Smernice za potrditev Komisije [2005/2024(INI)] — Odbor za ustavne zadeve.

Poročevalec: Andrew Duff (A6-0179/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0465)

6.21.   Uporaba pravil konkurence v pomorskem prometu

Poročilo: Uporaba pravil konkurence ES v pomorskem prometu [2005/2033(INI)] — Odbor za promet in turizem.

Poročevalka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0466)

6.22.   Elektronske komunikacije (glasovanje)

Poročilo: Pravna ureditev in trgi evropskih elektronskih komunikacij 2004 [2005/2052(INI)] — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalka: Patrizia Toia (A6-0305/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0467)

6.23.   DDV, uporabljen za delovno intenzivne storitve (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0630/2005

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0468)

7.   Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Kyriacos Triantaphyllides — A6-0311/2005

Zita Pleštinská

Priprava ministrske konference STO — RC-B6-0619/2005

Mairead McGuinness

Olimpijsko premirje — B6-0618/2005

Mario Borghezio

Poročilo: Andrew Duff — A6-0179/2005

Frank Vanhecke, Philip Claeys.

8.   Popravki glasovanja

Popravki glasovanj se nahajajo na spletni strani „Séance en direct“, v Prilogi II „Izidi poimenskih glasovanj“.

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Izjava o nesodelovanju pri glasovanju:

Karl-Heinz Florenz je bil navzoč, vendar ni sodeloval pri vseh glasovanjih.

9.   Sestava odborov

Na predlog skupine PPE-DE je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

Odbor CONT: Béla Glattfelder namesto Istvána Pálfija.

Na predlog skupine UEN je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

Odbor AFET: Michał Tomasz Kamiński namesto Anne Elzbiete Fotyga.

10.   Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandatov poslancev Matthiasa Grooteja, Horsta Posdorfa, Giovannija Procaccija in Bernarda Piotra Wojciechowskega.

11.   Sestava Parlamenta

Pristojni poljski organi so Evropski parlament obvestili, da je bila Anna Elzbieta Fotyga imenovana za državno sekretarko v poljski vladi z začetkom veljavnosti od dne 23.11.20005.

Ker ta funkcija v skladu s členom 7(1) Akta o uvedbi splošnih neposrednih volitev poslancev Evropskega parlamenta ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, je Parlament v skladu s členom 4(4) Poslovnika potrdil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti dne 23.11.2005 in o tem obvestil zadevno državo članico.

12.   Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.

13.   Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 12. do 15.12.2005.

14.   Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 11.50.

Julian Priestley

generalni sekretar

Josep Borrell Fontelles

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Corbett, Cornillet, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Opazovalci

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+

sprejeto

-

zavrnjeno

brezpredmetno

U

umaknjeno

PG (..., ..., ...)

poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)

EG (..., ..., ...)

elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)

po delih

glasovanje po delih

loč.

ločeno glasovanje

p.s.

predlog spremembe

SPS

sporazumni predlog spremembe

UD

ustrezni del

Č

predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje

=

identični predlogi sprememb

§

odstavek

čl.

člen

u.i.

ustni predlog spremembe

PR

predlog resolucije

SPR

skupni predlog resolucije

TG

tajno glasovanje

1.   Instrument za financiranje razvojnega in gospodarskega sodelovanja ***I

Poročilo: Gay MITCHELL (A6-0060/2005)

Vrnjeno v obravnavo odboru (člen 168 Poslovnika).

2.   Dodatni protokol k Sporazumu ES-Južna Afrika o trgovini, razvoju in sodelovanju zaradi širitve ***

Priporočilo: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (A6-0328/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

3.   Vloga „evroregij“ pri razvoju regionalne politike

Poročilo: Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES (A6-0311/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

4.   Zahteva za zaščito parlamentarne imunitete Andrzeja Pęczaka

Poročilo: Maria BERGER (A6-0330/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

5.   Zahteva za zaščito parlamentarne imunitete Giovannija Claudia Fava

Poročilo: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0331/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

6.   Predlog spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2005 (kot ga je spremenil Svet)

(C6-0404/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

celotno besedilo

1

odbor

 

+

zahtevana kvalificirana večina

7.   Predlog spremembe proračuna št. 6/2005

Poročilo: Anne E. JENSEN (A6-0336/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

8.   Proračunska disciplina in zboljšanje proračunskega postopka

Poroèilo: Reimer BÖGE (A6-0356/2005)

Zadeva:

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

9.   Prisilno licenciranje patentov v zvezi s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju ***I

Poročilo: Johan VAN HECKE (A6-0242/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Sklop št. 1 — sporazumni p.s.

62-136

ALDE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE

 

+

 

Sklop št. 2 — predlogi sprememb pristojnega odbora

1-52

odbor

 

 

člen 4

54

PPE-DE

 

 

58

GUE/NGL

 

 

člen 8, §. 2

59

GUE/NGL

 

 

člen 8, §. 7

55

PPE-DE

 

 

člen 12, §. 5

56

PPE-DE

 

 

člen 14, §. 1

57

PPE-DE

 

 

člen 17

60

GUE/NGL

 

 

po členu 17

61

GUE/NGL

 

-

 

po u.i. 10

53

PPE-DE

 

U

 

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

PG

+

543, 21, 35

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE-DE: končno glasovanje

10.   Boj proti aviarni influenci *

Poročilo: Neil PARISH (A6-0327/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlogi sprememb pristojnega odbora — glasovanje po sklopih

1-45

48-49

51-55

58-105

107-108

110-118

odbor

 

+

 

Predlogi sprememb pristojnega odbora — ločeno glasovanje

46

odbor

loč.

+

 

47

odbor

loč.

+

 

50

odbor

loč.

+

 

56

odbor

loč.

+

 

57

odbor

loč.

+

 

106

odbor

loč.

+

 

109

odbor

loč.

+

 

Člen 3, po točki 35

125

PPE-DE

 

+

 

člen 39

119

PPE-DE

PG

+

297, 296, 14

120

PPE-DE

PG

+

299, 264, 11

121

PPE-DE

PG

-

293, 305, 9

122

PPE-DE

PG

+

302, 298, 7

123

PPE-DE

PG

-

288, 310, 9

124

PPE-DE

PG

+

303, 302, 7

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

Zahteve za poimensko glasovanje

ALDE: p. s. 119-124

PPE-DE: p.s. 120 in 121

Zahteve za ločeno glasovanje

ALDE: p.s. 46, 50, 56, 57 in 106

PPE-DE: p.s. 119, 122, 123 in 124

VertsALE: p.s. 47 in 109

Razno

Poročevalec Neil Parish je podal ustni predlog spremembe, s katerim se vstavi nova uvodna izjava 11(b):

11(b) Ker bi se moralo lovce v Evropi spodbujati, da pomagajo pri spremljanju izbruhov aviarne influence pri prosto živečih pticah z obveščanjem pristojnih organov, kadar sumijo, da bi lahko ptice bile okužene.

11.   Odhodki na področju veterine *

Poročilo: Ilda FIGUEIREDO (A6-0326/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlogi sprememb pristojnega odbora — glasovanje po sklopih

1-8

10-11

odbor

 

+

 

člen 3 (a), § 3, alinea 1

12

GUE/NGL

 

-

 

9

odbor

 

+

 

člen 3(a), § 3, po alinei 2

13/rev

GUE/NGL

 

-

 

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

12.   Širitev euroobmočja *

Poročilo: Dariusz ROSATI (A6-0329/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlogi sprememb pristojnega odbora — glasovanje po sklopih

1-6

odbor

 

+

 

Člen 15, § 3, alinea 1

7

odbor

 

+

 

8

UEN

 

-

 

Člen 15, § 3, alinea 2

9

UEN

 

-

 

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

13.   Skupni sistem DDV-ja glede obdobja, v katerem se uporablja najnižja splošna stopnja *

Poročilo: Zsolt László BECSEY (A6-0323/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlogi sprememb pristojnega odbora

1

odbor

loč.

+

 

2

odbor

 

+

 

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

Zahteve za ločeno glasovanje

PSE: p.s. 1

14.   Podrobna pravila za vračilo DDV-ja davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici *

Poročilo: Zsolt László BECSEY (A6-0324/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlogi sprememb pristojnega odbora — glasovanje po sklopih

1-4

odbor

 

+

 

glasovanje: spremenjeni predlog

PG

+

512, 81, 10

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

Zahteve za poimensko glasovanje

ALDE: spremenjeni predlog

15.   Evropska regulativna agencija

Predlog resolucije: B6-0634/2005

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlog resolucije B6-0634/2005

(Odbor AFCO in Odbor BUDG)

§ 4, točka f

§

originalno besedilo

 

+

spremenjen z ustnim predlogom

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

Razno

Predsednik Odbora AFCO Jo LEINEN je podal ustni predlog spremembe k odstavku 4(f):

(f)

Svet v nadzorni in upravni organ imenuje predstavnike, ki so priznani strokovnjaki, ki jih pred njihovim imenovanjem Evropski parlament povabi na predstavitev, če meni, da je to smiselno; te predstavnike imenuje v številu, ki je v razumnem razmerju z nalogami in pomenom agencije, pri tem pa si dolgoročno zaradi učinkovitosti prizadeva za zmanjšanje obsega upravnega odbora; dokler število predstavnikov v upravnem odboru ustreza številu držav članic, Parlament imenuje v upravni odbor dva svoja člana;

16.   Priprava ministrske konference STO

Predlogi resolucij: B6-0619/2005, 0620/2005, 0621/2205, 0623/2005, 0624/2005 in 0628/2005

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B6-0619/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE in UEN)

§ 5

1

PSE

PG

-

267, 334, 11

§ 6

2

PSE

PG

-

230, 372, 13

§13

3

PSE

PG

-

275, 301, 31

§ 14

4

PSE

PG

-

253, 338, 32

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 16

5

PSE

PG

-

270, 313, 26

§ 19

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/EG

+

346, 243, 14

glasovanje: resolucija (kot celota)

PG

+

475, 106, 14

Predlogi resolucij političnih skupin

B6-0619/2005

 

PSE

 

 

B6-0620/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0621/2005

 

UEN

 

 

B6-0623/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0624/2005

 

ALDE

 

 

B6-0628/2005

 

GUE/NGL

 

 

Tudi Roberta Angelilli je podpisnica predloga resolucije v imenu skupine UEN.

Tudi M. Jorgo Chatzimarkakis je podpisnik predloga resolucije v imenu skupine ALDE.

Tudi Erika Mann je sopodpisnica 5 predlogov sprememb v imenu skupine PSE.

Zahteve za glasovanje po delih

PSE

§ 14

1. del: besedilo v celoti, z izjemo besed „ki bodo sprožili nadaljnje odprtje trga“

2. del: te besede

§ 19

1. del: celotno besedilo, z izjemo besed „in z naložbenimi ukrepi v zvezi s trgovino (TRIM)“

2. del: te besede

Zahteve za poimensko glasovanje

ALDE: p.s. 1-5 in končno glasovanje

17.   Človekove pravice v Kambodži, Laosu in Vietnamu

Predlogi resolucij: B6-0622/2005, 0625/2005, 0626/2005, 0627/2005, 0629/2005 et 0631/2005

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B6-0622/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL in UEN)

§ 5, alinea 2

§

originalno besedilo

 

+

spremenjen z ustnim predlogom

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

Predlogi resolucij političnih skupin

B6-0622/2005

 

UEN

 

 

B6-0625/2005

 

ALDE

 

 

B6-0626/2005

 

PSE

 

 

B6-0627/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0629/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0631/2005

 

Verts/ALE

 

 

Razno

M. Charles Tannock je podal ustni predlog spremembe, ki nadomešča 2. alineo odstavka 5:

v čim krajšem času pripravijo in izvršijo vse potrebne reforme za demokratizacijo države, zagotovijo mirno izražanje politične opozicije in za narodno spravo zagotovijo hitro izvedbo večstrankarskih volitev z mednarodnim spremljanjem;

18.   Olimpijsko premirje

Predlog resolucije: B6-0618/2005

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlog resolucije B6-0618/2005 (Odbor CULT)

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

19.   Razvoj in šport

Predlog resolucije: B6-0633/2005

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlog resolucije B6-0633/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL in UEN)

§ 10

§

originalno besedilo

 

+

spremenjen z ustnim predlogom

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

Razno

Jana Hybaskova je podala ustni predlog spremembe k odstavku 10:

10 „priznava polno pravico žensk, da svobodno sodelujejo pri športu, in spodbuja večjo udeležbo žensk (črtano) pri športu in razvoju, izpostavlja enakost spolov kot cilj pobud“„šport za razvoj“ in poudarja, da so svetovne konference o ženskah in športu prispevale k velikemu napredku na področju športnega udejstvovanja žensk po vsem svetu;

20.   Smernice za potrditev Evropske komisije

Poročilo: Andrew DUFF (A6-0179/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

celotno besedilo

1-7

ALDE

 

+

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

21.   Uporaba pravil konkurence v pomorskem prometu

Poročilo: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (A6-0314/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

§ 1

6

ALDE, Verts/ALE

PG

-

171, 430, 3

§ 3

7

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

17

PPE-DE, PSE

PG

+

428, 148, 26

§ 5

8

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

§ 8

9

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

§ 9

10

ALDE, Verts/ALE

PG

-

176, 405, 17

§ 10

11Č

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

§ 11

19

PSE, PPE-DE

PG

+

443, 153, 16

12

ALDE, Verts/ALE

PG

-

169, 428, 16

§ 12

13

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

20

PSE, PPE-DE

PG

+

455, 131, 31

Po § 12

21

PSE, PPE-DE

 

+

 

§ 17

14

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

Po navedbi sklicevanja 11

18

PPE-DE, PSE

 

+

 

Uvodna izjava D

1

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

Uvodna izjava F

2

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

Po uvodni izjavi F

3

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

Uvodna izjava H

4=

15=

ALDE, Verts/ALE, PPE-DE

 

+

 

Uvodna izjava I

5

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

Uvodna izjava J

16

PPE-DE, PSE

 

+

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

PG

+

408, 139, 62

Zahteve za poimensko glasovanje

ALDE: p.s. 6, 10, 17, 19, 20 in končno glasovanje

UEN: p.s. 6, 12, 17, 19 in 20

22.   Elektronske komunikacije, 2004

Poročilo: Patrizia TOIA (A6-0305/2005)

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

23.   DDV, uporabljen za delovno intenzivne storitve

Predlog resolucije: B6-0630/2005

Zadeva:

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlog resolucije B6-0630/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL in UEN)

§ 2

§

originalno besedilo

loč.

+

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

Zahteve za ločeno glasovanje

ALDE: § 2


PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.   Poročilo Van Hecke A6-0242/2005

Za: 543

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Seppänen

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 21

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Manolakou, Morgantini, Musacchio, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Konrad

Vzdržani: 35

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Caspary, Deß, Gomolka, Gräßle, Jarzembowski, Koch, Mayer, Niebler, Reul

PSE: Masip Hidalgo

UEN: Camre

Popravki glasovanja

Za: Alyn Smith

Proti: Paul Rübig

2.   Poročilo Parish A6-0327/2005

Za: 297

ALDE: Gentvilas, Lynne, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Busquin, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Szejna, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Proti: 296

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Antoniozzi, Belet, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gewalt, Gutiérrez-Cortines, Lehne, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 14

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel, Ventre

UEN: Bielan, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Szymański

Popravki glasovanja

Proti: Hélène Flautre, Maria Martens, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Daniel Marc Cohn-Bendit

3.   Poročilo Parish A6-0327/2005

Za: 299

ALDE: Di Pietro, Gentvilas, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Berès, van den Berg, Castex, Hedh, Hedkvist Petersen, Masip Hidalgo, Paasilinna, Segelström, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Flautre, Graefe zu Baringdorf

Proti: 264

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 11

IND/DEM: Borghezio

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote, Rivera

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

UEN: Camre

Popravki glasovanja

Za: Pedro Guerreiro

Proti: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens, Pervenche Berès

4.   Poročilo Parish A6-0327/2005

Za: 293

ALDE: Gentvilas, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen, Masip Hidalgo, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Proti: 305

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 9

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Ebner, Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

Popravki glasovanja

Za: Pedro Guerreiro

Proti: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

5.   Poročilo Parish A6-0327/2005

Za: 302

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Paasilinna, Segelström, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Proti: 298

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 7

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

Popravki glasovanja

Za: Pedro Guerreiro

Proti: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

6.   Poročilo Parish A6-0327/2005

Za: 288

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Zīle

Proti: 310

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 9

IND/DEM: Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Mote, Rivera

PPE-DE: Karas, McGuinness, Rübig, Seeber, Stenzel

Popravki glasovanja

Proti: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens, Thomas Wise

7.   Poročilo Parish A6-0327/2005

Za: 303

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Proti: 302

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bloom

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Vernola, Wortmann-Kool, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre, Foglietta

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 7

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Karas, Rübig, Stenzel

Popravki glasovanja

Proti: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

8.   Poročilo Becsey A6-0324/2005

Za: 512

ALDE: Davies, Polfer, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 81

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Wise, Železný

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Busuttil, Casa, Doyle, Strejček, Vlasák

PSE: Carnero González

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Vzdržani: 10

GUE/NGL: Catania

IND/DEM: Borghezio

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík, Mote

PPE-DE: Gewalt, Pleštinská, Sonik

Popravki glasovanja

Proti: Graham Watson, Chris Davies

9.   RC B6-0619/2005 — Konferenca STO

Za: 267

ALDE: Bourlanges, Chiesa, Ek, Guardans Cambó, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Brok, Brunetta, Cederschiöld, Fjellner, Galeote Quecedo, Grosch, Hökmark, Hybášková, Mayor Oreja, Oomen-Ruijten, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Seeberg, Surján, Ventre, Vernola, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 334

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Lambrinidis, Matsouka, Tzampazi

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Vzdržani: 11

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Podestà

Popravki glasovanja

Za: Anna Ibrisagic

Proti: Bruno Gollnisch, Ignasi Guardans Cambó

10.   RC B6-0619/2005 — Konferenca STO

Za: 230

ALDE: Chiesa, Resetarits, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Seeberg, Ventre, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 372

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Vzdržani: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Castex

11.   RC B6-0619/2005 — Konferenca STO

Za: 275

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Chiesa, Davies, Drčar Murko, Duff, Hall, Kułakowski, Lynne, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Belet, Dehaene, Gawronski, Grosch, Korhola, Pomés Ruiz, Seeberg, Vernola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 301

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Deprez, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Vzdržani: 31

ALDE: Harkin, Manders

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Nattrass, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Rivera, Schenardi

PPE-DE: De Veyrac, Landsbergis, Langendries, Ventre, Wijkman

Popravki glasovanja

Za: Carl Lang, Fernand Le Rachinel, Jean-Marie Le Pen

12.   RC B6-0619/2005 — Konferenca STO

Za: 253

ALDE: Chiesa, Karim, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Pęk, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Papastamkos, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 338

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Blokland, Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Vzdržani: 32

ALDE: Samuelsen, Van Hecke

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Grabowski, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Schenardi, Vanhecke

13.   RC B6-0619/2005 — Konferenca STO

Za: 270

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Chiesa, Davies, Duff, Guardans Cambó, Hall, Karim, Letta, Ludford, Lynne, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Toia, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis

PPE-DE: Belet, Berend, Florenz, Seeberg, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 313

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Laperrouze, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Vzdržani: 26

ALDE: Cavada, Manders

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Wise, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ventre

Popravki glasovanja

Za: Hans-Peter Martin

Proti: Ignasi Guardans Cambó

14.   RC B6-0619/2005 — Konferenca STO

Za: 475

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Proti: 106

ALDE: Griesbeck

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Deß, Gál, Glattfelder, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Járóka, Olajos, Őry, Surján, Szájer

PSE: Bösch, Ettl, Leichtfried, Peillon, Pinior, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tarabella, Vincenzi, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 14

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

PPE-DE: Lauk

PSE: Castex, Lienemann, Muscat, Patrie

Verts/ALE: Auken

Popravki glasovanja

Za: David Martin, Pierre Schapira, Åsa Westlund

Proti: Pedro Guerreiro

15.   Poročilo Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 171

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Cederschiöld, Dover, Duchoň, Elles, Fatuzzo, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lechner, Liese, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Pleštinská, Podkański, Purvis, Roithová, Seeberg, Škottová, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wijkman, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berger, Busquin, Casaca, Christensen, Ford, Jørgensen, Kristensen, Madeira, Maňka, Martin David, Thomsen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 430

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Davies, Deprez, Gibault, Laperrouze, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Vzdržani: 3

ALDE: Chatzimarkakis

NI: Kilroy-Silk, Rivera

Popravki glasovanja

Za: Poul Nyrup Rasmussen

Vzdržan: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

16.   Poročilo Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 428

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Deprez, Di Pietro, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ludford, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Cramer, Horáček, Isler Béguin

Proti: 148

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Figueiredo

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini

PPE-DE: Becsey, Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Garriga Polledo, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pomés Ruiz, Schröder, Schwab, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen, Thomsen

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 26

ALDE: Chatzimarkakis, Toia

IND/DEM: Blokland, Sinnott

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Konrad, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

Popravki glasovanja

Za: Ilda Figueiredo, Patrick Gaubert

Proti: Maria Martens

Vzdržan: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

17.   Poročilo Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 176

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Cederschiöld, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Elles, Fjellner, Gál, Harbour, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Nicholson, Niebler, Parish, Pieper, Purvis, Seeberg, Škottová, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berès, Casaca, Christensen, Corbey, Désir, Glante, Guy-Quint, Haug, Jöns, Jørgensen, Kristensen, Maňka, Rasmussen, Szejna

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 405

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ludford, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Sinnott, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Vzdržani: 17

ALDE: Chatzimarkakis, Matsakis

GUE/NGL: Flasarová

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

Popravki glasovanja

Za: Sarah Ludford

Proti: Roselyne Bachelot-Narquin

Vzdržan: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

18.   Poročilo Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 443

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Chiesa, Cornillet, Deprez, Di Pietro, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Laperrouze, Letta, Ludford, Polfer, Ries, Sbarbati

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Pęk, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Janowski, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Proti: 153

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Ehler, Eurlings, Fjellner, Goepel, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Schröder, Schwab, Seeberg, Vatanen, Weber Manfred, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Lavarra, Rasmussen, Tarabella

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 16

ALDE: Matsakis, Toia

IND/DEM: Blokland, Bonde

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

UEN: Foglietta

Popravki glasovanja

Proti: Maria Martens, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford

Vzdržan: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

19.   Poročilo Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 169

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Chruszcz, Giertych

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fjellner, Florenz, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Langen, Liese, McMillan-Scott, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Ouzký, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Seeberg, Škottová, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Weber Manfred, Wijkman, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Pahor, Rasmussen, Szejna

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 428

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Beer, Cohn-Bendit

Vzdržani: 16

ALDE: Chatzimarkakis, Matsakis

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mussolini

Popravki glasovanja

Vzdržan: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

20.   Poročilo Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 455

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Onyszkiewicz, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Krupa, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Proti: 131

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 31

ALDE: Matsakis, Toia

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

Popravki glasovanja

Proti: Maria Martens

Vzdržan: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

21.   Poročilo Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 408

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Costa, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Polfer, Ries, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Proti: 139

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Langen, Lauk, Maat, Martens, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Camre, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržani: 62

ALDE: Bowles, Matsakis

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Pflüger, Strož

IND/DEM: Blokland, Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karas, Kirkhope, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Rack, Rübig, Schierhuber, Škottová, Stenzel, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Corbey, Patrie, Peillon

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain

Popravki glasovanja

Za: Sharon Margaret Bowles

Vzdržan: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias


SPREJETA BESEDILA

 

P6_TA(2005)0447

Dodatni protokol k sporazumu ES-Južna Afrika ***

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

(Postopek privolitve)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2005)0372) (1),

ob upoštevanju sklepa Sveta 2005/206/ES z dne 28. februarja 2005 (2) o podpisu in začasni uporabi zgoraj navedenega protokola,

ob upoštevanju prošnje Sveta za privolitev v skladu z drugim pododstavkom člena 300(3) v zvezi s členom 310 in prvim pododstavkom člena 300(2) Pogodbe ES (C6-0350/2005),

ob upoštevanju členov 75 in 83(7) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju priporočila Odbora za razvoj (A6-0328/2005),

1.

da privolitev k sklenitvi zgoraj navedenega protokola;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Južne Afrike.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 68, 15.3.2005, str. 32.

P6_TA(2005)0448

Evroregije

Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi „evroregij“ pri razvoju regionalne politike (2004/2257(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju člena 87(3) Pogodbe ES,

ob upoštevanju člena 158 Pogodbe ES,

ob upoštevanju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o ustanovitvi evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta (KOM(2004)0628),

ob upoštevanju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (KOM(2004)0495),

ob upoštevanju predloga Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (KOM(2004)0492),

ob upoštevanju predloga Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada (KOM(2004)0494),

ob upoštevanju predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (KOM(2004)0496),

ob upoštevanju Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju med ozemeljskimi skupnostmi ali organi Sveta Evrope (Madrid, 21. maj 1980) in njenih dodatnih protokolov ter Evropske listine o lokalni samoupravi Sveta Evrope (Strasbourg, 15. oktober 1985),

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0311/2005),

A.

ker je širitev Evropske unije 1. maja 2004 na 25 držav članic povečala razlike med evropskimi regijami in ker lahko prihodnje širitve dodatno povečajo te razlike; ker je širitev občutno povečala število obmejnih regij; ker je treba opozoriti, da so evroregije odločilno prispevale k preseganju razmejenosti Evrope, gradnji dobrososedskih odnosov, približevanju ljudi z obeh strani meje in premagovanju predsodkov, zlasti prek sodelovanja na lokalni in regionalni ravni prek državnih meja,

B.

ker je treba regionalne razlike v razširjeni Uniji zmanjšati in obravnavati z učinkovito kohezijsko politiko, ki si bo prizadevala za usklajen razvoj znotraj EU,

C.

ker je ena zahteva učinkovite kohezijske politike in evropskega povezovanja zagotovitev trajnostnega razvoja čezmejnega sodelovanja in končno premagovanje ovir, ki so do sedaj obstajale pri financiranju skupnih projektov, od katerih imajo koristi tako lokalni organi kot regije na obeh straneh meje,

D.

ker so evroregije in podobne strukture pomembni instrumenti čezmejnega sodelovanja, ki jih je treba še nadalje razviti in izboljšati, ter ker bi jim bilo treba zagotoviti pravni status,

E.

ker je končni cilj evroregij spodbujanje čezmejnega sodelovanja med obmejnimi regijami, lokalnimi subjekti, regionalnimi organi, socialnimi partnerji in vsemi drugimi akterji, ki niso nujno države članice EU, na področju kulture, izobraževanja, turizma, gospodarskih vprašanj in vseh drugih vidikov vsakdanjega življenja,

F.

ker je Združenje evropskih obmejnih regij predstavilo več poročil o položaju čezmejnega sodelovanja v Evropi in pripravilo študije o čezmejnem pravnem instrumentu na področju decentraliziranega sodelovanja med Komisijo in Odborom regij,

1.

meni, da je čezmejno sodelovanje temeljnega pomena za evropsko kohezijo in povezovanje, zato mu je treba nameniti širšo podporo;

2.

poziva države članice, naj spodbujajo uporabo evroregij kot enega izmed orodij za čezmejno sodelovanje;

3.

Ugotavlja, da evroregije ali podobne strukture izpolnjujejo naslednje pomembne čezmejne naloge, kot npr.:

informiranje in storitve za državljane, institucije in regionalne ter lokalne organe,

so osrednja točka skupnih vrednot, ciljev in strategij,

so glavno gibalo reševanja čezmejnih težav,

so glasnik za vsa čezmejna vprašanja;

4.

ugotavlja, da evroregije pomenijo preobrat za vse čezmejne odnose, stike, prenose znanja in operativne programe in projekte ter da za opravljanje svojih nalog potrebujejo določen pravni status;

5.

poudarja, da je čezmejno sodelovanje primeren pristop za reševanje vsakdanjih težav na obeh straneh meje, zlasti na gospodarskem, socialnem, kulturnem in okoljskem področju;

6.

poudarja, da čezmejno sodelovanje pomembno prispeva k izvajanju lizbonske strategije prek:

skupnih raziskav in inovacij,

čezmejnih raziskovalno-razvojnih omrežij,

izmenjave najboljše prakse in izkušenj;

7.

ugotavlja, da evroregije krepijo sosedske vezi z lokalnimi projekti izmenjave najboljše prakse; zato meni, da je še posebej pomembno, da se v strukturnih skladih ohrani pomoč za mikro projekte, kakor je predvideno v trenutno veljavnem sporočilu Komisije INTERREG III (1);

8.

je seznanjen s potekajočo pripravo zakonodaje glede evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT), katere cilj je poenostavitev instrumentov čezmejnega sodelovanja (izboljšanje njihovega delovanja, racionalizacija postopkov in zmanjšanje stroškov delovanja) in izgradnja temeljev za razvoj evroregij;

9.

poudarja, da je treba dati prednost odpravi razlik med regijami v novih in starih državah članicah;

10.

poudarja, da je treba razširiti koncept evroregij in podobnih struktur, čeprav nimajo ustreznih pravnih pristojnosti, da bi vključili več vidikov sodelovanja; kot možna področja medsebojnih interesov predlaga pospeševanje kulture, izobraževanja, turizma in gospodarskih vprašanj ter po potrebi boj proti organiziranemu kriminalu, trgovanju z drogami in goljufijam v sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi institucijami;

11.

opozarja na potrebo po povezovanju med projekti, ki so načrtovani v državah s skupnimi mejami;

12.

pozdravlja prizadevanja Komisije, da bi poenostavila instrumente čezmejnega sodelovanja;

13.

poziva, da se evroregijam in podobnim strukturam, kakor so predlagane v pravnem okviru GECT, omogoči, da razvijejo, izvajajo in upravljajo čezmejne programe v EU, kakor tudi programe Evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta ter instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) od leta 2007 dalje v partnerstvu z nacionalnimi institucijami;

14.

poudarja pomembnost čezmejnega sodelovanja in evroregij za države članice z naravnimi ovirami, vključno z majhnimi otoškimi državami;

15.

poudarja potrebo po podpori čezmejnega sodelovanja in oblikovanja evroregij, vključno z regijami na občutljivih območjih Bližnjega vzhoda, in sicer z namenom spodbujanja prijateljskih odnosov, stabilnosti, varnosti in gospodarskih interesov ob vzajemnem spoštovanju in v obojestransko korist;

16.

opozarja na odstavek 1(xxvii) svoje resolucije o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada (2), sprejete dne 6. julija 2005, in poziva Komisijo, da predvidi podoben sistem premij v obliki rezerv Skupnosti za kakovost in učinkovitost, posebej namenjenih pobudam za ukrepe, ki imajo čezmejne učinke ali so potencialno v tesni zvezi z obstoječo infrastrukturo v evroregijah;

17.

naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Sporočilo Komisije državam članicam z dne 2. septembra 2004 o določitvi smernic pobude Skupnosti o vseevropskem sodelovanju, namenjenem spodbujanju skladnega in uravnoteženega razvoja evropskega ozemlja — INTERREG III (UL C 226, 10.9.2004, str. 2).

(2)  Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0278.

P6_TA(2005)0449

Imuniteta Andrzeja Pęczaka

Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Andrzeja Pęczaka, nekdanjega poslanca Evropskega parlamenta (2005/2128(IMM))

Evropski parlament,

ob upoštevanju zahteve Andrzeja Pęczaka za zaščito njegove imunitete v zvezi s kazenskimi postopki, ki so bili proti njemu sproženi 18. aprila 2005 na okrožnem sodišču v Łódźu na Poljskem, in razglašeni na plenarnem zasedanju 25. maja 2005,

ob upoštevanju členov 8, 9 in 10 Protokola z dne 8. aprila 1965 o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti ter člena 6(2) Akta z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami,

ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986 (1),

ob upoštevanju členov 6(3) in 7 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0330/2005),

A.

ker je bil Andrzej Pęczak izvoljen v poljski parlament (Sejm) 23. septembra 2001; ker je po podpisu Pristopne pogodbe 16. aprila 2003 postal opazovalec; ker je bil poslanec v Evropskem parlamentu od 1. maja 2004 do 19. julija 2004; ker je njegov mandat v poljskem parlamentu potekel 19. oktobra 2005,

B.

ker se Andrzej Pęczak pritožuje, da je urad poljskega javnega tožilca v svojih postopkih kršil zakon in da so sklepi okrožnega sodišča o njegovem pridržanju, priporu in kasnejšem podaljšanju pripora politično pogojeni,

C.

ker se Andrzej Pęczak pritožuje, da kazenski postopki, ki so bili sproženi proti njemu, kršijo domnevo nedolžnosti, in da razmere njegovega pridržanja in pripora omejujejo njegove zmožnosti za obrambo,

D.

ker se Andrzej Pęczak pritožuje, da je postopek, s katerim mu je Sejm odvzel imuniteto, bil „pravno neveljaven“ ter temelji na objavah v javnih občilih, in da njegovi pozivi k posredovanju, ki jih je poslal različnim osebam (kot je npr. varuh človekovih pravic), niso imeli učinka,

E.

ker na osnovi pridobljenih informacij Andrzeja Pęczaka ne ščiti parlamentarna imuniteta v zvezi z nobeno od zahtev, ki so bile predstavljene predsedniku Evropskega parlamenta,

1.

sklene, da ne bo zaščitil imunitete in privilegijev Andrzeja Pęczaka.


(1)  Zadeva 101/63, Wagner proti Fohrmannu in Krieru, [1964] PSES 195 in zadeva 149/85, Wybot proti Faureu in drugim, [1986] PSES 2391.

P6_TA(2005)0450

Imuniteta Giovannija Claudia Fave

Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Giovannija Claudia Fave (2005/2174(IMM))

Evropski parlament,

ob upoštevanju zahteve Giovannija Claudia Fava za zaščito njegove imunitete z dne 1. julija 2005, ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 6. julija 2005,

ob upoštevanju zagovora Giovannija Claudia Fave v skladu s členom 7(3) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju členov 9 in 10 Protokola z dne 8. aprila 1965 o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti ter člena 6(2) Akta z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami,

ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986 (1),

ob upoštevanju členov 6(3) in 7 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0331/2005),

1.

sklene, da zaščiti imuniteto in privilegije Giovannija Claudia Fave;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora posreduje pristojnim organom Republike Italije.


(1)  Zadeva 101/63, Wagner proti Fohrmannu in Krieru, [1964] PSES 195 in zadeva 149/85, Wybot proti Fauru in drugim, [1986] PSES 2391.

P6_TA(2005)0451

Predlog spremembe proračuna št. 6/2005 (Dopolnitev)

Predlog spremembe proračuna št. 6/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek IV — Sodišče — Ustanovitev Sodišča za uslužbence, kakor ga je spremenil Svet (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

Dopolnitev 1

ODDELEK IV — Sodišče

Kadrovski načrt: oblikovanje dveh stalnih delovnih mest B*3, dveh stalnih delovnih mest C*1 in štirih začasnih delovnih mest B*3.

Aktivno zaposleno osebje

Vrstica

Proračun 2005

PSP 6/2005

Dopolnitev

Proračun 2005 + PSP 6 (spremenjen)

 

Obveznosti

Obveznosti

Obveznosti

Obveznosti

1 1 0 0

Osnovne plače

 

111 633 022

111 964 022

+73 000

112 037 022

1 1 0 1

Družinski dodatki

 

8 940 000

8 967 000

+6 000

8 973 000

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (vključno s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ)

 

17 770 000

17 823 000

+12 000

17 835 000

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

 

3 890 000

3 902 000

+3 000

3 905 000

1 1 8 1

Potni stroški (vključno z družinskimi člani)

 

42 000

45 000

+2 000

47 000

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

 

1 170 000

1 223 000

+30 000

1 253 000

1 1 8 3

Stroški selitve

 

217 000

238 000

+10 000

248 000

1 1 8 4

Začasne dnevnice

 

956 000

1 008 000

+23 000

1 031 000

1 1 9 1

Začasna sredstva

 

1 973 000

1 242 000

- 159 000

1 083 000

Obrazložitev

Oblikuje se 8 delovnih mest (2 stalni delovni mesti B*3, 2 stalni delovni mesti C*1 in 4 začasna delovna mesta B*3), ki jih ni odobril Svet; ponovno se vzpostavijo zneski iz predhodnega predloga spremembe proračuna 7/2005.

P6_TA(2005)0452

Predlog spremembe proračuna št. 6/2005

Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek IV — Sodišče — Ustanovitev Sodišča za javne uslužbence, kakor ga je spremenil Svet (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

Evropski parlament,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 272(6) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 177 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), zlasti členov 37 in 38 Uredbe,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, ki je bil dokončno sprejet 16. decembra 2004 (2),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (3),

ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna št. 7/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005, ki ga je Komisija predložila 5. septembra 2005 (KOM(2005)0419),

ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2005, ki ga je Svet pripravil 3. oktobra 2005 (12180/2005 — C6-0304/2005),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2005 o predlogu spremembe proračuna št. 6/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek IV — Sodišče — Ustanovitev Sodišča za javne uslužbence (4),

ob upoštevanju svoje dopolnitve z dne 25. oktobra 2005 predloga spremembe proračuna št. 6/2005 (5),

ob upoštevanju zavrnitve Sveta dopolnitve predloga spremembe proračuna št. 6/2005 z dne 21. novembra 2005, ki jo je sprejel Parlament (SGS5/13784),

ob upoštevanju člena 69 in Priloge IV svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0336/2005),

1.

se seznani z drugo obravnavo Sveta;

2.

potrdi sklep, sprejet v prvi obravnavi;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bila sprememba proračuna št. 6/2005 dokončno sprejeta in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Sodišču.


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 60, 8.3.2005, str. 1.

(3)  UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/708/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 269, 14.10.2005, str. 24).

(4)  Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0392.

(5)  Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0391.

P6_TA(2005)0453

Proračunska disciplina

Resolucija Evropskega parlamenta o Medinstitucionalnem sporazumu o proračunski disciplini in ukrepih za izboljšanje proračunskega postopka (2005/2237(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 272 Pogodbe,

ob upoštevanju sporočil Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 26. februarja 2004„Gradimo našo skupno prihodnost: Politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije za obdobje“ 2007-2013 (KOM(2004)0101) in z dne 14 julija 2004„Finančna perspektiva 2007-2013“ (KOM(2004)0487) ter delovni dokument Komisije z dne 12. aprila 2005„Tehnične prilagoditve k predlogu Komisije o večletni finančni perspektivi 2007-2013“ (SEK(2005)0494),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunskem postopku in izboljšanju proračunskega postopka (1), zlasti točke 26 Sporazuma,

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-2013 (2),

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0356/2005),

A.

ker se leta 2006 načeloma izteče veljavnost sedanje finančne perspektive,

B.

ker je treba z letom 2007 podaljšati veljavnost večini zakonodajnih predpisov Skupnosti za večletne programe s finančnimi posledicami,

C.

ker je sedanja finančna perspektiva del Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka, ki se sprejme na osnovi skupnega dogovora obeh vej proračunskega organa,

D.

ker v primeru, da finančne perspektive ni, člen 272 Pogodbe predvideva sprejetje letnih proračunov,

E.

ker je sprejel pogajalsko stališče, v katerem je opredelil politične prednostne naloge za prihodnjo finančno perspektivo ter predlog za prestrukturiranje proračuna EU in večjo kakovost njegovega izvajanja z izboljšanimi postopki,

1.

ponovno potrjuje svoje stališče, izglasovano v zgoraj navedeni resoluciji z dne 8. junija 2005;

2.

potrjuje, da si bo močno prizadeval za dosego dogovora o prihodnji finančni perspektivi in medinstitucionalnem sporazumu, ki bi Evropski uniji omogočal, da v novem večletnem obdobju izvede sprejete obveznosti in cilje;

3.

se pridružuje Komisiji v njenih prizadevanjih za pravočasno sprejetje sporazuma, da bi zagotovili nadaljevanje in reformo programov in pravočasno pripravili proračunski postopek za 2007 (april 2007);

4.

je seznanjen s pismom predsednika Barrosa z dne 20. oktobra 2005, ki vsebuje prispevek Komisije k zaključni fazi pogajanj; meni, da so ti predlogi v nekaterih točkah koristni, vendar Svet in Komisijo opozarja, da so za dopolnitev finančne perspektive 2007 — 2013 pomembne vse točke, navedene v resoluciji z dne 8. junija 2005, ter meni, da je njihova vključitev v medinstitucionalni sporazum bistvenega pomena za kakršno koli novo finančno perspektivo;

5.

poziva Komisijo, da pretehta možnost formalne revizije predloga o medinstitucionalnem sporazumu, v katerega bi vnesla predloge Parlamenta o rezervah, prožnosti in drugih kvalitativnih elementih iz resolucije z dne 8. junija 2005;

6.

opozarja, da brez doseženega medinstitucionalnega sporazuma ne bo finančne perspektive; opozarja, da je Parlament sprejel točke, o katerih pogajanja niso mogoča, kot so oblikovanje prilagoditvene klavzule, prožnostne rezerve, večja kakovost izvajanja z revizijo finančne uredbe, poenostavitev upravnega bremena, certificiranje s strani držav članic in spoštovanje pravic Parlamenta pri zunanjih programih;

7.

7. ugotavlja, da so razhajanja, zaradi katerih na zasedanju Evropskega sveta 17. junija 2005 ni bilo mogoče doseči dogovora, bolj povezana z načinom financiranja, kakor pa s samo višino ali porazdelitvijo odhodkov, kar potrjuje dejstvo, da bo moral splošni dogovor o finančni perspektivi vključevati dogovor o načelu reforme sedanjega sistema lastnih sredstev;

8.

vabi Svet, da v svojem skupnem stališču in pogajalskem mandatu pokaže resno pripravljenost za pogajanja, in sicer z vključitvijo ne le predloga finančnega okvira, temveč tudi točk za izboljšanje strukture in kakovosti izvrševanja proračuna kot tudi prilagoditve lizbonski strategiji po predlogi pogajalskega stališča Parlamenta;

9.

opozarja Svet, da brez doseženega sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom ne bo finančne perspektive in medinstitucionalnega sporazuma; opozarja še, da je svoja pogajalska stališča sprejel 8. junija 2005, torej pravočasno, zato namerava zavrniti vsakršne poskuse, s katerimi bi skušali nanj prenesti odgovornost za zamudo pri sprejemanju sporazuma;

10.

opozarja Svet, da se finančne potrebe Evropske unije, vključno z večletnim programom, v primeru, da finančne perspektive 2007-2013 in medinstitucionalnega sporazuma ni, lahko krijejo na podlagi člena 272 Pogodbe ali prilagojene različice točke 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999;

11.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/708/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 269, 14.10.2005, str. 24).

(2)  Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0224.

P6_TA(2005)0454

Prisilno licenciranje patentov farmacevtskih izdelkov ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju patentov v zvezi s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004) 0737) (1),

ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 95 in 133 Pogodbe ES, v skladu s katerimi je Komisija predložila predlog Parlamentu (C6-0168/2004),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za razvoj, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za pravne zadeve (A6-0242/2005),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči predsedniku, naj stališče predloži Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TC1-COD(2004)0258

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 1. decembra 2005 z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. .../ 2006 o prisilnih licencah za patente, ki so povezani s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

1)

14. novembra 2001 je bila na četrti ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije (STO) sprejeta Deklaracija iz Dohe o Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPS) in javnem zdravju. Deklaracija ugotavlja, da ima vsaka članica STO pravico do podelitve prisilnih licenc in svobodo pri določanju razlogov, zaradi katerih so takšne licence podeljene. Ugotavlja tudi, da bi se članice STO z nezadostnimi proizvodnimi zmogljivostmi v farmacevtskem sektorju ali brez njih pri učinkoviti uporabi prisilnega licenciranja lahko soočale s težavami.

2)

30. avgusta 2003 je Generalni svet STO glede na izjavo, ki jo je prebral njegov predsednik, sprejel Sklep o izvajanju odstavka 6 Deklaracije iz Dohe o Sporazumu TRIPS in javnem zdravju, (v nadaljevanju „Sklep“). Pod določenimi pogoji Sklep opušča nekatere obveznosti glede podelitve prisilnih licenc, določenih Sporazumu TRIPS, da bi zadovoljili potrebe članic STO z nezadostno proizvodno zmogljivostjo.

(3)

Glede na dejavno vlogo Skupnosti pri sprejetju Sklepa, njeno zavezo pri STO, da polno sodeluje pri izvajanju Sklepa, in njen poziv vsem članicam STO, da zagotovijo vzpostavitev pogojev, ki bodo omogočili učinkovito delovanje sistema, vzpostavljenega s Sklepom, je za Skupnost pomembno, da Sklep prenese v svoj pravni red.

(4)

Da bi zagotovili enake pogoje v vseh državah članicah za podelitev prisilnih licenc za proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, kadar so ti namenjeni za izvoz, in da bi se izognili izkrivljanju konkurence za gospodarske subjekte na enotnem trgu, je potrebno, da se Sklep izvaja enotno. Morala bi se uporabljati tudi enotna pravila, da se prepreči ponovni uvoz farmacevtskih izdelkov, proizvedenih v skladu s Sklepom, na ozemlje Skupnosti.

(5)

Namen te uredbe je postati del širše evropske in mednarodne dejavnosti za reševanje težav v javnem zdravju, s katerimi se soočajo najmanj razvite države in druge države v razvoju, ter predvsem izboljšati dostop do cenovno dostopnih varnih in učinkovitih zdravil, vključno z odmerki kombinacij zdravil, katerih kakovost je zagotovljena. V povezavi s tem bodo na voljo postopki, določeni v farmacevtski zakonodaji Skupnosti, ki bodo zagotavljali znanstveno kakovost teh izdelkov, še zlasti postopek iz člena 58 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (3)...

(6)

Ker je sistem prisilnega licenciranja, vzpostavljen s to uredbo, namenjen reševanju težav v javnem zdravju, bi se moral uporabljati v dobri veri. Tega sistema države ne bi smele uporabljati za uresničevanje industrijskih ali trgovinskih ciljev. Namen te uredbe je, da se ustvari varen pravni okvir in da se preprečijo spori.

(7)

Ker je ta uredba del širše dejavnosti za reševanje vprašanja dostopa do cenovno dostopnih zdravil za države v razvoju, je Komisija opredelila dopolnilne ukrepe v svojem akcijskem programu (pospešeni ukrepi v boju proti HIV/AIDS, malariji in tuberkulozi v okviru odpravljanja revščine) in v Sporočilu Komisije o skladni evropski politiki za zunanje ukrepe v boju proti HIV/AIDS, malariji in tuberkulozi. Potreben je nenehen nujen napredek, ki vključuje ukrepe za podporo raziskav v boju proti tem boleznim in ukrepe za povečanje zmogljivosti v deželah v razvoju.

(8)

Nujno je, da izdelki, proizvedeni v skladu s to uredbo, dosežejo samo tiste, ki jih potrebujejo, in niso preusmerjeni od tistih, katerim so bili namenjeni. Prisilne licence po tej uredbi morajo zato pridobitelju licence naložiti jasne pogoje glede dejanj, ki jih obsega licenca, opredelitve farmacevtskih izdelkov, proizvedenih po licenci, in držav, v katere se bodo ti izdelki izvozili.

(9)

Predvideti bi bilo treba carinsko ukrepanje na zunanjih mejah za obravnavo izdelkov, proizvedenih in prodanih za izvoz po prisilni licenci, ki jih nekdo poskuša ponovno uvoziti na ozemlje Skupnosti.

(10)

Če so bili farmacevtski izdelki, proizvedeni po prisilni licenci, zaseženi v skladu s to uredbo, se lahko pristojni organ v skladu z nacionalno zakonodajo in zato, da se zagotovi uporaba zaseženih farmacevtskih izdelkov za predvideni namen, odloči poslati te izdelke v ustrezno državo uvoznico v skladu s podeljeno prisilno licenco.

(11)

Da bi se izognili pospeševanju prekomerne proizvodnje in možnemu preusmerjanju farmacevtskih izdelkov, bi morali pristojni organi upoštevati obstoječe prisilne licence za enake izdelke in države, kot tudi vzporedne uporabe, ki jih je navedel vložnik zahteve.

(12)

Ker ciljev te uredbe, ki jih je treba sprejeti, in sicer uvedbe usklajenih postopkov za podelitev prisilnih licenc, ki prispevajo k učinkovitemu izvajanju sistema, vzpostavljenega s Sklepom, države članice ne morejo zadovoljivo doseči zaradi možnosti, ki so po Sklepu na voljo državam izvoznicam, in se lahko zato zaradi možnih vplivov na gospodarske subjekte na notranjem trgu lažje dosežejo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(13)

Skupnost priznava, da je nadvse zaželeno, da se podpira prenos tehnologije in vzpostavljanje zmogljivosti v državah, ki imajo nezadostne proizvodne zmogljivosti v farmacevtskem sektorju ali jih sploh nimajo, in se tako spodbuja in povečuje lastna proizvodnja farmacevtskih izdelkov v teh državah.

(14)

Za zagotovitev učinkovite obdelave zahtev za pridobitev prisilne licence v skladu s to uredbo bi morale imeti države članice možnost predpisati izključno formalne ali upravne pogoje, kot so pravila glede jezika zahteve, obrazca, ki se mora uporabljati, opredelitve patentov in/ali dodatnih varstvenih certifikatov, v zvezi s katerimi se zahteva prisilna licenca, in pravila o zahtevah v elektronski obliki.

(15)

Namen preproste formule za določitev nadomestila je pospešiti postopek podelitve prisilnih licenc v primeru izrednih razmer v državi ali v drugih skrajno nujnih okoliščinah ali v primerih javne nekomercialne uporabe v skladu s točko (b) 31. člena Sporazuma TRIPS. Delež 4 % bi se lahko uporabil kot referenčna točka za razprave o ustreznem nadomestilu v okoliščinah, ki so drugačne od zgoraj navedenih —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba uvaja postopek za podelitev prisilnih licenc v zvezi s patenti in dodatnimi varstvenimi certifikati za proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, kadar so takšni izdelki namenjeni izvozu v upravičene države uvoznice, ki potrebujejo takšne izdelke za reševanje težav v zvezi z javnim zdravjem.

Države članice podelijo prisilno licenco vsaki osebi, ki vloži zahtevo v skladu s členom 6 in ob upoštevanju pogojev, določenih v členih 6 do 10.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1)

„farmacevtski izdelek“ pomeni kateri koli izdelek v farmacevtskem sektorju, vključno z zdravili, kot so določena v členu 1(2) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (4), učinkovinami in opremo za diagnosticiranje ex vivo;

2)

„imetnik pravice“ pomeni imetnika katerega koli patenta ali dodatnega varstvenega certifikata, v zvezi s katerim je bila vložena zahteva za pridobitev prisilne licence v skladu s to uredbo;

3)

„država uvoznica“ pomeni državo, v katero se bo izvažal farmacevtski izdelek;

4)

„pristojni organ“ pomeni za namene členov 1 do 11, 16 in 17 kateri koli nacionalni organ, ki je pristojen za podelitev prisilnih licenc v skladu s to uredbo v posamezni državi članici.

Člen 3

Pristojni organ

Pristojni organ, kakor je opredeljen v členu 2(4), je tisti, ki je pristojen za podelitev prisilnih licenc po nacionalnem patentnem pravu, razen če zadevna država članica določi drugače.

Države članice o imenovanem pristojnem organu iz člena 2(4) uradno obvestijo Komisijo.

Uradna obvestila se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Upravičene države uvoznice

Upravičene države uvoznice so naslednje:

a)

vsaka najmanj razvita država, ki je kot taka navedena na seznamu Združenih narodov;

b)

vsaka članica STO, ki ni najmanj razvita država članica iz točke (a), ki je Svet za TRIPS obvestila o svoji nameri, da bo uporabila sistem kot uvoznica, vključno s tem, ali bo sistem uporabljala v celoti ali omejeno;

c)

vsaka država, ki ni članica STO, vendar je na seznamu Odbora OECD za razvojno pomoč med državami z nizkim dohodkom, katerih bruto nacionalni proizvod na prebivalca znaša manj kot 745 USD, in ki je Komisijo uradno obvestila o svoji nameri, da bo uporabila sistem kot uvoznica, vključno s tem, ali bo sistem uporabljala v celoti ali omejeno.

Vendar vsaka članica STO, ki je STO podala izjavo, da sistema ne bo uporabljala kot članica STO uvoznica, ni upravičena država uvoznica.

Člen 5

Razširitev na najmanj razvite države in države v razvoju, ki niso članice STO

Naslednje določbe se uporabljajo za upravičene države uvoznice po členu 4, ki niso članice STO:

a)

država uvoznica pošlje uradno obvestilo iz člena 8(1) neposredno Komisiji, ;

b)

država uvoznica v uradnem obvestilu iz člena 8(1) izjavi, da bo sistem uporabljala za reševanje problemov javnega zdravja in ne kot instrument za doseganje ciljev industrijske ali trgovinske politike ter da bo sprejela ukrepe iz odstavka 4 Sklepa;

c)

pristojni organ lahko na zahtevo imetnika pravice ali na lastno pobudo, če nacionalna zakonodaja pristojnemu organu dovoljuje delovanje na lastno pobudo, prekliče prisilno licenco, podeljeno v skladu s tem členom, če država uvoznica ni izpolnila svojih obveznost iz točke (b). Pred preklicem prisilne licence pristojni organ upošteva vsa mnenja, ki jih izrazijo organi iz člena 6(3)(f).

Člen 6

Zahteva za prisilno licenco

1.   Vsaka oseba lahko vloži zahtevo za pridobitev prisilne licence po tej uredbi pri pristojnem organu v državi članici ali članicah, kjer patenti ali dodatni varstveni certifikati veljajo in obsegajo njene načrtovane dejavnosti proizvodnje in prodaje za izvoz.

2.   Oseba, ki vloži zahtevo za pridobitev prisilne licence pri organih več kot ene države za isti izdelek, to v vseh svojih zahtevah navede skupaj s podatki o količinah in zadevnih državah uvoznicah.

3.   Zahteva iz odstavka 1 vsebuje:

a)

ime in kontaktne podatke vložnika ter vsakega zastopnika, ki ga je vložnik pooblastil, da deluje v njegovem imenu pred pristojnim organom;

b)

nevarovano ime farmacevtskega izdelka ali izdelkov, ki jih namerava vložnik proizvajati in prodajati za izvoz v skladu s prisilno licenco;

c)

količino farmacevtskega izdelka, ki jo namerava vložnik proizvesti v skladu s prisilno licenco;

d)

državo ali države uvoznice;

e)

dokazila o prejšnjih pogajanjih z imetnikom pravice v skladu s členom 9, kjer je to potrebno;

f)

dokazila o posebni zahtevi:

i)

pooblaščenih zastopnikov države ali držav uvoznic, ali

ii)

nevladne organizacije s formalnim pooblastilom ene ali več držav uvoznic ali

iii)

organov OZN ali drugih mednarodnih zdravstvenih organizacij s formalnim pooblastilom ene ali več držav uvoznic,

z navedbo zahtevane količine izdelka.

4.   Nacionalna zakonodaja lahko predpiše zgolj formalne ali upravne pogoje, potrebne za učinkovito obravnavo zahteve. Takšni pogoji po nepotrebnem ne povečajo stroškov ali bremen vložnika, v vsakem primeru pa zaradi njih postopek za podelitev prisilne licence po tej uredbi ni bolj otežen, kot je postopek za podelitev drugih prisilnih licenc po nacionalni zakonodaji.

Člen 7

Pravice imetnika pravice

Pristojni organ nemudoma uradno obvesti imetnika pravice o zahtevi za pridobitev prisilne licence. Pred podelitvijo prisilne licence da pristojni organ imetniku pravice možnost, da poda pripombe k zahtevi in da pristojnemu organu sporoči kakršne koli pomembne informacije v zvezi z zahtevo.

Člen 8

Preverjanje

1.   Pristojni organ preveri:

a)

da je vsaka država uvoznica, navedena v zahtevi, ki je članica STO, v skladu s Sklepom uradno obvestila STO ali

b)

da je vsaka država uvoznica, navedena v zahtevi, ki ni članica STO, glede vsakega izdelka iz zahteve, v skladu s to uredbo poslala Komisiji uradno obvestilo ki:

i)

natančno navaja naziv in pričakovano količino potrebnega izdelka;

ii)

potrjuje, da je država na enega od načinov, določenih v Prilogi k Sklepu, ugotovila, da ima v farmacevtskem sektorju v zvezi z določenim izdelkom ali izdelki nezadostne proizvodne zmogljivosti ali pa jih sploh nima, razen če je država uvoznica ena od najmanj razvitih držav;

iii)

potrjuje, da je v primerih, ko je farmacevtski izdelek patentiran na ozemlju države uvoznice, ta država uvoznica podelila ali namerava podeliti prisilno licenco za uvoz zadevnega izdelka v skladu s 31. členom Sporazuma TRIPS in določbami Sklepa.

Ta odstavek ne posega v prožnost, ki jo imajo najmanj razvite države po Sklepu Sveta za TRIPS z dne 27. junija 2002.

2.   Pristojni organ preveri, da količina izdelka, navedena v zahtevi, ne presega tiste, o kateri je država uvoznica, ki je članica STO, uradno obvestila STO, ali tiste, o kateri je država uvoznica, ki ni članica STO, uradno obvestila Komisijo, in da ob upoštevanju drugih prisilnih licenc, podeljenih drugje, skupna količina izdelka, ki se lahko proizvede za katero koli državo uvoznico, znatno ne presega količine, o kateri je ta država uradno obvestila STO, v primeru držav uvoznic, članic STO, oziroma Komisijo, v primeru držav uvoznic, ki niso članice STO.

Člen 9

Predhodna pogajanja

1.   Vložnik pristojnemu organu predloži dokazila, da si je prizadeval za pridobitev pooblastila od imetnika pravice in da v obdobju tridesetih dni pred vložitvijo zahteve takšno prizadevanje ni bilo uspešno.

2.   Pogoj iz odstavka 1 se ne uporablja v razmerah izrednega stanja na nacionalni ravni ali drugih skrajno nujnih okoliščinah, ali v primerih javne nekomercialne uporabe v skladu s točko (b) člena 31 Sporazuma TRIPS.

Člen 10

Pogoji prisilne licence

1.   Podeljena licenca ni prenosljiva, razen za tisti del podjetja ali njegove poslovne dejavnosti, ki uporablja licenco, in ni izključna. Vsebuje posebne pogoje, določene v odstavkih 2 do 9, ki jih mora izpolniti pridobitelj licence.

2.   Količina izdelka, proizvedenega po licenci, ne presega količine, ki jo potrebuje(-jo) za izpolnitev potreb država ali države uvoznice, navedene v zahtevi, ob upoštevanju količine izdelka, proizvedenega po drugih prisilnih licencah, ki so bile podeljene drugje.

3.   Trajanje licence je navedeno.

4.   Licenca je strogo omejena na vsa dejanja, potrebna za proizvodnjo zadevnega izdelka za izvoz v državo ali države, navedene v zahtevi, in distribucijo v njih. Noben izdelek, narejen ali uvožen po prisilni licenci, se ne ponudi za prodajo ali da na trg v kateri koli drugi državi, razen tisti, ki je navedena v zahtevi, razen če država uvoznica uporabi možnosti, iz pododstavka 6(i) Sklepa, za izvoz v tiste države sopogodbenice regionalnega trgovinskega sporazuma, ki se soočajo z istim zdravstvenim problemom.

5.   Izdelki, narejeni po licenci, so jasno opredeljeni s posebno označitvijo, iz katere je razvidno, da so bili proizvedeni v skladu s to uredbo. Izdelki se morajo razlikovati od tistih, ki jih je proizvedel imetnik pravice po posebnem pakiranju in/ali barvanju/oblikovanju, če je tako razlikovanje izvedljivo in če nima pomembnega vpliva na ceno. Embalaža in katera koli z izdelkom povezana dokumentacija vsebuje označbo, da je izdelek predmet prisilne licence po tej uredbi, navaja ime pristojnega organa in identifikacijsko referenčno številko ter jasno označuje, da je izdelek namenjen izključno za izvoz in distribucijo v zadevno državo ali države uvoznice. Podrobnosti o lastnostih izdelkov so na voljo carinskim organom držav članic.

6.   Pred odpremo v državo ali države uvoznice, navedene v zahtevi, pridobitelj licence na spletni strani objavi naslednje podatke:

a)

količine, dobavljene po licenci, in države uvoznice, katerim jih dobavlja;

b)

razpoznavne značilnosti zadevnega izdelka ali izdelkov.

Naslov spletne strani se sporoči pristojnemu organu.

7.   Če so izdelki, ki jih pokriva prisilna licenca, patentirani v državah uvoznicah, navedenih v zahtevi, seizdelki lahko izvozijo le, če so te države podelile prisilno licenco za uvoz, prodajo in/ali distribucijo teh izdelkov.

8.   Pristojni organ lahko na zahtevo imetnika pravice ali na lastno pobudo, če nacionalna zakonodaja pristojnemu organu dovoljuje ukrepanje na lastno pobudo, zahteva dostop do poslovnih knjig in evidenc, ki jih vodi pridobitelj licence, zgolj z namenom, da preveri, ali so bili izpolnjeni pogoji licence, predvsem tisti glede končnega namembnega kraja izdelkov. Knjige in evidence vsebujejo dokazilo o izvozu izdelka z deklaracijo o izvozu, ki jo je overil zadevni carinski organ, in dokazilo o uvozu, ki ga je izdal eden od organov iz člena 6(3)(f).

9.   Pridobitelj licence je odgovoren za plačilo primernega nadomestila imetniku pravice, kakor ga določi pristojni organ, in sicer:

a)

v primerih iz člena 9(2) je nadomestilo v višini največ 4 % celotne cene, ki jo plača država uvoznica ali se plača v njenem imenu;

b)

v vseh drugih primerih se nadomestilo določi ob upoštevanju ekonomske vrednosti uporabe, ki je bila odobrena po licenci zadevni državi ali državam uvoznicam, kot tudi humanitarnih in nekomercialnih okoliščin pri podelitvi licence.

10.   Pogoji licence ne posegajo v način distribucije v državi uvoznici.

Distribucijo lahko na primer izvaja kateri koli organ iz člena 6(3)(f) pod komercialnimi ali nekomercialnimi pogoji, tudi popolnoma brezplačno.

Člen 11

Zavrnitev zahteve

Pristojni organ zahtevo zavrne, če katerikoli od pogojev, določenih v členih 6 do 9, ni izpolnjen ali če zahteva ne vsebuje potrebnih sestavin, ki pristojnemu organu omogočajo podelitev licence v skladu s členom 10. Pred zavrnitvijo zahteve pristojni organ vložniku omogoči, da se o tem izjavi in popravi položaj.

Člen 12

Uradno obvestilo

Ko je prisilna licenca podeljena, država članica s posredovanjem Komisije uradno obvesti Svet za TRIPS o podelitvi licence in posebnih pogojih v zvezi z njo.

Predloženi podatki vsebujejo naslednje podrobnosti o licenci:

a)

ime in naslov pridobitelja licence;

b)

zadevni izdelek ali zadevne izdelke;

c)

količino, ki se bo dobavila;

d)

državo ali države, v katere se bodo izdelki izvozili;

e)

trajanje licence;

f)

naslov spletne strani iz člena 10(6).

Člen 13

Prepoved uvoza

1.   Izdelke, proizvedene po prisilni licenci, ki je bila podeljena v skladu s Sklepom in/ali to uredbo, je prepovedano uvažati v Skupnost za namene sprostitve v prosti promet, ponovnega izvoza, uvedbe odložnih postopkov ali vnosa v prosto cono ali prosto skladišče blaga.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja v primeru ponovnega izvoza v državo uvoznico, navedeno v zahtevi ter opredeljeno na embalaži in spremljajoči dokumentaciji izdelka, ali v primeru uvedbe tranzitnega postopka ali postopka carinskega skladiščenja, vnosa v prosto cono ali prosto skladišče blaga za namene ponovnega izvoza v navedeno državo uvoznico.

Člen 14

Ukrepi carinskih organov

1.   Če obstaja dovolj razlogov za sum, da se izdelki, proizvedeni po prisilni licenci, podeljeni v skladu s Sklepom in/ali to uredbo, uvažajo v Skupnost v nasprotju s členom 13(1), carinski organi prekinejo sprostite v zadevnih izdelkov ali jih zadržijo za toliko časa, kolikor je potrebno za pridobitev odločbe pristojnega organa o naravi blaga. Države članice zagotovijo, da je za preverjanje ali tak uvoz poteka pristojen določen organ. Obdobje prekinitve ali zadržanja ne presega 10 delovnih dni, razen v primeru posebnih okoliščin, ko se lahko to obdobje podaljša za največ 10 delovnih dni. Ob izteku tega obdobja se izdelki sprostijo, pod pogojem, da so bile opravljene vse carinske formalnosti.

2.   Pristojni organ, imetnik pravice in proizvajalec ali izvoznik zadevnih izdelkov, so nemudoma obveščeni o prekinitvi sprostitve ali zadržanja izdelkov in prejmejo tudi vse razpoložljive podatke glede zadevnih izdelkov. Ustrezno se upoštevajo nacionalne določbe o varstvu osebnih podatkov, poslovne in industrijske skrivnosti ter poklicne in upravne zaupnosti.

Uvoznik, kadar je primerno tudi izvoznik, ima na voljo dovolj možnosti, da pristojnemu organu predloži podatke, ki se mu v zvezi z izdelki zdijo primerni.

3.   Če je potrjeno, da so bili izdelki, katerih sprostitev so carinski organi prekinili ali so jih zadržali, namenjeni uvozu v Skupnost v nasprotju s prepovedjo iz člena 13(1), pristojni organ zagotovi, da se ti izdelki zasežejo in odstranijo v skladu z nacionalno zakonodajo.

4.   Postopek prekinitve sprostitve, zadržanja ali zasega blaga se izvaja na stroške uvoznika. Če navedenih stroškov od uvoznika ni mogoče izterjati, se jih lahko v skladu z nacionalno zakonodajo izterja od katere koli druge osebe, odgovorne za poskus nezakonitega uvoza.

5.   Če se kasneje ugotovi, da izdelki, katerih sprostitev so carinski organi prekinili ali so jih zadržali, ne kršijo prepovedi iz člena 13(1), jih carinski organ sprosti in izroči prejemniku, pod pogojem, da so bile opravljene vse carinske formalnosti.

6.   Pristojni organ Komisijo obvesti o vsaki odločitvi glede zasega ali uničenja, sprejete v skladu s to uredbo.

Člen 15

Izjema za osebno prtljago

Člena 13 in 14 se ne uporabljata za blago nekomercialne narave, ki je v osebni prtljagi potnikov, ki ga ti uporabljajo za osebno rabo, v mejah, ki veljajo za oprostitev plačila carine.

Člen 16

Preklic ali preverjanje licence

1.   Ob upoštevanju zadostnega varstva zakonitih interesov pridobitelja licence se lahko prisilna licenca, ki je podeljena v skladu s to uredbo, prekliče z odločitvijo pristojnega organa ali enega izmed organov, omenjenih v členu 17, če pridobitelj licence ne spoštuje pogojev licence.

Pristojni organ je pooblaščen, da na utemeljeno zahtevo imetnika pravice ali pridobitelja licence preveri, ali se spoštujejo pogoji licence. Preverjanje temelji na oceni, narejeni v državi uvoznici, kadar je to primerno.

2.   O preklicu licence, podeljene po tej uredbi, se s posredovanjem Komisije uradno obvesti Svet za TRIPS.

3.   Po preklicu licence ima pristojni organ ali kateri koli drug organ, ki ga imenuje država članica, pravico do določitve razumnega časovnega obdobja, v katerem pridobitelj licence poskrbi, da je vsak izdelek, ki je v njegovi lasti, hrambi ali pod njegovo pristojnostjo ali nadzorom, na njegove stroške preusmerjen v države v stiski, kot je določeno v členu 4, ali drugače odstranjen, kot določi pristojni organ ali kateri drug organ, ki ga imenuje država članica, po posvetu z imetnikom pravice.

4.   Ko država uvoznica uradno obvesti pristojni organ, da količina farmacevtskih izdelkov ne zadostuje več za zadovoljevanje njenih potreb, lahko pristojni organ na zahtevo pridobitelja licence spremeni pogoje licence ter dovoli proizvodnjo in izvoz dodatnih količin izdelka v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje potreb te države uvoznice. V takih primerih se zahteva pridobitelja licence obravnava po poenostavljenem in pospešenem postopku, pri čemer podatki iz člena 6(3), točk (a) in (b) niso potrebni, če pridobitelj licence predloži izvirno prisilno licenco. V primerih, za katere se uporablja člen 9(1), odstopanje iz člena 9(2) pa zanje ne velja, dodatna dokazila o pogajanjih z imetnikom pravice niso potrebna, če zahtevana dodatna količina ne presega 25 % količine, odobrene z izvirno licenco.

V primerih, za katere se uporablja člen 9(2), dokazila o pogajanjih z imetnikom pravice niso potrebna.

Člen 17

Pritožbe

1.   Pritožbe proti kateri koli odločitvi pristojnega organa in spori glede izpolnjevanja pogojev licence se predložijo ustreznemu organu, ki je po nacionalni zakonodaji za to odgovoren.

2.   Države članice zagotovijo, da lahko pristojni organ in/ali organ iz odstavka 1 odločijo, da ima pritožba na odločitev o podelitvi prisilne licence odložilni učinek.

Člen 18

Varnost in učinkovitost zdravil

1.   Kadar zahteva za pridobitev prisilne licence zadeva zdravilo, lahko vložnik uporabi:

a)

postopek za pridobitev znanstvenega mnenja, ki ga določa člen 58 Uredbe (ES) št. 726/2004, ali

b)

katere koli podobne postopke v okviru nacionalne zakonodaje, kot so znanstveno mnenje ali izvozna potrdila, namenjena izključno za trge zunaj Skupnosti.

2.   Če zahteva za katerega od zgoraj navedenih postopkov zadeva zdravilo, ki je generik referenčnega zdravila, ki je ali je bilo odobreno v skladu s členom 6 Direktive 2001/83/ES, se ne uporabljajo obdobja za varstvo podatkov iz člena 14(11) Uredbe (ES) št. 726/2004 ter členov 10(1) in 10(5) Direktive 2001/83/ES.

Člen 19

Pregled

Komisija tri leta po začetku veljavnosti te uredbe in vsaka tri leta zatem Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o izvajanju te uredbe, vključno z ustreznimi načrti sprememb. Poročilo vsebuje zlasti:

a)

uporabo člena 10(9) o določitvi nadomestila imetniku pravice;

b)

uporabo poenostavljenega in pospešenega postopka iz člena 16(4);

c)

zadostnost pogojev iz člena 10(5) za preprečitev preusmerjanja trgovine, in

d)

prispevek te uredbe k uveljavljanju sistema, vzpostavljenega s Sklepom.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ..., ...

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik


(1)  UL C 286, 17.11.2005, str 4.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 1.12.2005.

(3)  UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/24/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 85).

P6_TA(2005)0455

Aviarna influenca *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o ukrepih Skupnosti za nadzor aviarne influence (KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0171) (1),

ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0195/2005),

ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (A6-0327/2005),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj svoj predlog ustrezno spremeni v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

BESEDILO, KI GA PREDLAGA KOMISIJA

SPREMEMBE PARLAMENTA

Sprememba 1

Uvodna izjava 1

(1) Aviarna influenca je resna, zelo nalezljiva bolezen perutnine in drugih ptic, ki jo povzročajo različne vrste virusov influence. Ti virusi se lahko širijo tudi na sesalce, vključno s prašiči in ljudmi.

(1) Aviarna influenca je resna, zelo nalezljiva bolezen perutnine in drugih ptic, ki jo povzročajo različne vrste virusov influence. Ti virusi se lahko širijo tudi na sesalce, vključno s prašiči in ljudmi , ter jih Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opredeljuje kot resno nevarnost za zdravje ljudi, ker imajo lahko za posledico nevarnost pandemije influence .

Sprememba 2

Uvodna izjava 7

(7) Okužba z določenimi sevi virusov influence aviarnega izvora lahko sproži izbruhe bolezni pri domači perutnini v epizootskih razsežnostih in povzroči umrljivost in motnje perutnine v takšnem obsegu, da je lahko ogrožena zlasti donosnost celotnega sektorja reje perutnine. Virusi aviarne influence lahko okužijo tudi ljudi in so lahko resna nevarnost za javno zdravje.

(7) Okužba z določenimi sevi virusov influence aviarnega izvora lahko sproži izbruhe bolezni pri domači perutnini v epizootskih razsežnostih in povzroči umrljivost in motnje perutnine v takšnem obsegu, da je lahko ogrožen celoten sektor reje perutnine. Virusi aviarne influence lahko okužijo tudi ljudi in izbruh pandemije influence pri človeku, ki izvira iz sevov aviarnega virusa, WHO opredeljuje kot glavno nevarnost za javno zdravje.

Sprememba 3

Uvodna izjava 7 a (novo)

 

(7a) Države članice bi morale zagotoviti podporo za krepitev logistične pomoči, vključno z inšpekcijskim nadzorom, kjer je potreben, sosednjim državam in državam, ki jih je prizadela aviarna influenca, da bi jim pomagale izboljšati ocenjevanje tveganja in zmogljivosti obvladovanja, zlasti laboratorijske zmogljivosti in zagotovljeno kakovostne ter potrjene metodologije v skladu z mednarodno sprejetimi standardi, uporabo cepiv proti kužnim boleznim in selektivno uporabo ustreznih protivirusov za lažje, tržno nepristransko, dobro ter na stroških in koristih temelječe upravljanje tveganja.

Sprememba 4

Uvodna izjava 7 b (novo)

 

(7b) Države članice bi morale zagotoviti podporo pri krepitvi raziskovalnih dejavnosti v EU z namenom boljšega razumevanja odnosa med mehanizmi prilagajanja virusa, to je mutacijo, rekombinacijo in preureditvijo z oceno tveganja in potmi posebnega prenosa s križanjem vrst, kakor tudi metodologijami, zlasti za razvijanje dolgoročno razpoložljivih posebnih cepiv križane podvrste.

Sprememba 5

Uvodna izjava 7 c (novo)

 

(7c) Za influence pri človeku in živalih je treba okrepiti sodelovanje med veterinarskimi organi in organi javnega zdravstva in vključniti laboratorijski nadzor, ki je zagotovljen na trajnostni proračunski in utemeljeni pravni podlagi, kakor tudi pritegniti referenčne znanstvene strukture Skupnosti, ki so enako pristojne za obe področji.

Sprememba 6

Uvodna izjava 9

(9) Pravni akti Skupnosti za nadzor aviarne influence morajo dati državam članicam možnost sprejetja ukrepov za nadzor bolezni na sorazmeren in prožen način, ob upoštevanju različnih stopenj tveganja, ki ga predstavljajo različni sevi virusov, verjetnega socialnega in gospodarskega vpliva zadevnih ukrepov na kmetijski sektor in na druge vpletene sektorje, in hkrati zagotoviti, da so ukrepi, sprejeti za vsak predviden potek določene bolezni, najustreznejši.

(9) Pravni akti Skupnosti za nadzor aviarne influence morajo dati državam članicam možnost sprejetja ukrepov za nadzor bolezni na sorazmeren in prožen način, ob upoštevanju različnih stopenj tveganja, ki ga predstavljajo različni sevi virusov, verjetnega socialnega in gospodarskega vpliva zadevnih ukrepov na kmetijski sektor in na druge vpletene sektorje, in hkrati zagotoviti, da so ukrepi, sprejeti za vsak predviden potek določene bolezni, najustreznejši in usklajeni .

Sprememba 7

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

(9a) Ukrepanje Evropske unije in držav članic mora potekati v skladu z mednarodnimi smernicami ter v tesnem sodelovanju z mednarodnimi organizacijami (to je z WHO, Organizacijo za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter Svetovno organizacijo za zdravje živali (OIE)).

Sprememba 8

Uvodna izjava 9 b (novo)

 

(9b) Boj proti aviarni influenci in morebitni pandemiji influence presega meje držav članic in zato zahteva oblikovanje pripravljalnih načrtov ter načrtov ukrepanja za varovanje javnega zdravja in zdravja živali.

Sprememba 9

Uvodna izjava 10

(10) Da bi preprečili in predvideli javnozdravstvene težave, ki jih lahko povzroči aviarna influenca, je treba doseči učinkovito komunikacijo in tesno sodelovanje med službami za javno zdravstvo in zdravje živali v državah članicah, tako, da lahko pristojni organi oblasti sprejmejo ustrezne ukrepe za varovanje zdravja ljudi , kadar je to potrebno .

(10) Da bi preprečili in predvideli javnozdravstvene težave, ki jih lahko povzroči aviarna influenca, sta nujno potrebna učinkovita in usklajena komunikacija za okrepitev varnosti in zaupanja javnosti ter tesno sodelovanje med službami za javno zdravstvo in zdravje živali v državah članicah, tako da lahko pristojni organi sprejmejo ustrezne ukrepe in zagotovijo boljšo usklajenost omenjenih ukrepov ter pripravljalnih načrtov in načrtov ukrepanja z namenom varovanja zdravja ljudi. V načrtih ukrepanja je treba določiti sredstva in ukrepe, ki so hitro na voljo, če izbruhne epidemija .

Sprememba 10

Uvodna izjava 10 a (novo)

 

(10a) Skupnost in države članice bi morale za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov skupaj spremljati selitveno obnašanje prosto živečih ptic ter preučevati obseg nevarnosti v smislu širjenja aviarne influenze v EU in drugih zadevnih področjih.

Sprememba 11

Uvodna izjava 10 b (novo)

 

(10b) Skupnost in države članice bi morale tretjim državam, ki se soočajo z izbruhi aviarne influence, pomagati pri boju proti tej bolezni. Zadevnim državam bi bilo treba v tesnem sodelovanju z ustreznimi mednarodnimi organizacijami (FAO, OIE in WHO) pomagati s strokovnim znanjem in izkušnjami ter s financiranjem prek ustreznih programov.

Sprememba 12

Uvodna izjava 11

(11) Glede na možnost, da virusi nizko patogene aviarne influence mutirajo v viruse visoko patogene aviarne influence, je treba sprejeti določbo za zgodnje odkrivanje okužb perutnine, usmerjene v hitro odzivanje in sprejetje ustreznih ukrepov, ki morajo vključevati sistem aktivnega nadziranja, ki ga izvajajo države članice. To nadziranje mora slediti splošnim smernicam, ki jih je treba prilagoditi glede na nadaljnje znanje in razvoj na tem področju.

(11) Glede na možnost, da virusi nizko patogene aviarne influence mutirajo v viruse visoko patogene aviarne influence, je treba sprejeti predpise za zgodnje odkrivanje okužb perutnine in drugih živali ter ljudi , usmerjene v hitro odzivanje in sprejetje ustreznih ukrepov, ki morajo vključevati sistem aktivnega nadziranja, ki ga izvajajo države članice. To nadziranje mora slediti splošnim smernicam, ki jih je treba prilagoditi glede na nadaljnje znanje in razvoj na tem področju.

Sprememba 13

Uvodna izjava 11 a (novo)

 

(11a) Komisija bi morala usklajevati in nadzirati znanstvene raziskave na področju razvoja novih cepiv proti aviarni influenci v državah članicah za spodbujanje znanstvenikov k razvijanju cepiv, ki:

(a)

učinkujejo proti več sevom aviarne influence,

(b)

učinkujejo pri vseh zadevnih vrstah ptic in

(c)

se zaužijejo oralno.

Ustna sprememba

Uvodna izjava 11 b novo

 

(11b) Ker bi se moralo lovce v Evropi spodbujati, da pomagajo pri spremljanju izbruhov aviarne influence pri prosto živečih pticah z obveščanjem pristojnih organov, kadar sumijo, da bi lahko ptice bile okužene.

Sprememba 14

Uvodna izjava 12

(12) Vsak sum na okužbo z aviarno influenco, ki se lahko pojavi pri kliničnih ali laboratorijskih preiskavah, ali kakršen koli drug razlog, zaradi katerega se pojavi sum prisotnosti okužbe, mora sprožiti takojšnje uradne preiskave, da se lahko hitro in učinkovito ukrepa, kot je ustrezno . Te ukrepe je treba okrepiti takoj, ko se potrdi prisotnost okužbe, da se vključi izpraznitev okuženega kmetijskega gospodarstva in tistih, za katere obstaja tveganje okužbe.

(12) Vsak sum na okužbo z aviarno influenco, ki se lahko pojavi pri kliničnih ali laboratorijskih preiskavah, ali kakršen koli drug razlog, zaradi katerega se pojavi sum prisotnosti okužbe, mora sprožiti takojšnje uradne preiskave, da se lahko hitro in učinkovito ukrepa, samodejno kot del sistema hitrega odzivanja EU na področju zdravja in varnosti prehranske verige . Te ukrepe je treba okrepiti takoj, ko se potrdi prisotnost okužbe, da se vključi izpraznitev okuženega kmetijskega gospodarstva in tistih, za katere obstaja tveganje okužbe. Uradne preiskave morajo vključevati klinične in laboratorijske zdravstvene preiskave živali in ljudi.

Sprememba 15

Uvodna izjava 13

(13) V primeru odkritja okužbe z virusom nizko patogene aviarne influence ali v primeru serološkega dokaza okužbe, kjer prisotnosti virusa ni mogoče potrditi s testom izolacije virusa, se lahko ukrepi za nadzor razlikujejo od tistih, ki se uporabljajo v primeru odkritja virusa visoko patogene aviarne influence, ob upoštevanju različnih stopenj tveganja, ki jih predstavljata ti dve stanji.

(13) V primeru odkritja okužbe z virusom nizko patogene aviarne influence ali v primeru serološkega dokaza okužbe, kjer prisotnosti virusa ni mogoče potrditi s testom izolacije virusa, bi se ukrepi za nadzor morali razlikovati od tistih, ki se uporabljajo v primeru odkritja virusa visoko patogene aviarne influence, ob upoštevanju različnih stopenj tveganja, ki jih predstavljata ti dve stanji.

Sprememba 16

Uvodna izjava 14

(14) Ukrepe za nadzor bolezni in zlasti uvedbo zaščitenih območij je prav tako treba prilagoditi ob upoštevanju gostote populacije perutnine ter drugih dejavnikov tveganja na območju, kjer je bila odkrita okužba.

(14) Ukrepe za nadzor bolezni in zlasti uvedbo zaščitenih območij je prav tako treba prilagoditi ob upoštevanju gostote populacije perutnine ter drugih dejavnikov tveganja na območju, kjer je bila odkrita okužba , kot je bližina vodnih območij, ki privlačijo ptice selivke .

Sprememba 17

Uvodna izjava 17

(17) Cepljenje proti aviarni influenci je lahko učinkovito orodje za dopolnjevanje ukrepov za nadzor bolezni in za preprečitev masovnega pobijanja in uničevanja perutnine in ptic. Sedanje znanje kaže, da je lahko cepljenje uporabno ne le v nujnih primerih, ampak tudi za preprečitev bolezni v okoliščinah večjega tveganja za prenos virusov aviarne influence s prosto živečih živali ali drugih virov. Zato je treba uvesti določbe za cepljenje v nujnih primerih in zaščitno cepljenje.

(17) Inšpekcijski nadzor, testi za izsleditev na živalih in cepljenje proti aviarni influenci so lahko učinkovito orodje za dopolnjevanje ukrepov za nadzor bolezni in za preprečitev masovnega pobijanja in uničevanja perutnine in ptic. Sedanje znanje kaže, da je lahko cepljenje uporabno ne le v nujnih primerih, ampak tudi za preprečitev bolezni v okoliščinah večjega tveganja za prenos virusov aviarne influence s prosto živečih živali ali drugih virov. Zato je treba uvesti določbe za nadzor, teste za izsleditev na živalih, cepljenje v nujnih primerih in zaščitno cepljenje.

Sprememba 18

Uvodna izjava 18 a (novo)

 

(18a) Komisija bi morala kar najbolje izrabiti sredstva, ki so na voljo za razvoj cepiv in testnih metod. Te raziskave bi morale biti v skladu s strategijo DIVA in biti usmerjene k lažjemu nadzoru bolezni ter lažji prodaji izdelkov, pridobljenih iz cepljenih živali.

Sprememba 19

Uvodna izjava 19

(19) Skupnost in države članice imajo tudi možnost oblikovanja zalog cepiva proti aviarni influenci, ki se uporabljajo za perutnino in druge ptice v nujnih primerih.

(19) Skupnost in države članice bi morale oblikovati zaloge cepiva proti aviarni influenci, ki se uporabljajo za perutnino in druge ptice v nujnih primerih.

Sprememba 20

Uvodna izjava 19 a (novo)

 

(19a) Da bi omejili breme na proračunu EU zaradi finančne pomoči državam članicam z izvajanjem te direktive, bi morala Komisija javnost objektivno obveščati o odsotnosti tveganj, povezanih z uživanjem mesa, ki izvira iz cepljenih živali, saj ni nobenih razlik, kadar se cepljenje pravilno izvaja, od tistih, ki so povezana z uživanjem mesa, ki izvira iz necepljenih živali.

Sprememba 21

Uvodna izjava 20

(20) Uvesti je treba določbe, da se zagotovi uporaba usklajenih postopkov in metod diagnostike aviarne influence, vključno z delovanjem referenčnega laboratorija Skupnosti in referenčnih laboratorijev v državah članicah.

(20) Nujno bi bilo treba uvesti in izvajati določbe, da se zagotovi uporaba usklajenih postopkov in metod diagnostike aviarne influence, vključno z delovanjem referenčnega laboratorija Skupnosti in referenčnih laboratorijev v državah članicah in sosednjih državah EU .

Sprememba 22

Uvodna izjava 20 a (novo)

 

(20a) Uvesti bi bilo treba določbe za zagotavljanje sodelovanja med referenčnim laboratorijem Skupnosti in referenčnimi laboratoriji držav članic ter njihovimi partnerji, pristojnimi za človeško gripo (to je referenčnim laboratorijem Skupnosti za človeško gripo in nacionalnimi laboratoriji za človeško gripo iz točke 2(c)(v) Priloge VIII).

Sprememba 23

Uvodna izjava 20 b (novo)

 

(20b) Skupnost in države članice bi morale zagotoviti boljše sodelovanje in povečati prizadevanja na področju razvoja cepiv in metod za opravljanje preizkusov.

Sprememba 24

Uvodna izjava 21

(21) Uvesti je treba določbe, da se zagotovi potrebna stopnja pripravljenosti s strani držav članic za učinkovito spopadanje z nujnimi primeri, ki jih povzročijo eden ali več izbruhov aviarne influence, zlasti s pripravo načrtov ukrepov in ustanavljanjem centrov za nadzor. Takšni načrti ukrepov morajo upoštevati tveganje za javno zdravje, ki ga predstavlja aviarna influenca za delavce, ki so v stiku s perutnino, in za drugo osebje.

(21) Uvesti bi bilo treba določbe, da se zagotovi potrebna stopnja pripravljenosti s strani držav članic za učinkovito spopadanje z nujnimi primeri, ki jih povzročijo eden ali več izbruhov aviarne influence, zlasti s pripravo načrtov ukrepov in ustanavljanjem koordiniranih centrov za nadzor. Takšni načrti ukrepov morajo upoštevati tveganje za javno zdravje, ki ga predstavlja aviarna influenca za delavce, ki so v stiku s perutnino, in za drugo osebje , ter nacionalne načrte pripravljenosti in ukrepanja v primeru pandemije influence .

Sprememba 25

Uvodna izjava 21 a (novo)

 

(21a) Komisija in države članice bi morale pripraviti akcijski načrt in načrt podpore za države, ki niso sosede EU, v katerih je prišlo do izbruhov, ki bi lahko vplivali na prikazovanje bolezni v Evropi.

Sprememba 26

Uvodna izjava 21 b (novo)

 

(21b) Na podlagi Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (2) je za Komisijo in države članice bistveno njihovo sodelovanje s Centrom z namenom načrtovanja ukrepov za boj proti aviarni influenci in pripravo načrtov pripravljenosti in odzivanja.

Sprememba 27

Uvodna izjava 21 c (novo)

 

(21c) Komisija bi si morala skupaj z državami članicami prizadevati za uskladitev razdelitve stroškov med nacionalnimi vladami in kmetijskim sektorjem v nacionalnem delu sofinanciranja stroškov izbruhov nalezljivih živalskih bolezni.

Sprememba 28

Uvodna izjava 21 d (novo)

 

(21d) Da bi omejili breme na proračun EU zaradi finančne pomoči državam članicam z izvajanjem te direktive, bi morala Komisija prevzeti dejavno vlogo pri spodbujanju udeležencev v mesni verigi, da bi se zavezali sodelovanju pri nediskriminatorni prodaji mesa, ki izvira iz cepljenih živali.

Sprememba 29

Uvodna izjava 21 e (novo)

 

(21e) Da bi omejili breme na proračun EU zaradi finančne pomoči državam članicam z izvajanjem te direktive, bi morala Komisija prevzeti dejavno vlogo pri prizadevanjih za spremembo pravil OIE, ki obravnavajo trgovinske omejitve v primeru cepljenja.

Sprememba 30

Uvodna izjava 22

(22) Če se aviarna influenca odkrije med uvozom v karantenskem obratu ali centru, kakor je predvideno v Odločbi Komisije 2000/666/ES z dne 16. oktobra 2000 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in izdajanju veterinarskih potrdil za uvoz ptic razen perutnine in pogoje za karanteno, je treba to sporočiti Komisiji. Vendar sporočanje, kakor je predvideno v Direktivi Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti, v primerih izbruhov v državah članicah ne bi bilo ustrezno.

(22) Če se aviarna influenca odkrije med uvozom v karantenskem obratu ali centru, kakor je predvideno v Odločbi Komisije 2000/666/ES z dne 16. oktobra 2000 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in izdajanju veterinarskih potrdil za uvoz ptic razen perutnine in pogojih za karanteno, je treba to sporočiti Komisiji. Države članice bi morale povečati svoj nadzor zakonitega in nezakonitega uvoza prosto živečih ptic, da se bo zmanjšala nevarnost širjenja aviarne influence s tem uvozom. Vendar sporočanje, kakor je predvideno v Direktivi Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti, v primerih izbruhov v državah članicah ne bi bilo ustrezno.

Sprememba 31

Uvodna izjava 23

(23) Temeljito čiščenje in razkuževanje mora biti sestavni del politike Skupnosti za nadzor v zvezi z aviarno influenco. Razkuževanja je treba izvajati v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet.

(23) Temeljito čiščenje in razkuževanje bi moral biti eden od sestavnih delov politike Skupnosti za nadzor v zvezi z aviarno influenco. Razkuževanja je treba izvajati v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet.

Sprememba 32

Uvodna izjava 29

(29) Ta direktiva določa minimalne ukrepe za nadzor, ki se morajo izvajati v primeru izbruha aviarne influence pri perutnini in drugih pticah. Vendar lahko države članice na področju, ki ga pokriva ta direktiva, uvedejo strožje upravne in sanitarne ukrepe. Poleg tega ta direktiva določa, da organi držav članic lahko izvajajo ukrepe, sorazmerne s tveganjem za zdravje ljudi, ki ga predstavljajo različna stanja bolezni.

(29) Ta direktiva določa minimalne ukrepe za nadzor, ki se morajo izvajati v primeru izbruha aviarne influence pri perutnini in drugih pticah. Vendar lahko države članice na področju, ki ga pokriva ta direktiva, uvedejo strožje upravne in sanitarne ukrepe. Poleg tega ta direktiva predvideva, da bi morali organi držav članic izvajati ukrepe, sorazmerne s tveganjem za zdravje ljudi, ki ga predstavljajo različna stanja bolezni.

Sprememba 33

Uvodna izjava 30

(30) V skladu z načelom sorazmernosti je za doseganje temeljnega cilja zagotavljanja razvoja perutninskega sektorja in prispevanja k varovanju zdravja živali treba in primerno določiti pravila o posebnih in minimalnih ukrepih, namenjenih preprečevanju in nadzoru aviarne influence. Ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego ciljev v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe.

(30) V skladu z načelom sorazmernosti je za doseganje temeljnega cilja prispevanja k varovanju javnega zdravja in zdravja živali in zagotavljanja razvoja perutninskega sektorja treba in primerno določiti pravila o posebnih in minimalnih ukrepih, namenjenih preprečevanju in nadzoru aviarne influence. Ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego ciljev v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe.

Sprememba 34

Uvodna izjava 32 a (novo)

 

(32a) Komisija in države članice so o epizootski in epidemiološki nevarnosti dolžne obvestiti javnost z vsemi razpoložljivimi mediji.

Sprememba 35

Člen 3, točka 7, točka (b a) (novo)

 

(ba)

v znanstvene namene ali namene v zvezi z ohranitvijo ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst perutnine ali drugih ptic, kot so v cirkusu, živalskem vrtu ali rezervatu za živali;

Sprememba 36

Člen 3, točka 15, točka (b)

(b)

v primeru drugega in naknadnih izbruhov aviarne influence, vsako perutnino ali druge ptice, pri katerih klinični znaki, patoanatomske spremembe ali reakcije pri laboratorijskih testih, opravljenih v laboratorijih, odobrenih v skladu s prvim pododstavkom člena 51(3) („odobren laboratorij“), ustrezajo diagnozi aviarne influence v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(b)

v primeru drugega in naknadnih izbruhov aviarne influence, pri katerih ali klinični znaki, patoanatomske spremembe ali reakcije pri laboratorijskih testih, opravljenih v laboratorijih, odobrenih v skladu s prvim pododstavkom člena 51(3) („odobren laboratorij“), ustrezajo diagnozi aviarne influence v skladu z diagnostičnim priročnikom;

Sprememba 37

Člen 3, točka 30

30.

’izbruh’ pomeni gospodarstvo, za katerega je pristojni organ potrdil aviarno influenco;

30.

„izbruh“ pomeni gospodarstvo s perutnino in drugimi pticami, za katerega je pristojni organ potrdil aviarno influenco;

Sprememba 38

Člen 3, točka 35

35.

„trupla“ pomeni perutnino ali druge ptice, ki so umrle ali so bile pokončane.

35.

„trupla“ pomeni perutnino ali druge ptice, ki so umrle ali so bile pokončane kot posledica osumljene ali potrjene aviarne influence .

Sprememba 125

Člen 3, točka 35 (a) novo

 

35a.

„ustrezni ukrepi za biološko varnost“ pomeni ukrepe, ki so namenjeni zmanjšanju tveganja za razširitev povzročiteljev okužbe .

Sprememba 39

Člen 4, odstavek 1, točka (a)

(a)

se odkrije razširjenost okužb z virusom aviarne influence podtipov H5 in H7 pri različnih vrstah perutnine,

(a)

se odkrije razširjenost okužb z virusom aviarne influence podtipov H5 in H7 pri različnih vrstah perutnine in sesalcih;

Sprememba 40

Člen 4, odstavek 1, točka (a a) (novo)

 

(aa) pristojni organi izvajajo nadzor in teste za izsleditev;

Sprememba 41

Člen 4, odstavek 3 a (novo)

 

3a. Komisija Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni zagotovlja informacije o izvajanju letnih programov nadziranja.

Sprememba 42

Člen 5, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo takojšnje poročanje pristojnim organom o vseh primerih okužene perutnine, okuženih drugih ptic ali perutnine ali drugih ptic, za katere obstaja sum okužbe.

1. Države članice zagotovijo takojšnje poročanje pristojnemu organu o vseh primerih okužene perutnine, okuženih drugih ptic ali perutnine ali drugih ptic, za katere obstaja sum okužbe , ne glede na naravo ali patogenost virusa, ki jo povzroča .

Sprememba 43

Člen 5, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Komisija Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni zagotavlja povzetek podatkov o posredovanju poročil in obvestil iz Priloge II.

Sprememba 44

Člen 6, odstavek 4

4. Če epidemiološka preiskava pokaže, da se je aviarna influenca morda razširila iz ali v druge države članice, se Komisija in druge zadevne države članice nemudoma obvesti o rezultatih vseh ugotovitev preiskave.

4. Če epidemiološka preiskava pokaže, da se je aviarna influenca morda razširila iz ali v druge države članice, se Komisija , druge zadevne države članice ter Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni nemudoma obvesti o rezultatih vseh ugotovitev preiskave.

Sprememba 45

Člen 7, odstavek 2, točka (b)

(b)

sestavi se seznam približnega števila perutnine in drugih ptic ter vseh sesalcev domačih vrst, ki so že oboleli, poginili ali se bodo verjetno okužili v posamezni kategoriji na gospodarstvu; ta seznam se dnevno posodablja, da se upoštevajo izvalitve in pogini v obdobju suma izbruha, in se predloži pristojnemu organu na njegovo zahtevo;

(b)

sestavi se seznam približnega števila perutnine in drugih ptic ter vseh sesalcev domačih vrst, ki so že oboleli, poginili ali se bodo verjetno okužili v posamezni kategoriji na gospodarstvu; ta seznam se dnevno posodablja, da se upoštevajo izvalitve , skotitve in pogini v obdobju suma izbruha, in se predloži pristojnemu organu na njegovo zahtevo;

Sprememba 46

Člen 7, odstavek 2, točka (f)

(f)

jajca ne smejo zapustiti gospodarstva , razen jajc, vključno z valilnimi jajci, za katera pristojni organ odobri, da se pošljejo neposredno v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kot določa Oddelek X Poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdeluje v skladu s Poglavjem IX Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/ 2004; kjer pristojni organ izda takšno dovoljenje, zanj veljajo pogoji iz Priloge III k tej direktivi ;

(f) jajca ne smejo zapustiti gospodarstva;

Sprememba 47

Člen 10, odstavek 2, pododstavek 1

2. Časovna omejitev se lahko uvede za premike perutnine, drugih ptic in jajc ter za premike vozil v zvezi s perutninskim sektorjem na širšem območju ali v celotni državi članici.

2. Časovna omejitev se lahko uvede za premike perutnine, drugih ptic in jajc ter za premike vozil v zvezi s perutninskim sektorjem na širšem območju ali v celotni državi članici do izvedbe epidemiološke preiskave in prejema laboratorijskih ugotovitev .

Sprememba 48

Člen 10, odstavek 3, pododstavek 2

Vendar, če okoliščine dovoljujejo, se izvajanje teh ukrepov lahko omeji le na perutnino, za katero obstaja sum okužbe, in na proizvodne enote.

črtano

Sprememba 49

Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1

2. Vsa perutnina in druge ptice tistih vrst , pri katerih je bila potrjena HPAI, se nemudoma pokonča pod uradnim nadzorom. Pokončanje se izvede tako, da se prepreči tveganje širjenja aviarne influence, zlasti med prevozom ali pokončanjem, in v skladu z Direktivo Sveta 93/119/EGS.

2. Vsa perutnina in druge ptice na gospodarstvu , pri katerih je bila potrjena HPAI, se nemudoma pokonča pod uradnim nadzorom. Pokončanje se izvede tako, da se prepreči tveganje širjenja aviarne influence, zlasti med prevozom ali pokončanjem, in v skladu z Direktivo Sveta 93/119/ES.

Sprememba 50

Člen 11, odstavek 5, pododstavek 2

Vendar lahko pristojni organ izda dovoljenja, da se konzumna jajca pošljejo neposredno v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kot določa Oddelek X Poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdeluje v skladu s Poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004. Za vsako takšno dovoljenje veljajo pogoji iz Priloge III k tej direktivi.

črtano

Sprememba 51

Člen 13, odstavek 2, točka (b)

(b)

nadalje nadzira in testira v skladu z diagnostičnim priročnikom, dokler laboratorijski testi ne pokažejo, da ne pomenijo več bistvenega tveganja za nadaljnje širjenje HPAI; in

(b)

nadalje nadzira in testira v skladu z diagnostičnim priročnikom in se ne prenesejo iz gospodarstva izvora , dokler laboratorijski testi ne pokažejo, da ne pomenijo več bistvenega tveganja za nadaljnje širjenje HPAI; in

Sprememba 52

Člen 16, odstavek 1 a (novo)

 

1a. Pristojni organ lahko takoj po izbruhu HPAI na gospodarstvu s perutnino, ki ni komercialno, na podlagi ocene tveganja in ob upoštevanju vsaj merila iz Priloge V razglasiti okuženo in ogroženo območje.

Sprememba 53

Člen 16, odstavek 2, točka (c)

(c) položaj in bližino gospodarstev;

(c)

položaj , bližino in gostoto gospodarstev ter gostoto perutnine ;

Sprememba 54

Člen 16, odstavek 2, točka (e)

(e)

sredstva in osebje, na voljo za nadzor premikov perutnine in drugih ptic, njihovih trupel, gnoja, stelje ali uporabljene stelje na okuženih in ogroženih območjih, zlasti če je treba perutnino ali druge ptice, ki bodo pokončane in odstranjene, premakniti z gospodarstva njihovega izvora.

črtano

Sprememba 55

Člen 16, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Če je izbruh HPAI omejen na nekomercialno gospodarstvo/gospodarstvo s hišnimi pticami, cirkus, živalski vrt, trgovino s hišnimi pticami ali rezervat za živali ali v ograjenem območju za gojenje drugih ptic v znanstvene namene ali namene v zvezi z ohranitvijo ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst drugih ptic, ki ne zajema perutnine, lahko pristojni organ po veterinarski oceni tveganja v potrebnem obsegu odstopa od določb oddelkov od 3 do 5 o oblikovanju okuženega in ogroženega območja ter ukrepov, ki za to veljajo, tako da taka odstopanja ne ogrozijo nadzora bolezni.

Sprememba 56

Člen 16, odstavek 3

3. Pristojni organ lahko vzpostavi druga območja z omejitvami okoli ali blizu okuženih in ogroženih območij ob upoštevanju meril iz odstavka 2.

3. Kjer ima pristojni organ dokaze, da tveganja širjenja HPAI morda ne bo mogoče zadržati v okuženih in ogroženih območjih, lahko vzpostavi druga območja z omejitvami okoli ali blizu okuženih in ogroženih območij ob upoštevanju meril iz odstavka 2.

Sprememba 57

Člen 16, odstavek 4

4. Če okuženo, ogroženo ali drugo območje z omejitvami vključuje ozemlja različnih držav članic, pristojni organi zadevnih držav članic sodelujejo pri vzpostavitvi območja.

4. Če okuženo, ogroženo ali drugo območje z omejitvami vključuje ozemlja različnih držav članic, pristojni organi zadevnih držav članic sodelujejo pri vzpostavitvi območja. To se uporablja tudi za države, ki so neposredne sosede EU .

Sprememba 58

Člen 19, točka (h)

(h)

sezname vseh oseb, ki obiščejo gospodarstvo, hrani lastnik, da se olajša nadziranje in nadzor bolezni, in jih mora predložiti na zahtevo pristojnega organa.

(h)

sezname vseh oseb, ki obiščejo gospodarstvo ali jasno začrtana območja z nekomercialnim gospodarstvom, kamor so vključene ptice v ujetništvu, npr. živalski vrt ali rezervat za živali , hrani lastnik, da se olajša nadziranje in nadzor bolezni, in jih mora predložiti na zahtevo pristojnega organa.

Sprememba 59

Člen 23, uvodni stavek

Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz perutnine za takojšen zakol pod naslednjimi pogoji:

Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 , ob soglasju lastnika in izbrane klavnice, odobri neposredni prevoz perutnine za takojšen zakol pod naslednjimi pogoji:

Sprememba 60

Člen 24, odstavek 1, uvodni stavek

1. Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz enodnevnih piščancev na gospodarstvo ali v skladišče tega gospodarstva, ki je v isti državi članici, in v katerem ni druge perutnine in je po možnosti zunaj okuženih in ogroženih območij, pod naslednjimi pogoji:

1. Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz enodnevnih piščancev na gospodarstvo ali v skladišče tega gospodarstva, ki je v isti državi članici, in v katerem ni druge perutnine , razen po izrecnem dovoljenju pristojnega organa, in je po možnosti zunaj okuženih in ogroženih območij, pod naslednjimi pogoji:

Sprememba 61

Člen 25, uvodni stavek

Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz perutnine na začetku nesnosti na gospodarstvo ali v skladišče tega gospodarstva na okuženem ali ogroženem območju, v katerem ni druge perutnine, pod naslednjimi pogoji:

Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz perutnine na začetku nesnosti na gospodarstvo ali v skladišče tega gospodarstva na okuženem ali ogroženem območju, ali na gospodarstvo zunaj območij, glede na oceno tveganja, v katerem ni druge perutnine, razen po izrecnem dovoljenju pristojnega organa in pod naslednjimi pogoji:

Sprememba 62

Člen 26, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 dovoli neposedni prevoz jajc, vključno z valilnimi jajci, v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je opisano v poglavju II oddelka X Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, da se jih obravnava in obdeluje v skladu s poglavjem IX Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004;

Sprememba 63

Člen 30, točka (c), uvodni stavek

(c)

premikanje perutnine, perutnine na začetku nesnosti, enodnevnih piščancev, valilnih in konzumnih jajc na gospodarstva, v klavnice ali pakirnice zunaj ogroženega območja je prepovedano; vendar lahko pristojni organ odobri neposredni prevoz:

(c)

premikanje perutnine, perutnine na začetku nesnosti, enodnevnih piščancev, valilnih in konzumnih jajc na gospodarstva, v klavnice , pakirnice ali predelovalne centre znotraj ali zunaj ogroženega območja je prepovedano; vendar lahko pristojni organ odobri neposredni prevoz:

Sprememba 64

Člen 30, točka (c), točka (ii)

(ii)

perutnine na začetku nesnosti na gospodarstvo v isti državi članici, na katerem ni druge perutnine; na tem gospodarstvu se izvaja uradno nadziranje po prihodu perutnine na začetku nesnosti;

(ii)

perutnine na začetku nesnosti na gospodarstvo v isti državi članici, na katerem ni druge perutnine , razen po izrecnem dovoljenju pristojnega organa ; na tem gospodarstvu se izvaja uradno nadziranje po prihodu perutnine na začetku nesnosti;

Sprememba 65

Člen 30, točka (c), točka (iii), prva alinea

na gospodarstvo ali v skladišče takšnega gospodarstva v isti državi članici, v katerem ni druge perutnine, če se izvajajo ustrezni ukrepi za biološko varnost in se po prevozu na gospodarstvu izvaja uradno nadziranje, ali

na gospodarstvo ali v skladišče takšnega gospodarstva v isti državi članici, v katerem ni druge perutnine , razen po izrecnem dovoljenju pristojnega organa , če se izvajajo ustrezni ukrepi za biološko varnost in se po prevozu na gospodarstvu izvaja uradno nadziranje, ali

Sprememba 66

Člen 30, točka (c), točka (v a) (novo)

 

(va)

jajc, vključno z valilnimi jajci, v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je opisano v poglavju II oddelka X Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdeluje v skladu s poglavjem IX Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004;

Sprememba 67

Člen 38, točka (a)

(a)

perutnina ali druge ptice niso poslane v klavnico , na mejno kontrolno točko ali v prevozno sredstvo, dokler ne mine vsaj 24 ur od končanega čiščenja in razkuževanja, kot določa točka (b), v skladu s členom 49, v primeru mejnih kontrolnih točk se prepoved pošiljanja lahko razširi na druge živali;

(a)

perutnina ali druge ptice niso poslane v klavnico ali v prevozno sredstvo, dokler ne mine vsaj 24 ur od končanega čiščenja in razkuževanja, kakor je predvideno v točki (b), v skladu s členom 49; v primeru mejnih kontrolnih točk se uporablja podobna prepoved pošiljanja , ki traja 48 ur in se lahko razširi na druge živali;

Sprememba 68

Člen 38, točka (b)

(b)

čiščenje in razkuževanje poslopij, opreme in vozil se izvaja pod nadzorom uradnega veterinarja, v skladu s členom 49;

(b)

čiščenje in razkuževanje poslopij, opreme in vozil se izvaja pod nadzorom uradnega veterinarja in z naknadnim izdajanjem sanitarnega potrdila v skladu s členom 49;

Sprememba 119

Člen 39, odstavek 1

1. Pristojni organ brez poseganja v ukrepe iz člena 7(2)(a), (b), (c), (e), (g) in (h) zagotovi, da se v primerih izbruhov LPAI ukrepi iz odstavkov 2 do 6 tega člena izvajajo na podlagi ocene tveganja in najmanj ob upoštevanju meril, določenih v Prilogi V.

1. Pristojni organ brez poseganja v ukrepe iz člena 7(2)(a), (b), (c), (e), (g) in (h) zagotovi, da se v primerih izbruhov LPAI izvajajo ukrepi iz odstavkov 2 do 6 tega člena.

Sprememba 120

Člen 39, odstavek 2

2. Pristojni organ zagotovi, da se vso perutnino na gospodarstvu in vse druge ptice vrst, pri katerih je bila potrjena LPAI, izseli pod uradnim nadzorom tako, da se prepreči širjenje aviarne influence.

2. Pristojni organ zagotovi, da se vso perutnino na gospodarstvu in vse druge ptice vrst, pri katerih je bila potrjena LPAI, pokonča pod uradnim nadzorom tako, da se prepreči širjenje aviarne influence.

Izpraznitev lahko zajema tudi druge ptice na gospodarstvu na podlagi tveganja, ki ga predstavljajo za nadaljnje širjenje aviarne influence , in druga gospodarstva, ki se štejejo za kontaktna gospodarstva, na podlagi epidemiološke preiskave .

Pokončanje zajema tudi druge ptice na gospodarstvu in druga gospodarstva, ki se štejejo za kontaktna gospodarstva, na podlagi tveganja, ki ga predstavljajo glede nadaljnjega širjenja aviarne influence.

Perutnina ali druge ptice pred izpraznitvijo ne smejo priti na gospodarstvo ali ga zapustiti, razen če to dovoli pristojni organ.

Perutnina ali druge ptice pred pokončanjem ne smejo priti na gospodarstvo ali ga zapustiti, razen če to dovoli pristojni organ.

Sprememba 122

Člen 39, odstavek 5, točka (c)

(c)

konzumna jajca, prisotna na gospodarstvu in nadalje pridelana na gospodarstvu pred izpraznitvijo , v skladu z odstavkom 2, se bodisi peljejo v izbrano pakirnico bodisi obdelajo ali odstranijo;

(c)

konzumna jajca, prisotna na gospodarstvu in nadalje pridelana na gospodarstvu pred pokončanjem , kakor je predvideno v odstavku 2, se odstranijo ;

Sprememba 124

Člen 39, odstavek 6

6. Pristojni organ lahko sprejme dodatne previdnostne ukrepe za preprečitev širjenja LPAI, vključno z opredelitvijo namena in obdelave jajc ter obdelav dobljenega mesa, če se upošteva postopek iz točke (b) odstavka 3.

črtano

Sprememba 69

Člen 43

Pristojni organ takoj po izbruhu LPAI vzpostavi območje z omejitvami s polmerom vsaj treh kilometrov okoli gospodarstva.

Pristojni organ takoj po izbruhu LPAI vzpostavi območje z omejitvami s polmerom vsaj treh kilometrov okoli gospodarstva ali uporabi druge primerne ukrepe, ki temeljijo na oceni tveganja .

Sprememba 70

Člen 44, odstavek 1, točka (d), točka (ii)

(ii)

perutnine na začetku nesnosti na gospodarstvo v isti državi članici, na katerem ni druge perutnine; na tem gospodarstvu se izvaja uradno nadziranje po prihodu perutnine na začetku nesnosti;

(ii)

perutnine na začetku nesnosti na gospodarstvo v isti državi članici, na katerem ni druge perutnine , razen po izrecnem dovoljenju pristojnega organa ; na tem gospodarstvu se izvaja uradno nadziranje po prihodu perutnine na začetku nesnosti;

Sprememba 71

Člen 44, odstavek 1, točka (d), točka (iii), prva alinea

na gospodarstvo ali v skladišče takšnega gospodarstva v isti državi članici, v katerem ni druge perutnine, če se izvajajo ustrezni ukrepi za biološko varnost in se po prevozu na gospodarstvu izvaja uradno nadziranje; ali

na gospodarstvo ali v skladišče takšnega gospodarstva v isti državi članici, v katerem ni druge perutnine , razen po izrecnem dovoljenju pristojnega organa , če se izvajajo ustrezni ukrepi za biološko varnost in se po prevozu na gospodarstvu izvaja uradno nadziranje; ali

Sprememba 72

Člen 44, odstavek 1, točka (d), točka (v a) (novo)

 

(va)

jajc, vključno z valilnimi jajci, v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je opisano v poglavju II oddelka X Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdeluje v skladu s poglavjem IX Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004;

Sprememba 73

Člen 46, odstavek 1 a (novo)

 

1a. Kjer je LPAI potrjena na posameznem gospodarstvu, lahko pristojni organ, na podlagi ocene tveganja, odstopa od nekaterih ukrepov, previdenih v členih 43 in 44.

Sprememba 74

Poglavje V a (novo) (za členom 46)

 

Poglavje Va

UKREPI, KI SE UPORABIJO V PRIMERIH SEROLOŠKIH ODKRIVANJ LPAI ALI HPAI, KI NE MOREJO BITI POTRJENI Z IZOLACIJO VIRUSA ALI METODO VERIŽNE REAKCIJE S POLIMERAZO (PCR)

Člen 46a

Spretje ukrepov, ki temeljijo na oceni tveganja

Pristojni organ brez poseganja v ukrepe, predvidene v členu 7 (2)(a), (b), (c), (e), (g) in (h) zagotovi, da se v primerih serološkega odkrivanja LPAI ali HPAI, ki ne morejo biti potrjeni z izolacijo virusa ali PRC testi, uporabijo ustrezni ukrepi, ki temeljijo na oceni tveganja. Pristojni organ o tem obvesti Komisijo.

Sprememba 75

Člen 47, odstavek 2 a (novo)

 

2a. V tem okviru je treba predhodno predvideti načrte za izredne razmere v primeru okužbe ljudi. Takšni načrti si morajo prizadevati za:

zagotovitev potrebnega usklajevanja med državami članicami,

preprečevanje panike med prebivalstvom,

boj proti vsaki nezakoniti trgovini, ki bi se lahko razvila v primeru resne nevarnosti,

določitev območij, ki jih je treba prednostno izolirati,

opredelitev skupin prebivalstva, ki jih je treba prednostno cepiti,

zagotovitev pravične porazdelitve izdelkov za preprečevanje epidemije.

Sprememba 76

Člen 47, odstavek 2 b (novo)

 

2b. Če v EU ali sosednjih državah izbruhne pandemija gripe, mora biti Komisija sposobna, da v 24 urah sprejme krizne ukrepe, kot so karantena, dezinfekcija letališč, kjer pristajajo letala iz določenih območij, in omejitev potovanj.

Sprememba 77

Člen 47, odstavek 2 c (novo)

 

2c. Komisija sprejme ukrepe za zagotovitev razpoložljivosti zadostnih količin zalog protivirusnih sredstev in cepiv za osebe, izpostavljene virusu, če bi prišlo do izbruha v eni ali več državah članicah.

Sprememba 78

Člen 47, odstavek 2 d (novo)

 

2d. Države članice in Komisija poskrbijo, da se v primeru pandemije razpoložljiva protivirusna sredstva in cepiva učinkovito porazdelijo med države članice in sosednje države.

Sprememba 79

Člen 47, odstavek 3 a (novo)

 

3a. Države članice zagotovijo:

učinkovit sistem obveščanja kmetov, delavcev v perutninskem sektorju in javnosti o tveganju, ki temelji na usklajeni strategiji in akcijskem načrtu, med organi, pristojnimi za zdravje živali in ljudi na lokalni in nacionalni ravni ter na ravni EU;

da osebe, ki izbirajo perutnino za zakol, kot varnostni ukrep nosijo zaščitno obleko in jemljejo protivirusna zdravila; spodbujati je treba cepljenje proti običajni sezonski gripi kot način zmanjšanja možnosti sookužbe skupin z visokim tveganjem za okužbo z aviarnim in človeškim virusom, pri kateri imajo virusi priložnost izmenjati gene ter povzročiti pandemične seve virusa.

Sprememba 80

Člen 47, odstavek 3 b (novo)

 

3b. Države članice zagotovijo:

zalogo protivirusnih sredstev za izredne razmere, ki v primeru pandemije omogočajo, da ukrepi profilaktične zaščite veljajo za vse ljudi, ki so v EU najbolj izpostavljeni,

zadostne zmogljivosti za proizvodnjo cepiv, da bi v primeru pandemije lahko izvedli ustrezno preventivno cepljenje najbolj izpostavljenih oseb, po potrebi tudi s splošnim cepljenjem proti človeški gripi, ki bi ga izvajali sezonsko.

 

Države članice poročajo Komisiji o zalogah protivirusnih sredstev za urgentne primere in zmogljivostih za proizvodnjo cepiv, s čimer Komisiji pomagajo pripraviti načrt za celotno Skupnost za hitro ukrepanje pri razdeljevanju protivirusnih sredstev med države članice v primeru pandemije. Zaloge protivirusnih sredstev in zmogljivosti za proizvodnjo potrebnih cepiv se izračunajo na podlagi potrjenih epidemioloških modelov.

Sprememba 81

Člen 47, odstavek 3 c (novo)

 

3c. Komisija v skladu s postopkom iz člena 65(3) pripravi načrte za celotno Skupnost za razdelitev cepiv ter protivirusnih sredstev med države članice v primeru pandemije. Načrti so osnovani na količini in lokaciji zalog protivirusnih sredstev ter obstoječih zmogljivostih za proizvodnjo cepiv v državah članicah. Ti načrti predvidevajo razdeljevanje cepiv in protivirusnih sredstev med vse osebe v EU, ki so najbolj izpostavljene aviarni influenci. Ti načrti se objavijo v enem letu po sprejetju te direktive.

Sprememba 82

Člen 47, odstavek 4 a (novo)

 

4a. Države članice zagotovijo obveščanje in usklajevanje s Komisijo ter Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni v zvezi z načrti pripravljenosti in odzivanja, namenjenimi za boj proti kakršni koli pandemiji influence v skladu s postopkom iz člena 65(3).

Sprememba 83

Člen 49, točka (b a) (novo)

 

(ba)

potrdilo se izda po opravljenem čiščenju, razkuževanju in zdravljenju, da se tako zagotovi, da so objekti, vozila ali mejne kontrolne točke v dobrem sanitarnem stanju za ponovno vzpostavitev normalnih dejavnosti.

Sprememba 84

Člen 50, odstavek 5

5. Ponovna naselitev perutnine na kontaktnih gospodarstvih se izvaja v skladu z navodili pristojnega organa.

5. Ponovna naselitev perutnine na kontaktnih gospodarstvih se izvaja v skladu z navodili pristojnega organa , temelječimi na oceni tveganja.

Sprememba 85

Člen 51, odstavek 1, pododstavek 2

Priročnik se sprejme v skladu s postopkom iz člena 65(2) v roku šestih mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive. Vse nadaljnje spremembe priročnika se sprejmejo po enakem postopku.

Priročnik se sprejme v skladu s postopkom iz člena 65(2) v roku treh mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive. Vse nadaljnje spremembe priročnika se sprejmejo v skladu z istim postopkom.

Sprememba 86

Člen 52, odstavek 3 a (novo)

 

3a. Komisija zagotovi obveščanje in sodelovanje med referenčnim laboratorijem Skupnosti in Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

Sprememba 87

Člen 53, odstavek 1, točka (a)

(a)

je cepljenje proti aviarni influenci na njihovem ozemlju prepovedano, razen kot je določeno v oddelkih 2 in 3;

(a)

je cepljenje proti aviarni influenci na njihovem ozemlju prepovedano, razen kakor je določeno v oddelkih 2 in 3 ter če FAO predhodno napove mednarodno grožnjo aviarne influence ali če namerava država članica vpeljati dodatne ukrepe za perutnino;

Sprememba 88

Člen 54, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

 

V skladu s tem oddelkom lahko države članice vpeljejo tudi nujna cepljenja perutnine ali drugih ptic, kjer je bolezen potrjena v sosednji državi, kar predstavlja resno tveganje, da se boleznen razširi v EU.

Sprememba 89

Člen 57, odstavek 2, točka (b)

(b)

geografsko območje, na katerem se bo izvajalo zaščitno cepljenje, in število gospodarstev na tem območju;

(b)

geografsko območje ali rizična skupina, kjer se bo izvajalo zaščitno cepljenje, in število gospodarstev na tem območju;

Sprememba 90

Člen 57, odstavek 2, točka (i)

(i)

klinični in laboratorijski testi, ki se opravijo na gospodarstvih, kjer se bo izvajalo zaščitno cepljenje, in drugih gospodarstvih na območju cepljenja za spremljanje epidemiološkega stanja, učinkovitosti akcije zaščitnega cepljenja in nadzora premikov cepljene perutnine in drugih ptic.

(i)

klinični in laboratorijski testi, ki se opravijo na gospodarstvih, kjer se bo izvajalo zaščitno cepljenje, in drugih gospodarstvih na območju cepljenja za spremljanje epidemiološkega stanja, učinkovitosti akcije zaščitnega cepljenja in nadzora premikov cepljene perutnine in drugih ptic. Če je to primerno, se lahko načrt nanaša na določbe, ki zadevajo testiranje gospodarstev v nacionalnem programu nadzorovanja aviarne influence.

Sprememba 91

Člen 57, odstavek 3 a (novo)

 

3a. Države članice, v katerih se nahajajo ptice visoke ohranitvene, genetske ali znanstvene vrednosti, bi morale pridobiti in uporabljati preventivno cepljenje z dovoljenjem odbora in brez sklicevanja na Komisijo.

Sprememba 92

Člen 57 a (novo)

 

Člen 57a

Različna zaščitna cepljenja

Države članice pripravijo posebne načrte zaščitnega cepljenja za živali v živalskih vrtovih ter uradno registriranih redkih vrst perutnine ali drugih ptic v skladu s členom 57, da bi tako preprečili nepotrebno pobijanje teh živali. Take cepljene živali so lahko predmet posebne omejitve gibanja.

Sprememba 93

Člen 58, odstavek 2, pododstavek 2

Odobritev načrta za zaščitno cepljenje lahko vključuje ukrepe, ki omejujejo premike perutnine ali drugih ptic in njihovih proizvodov . Ti ukrepi lahko zajemajo omejitve v zvezi z nekaterimi oddelki s perutnino ali oddelki z drugimi pticami in vzpostavitev območij z omejitvami.

Odobritev načrta za zaščitno cepljenje lahko vključuje ukrepe, ki omejujejo premike perutnine ali drugih ptic. Ti ukrepi lahko zajemajo omejitve v zvezi z nekaterimi oddelki s perutnino in oddelki z drugimi pticami ter vzpostavitev območij z omejitvami.

Sprememba 94

Člen 58, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Komisija državam članicam dovoli uporabo zaščitnih cepljenj za rizične skupine in rizična območja v primeru pojava grozečega mednarodnega stanja kot alternative k splošnim zahtevam zapiranja ptic, ne da bi to vodilo k omejitvam trgovanja Skupnosti.

Sprememba 95

Člen 58 a (novo)

 

Člen 58a

Prepoved oglaševanja in označevanja mesa v smislu cepitvenih lastnosti aviarne influence živali od katerega meso izhaja

Samopostrežne trgovine in druga podjetja imajo prepoved oglaševanja in/ali označevanja mesa na podlagi cepitvenih lastnosti aviarne influence živali, od katerih meso izhaja.

Sprememba 96

Člen 59, odstavek 1

1. Banka cepiva Skupnosti se lahko ustanovi v skladu s postopkom iz člena 65(2).

1. Banka cepiva Skupnosti se ustanovi v skladu s postopkom iz člena 65(2).

Sprememba 97

Člen 59, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Evropska unija pri razvoju cepiv zagotovi logistično in finančno pomoč. Zagotovi tudi hiter in neoviran izvoz cepiv Evropski uniji iz držav proizvajalk v države, ki cepiv ne proizvajajo.

Sprememba 98

Člen 59, odstavek 3, pododstavek 1

3. Komisija lahko dobavi cepiva tretjim državam, če je to v interesu Skupnosti.

3. Komisija lahko dobavi cepiva tretjim državam, če je to v interesu Skupnosti , in med svoje naloge doda zagotavljanje pomoči z vsemi razpoložljivimi sredstvi, kjer je možno v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, tretjim državam, ki so se nesposobne ali manj sposobne uspešno boriti proti izbruhu aviarne influence .

Sprememba 99

Člen 63, odstavek 1

1. Države članice pripravijo načrt ukrepov v primeru izbruha bolezni v skladu s Prilogo X, ki določa nacionalne ukrepe, ki jih je treba izvajati v primeru izbruha, in ta načrt predložijo Komisiji v odobritev.

1. Države članice pripravijo načrt ukrepov v primeru izbruha bolezni v skladu s Prilogo X, ki določa nacionalne ukrepe, ki jih je treba izvajati v primeru izbruha, in ta načrt predložijo Komisiji v odobritev. Načrti morajo upoštevajo nacionalne načrte pripravljenosti na pandemično influenco in načrte ukrepanja .

Sprememba 100

Člen 63, odstavek 4 a (novo)

 

4a. Pripravi se posebni akcijski načrt za evropske institucije v primeru, da bi omejitve potovanj onemogočale mednarodna srečanja, kakor jih imata Svet in Evropski parlament.

Sprememba 101

Člen 63, odstavek 5

5. Poleg ukrepov iz odstavkov 1 do 4 se lahko v skladu s postopkom iz člena 65(2) sprejmejo nadaljnja pravila za zagotovitev hitrega in učinkovitega izkoreninjenja aviarne influence, vključno z določbami o centrih za nadzor bolezni, strokovnih skupinah ter v realnem času izvedljivih vajah pripravljenosti.

5. Poleg ukrepov iz odstavkov 1 do 4 se v skladu s postopkom iz člena 65(2) sprejmejo nadaljnja pravila za zagotovitev hitrega in učinkovitega izkoreninjenja aviarne influence, vključno z določbami o centrih za nadzor bolezni, strokovnih skupinah ter v realnem času izvedljivih vajah pripravljenosti. Države članice posodobijo svoje načrte ukrepov v skladu z rezultati testov v realnem času in posodobitve sporočijo Komisiji.

Sprememba 102

Člen 63, odstavek 5 a (novo)

 

5a. Poleg načrtov ukrepov države članice oblikujejo učinkovite načrte pripravljenosti na človeško pandemijo, ki vključujejo pravila glede proizvajanja, skladiščenja in razdeljevanja protivirusnih sredstev najbolj izpostavljenim osebam, ukrepe glede usklajenega razvoja in masovne proizvodnje cepiv, obveznih vaj v realnem času za primer izbruha influence in čezmejnega sodelovanja v kriznem upravljanju, npr. sistematično preverjanje navzočnosti virusa v zračnih filtrih letal. Nacionalni načrti pripravljenosti, rezultati vaj v realnem času in posodobitve načrtov, ki sledijo tem vajam, se posredujejo Komisiji in objavijo v šestih mesecih po sprejetju te direktive.

Sprememba 103

Člen 65, odstavek 2, pododstavek 2

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES se določi na tri mesece.

Rok, določen v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je dva meseca.

Sprememba 104

Člen 67, odstavek 2

2. Do uporabe te direktive se v skladu s postopkom, določenim v členu 65(2), lahko sprejmejo nadaljnje prehodne določbe o nadzoru aviarne influence.

2. Do začetka uporabe te direktive se v skladu s postopkom, določenim v členu 65(2), lahko prevzame prehod na določbe te direktive o nadzoru aviarne influence.

Sprememba 105

Člen 68 a (novo)

 

Člen 68a

Sodelovanje z OIE

Komisija začne pogovore znotraj OIE, da tako na mednarodni ravni poveča ukrepe za boj proti in nadzorovanje aviarne influence, enakovredne tistim, ki jih je uvedla Evropska unija, kakor tudi zahteva v zvezi s sistematičnim objavljanjem LPAI. Komisija se tudi pogaja o uvedbi obveznega sistema za spremljanje prosto živečih ptic. Komisija s tem v zvezi predstavi predloge mednarodni organizaciji.

Sprememba 106

Priloga III

 

črtano .

Sprememba 107

Priloga V, točka (c a) (novo)

 

(ca) gostota perutnine;

Sprememba 108

Priloga VI, oddelek 1, točka (b)

(b)

razkužila, ki se uporabijo, in njihovo koncentracijo mora uradno odobriti pristojni organ, da se zagotovi uničenje virusa aviarne influence;

(b)

razkužilne metode in postopki ter razkužila, ki se uporabijo, in njihovo koncentracijo mora uradno odobriti pristojni organ, da se zagotovi uničenje virusa aviarne influence;

Sprememba 109

Priloga VI, oddelek 2, točka (a), točka (ii)

(ii)

pokončano perutnino ali druge ptice je treba poškropiti z razkužilom;

(ii)

pokončano perutnino ali druge ptice je treba poškropiti z razkužilom ali razkužiti z drugo metodo, ki jo odobrijo pristojni organi, kot je na primer kompostiranje ;

Sprememba 110

Priloga VI, oddelek 2, točka (a), točka (v)

(v)

vsako tkivo ali kri, ki izteče med pokončanjem , zakolom ali postmortalnim pregledom ali umazanijo na zgradbah, dvoriščih, napravah itd., je treba temeljito zbrati in odstraniti skupaj s pokončano perutnino in drugimi pticami;

(v)

vsako tkivo ali kri, ki izteče med pokončanjem ali postmortalnim pregledom ali umazanijo na zgradbah, dvoriščih, napravah itd., je treba temeljito zbrati in odstraniti skupaj s pokončano perutnino in drugimi pticami;

Sprememba 111

Priloga IX, oddelek 2, točka (b), točka (iii)

(iii) se prenesejo v kokošnjak ali skladišče, kjer:

(iii)

se prenesejo v kokošnjak ali skladišče, kjer je bilo opravljeno čiščenje in razkuževanje v skladu z navodili pristojnega organa;

vsaj tri tedne ni bilo nobene perutnine; ter

je bilo opravljeno čiščenje in razkuževanje v skladu z navodili pristojnega organa;

 

Sprememba 112

Priloga IX, oddelek 2, točka (c), točka (iii)

(iii)

se prenese v kokošnjak ali skladišče, kjer vsaj tri tedne ni bilo nobene perutnine ter kjer je bilo opravljeno čiščenje in razkuževanje;

(iii)

se prenese v kokošnjak ali skladišče, kjer je bilo opravljeno čiščenje in razkuževanje v skladu z navodili pristojnega organa ;

Sprememba 113

Priloga IX, oddelek 3, točka (b), točka (ii)

(ii) se prenesejo v kokošnjak ali skladišče, kjer:

(ii)

se prenesejo v kokošnjak ali skladišče, kjer je bilo opravljeno čiščenje in razkuževanje v skladu z navodili pristojnega organa;

vsaj tri tedne ni bilo nobene perutnine; ter

je bilo opravljeno čiščenje in razkuževanje v skladu z navodili pristojnega organa;

 

Sprememba 114

Priloga IX, oddelek 4, točka (b), točka (iii)

iii) se prenesejo v kokošnjak ali skladišče, kjer:

vsaj tri tedne ni bilo nobene perutnine; ter

je bilo opravljeno čiščenje in razkuževanje v skladu z navodili pristojnega organa;

črtano

Sprememba 115

Priloga IX, oddelek 4, točka (c), točka (iii)

iii)

se prenese v kokošnjak ali skladišče, kjer vsaj tri tedne ni bilo nobene perutnine ter kjer je bilo opravljeno čiščenje in razkuževanje;

črtano

Sprememba 116

Priloga X, uvodni stavek

Načrti ukrepov v primeru izbruha bolezni izpolnjujejo vsaj naslednja merila:

Načrti ukrepov v primeru izbruha bolezni temeljijo na znanstveni presoji in oceni tveganja, imajo na voljo zadostna sredstva in izpolnjujejo vsaj naslednja merila:

Sprememba 117

Priloga X, oddelek 4 a (novo)

 

4a. pristojni organ mora izvesti ocenjevanje socialno-ekonomskega vpliva posledic načrta ukrepov na širše podeželsko gospodarstvo;

Sprememba 118

Priloga X, oddelek 13

13. zagotovljeno je tesno sodelovanje med pristojnimi veterinarskimi organi, organi javnega zdravja in okoljskim sektorjem;

13. zagotovljeno je tesno sodelovanje med pristojnimi veterinarskimi organi, organi javnega zdravja in okoljskim sektorjem , zlasti, da se zagotovi primerno obveščanje kmetov, delavcev v perutninskem sektorju in javnosti o tveganju ;


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)   UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

P6_TA(2005)0456

Odhodki na področju veterine *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o spremembi Odločbe Sveta 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine (KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM (2005)0171) (1),

ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0196/2005),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0326/2005),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.

poziva k sprožitvi spravnega postopka na podlagi skupne izjave z dne 4. marca 1975, če namerava Svet odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

BESEDILO, KI GA PREDLAGA KOMISIJA

SPREMEMBE PARLAMENTA

Sprememba 1

UVODNA IZJAVA 4

(4) Zaradi sprejetja Direktive xxx je primerno prilagoditi Direktivo 90/424/EGS, tako da se finančna pomoč Skupnosti lahko dodeli tudi za ukrepe izkoreninjenja, ki jih države članice izvajajo v boju proti nizko patogenim virusom aviarne influence, ki lahko mutirajo v visoko patogene različice.

(4) Zaradi sprejetja Direktive 2005/.../ES je primerno prilagoditi Odločbo 90/424/EGS, tako da se finančna pomoč Skupnosti lahko dodeli tudi za ukrepe izkoreninjenja, ki jih države članice izvajajo v boju proti nizko patogenim virusom aviarne influence, ki lahko mutirajo v visoko patogene različice. Ker obstaja tveganje mutacije je primerno zagotoviti enako stopnjo finančne pomoči Skupnosti tako za primere visoko patogene aviarne influence (HPAI) kakor tudi za primere nizko patogene aviarne influence (LPAI).

Sprememba 2

UVODNA IZJAVA 5 A (novo)

 

(5a) Zaradi posledic, ki bi jih lahko imela epidemija aviarne influence, bi bilo treba dati večji poudarek preprečevanju in nadzorovanju, zlasti z izdelavo seznama območij tveganja v vsaki državi in z mesečnim sistematičnim serološkim pregledom teh območji, rezultate pa sporočiti neposredno pristojnim organom.

Sprememba 3

UVODNA IZJAVA 5 B (novo)

 

(5b) Takoj bi bilo treba sprejeti ukrepe za podporo raziskavam za oralno cepivo proti različnim oblikam aviarne influence in po potrebi spodbujati njegovo uporabo.

Sprememba 4

ČLEN 1, TOČKA - 1 (novo)

Člen 1, odstavki 2 a, 2 b in 2 c (novo) (Odločba 90/424/EGS)

 

(- 1)

V člen 1 se za odstavkom 2 se dodajo naslednji pododstavki:

Komisija preuči možnost ustanovitve Evropskega sklada za zdravje živali, glede na to, da se bodo v primeru nove epidemije proračunska sredstva morda izkazala za nezadostna. Ta sklad bi lahko kril stroške, ki bi nastali ob izbruhu nalezljivih bolezni živali. Živinorejci, druge osebe in podjetja v Evropski uniji, ki bi jih to prizadelo, bi lahko prispevali v ta sklad.

Komisija pripravi predlog, kako na usklajen način ob izbruhih nalezljivih bolezni živali v državah članicah porazdeliti stroške med kmetijski sektor in vlado.

Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75  (2) , (EGS) št. 2771/75 (3), (EGS) št. 2777/75 (4), (ES) št. 1254/1999  (5) , (ES) št. 1255/1999  (6) in (ES) št. 2529/2001  (7) v zvezi s posebnimi ukrepi za podporo trgu, se uskladijo s spremenjeno Odločbo Sveta 90/424/EGS.

Sprememba 5

ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (B)

Člen 3, odstavek 2, alinea 1 (Odločba 90/424/EGS)

zakol živali dovzetne vrste, ki so prizadete ali okužene ali za katere se domneva, da so prizadete ali okužene, in njihovo uničenje in, pri avirani influenci, uničenje jajc,

-

zakol živali dovzetne vrste, ki so prizadete ali okužene ali za katere se domneva, da so prizadete ali okužene, in njihovo uničenje in, pri avirani influenci, uničenje jajc ter kakršna koli izguba vrednosti v primeru, da se za jajca ali perutnino najdejo druge vrste uporabe, prihodek iz tega pa je nižji od normalne vrednosti jajc ali perutnine ,

Sprememba 6

ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 3 a, odstavek 1 (Odločba 90/424/EGS)

1. Ta člen se uporablja, če se na ozemlju države članice pojavi aviarna influenca.

1. Ta člen se uporablja v primeru pojava aviarne influence na ozemlju države članice in tudi za pomoč Skupnosti za ukrepe preventive in sodelovanja ter tehnične podpore tretjim državam .

Sprememba 7

ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 3 a, odstavek 2 (Odločba 90/424/EGS)

2. Zadevna država članica prejme finančni prispevek Skupnosti za izkoreninjenje aviarne influence, če so bili v skladu z zakonodajo Skupnosti popolnoma in učinkovito izvedeni minimalni kontrolni ukrepi iz Direktive xxx in če so pri poboju živali dovzetnih vrst, ki so prizadete ali okužene ali za katere se domneva, da so prizadete ali okužene, lastniki rejenih živali hitro dobili ustrezna povračila.

2. Zadevna država članica prejme finančni prispevek Skupnosti za izkoreninjenje aviarne influence, če so bili v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti popolnoma in učinkovito izvedeni minimalni kontrolni ukrepi iz Direktive 2005/.../ES, in če so pri poboju živali dovzetnih vrst, ki so prizadete ali okužene ali za katere se domneva, da so prizadete ali okužene, uničenju jajc ter kakršne koli izgube vrednosti, kadar se za jajca in perutnino najdejo druge vrste uporabe, prihodek iz tega pa je nižji od njihove normalne vrednosti, lastniki rejenih živali hitro dobili ustrezno nadomestilo. To med drugim pomeni, da bi diferenciacija prišla v poštev v primeru, ko se nadomestila dodeljujejo za različne vrste jajc.

Sprememba 8

ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 3 a, odstavek 2 a (novo) (Odločba 90/424/EGS)

 

2a. Države članice prejmejo podporo Skupnosti za razvoj sistema za nadzorovanje in spremljanje bolezni, ki vključuje laboratorijsko diagnostiko, raziskave za odkritje ustreznih cepiv, pripravo študij, srečanja strokovnjakov, zagotavljanje informacij, izdajanje publikacij in vse ukrepe za oceno vpliva, ki ga imajo ptice selivke na širjenje nalezljivih bolezni v Evropi in spremljanje njihovih selitvenih poti.

Sprememba 9

ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 3 a, odstavek 3, alinea 1 (Odločba 90/424/EGS)

pri visoko patogeni aviarni influenci 50 % in pri nizko patogeni aviarni influenci 30 % naslednjih stroškov, ki jih imajo države članice pri povrnitvi škode lastnikom rejnih živali za poboj, uničenje živali, uničenje živalskih proizvodov, čiščenje in razkuževanje gospodarstev in opreme, uničenje kontaminirane krme in uničenje kontaminirane opreme, če se je ne da razkužiti,

pri visoko patogeni aviarni influenci 50 % in pri nizko patogeni aviarni influenci prav tako 50 % naslednjih stroškov, ki jih imajo države članice pri povrnitvi škode lastnikom rejnih živali za poboj, uničenje živali, uničenje živalskih proizvodov, karkšno koli izgubo vrednosti v primeru, ko se za jajca in perutnino najdejo druge vrste uporabe, prihodek iz tega pa je nižji od normalne vrednosti jajc in perutnine, čiščenje in razkuževanje gospodarstev in opreme, uničenje kontaminirane krme in uničenje kontaminirane opreme, če se je ne da razkužiti,

Sprememba 10

ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 3 a, odstavek 3, alinea 2 a (novo) (Odločba 90/424/EGS)

 

— 100 % stroškov cepljenja.

Sprememba 11

ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 3 a, odstavek 3 a (novo) (Odločba 90/424/EGS)

 

3a. Skupnost podpira razvoj ukrepov, ki vključujejo sodelovanje z in tehnično pomoč tretjim državam (zlasti azijskim), za preprečevanje in ugotavljanje aviarne influence v izvornih državah.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (UL L 282, 1.11.1975, str. 1).

(3)   Uredba Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (UL L 282, 1.11.1975, str. 49).

(4)   Uredba Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (UL L 282, 1.11.1975, str. 77).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (UL L 160, 26.6.1999, str. 21).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (UL L 160, 26.6.1999, str. 48).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 2529/2001 z dne 19. decembra 2001 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso (UL L 341, 22.12.2001, str. 3).

P6_TA(2005)0457

Širitev euroobmočja *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0357) (1),

ob upoštevanju Pogodbe ES, v skladu s katero se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0374/2005),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0329/2005),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.

poziva k sprožitvi spravnega postopka na podlagi skupne izjave z dne 4. marca 1975, če namerava Svet odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

BESEDILO, KI GA PREDLAGA KOMISIJA

SPREMEMBE PARLAMENTA

Sprememba 1

UVODNA IZJAVA 3 A (novo)

 

(3a) Primerno je sestaviti seznam sodelujočih držav članic, ki se ga lahko razširi, ko bodo nadaljnje države članice sprejele euro kot nacionalno valuto.

Sprememba 2

UVODNA IZJAVA 5

(5) Če država članica meni, da prehodno obdobje ni potrebno, postanejo v tej državi članici eurobankovci in -kovanci zakonito plačilno sredstvo na dan sprejetja eura. Vendar pa je treba takšnim državam članicam omogočiti uporabo enoletnega obdobja „opuščanja“, med katerim bi bilo mogoče nadaljevati s sklicevanjem na enoto nacionalne valute v novih pravnih instrumentih. Gospodarski subjekti teh držav članic bi s tem pridobili več časa za pripravo na uvedbo eura in si olajšali prehod.

(5) Prehodno obdobje se lahko skrajša na nič, če država članica meni, da daljše prehodno obdobje ni potrebno. V tem primeru postanejo v tej državi članici eurobankovci in -kovanci zakonito plačilno sredstvo na dan sprejetja eura. Vendar pa je treba takšnim državam članicam omogočiti uporabo enoletnega obdobja „postopnega opuščanja“, med katerim bi bilo mogoče nadaljevati s sklicevanjem na enoto nacionalne valute v novih pravnih instrumentih. Gospodarski subjekti teh držav članic bi s tem pridobili več časa za pripravo na uvedbo eura in si olajšali prehod.

Sprememba 3

UVODNA IZJAVA 5 A novo

 

(5a) Prihodnje udeleženke v euroobmočju bi morale v zgodnjem obdobju pripraviti nacionalni načrt za uvedbo eurobankovcev in -kovancev ter za umik starih nacionalnih bankovcev in kovancev. Razviti bi morale tudi uravnoteženo in dejavno komunikacijsko strategijo za državljane, podjetja, stranke in dobavitelje. Del teh načrtov bi moral biti tudi razvoj strategije za dvojno označevanje cen in zneskov v eurih in enotah nacionalne valute, ki bi se moralo začeti precej pred datumom zamenjave gotovine in končati po poteku ustreznega obdobja od tega datuma, da bi imeli državljani dovolj časa za prilagajanje novim lestvicam vrednosti.

Sprememba 4

UVODNA IZJAVA 6

(6) Banke bi se morale zavezati, da bodo v obdobju dvojnega obtoka denarja bankovce in kovance, izražene v enotah nacionalne valute, do določene zgornje meje brezplačno menjale v eurobankovce in -kovance.

(6) Banke bi se morale zavezati, da bodo po izteku obdobja dvojnega obtoka denarja ne dlje kot tri mesece bankovce in kovance, izražene v enotah nacionalne valute, do določene zgornje meje brezplačno menjale v eurobankovce in -kovance.

Sprememba 5

ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, točka (h) (Uredba (ES) št. 974/98)

(h)

„prehodno obdobje“ pomeni obdobje, ki se začne ob 00.00 na dan sprejetja eura in se izteče ob 00.00 na dan prehoda na eurogotovino;

(h)

„prehodno obdobje“ pomeni obdobje , ne daljše od enega leta, ki se začne ob 00.00 na dan sprejetja eura in se izteče ob 00.00 na dan zamenjave gotovine;

Sprememba 6

ČLEN 1, TOČKA 8, TOČKA (A)

Člen 15, odstavka 1 in 2 (Uredba (ES) št. 974/98)

(a)

v odstavkih 1 in 2 se besede „po koncu prehodnega obdobja“ nadomestijo z „od ustreznega datuma prehoda na eurogotovino“;

(a)

v odstavkih 1 in 2 se besede „po koncu prehodnega obdobja“ nadomestijo z „od ustreznega datuma zamenjave gotovine“. Besede „v sodelujočih državah članicah, ki sprejmejo euro po 1. januarju 2002, to obdobje traja največ dva meseca“ se dodajo v odstavku 1 med „najpozneje“ in'to obdobje ter na koncu odstavka 2 ;

Sprememba 7

ČLEN 1, TOČKA 8, TOČKA (B)

Člen 15, odstavek 3, pododstavek 1 (Uredba (ES) št. 974/98)

Banke sodelujočih držav članic, ki sprejmejo euro po 1. januarju 2002, menjajo nacionalne bankovce in kovance svojih komitentov v obdobju iz odstavka 1 za eurobankovce in -kovance brezplačno in brez kakršnih koli omejitev do zgornje meje, ki jo lahko določi nacionalno pravo. Banke lahko zahtevajo predhodno obvestilo, če menjavi namenjen znesek presega zgornjo mejo, ki jo je določila banka in je v skladu z zneskom, običajnim za gospodinjstvo.

3. Banke sodelujočih držav članic, ki sprejmejo euro po 1. januarju 2002, menjajo nacionalne bankovce in kovance svojih komitentov ne dlje kot tri mesece po izteku obdobja dvojnega obtoka denarja za eurobankovce in -kovance brezplačno in brez kakršnih koli omejitev do zgornje meje, ki jo lahko določi nacionalno pravo. Banke lahko zahtevajo predhodno obvestilo, če menjavi namenjen znesek presega zgornjo mejo, ki jo je določila banka in je v skladu z zneskom, običajnim za gospodinjstvo.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0458

Skupni sistem DDV*

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja, v katerem se uporablja najnižja splošna stopnja (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0136) (1),

ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0113/2005),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0323/2005),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

BESEDILO, KI GA PREDLAGA KOMISIJA

SPREMEMBE PARLAMENTA

Sprememba 1

ČLEN 1

Člen 12, odstavek 3, točka a), pododstavek 1 (Direktiva 77/388/EGS)

a)

Splošno stopnjo davka na dodano vrednost določi vsaka država članica kot odstotek od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga ter za opravljanje storitev. Od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 splošna stopnja ne sme biti nižja od 15 %.

a)

Splošno stopnjo davka na dodano vrednost določi vsaka država članica kot odstotek od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga ter za opravljanje storitev. Od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 splošna stopnja ne sme biti nižja od 15% in ne višja od 25% .

Sprememba 2

ČLEN 3 A (novo)

 

Člen 3a

Komisija opravi v obdobju do 1. januarja 2007 splošno oceno makroekonomskih vplivov implicitnih in splošnih stopenj DDV ter posledic za proračunski prihodek držav članic v obdobju do 1. januarja 2007.

Pri tej oceni je pozornost usmerjena v to, da se državam članicam omogočijo enake možnosti za uporabo znižane stopnje DDV za blago in storitve.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0459

Vračila DDV *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, predvidenih z Direktivo 77/388/EGS, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža na ozemlju države, ampak v drugi državi članici (KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2004)0728) (1),

ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0251/2005),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0324/2005),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

BESEDILO, KI GA PREDLAGA KOMISIJA

SPREMEMBE PARLAMENTA

Sprememba 1

Člen 7, odstavek 1

1. Država članica, kjer je bil davek na dodano vrednost plačan, svojo odločitev o zahtevku za vračilo sporoči vlagatelju v treh mesecih od datuma vložitve zahtevka.

1. Država članica, kjer je bil davek na dodano vrednost plačan, svojo odločitev o zahtevku za vračilo sporoči vlagatelju v treh mesecih od datuma vložitve zahtevka. Država članica sedeža obvesti državo članico vračila, ko davčni zavezanec vloži zahtevek za vračilo DDV-ja pristojnim davčnim organom.

Sprememba 2

Člen 7, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

 

Trimesečni rok začne teči od dneva, ko davčni organi v državi članici vračila od davčnih organov v državi članici sedeža prejmejo podatke o elektronskem nakazilu vračila v zvezi z zadevnim davčnim zavezancem, ki je o tem avtomatično obveščen.

Sprememba 3

Člen 7, odstavek 3, pododstavek 2 a (novo)

 

Rok za prenos vračila je en teden od poteka trimesečnega obdobja za odločanje.

Sprememba 4

Člen 7, odstavek 4, pododstavek 1

4. V posebnih primerih lahko država članica, kjer je bil davek plačan, v roku treh mesecev od datuma vložitve zahteve zahteva dodatne podatke. Po preteku tega roka ne sme zahtevati dodatnih podatkov.

4. Če davčni organi države članice vračila zahtevajo dodatne preiskave, se obdobje ugotavljanja, ali je davčni zavezanec upravičen do vračila, lahko podaljša. Vendar pa čas med vložitvijo zahtevka za vračilo in dnevom prenosa vračila ne sme biti daljši od štirih mesecev .


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0460

Evropska regulativna agencija

Resolucija Evropskega parlamenta o zaključku razprave o vprašanju za ustni odgovor Svetu o osnutku medinstitucionalnega sporazuma o določitvi okvirnih pogojev za evropske regulativne agencije, ki ga je predstavila Komisija

Evropski parlament,

ob upoštevanju osnutka besedila Komisije (KOM(2005)0059),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2004 o sporočilu Komisije z naslovom „Okvirni pogoji za evropske regulativne agencije“ (1),

ob upoštevanju deklaracije o členu 10 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, sprejete na medvladni konferenci v Nici, v zvezi z dolžnostjo lojalnega sodelovanja institucij Skupnosti,

ob upoštevanju mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane z dne 11. oktobra 2005 o predlogu Uredbe o spremembe Uredbe (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja glede mandata izvršnega direktorja,

ob upoštevanju skupnega vprašanja za ustni odgovor Svetu in odgovor s strani Sveta, ki sta ga vložila Odbor za ustavne zadeve in Odbor za proračun na seji 15. novembra 2005,

ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A.

ker opombe iz resolucije z dne 13. januarja 2004 ostajajo v bistvu enako pomembne; ker je še posebej racionalizacija in poenostavitev zgradbe obstoječih in prihodnjih agencij zaradi jasnosti, preglednosti in pravne varnosti ter z vidika Unije s 25 oziroma več državami članicami nujno potrebna in da mora ocenjevanje, povezano z ustanavljanje novih agencij, temeljiti na strogih merilih, kar med drugim zadeva tudi smotrnost in utemeljevanje njihove dejavnosti,

B.

ker je Komisija pri predstavitvi svojega osnutka sledila pozivu Parlamenta, da naj se pred sprejetjem okvirne uredbe sklene medinstitucionalni sporazum, s katerim bodo jasno določene skupne smernice,

C.

ker zgoraj navedena deklaracija glede člena 10 Pogodbe ES navaja, da Evropski parlament, Svet in Komisija lahko sklepajo medinstitucionalne sporazume, če se v okviru dolžnosti lojalnega sodelovanja izkaže potreba po olajšanju uporabe določb Pogodbe ES,

1.

pozdravlja predstavitev osnutka besedila s strani Komisije;

2.

obžaluje, da Svet ni pripravljen začeti pogajanj za sklenitev sporazuma na osnovi osnutka besedila Komisije;

3.

poziva Komisijo, naj nadaljuje s prizadevanji, da bi Svet spremenil svoje mnenje;

4.

opozarja, da bo ob preverjanju bodočih predlogov za ustanavljanje agencij izhajal še zlasti iz naslednjih načel:

a)

agencije se ustanavlja po običajnem zakonodajnem postopku, praviloma v postopku soodločanja; uporaba postopka po členu 308 ES bi morala biti omejena na izjemne primere, v katerih določbe Pogodbe v zvezi z obravnavano zadevo ne predstavljajo ustrezne pravne podlage,

b)

vsak predlog za ustanovitev agencije mora spremljati ocena stroškov in koristi in podrobna presoja vplivov, ki dokazuje, da je rentabilnost agencije stroškovno bolj učinkovita, kot da bi zadevne naloge izvajale službe Komisije same,

c)

avtonomija, ki se podeli agenciji v zvezi z nalogami, ki sodijo na področje njenega delovanja, ne odveže Komisije politične odgovornosti za delovanje agencije,

d)

način, kako Komisija izpolnjuje svojo vlogo pri izbiranju in imenovanju izvršnega organa, navadno direktorja, mora odražati to zahtevo po politični pristojnosti in odgovornosti,

(e)

Parlament izvaja „predhodni nadzor“ v obliki zaslišanj kandidatov za mesto direktorja, „naknadni nadzor“ v obliki razrešnice za izvajanje proračuna in stalen nadzor s spremljanjem dejavnosti agencije preko ustreznih strokovnih odborov; o podaljšanju mandata direktorja odloča izključno upravni svet na podlagi ocene prvega mandata direktorja,

(f)

Svet v nadzorni in upravni organ imenuje člane, ki so priznani strokovnjaki, ki jih pred njihovim imenovanjem Evropski parlament povabi na predstavitev, če meni, da je to smiselno; te člane imenuje v številu, ki je v razumnem razmerju z nalogami in pomenom agencije, pri tem pa si dolgoročno zaradi učinkovitosti prizadeva za zmanjšanje obsega upravnega odbora; dokler število članov v upravnem odboru ustreza številu držav članic, Parlament imenuje dva člana upravnega odbora,

g)

pri Komisiji se lahko vloži upravna pritožba proti aktom agencije, ki imajo pravni učinek na tretje osebe, Komisija lahko te pritožbe rešuje; odločitev Komisije je možno izpodbijati na sodišču;

5.

je zaskrbljen nad nenehno rastjo števila decentraliziranih agencij (trenutno jih je 23 v primerjavi s petimi v letu 1995) zaradi posledičnega tveganja, da bi izpodkopale izvršno funkcijo Komisije in jo razdrobile na kopico agencij, ki v veliki meri delujejo na medvladni način, in zato želi, da se vsaj v obdobju za presojo med postopkom ratifikacije Ustave za Evropo tovrstne agencije ne bi ustanavljale;

6.

pozdravlja dejstvo, da bo, glede na rastoče stroške za decentralizirane agencije v proračunu Skupnosti, Komisija v skladu z osnutkom besedila morala podpreti vsak predlog za ustanovitev agencije s presojo vpliva, ki ne bo samo upoštevala načel subsidiarnosti in sorazmernosti, temveč bo tudi v največji možni meri vključevala predhodno oceno predvidenih stroškov nadzora in koordiniranja ter vpliva na človeške vire in upravne izdatke;

7.

opaža, da agencije sicer prejemajo subvencijo iz proračuna Skupnosti, vendar kljub temu odločitve o politiki, povezane z izvajanjem zakonodaje Skupnosti, sprejemajo predstavniki držav članic v svojih upravnih odborih;

8.

obžaluje, da Komisija očitno ni pripravljena priskrbeti jasne izjave o finančnem vplivu obstoja in razvoja obstoječih agencija za obdobje, ki ga pokriva naslednja finančna perspektiva;

9.

poziva, naj se v medinstitucionalni sporazum določi načelo maksimalne stopnje povečanja upravnih izdatkov agencij, ki bo primerljivo s tistim, ki se uporablja v primeru Evropske Komisije;

10.

v nasprotju z osnutkom besedila poziva, naj se medinstitucionalni sporazum postopoma uporablja za obstoječe agencije;

11.

poziva konferenco predsednikov odborov, naj ponovno pregleda sodelovanje med stalnima odboroma, pristojnima za agencije, Odborom za proračun in Odborom za proračunski nadzor, pri spremljanju dejavnosti agencij ter da dopolni julija 1998 sprejete „smernice“;

12.

poziva Odbor za ustavne zadeve, naj spremlja nadaljnji razvoj glede osnutka besedila Komisije in naj o zadevi ponovno poroča, če bo to potrebno;

13.

poziva predsednike in poročevalce Odbora za ustavne zadeve in Odbora za proračun, naj na politični ravni vzpostavijo neformalne stike s predstavniki Sveta in Komisije, da preučijo razvoj na Svetu o horizontalnih ukrepih glede bodoče zgradbe regulativnih agencij;

14.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam držav članic.


(1)  UL C 92 E, 16.4.2004, str. 119.

P6_TA(2005)0461

Priprave na konferenco STO

Resolucija Evropskega parlamenta o pripravi šeste ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije v Hongkongu

Evropski parlament,

ob upoštevanju sklepov Sveta o razvojni agendi STO iz Dohe z dne 18. oktobra 2005,

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2005 o oceni kroga pogajanj iz Dohe po sklepu Generalnega sveta STO z dne 1. avgusta 2004 (1),

ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o ministrskih konferencah STO, zlasti tistih z dne 25. oktobra 2001 (2) in 3. julija 2003 (3),

ob upoštevanju sklepa, ki ga je sprejel Generalni svet o delovnem programu iz Dohe dne 1. avgusta 2004,

ob upoštevanju Ministrske deklaracije STO z dne 14. novembra 2001,

ob upoštevanju rezultatov zasedanja parlamentarne konference o STO, ki sta jo skupaj organizirala Medparlamentarna unija in Evropski parlament novembra 2004,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 36, 27 in 133 Pogodbe,

ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.

ker je v zadnjih petih letih večstranski trgovinski sistem, ki ga predstavlja STO, znatno prispeval h gospodarski rasti, razvoju in zaposlovanju, vendar z neenakimi koristmi, predvsem za mnoge države v razvoju,

B.

ker ima lahko mednarodna trgovina pomembno vlogo pri spodbujanju gospodarskega razvoja in zmanjševanju revščine; ker so ministri STO priznali, da bi morali imeti vsi narodi koristi od večjih možnosti in blaginje, ki jih lahko prinese večstranski trgovinski sistem, in ker so se obvezali, da bodo potrebe in interese držav v razvoju, zlasti najmanj razvitih, umestili v središče delovnega programa iz Dohe; v tem okviru opaža, da imajo boljši dostop do trga, uravnotežena pravila ter dobro usmerjeni, trajnostno financirani programi za tehnično pomoč in krepitev zmogljivosti pomembno vlogo,

C.

ker je Generalni svet 1. avgusta 2004 ponovno potrdil ministrske deklaracije in sklepe, sprejete v Dohi, in popolno zavezanost vseh članic, da jih bodo upoštevale in vzpostavile okvir za pogajanja, da bi v celoti uresničili delovni program iz Dohe in uspešno končali tam začeta pogajanja,

D.

ker je glavni cilj razvojne agende iz Dohe gospodarski napredek držav v razvoju; ker bi ta cilj moral voditi vse dele pogajanj k doseganju pravih in trajnih razvojnih rezultatov; ker se mora neto ekonomski dobiček kot rezultat pogajanj obrestovati predvsem najmanj razvitim državam, da bi dosegle napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja,

E.

ob upoštevanju prispevka, ki ga bo uspešen izid pogajanj imel na področju zaposlovanja, rasti in varnosti v Evropi, saj bodo izvozniki EU v uspešnejšem in bolj odprtem svetovnem gospodarstvu dobili dodatne priložnosti, stabilnejše svetovne razmere pa bodo prav tako prinesle ugodnosti,

Splošno

1.

meni, da je uspeh kroga pogajanj iz Dohe bistvenega pomena za okrepitev večstranskega trgovinskega sistema, kar bi zagotovilo napredek in usklajen razvoj svetovnega gospodarstva; ponovno izraža veliko podporo dejstvu, da se razvoj umesti v središče kroga pogajanj iz Dohe, in poudarja, da mora biti cilj pogajanj zmanjšanje revščine in pravičnejša porazdelitev koristi globalizacije; obžaluje počasen napredek, dosežen na pogajanjih pred tistimi, ki bodo v Hongkongu;

2.

poziva Komisijo in druge trgovinske partnerje, naj spoštujejo velikopotezni program razvojne agende iz Dohe ob polnem upoštevanju razvojne razsežnosti; izraža globoko zaskrbljenost zaradi resnega in škodljivega vpliva, ki bi ga neuspeh imel na večstranski trgovinski sistem; zato poziva h konstruktivni šesti ministrski konferenci v Hongkongu, da se tlakuje pot za uspešno izpopolnitev razvojne agende iz Dohe v letu 2006;

3.

poudarja, da mora biti izid razvojne agende iz Dohe uravnotežen in mora vsebovati obveznosti na vseh ključnih področjih kroga pogajanj iz Dohe;

4.

poziva interesne skupine, zlasti vse razvite in naprednejše države, naj prevzamejo svoje obveznosti v zvezi z dogajanjem v Hongkongu in s tem pripeljejo pogajanja bliže uspešnemu zaključku; meni, da se morajo vse interesne skupine prizadevati glede na svojo stopnjo razvoja in pogajalsko močjo;

Kmetijstvo

5.

opozarja, da mora biti med rezultati, ki naj se jih doseže v Hongkongu na področju kmetijstva, pravočasna postopna odprava vseh izvoznih subvencij vseh razvitih držav članic STO hkrati, vključno s tistimi, odobrenimi v obliki pomoči v hrani ali prek državnih trgovinskih subjektov in drugih izvoznih subvencij;

6.

poudarja, da sta znatno zmanjšanje domače podpore, ki izkrivlja trgovino, in bistveno izboljšanje dostopa do trga enako potrebna; v tem pogledu ponovno izraža podporo reformi SKP;

7.

poudarja, da bi koncept večnamenskega značaja kmetijstva EU moral biti upoštevan v sklopu trgovinskih pogajanj; podpira poudarek, ki ga EU daje netrgovinskim vidikom, da bi zaščitila kakovost in varnost hrane, varstvo okolja, zaposlovanje na podeželju in razvoj;

8.

poziva, naj se v tem krogu pogajanj doseže resnično priznanje geografskih označb kot dejavnika regionalnega razvoja in sredstva za ohranjanje kulturne tradicije;

9.

vztraja, da je pomembno poiskati rešitev glede občutljivih proizvodov, ki v celoti upošteva načela razvojnega kroga iz Dohe. poziva, da je treba najti učinkovito rešitev glede bombaža; v tem pogledu poudarja, da je do leta 2010 v razvitih državah treba odpraviti vso izvozno pomoč na področju bombaža, in poziva predvsem ZDA, naj sledi EU pri reformi svojega trga bombaža;

Dostop do nekmetijskega trga

10.

poudarja, da je treba pogajanja STO o dostopu do nekmetijskega trga pospešiti kolikor se da hitro; meni, da trgovinske ovire med razvitimi državami in državami v razvoju pa tudi med samimi državami v razvoju zavirajo trajnostni razvoj; meni, da je v interesu nadaljnjega postopnega odpiranja trga na ravni jugjug bistvenega pomena, da bolj razvite države prevzamejo odgovornost, tako da svoje trge odprejo najmanj razvitim državam, in meni, da bi se bilo treba lotiti tudi vprašanja odpravljanja preferencialov;

11.

vztraja, da je na pogajanjih o dostopu do nekmetijskega trga treba sprejeti ključ, ki bo v celoti upošteval dogovorjeno načelo o nepopolni vzajemnosti in položaj, ko imajo države v razvoju v splošnem visoke tarife za industrijske proizvode, ki ustvarjajo visok proračunski prihodek; poudarja, da mora ključ omogočati primerno zaščito nastajajočih industrij, spodbujati industrializacijo in gospodarsko raznolikost ter ščititi zaposlovanje, predvsem za najmanj razvite države;

12.

ugotavlja, da je strateškega pomena, da, kjer je to utemeljeno, vsi trgovinski partnerji odstranijo netarifne ovire, glede na to, da le-te otežujejo dostop do trga in ga bodo lahko še bolj, ko se bodo tarifne ovire še nadalje zmanjšale;

Storitve

13.

priznava, da mora ministrska konferenca v Hongkongu nujno postaviti temelje za velikopotezni sporazum o trgovini s storitvami, ki bo na eni strani povečal dostop do trga za ponudnike storitev iz EU, po drugi strani pa zaščitil zmožnost vseh članic STO, da v skladu s Splošnim sporazumom o trgovini s storitvami (GATS) uravnavajo svoje storitvene sektorje; ugotavlja, da ima EU velik interes, da razširi možnosti izvoza za ponudnike storitev; meni, bo na tem področju potreben velik napredek, z izjemo zdravstva, vzgoje in avdiovizualnih storitev;

14.

poziva razvite članice in članice STO v razvoju, da pokažejo enako mero predanosti kot je vsebovana v pregledani ponudbi EU iz januarja 2005 in da predložijo podobne ponudbe; poudarja, da je glede na počasno napredovanje pogajanj iz Dohe treba preučiti dodatne pristope, ki bodo sprožili nadaljnje odprtje trga na področju storitev, pri čemer je treba upoštevati interese najmanj razvitih držav; poziva k večji preglednosti pri pogajanjih o GATS;

Razvojna vprašanja

15.

je trdno prepričan, da je trgovina, poleg pomoči in odpisa dolga, bistvenega pomena za doseganje razvojnih ciljev tisočletja za leto 2015; zato poziva h konkretnim rezultatom, ki naj bodo, ob upoštevanju razvojnih vidikov kroga pogajanj iz Dohe, doseženi že na ministrski konferenci v Hongkongu; meni, da bi specifično in diferencirano obravnavanje moralo biti sestavni del sporazumov STO;

16.

poziva razvite države, da z dostopom brez tarif in kvot odprejo svoje trge za dobrine iz najmanj razvitih držav, kot je to že storila Evropska unija, predvsem kot rezultat pobude „vse, razen orožja“; v celoti podpira zamisel o „brezplačnem krogu“ za najmanj razvite in najšibkejše države; poudarja, da bi bila to pomembna spodbuda za trgovino na ravni sever-jug;

17.

poudarja, da najmanj razvite države ne bodo nikoli sposobne izkoristiti odprtja trgov bolj razvitih držav, če teh ukrepov ne bo spremljala s trgovino povezana tehnična pomoč;

18.

poziva k skladnejši „pomoči za trgovino“ za države v razvoju, ki bodo potrebovale podporo, da bodo lahko izkoristile prednosti izboljšanega tržnega dostopa in trgovinskih pravil ter da bodo lahko spremenile svojo proizvodno osnovo, nadomestile carinske vire z drugimi finančnimi viri in izpolnjevale obveznosti, sprejete v okviru STO;

19.

poziva k čimprejšnji trajni rešitvi na področju sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIP) in z naložbenimi ukrepi v zvezi s trgovino (TRIM), da se zagotovi dostop do zdravil državam, ki nimajo lastnih proizvodnih zmogljivosti, se pa spopadajo s težavami na področju javnega zdravja;

Nadaljnje teme

20.

poziva ministrsko konferenco v Hongkongu, da doseže znaten napredek tudi na nekaterih drugih področjih; poudarja pomen trgovinskih olajšav za povečanje izmenjave blaga in storitev med državami, predvsem tistimi v razvoju; vztraja pri poenostavitvi in znatnem zmanjšanju birokracije v carinskih postopkih;

21.

poudarja pomen konkretnih rezultatov pri oblikovanju strožjih večstranskih predpisov na področju protidumpinga, subvencij in izravnalnih ukrepov, ob upoštevanju potreb držav v razvoju in najmanj razvitih držav; poziva k napredku na področju sporazuma o TRIP in k ukrepanju proti ponarejanju in piratstvu; meni, da bo izpolnitev teh ciljev okrepila večstranski trgovinski sistem;

22.

vztraja, da je treba v krogu pogajanj iz Dohe upoštevati tudi netrgovinska vprašanja, na primer socialna, okoljska in kulturna; poudarja, da je razprava o zaposlitvi in socialnih vprašanjih pri trgovinskih pogajanjih nujna, sicer se utegne podpora državljanov članic STO napredku iz Hongkonga omajati;

23.

poziva, da pogajanja o trgovini in okolju vodijo do vzpostavitve ustreznih načinov za zagotavljanje skladnosti vseh trgovinskih odločitev s trgovinskimi ukrepi, ki jih vsebujejo večstranski okoljski sporazumi;

Reforma STO in preglednost

24.

poziva Komisijo, da ga pred ministrsko konferenco v Hongkongu in med njo ter vseskozi med pogajanji celovito obvešča o vsem ter da se redno udeležuje dialogov o ključnih elementih pogajalskega mandata EU; opozarja na pravico, pridobljeno na koncu kroga pogajanj iz Urugvaja, da je za izid naslednjih krogov potrebna privolitev Evropskega parlamenta;

25.

poudarja pomen ohranitve javne in politične podpore večstranskemu trgovinskemu sistemu STO; poudarja, da sta nujno potrebni boljša seznanitev javnosti in razprava o reformah organizacije STO;

26.

vztraja pri nujni reformi STO, vključno z izboljšanjem pogajalskih postopkov, s čimer bi povečali učinkovitost in preglednost ter lažje dosegli soglasje med članicami STO; prav tako poudarja pomen reforme mehanizma STO za reševanje sporov;

*

* *

27.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter generalnemu direktorju STO.


(1)  Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0182.

(2)  UL C 112 E, 9.5.2002, str. 321.

(3)  UL C 74 E, 2.3.2004, str. 861.

P6_TA(2005)0462

Človekove pravice v Kambodži, Laosu in Vietnamu

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju človekovih pravic v Kambodži, Laosu in Vietnamu

Evropski parlament,

ob upoštevanju letnega poročila EU o človekovih pravicah za leto 2005,

ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Kambodži, Laosu in Vietnamu ter zlasti resolucije z dne 28. aprila 2005 o človekovih pravicah v svetu za leto 2004 (1),

ob upoštevanju sporazumov o sodelovanju iz leta 1997 med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Kraljevino Kambodžo in Laoško ljudsko demokratično republiko na drugi strani, ter sporazuma o sodelovanju iz leta 1995 med EU in Socialistično republiko Vietnam,

ob upoštevanju smernic EU glede zagovornikov človekovih pravic, ki jih je sprejel Svet dne 14. junija 2004,

ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.

priznava pomemben napredek teh treh držav v gospodarskem razvoju v zadnjih letih in podpira njihova prizadevanja za sodelovanje z regionalnimi in neregionalnimi partnerji na večstranskih forumih,

B.

podpira ukrepe Evropske unije, njenih držav članic in drugih članov mednarodne skupnosti pri pomoči njihovim vladnim programom za zmanjšanje revščine,

C.

obžaluje, da gospodarske in socialne reforme še niso na ravni ustreznih političnih reform in reform civilnih pravic,

D.

pozdravlja prva sestanka delovnih skupin EU-Vietnam in EU— Laos junija 2005 za vzpostavitev institucij, upravne reforme, upravljanje in človekove pravice, vendar meni, da položaj temeljih pravic še danes vzbuja skrb,

KAMBODŽA

E.

ker je 3. februarja 2005 narodna skupščina Kraljevine Kambodže odvzela parlamentarno imuniteto trem poslancem stranke Sam Rainsy, in sicer njenemu predsedniku Samu Rainsyju, ter Cheu Pochu in Cheamu Channyju,

F.

ker je Cheamu Channyu in njegovemu namestniku Khomi Pisethu sodilo vojaško sodišče kljub dejstvu, da se po kamboškem nacionalnem pravu civilistom ne more soditi pred vojaškim sodiščem,

G.

ker to vojaško sodišče ni upoštevalo pravice do obrambe in ker je bil Cheam Channy obsojen na sedem let zapora ter mu je bil posledično odvzet sedež v parlamentu,

H.

ker je položaj žensk v Kambodži posebno skrb zbujajoč, saj se soočajo z diskriminacijo in izrednimi težavami na različnih področjih, kakor je navedeno v resoluciji z dne 13. januarja 2005 o trgovini z ženskami in otroci v Kambodži (2),

I.

ker so odvzem parlamentarne imunitete tem trem opozicijskim članom parlamenta, nedavne aretacije in pridržanje novinarjev (Mama Sonanda, direktorja radijske postaje Beehive) in učiteljev (Ronga Chhuna, predsednika Kamboškega neodvisnega združenja učiteljev) ter obtožnice proti Cheau Monyu, predsedniku Svobodnega sindikata delavcev, Menu Nathu, predsedniku Združenja uradnikov in Eau Channau, članu Študentskega gibanja za demokracijo, simptomi splošnega poslabšanja državljanskih svoboščin v Kambodži in zatiranja političnih disidentov,

J.

ker ni mogoče jamčiti za neodvisnost in nepristranskost sodstva in s tem tudi njegovo sposobnost, da sodi voditeljem Rdečih kmerov na posebej ustanovljenem sodišču brez političnega vmešavanja,

LAOS

K.

ker organi Laoške ljudske demokratične republike kljub velikim očitkom Evropske unije, mednarodnih organizacij in drugih članov mednarodne skupnosti nadaljujejo s sprejemanjem ukrepov, ki omejujejo svobodo izražanja, tiska, združevanja, zbiranja in veroizpovedi,

L.

ker mednarodni mediji in organizacije za človekove pravice še naprej poročajo o zlorabah Laohmongov, katerih humanitarni položaj ostaja grozen,

M.

ker so glavni voditelji mirovnega gibanja 26. oktober 1999, Thongpraseuth Keuakoun, Seng-Aloun Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong in Keochay, ki so pozvali k demokratičnim reformam, še vedno v priporu in ker je eden od voditeljev, Khamphouvieng Sisa-At, umrl v zaporu zaradi slabega ravnanja in stradanja,

N.

ker je bil zunanjim opazovalcem, zlasti tistim iz organizacije Amnesty International, zavrnjen prost dostop na ozemlje Laosa,

VIETNAM

O.

pozdravlja, da je Vietnam junija 2005 sprejel glavni načrt in akcijski načrt za razvoj odnosov EU-Vietnam, kakor tudi povečano pripravljenost vlade za razpravo o vprašanjih človekovih pravic,

P.

priznava znaten napredek Socialistične republike Vietnam v smeri gospodarskih in socialnih pravic, kakor navajajo socialni kazalci in indeks človekovega razvoja programa Združenih narodov za razvoj (UNDP),

Q.

ker vietnamske oblasti še vedno omejujejo svobodo izražanja in svobodo tiska, zlasti z vzpostavitvijo policijske enote v letu 2004 za cenzuriranje spleta in zapiranje spletnih disidentov, vključno Nguyena Dan Queja, Phama Hong Sona, Nguyena Vu Binha in Nguyena Khaca Toana, zaradi vohunstva, ker so po spletu širili informacije,

R.

ker avtohtone manjšine visokih planot (osrednji in severni Vietnam), zlasti Montagnardi, trpijo zaradi diskriminacije in ukrepov, kakor so zaseg podedovane zemlje ali versko zatiranje,

S.

ker je bila od leta 1975 Združena vietnamska budistična cerkev (UBCV) načrtno preganjana zaradi svoje predanosti verski svobodi, človekovim pravicam in demokratičnim reformam, ker je ta cerkev od leta 1981 prepovedana, njena lastnina zasežena, njene šole, univerze ter socialne in kulturne institucije uničene, in ker sta bila patriarh Združene vietnamske budistične cerkve Thich Huyen Quang in njegov namestnik Thich Quang Do samovoljno pridržana skoraj 25 let,

T.

ker je člane lokalnih odborov Združene budistične cerkve v Vietnamu, ustanovljenih leta 2005 v devetih provincah osrednjega in južnega Vietnama, zaradi zagotavljanja pomoči ljudem v teh revnih provincah načrtno nadlegovala policija in ker je bil menih Združene vietnamske budistične cerkve Thich Vien Phuong obsojen na plačilo kazni v višini 43 mesečnih osnovnih plač samo zaradi snemanja prošnje za človekove plavice in demokracijo v Vietnamu, ki jo je Thich Quang Do aprila 2005 poslal Komisiji ZN za človekove pravice,

U.

upošteva pričevanje budističnega meniha Thich Thiena Minha, ki je pred nedavnim zapustil taborišče za prevzgojo, kjer je bil zaprt 26 let, o groznih razmerah, ki so jih zaporniki prenašali v taborišču Z30A v Xuan Locu, zlasti rimskokatoliška duhovnika Pham Minh Tri in Nguyen Duc Vinh, ki sta bila zaprta več kot 18 let, in Ngo Quang Vinh, član budistične sekte Hoa Hao, star 87 let,

V.

upošteva da, kljub novemu aktu o prepričanju in veroizpovedi, ki je bil uveden leta 2004 za kodifikacijo vseh vidikov verskega življenja, še vedno veljajo številne omejitve za Združeno vietnamsko budistično cerkev in za protestantske cerkve, vključno z menonitsko,

W.

ker je Odbor Združenih narodov za človekove pravice vietnamskim oblastem podal priporočila (ref. CCPR/CO/75/VNM z dne 26. julija 2002) glede strategije razvoja pravnega sistema, desetletni načrt, ki ga deloma financirajo države donatorke, vključno z nekaterimi državami članicami,

KAMBODŽA

1.

izraža podporo posebnemu predstavniku generalnega sekretarja ZN za človekove pravice v Kambodži ter vztraja pri čim prejšnji vzpostavitvi neodvisnega sodišča za Rdeče kmere, kakor je bilo junija 2003 dogovorjeno z ZN;

2.

poziva kamboške oblasti, naj:

nemudoma in brezpogojno izpustijo Cheama Channyja, mu vrnejo poslanski mandat ter ponovno podelijo parlamentarno imuniteto Samu Rainsyju in drugima dvema predstavnikoma njegove stranke, kar je Evropski parlament zahteval že v svoji resoluciji z dne 10. marca 2005 o Kambodži (3) in Medparlamentarna unija v svoji resoluciji z dne 19. oktobra 2005;

izvajajo politične in institucionalne reforme, da bi zgradile demokratično državo, v kateri vlada načelo pravne države in temelji na spoštovanju temeljnih svoboščin;

pokažejo voljo za učinkovit boj proti endemičnemu širjenju korupcije, obsežnemu krčenju gozdov, čigar posledica je selitev ljudi, in industriji seksualnega turizma, se uprejo trenutni praksi nekaznovanja storilcev ter sodijo vsem udeležencem pri takšnih dejavnostih;

3.

poziva Svet in Komisijo, naj oblikujeta delovno skupino za vzpostavitev institucij, upravno reformo, upravljanje in človekove pravice ter naj o njenih rezultatih poročata Evropskemu parlamentu;

4.

med drugim predlaga, naj ad hoc delegacija EP čim prej obišče Kambodžo, da oceni položaj pridržanih poslancev, predstavnikov medijev in vodij sindikatov v državi ter doseže izpustitev vseh političnih zapornikov;

LAOS

5.

poziva laoške oblasti, naj:

izpustijo vse politične zapornike in zapornike vesti, vključno z voditelji gibanja 26. oktober 1999, kristjane, ki so bili zaprti, ker se niso odrekli svoji veri, Hmonge in še posebej Thaa Moua in Paja Phueja Khanga, vodiča gostujočih evropskih novinarjev, ki sta bila aretirana leta 2003;

v čim krajšem času pripravijo in izvršijo vse potrebne reforme za demokratizacijo države, zagotovijo mirno izražanje politične opozicije in za narodno spravo zagotovijo hitro izvedbo večstrankarskih volitev z mednarodnim spremljanjem;

izvajajo programe, ki omogočajo vključevanje Laohmongov ter drugih etničnih in verskih manjšin v laoško družbo ob ohranitvi njihovih socialnih in političnih pravic, da bi hitro izboljšali njihove človekove pravice in življenjske razmere;

dovolijo specializiranim agencijam ZN in predstavnikom humanitarnih organizacij neomejen dostop, da lahko obiskujejo politične zapornike, Hmonge in vse druge etnične in verske manjšine v Laosu;

nemudoma ratificirajo Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah;

6.

poziva Komisijo, naj pozorno spremlja položaj skupnosti Laohmongov in vladne programe za etnične manjšine;

VIETNAM

7.

poziva vietnamske oblasti, naj:

si ob 30. obletnici konca vietnamske vojne prizadevajo za pristen dialog, pri čemer v gospodarski, socialni, intelektualni in politični razvoj Vietnama vključijo vse dele prebivalstva;

sprejmejo politične in institucionalne reforme, ki vodijo k demokraciji in pravni državi, začenši z večstrankarskim sistemom in zagotavljanjem pravice, da lahko ljudje vseh nazorov izrazijo svoja stališča;

uporabijo strategijo razvoja pravnega sistema v skladu s priporočili Odbora ZN za človekove pravice in določbami Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah;

ustavijo vse oblike zatiranja članov Združene vietnamske budistične cerkve in uradno priznajo njen obstoj ter obstoj drugih nepriznanih cerkva v državi;

izpustijo vse vietnamske politične zapornike in zapornike vesti, ki so zaprti, ker so zakonito in mirno uveljavljali svojo pravico do svobode mnenja in izražanja, svobode tiska in svobode veroizpovedi, še posebej Thicha Huyena Quanga in Thicha Quanga Doja, ki sta po mnenju Združenih narodov žrtvi samovoljnega pridržanja (4);

zagotovijo popolno uresničevanje temeljnih pravic, ki so zapisane v vietnamski ustavi in Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, zlasti z zagotavljanjem resnično svobodnega tiska;

zagotovijo v okviru sporazuma med Kambodžo, Vietnamom in Uradom visokega komisariata ZN za begunce varno repatricijo Montagnardov, ki so pobegnili iz Vietnama, in omogočijo primerno spremljanje položaja ljudi, ki so se vrnili s pomočjo Urada visokega komisariata ZN za begunce in mednarodnih NVO;

SPLOŠNO

8.

podpira projekte, ki jih bo Komisija financirala za spodbujanje razvoja novinarstva in za podporo programov za razvijanje zmogljivosti v narodni skupščini v Laosu ter dejavnosti v Vietnamu, ki jih opravlja delovna skupina za vzpostavitev institucij, upravne reforme, upravljanje in človekove pravice;

9.

poziva Svet in Komisijo, naj Parlament v celoti vključita v delo delovnih skupin EU-Vietnam in EULaos za vzpostavitev institucij, upravne reforme, upravljanje in človekove pravice;

10.

poziva Svet in Komisijo, naj opravita natančno oceno politik izvajanja v Kambodži, Laosu in Vietnamu vse od podpisa pridružitvenih sporazumov in sporazumov o sodelovanju, upoštevajoč člen 1 teh sporazumov, ki poudarja, da je spoštovanje demokratičnih načel in temeljnih pravic bistven sestavni del teh sporazumov, in da o tem poročata Parlamentu;

*

* *

11.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju Združenih narodov ter vladam in parlamentom Laosa, Vietnama in Kambodže.


(1)  Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0150.

(2)  UL C 247 E, 6.10.2005, str. 161.

(3)  Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0081.

(4)  Mnenje 18/2005, Delovna skupina za samovoljna pridržanja, 26. maj 2005.

P6_TA(2005)0463

Olimpijsko premirje

Resolucija Evropskega parlamenta o olimpijskem premirju med zimskimi olimpijskimi igrami v Torinu leta 2006

Evropski parlament,

ob upoštevanju svoje resolucije o olimpijskem premirju (1) z dne 1. aprila 2004,

ob upoštevanju resolucije z naslovom „Za izgradnjo mirnega in boljšega sveta s pomočjo športa in olimpijskih idealov“, ki jo je leta 2003 soglasno sprejela OZN,

ob upoštevanju poziva v Deklaraciji o razvojnih ciljih tisočletja, naj se olimpijsko premirje spoštuje,

ob upoštevanju skupne izjave, ki so jo julija 2005 izdali Mednarodni olimpijski komite (MOK), organizacijski komite za zimske olimpijske igre v Torinu in italijanske oblasti v podporo olimpijskemu premirju, varnosti v času iger in obsežnemu programu dogajanj, kar naj bi državljanom sveta omogočilo, da razmišljajo o olimpijskem premirju ter ga spodbujajo skupaj z njegovimi vrednotami,

ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A.

ker se bodo XX. zimske olimpijske in paraolimpijske igre odvijale v Evropi, v Torinu, od 10. do 26. februarja 2006,

B.

ker ideja olimpijskega miru (ekecheiria) izvira iz starodavne helenske tradicije, v skladu s katero naj bi v času olimpijskih iger prenehale vse sovražnosti,

C.

ker v današnjem času olimpijsko premirje izraža voljo človeštva, da zgradi svet, ki temelji na načelih poštenega tekmovanja, humanizma, bratstva in strpnosti ter kot tak predstavlja most med starodavno tradicijo in velikimi izzivi sodobnega sveta, kot so ohranitev svetovnega miru, dialog med različnimi kulturami ter medsebojno razumevanje in sodelovanje med narodi,

D.

ker je simbol olimpijskega premirja golob miru s tradicionalnim olimpijskim ognjem v ozadju: golob predstavlja enega od idealov olimpijskega gibanja — prek športa graditi mirnejši in boljši svet — medtem ko ogenj predstavlja toplino, ki jo olimpijske igre prinašajo vsem ljudem na svetu,

E.

ker olimpijske igre, zimske olimpijske igre in paraolimpijske igre, katerih pionirji so mladi ljudje, ohranjajo trajnost atletskih idealov in odražajo duh zapuščine, ki ga tvorita naša kulturna dediščina ter civilizacija, in ker pomeni premirje znak spoštovanja ideala miroljubnega sobivanja narodov,

1.

pozdravlja dejavnost delovne skupine Združenih narodov za šport, ki v službi razvoja in miru s svojim konkretnim delom po svetu odraža ideale olimpijskega premirja;

2.

pozdravlja poskuse Združenih narodov, da dosežejo premirje tam, kjer so spopadi, in poziva zadevne države, da spoštujejo premirje ves čas trajanja olimpijskih iger;

3.

poziva Komisijo, da v svojih prizadevanjih za razvijanje in vzdrževanje miru ter za uresničevanje ciljev tisočletja nameni večji poudarek potencialom športa;

4.

pozdravlja dejavnost Mednarodne ustanove za olimpijsko premirje in meni, da bi morala Evropska unija pri tej dejavnosti imeti dejavno vlogo;

5.

poziva Svet, naj pozove vse države članice, države pristopnice, države kandidatke in sosednje države, ter tudi vse države, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Torinu, da v času iger spoštujejo olimpijsko premirje in ga po koncu iger podaljšajo;

6.

poziva Svet in Komisijo, da podpreta MOK v njegovih prizadevanjih za spodbujanje miru in razumevanja s pomočjo športa;

7.

opozarja Svet na njegovo zavezo, da vsaki dve leti na novo preuči to vprašanje in ponovno potrdi svojo podporo olimpijskim in paraolimpijskim igram v Torinu leta 2006;

8.

poziva Svet in Komisijo, da k spoštovanju premirja med zimskimi olimpijskimi igrami v Torinu prispevata tako, da organizirata posebno manifestacijo, po možnosti v Parlamentu;

9.

se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči za zagotovitev spoštovanja olimpijskega premirja in doseganje svetovnega miru;

10.

poziva Svet in Komisijo, da na otvoritvene in zaključne slovesnosti v Torino pošljeta svoje predstavnike;

11.

poziva Svet in Komisijo, da spodbudita MOK in organizacijski komite iger v Torinu k dogovoru, da bi se zastavo EU vidno prikazalo na znakih, ki jih za igre obesi organizacijsko mesto in na športnih objektih, kjer se bodo igre odvijale;

12.

meni, da je olimpijsko premirje več kot samo poziv h kratkotrajni prekinitvi sovražnosti, in v zvezi s tem pozdravlja medverske in vzgojne pobude iz Torina, Jeruzalema in Sarajeva;

13.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic in držav udeleženk zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger v Torinu, pa tudi generalnemu sekretarju Združenih narodov in predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja.


(1)  UL C 103 E, 29.4.2004, str. 816.

P6_TA(2005)0464

Razvoj in šport

Resolucija Evropskega parlamenta o razvoju in športu

Evropski parlament,

ob upoštevanju Resolucije 58/5, sprejete na Generalni skupščini ZN dne 17. novembra 2003 z naslovom „Šport kot sredstvo za spodbujanje izobrazbe, zdravja, razvoja in miru“,

ob upoštevanju Konvencije ZN o pravicah otroka iz leta 1989,

ob upoštevanju magglingenske deklaracije z dne 18. februarja 2003, ki je bila sprejeta na mednarodni konferenci o športu in razvoju,

ob upoštevanju poročila konference „Next Step“, ki je potekala 13. in 14. novembra 2003 v Amsterdamu,

ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A.

ker je leto 2005 mednarodno leto Združenih narodov za šport in športno vzgojo,

B.

ker je eden izmed ciljev mednarodnega leta ustvariti prave pogoje za razvojne programe in projekte, v katerih bi imel šport večjo vlogo,

C.

ker lahko športna vzgoja in športni projekti prispevajo k doseganju razvojnih ciljev tisočletja, še posebej na področjih zdravja, izobraževanja, aktiviranja družbe, enakosti med spoloma, okolja in miru med ljudmi,

D.

ker lahko šport igra pozitivno vlogo pri socialnem vključevanju in koheziji, dialogu med kulturami, odnosu do okolja in reintegraciji otrok, še posebej otrok vojakov v povojnih razmerah,

E.

ker športni projekti zahtevajo malo stroškov in imajo velik učinek,

F.

ker imajo otroci v skladu s Konvencijo o pravicah otroka pravico do igranja,

G.

ker živi v državah v razvoju 60 milijonov invalidnih oseb; ker se v razvijajočem svetu zanimanj in potreb invalidnih oseb pogosto ne obravnavna ustrezno,

H.

ker poročilo o človekovem razvoju Programa ZN za razvoj iz leta 1995 navaja, da so za uspešen proces, ki naj bi vsem prinesel razvoj, potrebna zadostna prizadevanja za krepitev enakopravne vloge žensk,

1.

pozdravlja leto 2005 kot Mednarodno leto Združenih narodov za šport in športno vzgojo, saj sta šport in športna vzgoja enkratna načina za spodbujanje izobrazbe, zdravja, razvoja in miru, zlasti za ranljive skupine, kot so otroci in invalidi;

2.

poudarja pomen izobraževalne in družbene vloge športa, njegovo vlogo pri telesnem razvoju kakor tudi njegovo zmožnost krepitve družbenih vrednot, kot so moštveni duh, pošteno tekmovanje, sodelovanje, strpnost in solidarnost;

3.

priznava družben pomen športnih organizacij, ki predstavljajo enega ključnih delov civilne družbe, saj združujejo ljudi vseh družbenih slojev, kultur in stopenj izobrazbe, od delavskega razreda pa do elitnih slojev;

4.

poudarja, da je treba za dosego večjega prispevka športa k razvoju povečati možnosti za športno udejstvovanje;

5.

poudarja, da so lahko športni projekti bližnjice k izboljšavam na področju izobraževanja, zdravja na splošno, zaščite proti HIV/AIDS, gradnje miru in boja proti socialni izključenosti, nasilju, neenakosti, rasizmu in ksenofobiji;

6.

poziva Komisijo, naj razmisli o uvedbi proračunskih sredstev, namenjenih posebej za podporo razvojih programov, zasnovanih na športu;

7.

poziva Komisijo, naj spodbuja raziskave o učinkih razvojih in športnih projektov, ki jih izvajajo organizacije za razvoj in športne organizacije, ter raziskave o možnih politikah in vlogi EU, držav članic in/ali nevladnih organizacij na tem področju;

8.

poziva Komisijo, naj pripravi programe za širjenje znanja in izkušenj na področju razvoja s pomočjo športa med učitelji športne vzgoje;

9.

poziva Svet, naj šport in razvoj na jasen način vključi v nacionalne politike za odpravljanje revščine, in nadalje poziva Svet in Komisijo, naj sodelujeta z nacionalnimi in mednarodnimi športnimi organizacijami, da bi dosegli te cilje;

10.

priznava polno pravico žensk, da svobodno sodelujejo pri športu, in spodbuja večjo udeležbo žensk pri športu in razvoju, izpostavlja enakost spolov kot cilj pobud „šport za razvoj“ ter poudarja, da so svetovne konference o ženskah in športu prispevale k velikemu napredku na področju športnega udejstvovanja žensk po vsem svetu;

11.

spodbuja mednarodne in nacionalne športne ustanove ter s športom povezane organizacije, naj izoblikujejo in izvajajo skupne pobude in razvojne projekte, združljive z izobraževanjem na vseh stopnjah, da bi tako lažje dosegli razvojne cilje tisočletja;

12.

opozarja, da je treba, glede na pomen športa za rehabilitacijo in socialno vključenost invalidnih oseb, posebno pozornost nameniti dostopu invalidnih oseb do športnih dejavnosti, kakor tudi vseh drugih dejavnosti, na primer z večjo vlogo zdravstvenih delavcev na lokalni ravni in krepitvijo vloge lokalnih skupnosti s pomočjo strokovnjakov in drugih oblik pomoč;

13.

poziva k usposabljanju novinarjev, da bi odpravili stereotipe ter diskriminatoren in rasistični odnos pri športnem poročanju;

14.

spodbuja organizatorje in sponzorje mednarodnih športnih dogodkov, naj vlagajo v lokalne skupnosti v državah v razvoju;

15.

pozdravlja bližajoče se svetovno srečanje o športni vzgoji, ki bo potekalo 2. in 3. decembra 2005 v Magglingenu v Švici;

16.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu ministrov in Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, generalnemu sekretarju ZN in Afriški uniji.

P6_TA(2005)0465

Smernice za potrditev Komisije

Resolucija Evropskega parlamenta o smernicah za potrditev Komisije (2005/2024(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju členov 213 in 214 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 126 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (1),

ob upoštevanju členov I-26, I-27, I-28, III-348 in III-350 Pogodbe o Ustavi za Evropo in Izjave 7 o členu I-27 Ustave za Evropo, priložene Sklepni listini medvladne konference,

ob upoštevanju člena 10 Akta z dne 20. septembra 1976 o izvolitvi članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (2),

ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo z dne 26. maja 2005 (3),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2004 o izvolitvi nove Komisije (4),

ob upoštevanju členov 45, 98 in 99 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0179/2005),

ob upoštevanju naslednjega:

A.

ker so parlamentarne predstavitve kandidatov za Komisijo, ki so bile prvič izvedene leta 1994 in so se od takrat naprej razvijale, pridobile legitimnost, ki jo povsem priznavata ne samo Parlament in Komisija, temveč tudi Svet in države članice,

B.

ker je demokratična odgovornost Komisije močno povečana s postopkom odobritve Parlamenta, ki je odprt, pošten in dosleden ter v katerem vsak kandidat za komisarja Parlamentu posreduje vse ustrezne podatke,

C.

ker je glede na izkušnje in z vidika prihodnje ustavne reforme zaželeno, da se pregleda način, kako Parlament potrdi Komisijo,

1.

sprejema naslednja načela, merila in ukrepe za to, da se celoten kolegij Komisije potrdi z glasovanjem:

Merila za ocenjevanje

(a)

Parlament oceni kandidate za komisarje na osnovi njihove splošne usposobljenosti, evropske zavezanosti in nedvomne neodvisnosti. Oceni znanje o ustreznem delovnem področju in komunikacijske sposobnosti,

(b)

Parlament posveti posebno pozornost uravnoteženi zastopanosti spolov. Lahko se tudi izreče o razporeditvi odgovornosti za posamezna delovna področja s strani novoizvoljenega predsednika,

(c)

Parlament lahko poišče vse informacije, pomembne za sprejetje odločitve glede sposobnosti kandidata. Pričakuje popolno razkritje podatkov, ki se nanašajo na finančne interese,

Predstavitve

(d)

vsak kandidat za komisarja je povabljen, da pred ustreznim parlamentarnim odborom ali odbori nastopi s tri ure dolgo predstavitvijo. Predstavitve so javne.

(e)

predstavitve skupaj organizirata konferenca predsednikov in konferenca predsednikov odborov. Kjer se delovna področja prekrivajo, se primerno uredi pridružitev ustreznih odborov. Obstajajo tri možnosti:

če se delovno področje kandidata za komisarja ujema s pristojnostmi enega samega parlamentarnega odbora, se kandidat predstavi pred enim samim parlamentarnim odborom,

če se delovno področje kandidata za komisarja v podobnem razmerju ujema s pristojnostmi več parlamentarnih odborov, se kandidat predstavi pred parlamentarni odbori,

če se delovno področje kandidata za komisarja v večini ujema s pristojnostmi enega parlamentarnega odbora in obrobno s pristojnostmi enega ali več ostalih parlamentarnih odborov, se kandidat predstavi pred glavnim pristojnim parlamentarnim odborom, ki povabi enega ali več parlamentarnih odborov k sodelovanju na predstavitvi.

O praktičnih ureditvah se v celoti posvetuje z novoizvoljenim predsednikom Komisije;

(f)

parlamentarni odbori kandidatom za komisarje pred predstavitvijo pravočasno predložijo pisna vprašanja. Število vsebinskih pisnih vprašanj se omeji na pet vprašanj na pristojni parlamentarni odbor,

(g)

predstavitve se izvedejo v okoliščinah in pod pogoji, ki nudijo kandidatom za komisarja enako in pošteno priložnost za predstavitev sebe in svojih mnenj,

(h)

kandidata za komisarja se povabi, da poda uvodno ustno izjavo, ki ne traja več kot dvajset minut. Cilj postopka zaslišanj je, da se razvije pluralistični politični dialog med kandidati za komisarja in poslanci Parlamenta. Pred koncem seje morajo kandidati za komisarja imeti možnost za kratko sklepno izjavo,

Ocenjevanje

(i)

indeksiran video posnetek predstavitev mora biti na voljo javnosti v štiriindvajsetih urah,

(j)

odbori se morajo sestati takoj po zaslišanju, da pripravijo oceno posameznih kandidatov za komisarje. Te seje so zaprte za javnost. Odbori so povabljeni, da ugotovijo, ali so kandidati za komisarja primerni za člane kolegija kakor tudi za izvajanje posebnih nalog, za katere so bili imenovani. Če posamezni odbor ne doseže soglasja za vsako od teh dveh točk, predsednik odbora kot zadnjo rešitev predlaga glasovanje o teh dveh odločitvah. Poročila o oceni se objavijo in predstavijo na skupni seji konference predsednikov in konference predsednikov odborov, ki je zaprta za javnost. Po izmenjavi mnenj, razen v primeru, če se ne odločita pridobiti nadaljnje informacije, konferenca predsednikov in konferenca predsednikov odborov razglasita konec predstavitev,

(k)

novoizvoljeni predsednik Komisije predstavi celoten kolegij komisarjev na zasedanju Parlamenta. Predstavitvi sledi razprava. Ob zaključku razprave lahko vsaka politična skupina ali najmanj sedemintrideset poslancev vloži predlog resolucije. Po glasovanju o predlogu resolucije Parlament glasuje, ali naj potrdi imenovanje organa, ki ga sestavljajo predsednik in drugi člani Komisije, ali ne; Parlament odloča z večino oddanih glasov, s poimenskim glasovanjem. Parlament lahko glasovanje preloži na naslednjo sejo;

2.

sprejme naslednje ukrepe v primeru spremembe sestave ali razporeditve Komisije v času njenega mandata:

(a)

če se zaradi odstopa, razrešitve ali smrti mesto izprazni in se mora zapolniti, Parlament v najkrajšem času povabi kandidata za Komisijo, da ima predstavitev pod enakimi pogoji, kakor so določeni v odstavku 1,

(b)

v primeru pristopa nove države članice, Parlament povabi kandidata za komisarja iz te države, da ima predstavitev pod enakimi pogoji, kakor so določeni v odstavku 1,

(c)

v primeru bistvene prerazporeditve delovnih področij se zadevne komisarje povabi, da se predstavijo ustreznim parlamentarnim odborom, preden prevzamejo svoje nove odgovornosti;

3.

z namenom olajšanja priprave postopka odobritve Komisije prosi Svet, da predlaga obdobje naslednjih parlamentarnih volitev od junija do maja 2009;

4.

naroči predsedniku, naj to resolucijo predloži odboru, odgovornemu za Poslovnik, zato da se ustrezne spremembe Poslovnika predlaga pravočasno pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami;

5.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropskemu svetu in Komisiji.


(1)  Spremenjena s členom 4 Protokola o širitvi, priloženega k Pogodbi iz Nice, kakor je bil spremenjen s členom 45 Akta o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 278, 8.10.1976, str. 5. Akt, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2002/772/ES, Euratom (UL L 283, 21.10.2002, str. 1).

(3)  Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0194, Priloga.

(4)  UL C 201 E, 18.8.2005, str. 113.

P6_TA(2005)0466

Uporaba pravil konkurence v pomorskem prometu

Resolucija Evropskega parlamenta o uporabi pravil konkurence ES v pomorskem prometu (2005/2033(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju členov 80, 81, 82, 83, 85 in 86 Pogodbe ES,

ob upoštevanju Bele knjige o pregledu Uredbe (EGS) št. 4056/86 o uporabi pravil konkurence ES v pomorskem prometu (KOM(2004)0675),

ob upoštevanju Bele knjige „Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev“ (KOM(2001)0370),

ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z zasedanja v Lizboni dne 23. in 24. marca 2000, v katerih je Komisijo pozvalo „naj pospeši liberalizacijo na področjih, kot so plin, elektrika, poštne storitve in prevoz“,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 954/79 (1), ki vsebuje okvir za uporabo Kodeksa vedenja linijskih konferenc, združljivo s Pogodbo ES,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 4056/86 z dne 22. decembra 1986 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 (sedaj členov 81 in 82) Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom (2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) (3),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 823/2000 z dne 19. aprila 2000 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere vrste sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med ladjarskimi družbami za linijske prevoze (konzorciji) (4),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (5),

ob upoštevanju dokumenta Komisije za razpravo z dne 13. julija 2005 o pregledu Uredbe (EGS) 4056/86,