EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0623

Uredba Sveta (EU, Euratom) 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

OJ L 103, 22.4.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/623/oj

22.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/1


UREDBA SVETA (EU, Euratom) 2015/623

z dne 21. aprila 2015

o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 312 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (1) določa, da je v primeru sprejetja po 1. januarju 2014 novih pravil ali programov v okviru deljenega upravljanja za strukturne sklade, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost potrebno večletni finančni okvir revidirati, da se odobritve, ki niso bile porabljene v letu 2014, prerazporedijo na naslednja leta, in sicer dodatno na ustrezne zgornje meje odhodkov. Na podlagi navedenega člena se revizija, povezana s prerazporeditvijo neporabljenih odobritev za leto 2014, sprejme pred 1. majem 2015.

(2)

Zaradi tega poznega sprejetja 11 216 187 326 EUR odobritev za strukturne sklade in Kohezijski sklad v tekočih cenah, 9 446 050 652 EUR odobritev za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo v tekočih cenah ter 442 319 096 EUR odobritev za Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost ni bilo mogoče prevzeti v letu 2014 niti prenesti v leto 2015.

(3)

Prilogo k Uredbi (EU, Euratom) št. 1311/2013 bi zato bilo treba revidirati s prerazporeditvijo odobritev za prevzem obveznosti, ki niso bile porabljene v letu 2014, v prihodnja leta na podrazdelek 1b, razdelek 2 in razdelek 3. Za ta namen bi bilo treba številke v tekočih cenah preračunati v cene iz leta 2011.

(4)

Uredbo (EU, Euratom) št. 1311/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU, Euratom) št. 1311/2013 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 21. aprila 2015

Za Svet

Predsednik

E. RINKĒVIČS


(1)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


PRILOGA

VEČLETNI FINANČNI OKVIR (EU-28)

(v mio. EUR - cene iz leta 2011)

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Skupaj 2014-2020

1.

Pametna in vključujoča rast

49 713

72 047

62 771

64 277

65 528

67 214

69 004

450 554

1a:

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

34 108

55 726

46 045

46 584

47 038

47 514

47 925

324 940

2.

Trajnostna rast: naravni viri

46 981

59 765

58 204

53 448

52 466

51 503

50 558

372 925

od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila

41 254

40 938

40 418

39 834

39 076

38 332

37 602

277 454

3.

Varnost in državljanstvo

1 637

2 269

2 306

2 289

2 312

2 391

2 469

15 673

4.

Evropa v svetu

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Uprava

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

od tega: upravni odhodki institucij

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Nadomestila

27

0

0

0

0

0

0

27

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ

114 430

150 549

140 151

137 196

137 866

139 078

140 242

959 512

kot odstotek BNP

0,88 %

1,13 %

1,03 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

ODOBRITVE PLAČIL SKUPAJ

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

kot odstotek BNP

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

razpoložljiva razlika do zgornje meje

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top