EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agencija EU za okolje - okoljske informacije in spremljanje

Uredba (ES) št. 401/2009 - Evropska agencija za okolje in Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje

AKT

Uredba (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba opisuje cilje Evropske agencije za okolje (EEA) in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (EIONET). To jima omogoča zagotavljanje informacij v podporo oblikovanju okoljske politike EU.

KLJUČNE TOČKE

Evropska agencija za okolje je agencija EU, katere cilj je zagotoviti varstvo in izboljšanje okolja ter podpreti trajnostni razvoj. To dosega z zagotavljanjem objektivnih, zanesljivih in primerljivih informacij za:

sprejem ukrepov za varstvo okolja,

oceno rezultatov takšnih ukrepov,

obveščanje javnosti o stanju okolja in

zagotavljanje potrebne tehnične in znanstvene podpore državam EU.

Njene glavne naloge so:

zbiranje, obdelava in analiza podatkov, da bi EU zagotovila objektivne informacije, nujne za učinkovite okoljske politike,

pomoč pri spremljanju okoljskih ukrepov,

primerjanje, ocenjevanje in razširjanje podatkov o stanju okolja v javnosti,

zagotavljanje vseevropske primerljivosti podatkov,

pospeševanje vključevanja podatkov EU v mednarodne programe spremljanja okolja, kot so programi Združenih narodov,

spodbujanje razvoja metod ocenjevanja stroškov škode, povzročene okolju, in stroškov politik za preventivne ukrepe, varstvo in obnavljanje okolja,

spodbujanje izmenjave informacij o najboljših tehnologijah, ki so na voljo za preprečevanje ali zmanjševanje škode, povzročene okolju, in

objava poročila o stanju, smereh razvoja in obetih za okolje vsakih pet let.

Zajeti podatki vključujejo:

ravnanje z odpadki,

podnebne spremembe in prilagajanje podnebnim spremembam.

Odbor Agencije sestavljajo po en predstavnik iz vsake od njenih držav članic, dva predstavnika iz Evropske komisije in dva znanstvena strokovnjaka, ki ju določi Evropski parlament. Izvršilni direktor je odgovoren za vsakodnevno upravljanje.

Agencija sodeluje z drugimi organi EU in mednarodnimi organi, kot so Statistični urad EU (Eurostat) in Skupni raziskovalni center Evropske komisije, Okoljski program Združenih narodov in Svetovna zdravstvena organizacija.

Omrežje EIONET, ki ga usklajuje Agencija, je informacijsko omrežje EU, ki se ukvarja z okoljskimi vprašanji. V njem so predstavniki iz vseh držav EU ter Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice in Turčije.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 10. junija 2009.

OZADJE

Spletno mesto Evropske agencije za okolje

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 401/2009

10.6.2009

-

UL L 126, 21.5.2009, str. 13-22

Zadnja posodobitev 22.09.2015

Top