Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0507

Sklep Sveta z dne 13. junija 2003 o pristopu Evropske skupnosti k Protokolu o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

OJ L 179, 17.7.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 62 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 62 - 63
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 235 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/507/oj

32003D0507Uradni list L 179 , 17/07/2003 str. 0001 - 0002


Sklep Sveta

z dne 13. junija 2003

o pristopu Evropske skupnosti k Protokolu o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

(2003/507/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti odstavka 1 člena 175 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka odstavka 2 člena 300 ter prvim pododstavkom odstavka 3 člena 300 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zakisljevanje, evtrofikacija in prizemni ozon povzročajo nesprejemljivo škodo okolju in zdravju ljudi v Skupnosti.

(2) Izvršilno telo Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja je 30. novembra 1999 sprejelo Protokol o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (Göteborški protokol); Göteborški protokol določa najvišje dovoljene vrednosti emisij (zgornje meje emisij) za vsako nacionalno pogodbenico za štiri glavne predhodne sestavine onesnaževal, odgovornih za zakisljevanje, evtrofikacijo in prizemni ozon: žveplov dioksid, dušikove okside, hlapne organske snovi in amoniak; te zgornje meje morajo biti dosežene do leta 2010.

(3) Izvajanje Göteborškega protokola bo prispevalo k doseganju ciljev Skupnosti na področju varstva okolja in zdravja ljudi.

(4) Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za določena onesnaževala ozračja [3] določa zavezujoče nacionalne zgornje meje emisij, ki morajo biti dosežene najpozneje do leta 2010, in so vsaj takšne ali celo nižje, kot jih zahteva Göteborški protokol za posamezne države članice.

(5) Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij določenih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav [4] določa nove zgornje meje emisij iz tega sektorja, ki so skladne s tistimi, določenimi v Göteborškem protokolu.

(6) Skupnost mora zato pristopiti h Göteborškemu protokolu –

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

S tem je pristop Skupnosti k Protokolu o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja odobren v imenu Skupnosti.

Besedilo Protokola je v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je s tem pooblaščen, da imenuje osebo(-e), ki bo(-do) imela(-e) pooblastila, da listino o pristopu deponira(-jo) pri Generalnemu sekretarju Združenih narodov v skladu s členom 16 Protokola.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 13. junija 2003

Za Svet

Predsednik

G. Papandreou

[1] UL C 151 E, 25.6.2002, str. 74.

[2] Mnenje z dne 4. julija 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 309, 27.11.2001, str. 22.

[4] UL L 309, 27.11.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top