Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN02/16/D

AKT o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte,Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija - Priloga II: Seznam iz člena 20 Akta o pristopu - 16. Okolje - D. Nadzor nad industrijskim onesnaževanjem in obvladovanje tveganja

OJ L 236, 23.9.2003, p. 703–707 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN02/16/D

AKT o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte,Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija - Priloga II: Seznam iz člena 20 Akta o pristopu - 16. Okolje - D. Nadzor nad industrijskim onesnaževanjem in obvladovanje tveganja

Uradni list L 236 , 23/09/2003 str. 0703 - 0707


D. NADZOR NAD INDUSTRIJSKIM ONESNAŽEVANJEM IN OBVLADOVANJE TVEGANJA

1. 31997 L 0068: Direktiva 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim izgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (UL L 59, 27.2.1998, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 32001 L 0063: Direktivo Komisije 2001/63/ES z dne 17.8.2001 (UL L 227, 23.8.2001, str. 41).

V Prilogi VII, točki 1, se seznam v Oddelku 1 nadomesti z naslednjim:

"1 za Nemčijo

2 za Francijo

3 za Italijo

4 za Nizozemsko

5 za Švedsko

6 za Belgijo

7 za Madžarsko

8 za Češko

9 za Španijo

11 za Združeno kraljestvo

12 za Avstrijo

13 za Luksemburg

17 za Finsko

18 za Dansko

20 za Poljsko

21 za Portugalsko

23 za Grčijo

24 za Irsko

26 za Slovenijo

27 za Slovaško

29 za Estonijo

32 za Latvijo

36 za Litvo

CY za Ciper

MT za Malto"

.

2. 32001 L 0080: Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (UL L 309, 27.11.2001, str. 1).

(a) V Prilogi I se med vnosa za Belgijo in Dansko vstavi naslednje:

"Češka | 1408 | 919 | 303 | 155 | -35 | -79 | -89 | -35 | -79 | -89" |

med vnosa za Nemčijo in Grčijo:

"Estonija | 240 | 123 | 91 | 76 | -49 | -62 | -68 | -49 | -62 | -68" |

med vnosa za Italijo in Luksemburg:

"Ciper | 17 | 29 | 32 | 34 | +71 | +88 | +100 | +71 | +88 | +100 |

Latvija | 60 | 40 | 30 | 25 | -30 | -50 | -60 | -30 | -50 | -60 |

Litva | 163 | 52 | 64 | 75 | -68 | -61 | -54 | -68 | -61 | -54" |

med vnosa za Luksemburg in Nizozemsko:

"Madžarska | 720 | 429 | 448 | 360 | -40 | -38 | -50 | -40 | -38 | -50 |

Malta | 12 | 13 | 17 | 14 | +14 | +51 | +17 | +14 | +51 | +17" |

in med vnosa za Portugalsko in Združeno kraljestvo:

"Poljska | 2087 | 1454 | 1176 | 1110 | -30 | -44 | -47 | -30 | -44 | -47 |

Slovenija | 125 | 122 | 98 | 49 | -2 | -22 | -61 | -2 | -22 | -61 |

Slovaška | 450 | 177 | 124 | 86 | -60 | -72 | -81 | -60 | -72 | -81" |

.

(b) V Prilogi II se med vnosa za Belgijo in Dansko vstavi naslednje:

"Češka | 403 | 228 | 113 | -43 | -72 | -43 | -72" |

med vnosa za Nemčijo in Grčijo:

"Estonija | 20 | 10 | 12 | -52 | -40 | -52 | -40" |

med vnosa za Italijo in Luksemburg:

"Ciper | 3 | 5 | 6 | +67 | +100 | +67 | +100 |

Latvija | 10 | 10 | 9 | -4 | -10 | -4 | -10 |

Litva | 21 | 8 | 11 | -62 | -48 | -62 | -48" |

med vnosa za Luksemburg in Nizozemsko:

"Madžarska | 68 | 33 | 34 | -51 | -49 | -51 | -49 |

Malta | 1.7 | 7 | 2.5 | +299 | +51 | +299 | +51" |

in med vnosa za Portugalsko in Združeno kraljestvo:

"Poljska | 698 | 426 | 310 | -39 | -56 | -39 | -56 |

Slovenija | 17 | 15 | 16 | -12 | -6 | -12 | -6 |

Slovaška | 141 | 85 | 46 | -40 | -67 | -40 | -67" |

3. 32001 L 0081: Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 27.11.2001, str. 22).

(a) Priloga I se nadomesti z naslednjim:

"PRILOGA I

Nacionalne zgornje meje emisij za SO2, NOx, VOC in NH3, ki jih je treba doseči do leta 2010 [1]

Država | SO2 Kilotone | NOx Kilotone | VOC Kilotone | NH3 Kilotone |

Belgija | 99 | 176 | 139 | 74 |

Češka [2] | 265 | 286 | 220 | 80 |

Danska | 55 | 127 | 85 | 69 |

Nemčija | 520 | 1051 | 995 | 550 |

Estonija [2] | 100 | 60 | 49 | 29 |

Grčija | 523 | 344 | 261 | 73 |

Španija | 746 | 847 | 662 | 353 |

Francija | 375 | 810 | 1050 | 780 |

Irska | 42 | 65 | 55 | 116 |

Italija | 475 | 990 | 1159 | 419 |

Ciper [2] | 39 | 23 | 14 | 09 |

Latvija [2] | 101 | 61 | 136 | 44 |

Litva [2] | 145 | 110 | 92 | 84 |

Luksemburg | 4 | 11 | 9 | 7 |

Madžarska [2] | 500 | 198 | 137 | 90 |

Malta [2] | 9 | 8 | 12 | 3 |

Nizozemska | 50 | 260 | 185 | 128 |

Avstrija | 39 | 103 | 159 | 66 |

Poljska [2] | 1397 | 879 | 800 | 468 |

Portugalska | 160 | 250 | 180 | 90 |

Slovenija [2] | 27 | 45 | 40 | 20 |

Slovaška [2] | 110 | 130 | 140 | 39 |

Finska | 110 | 170 | 130 | 31 |

Švedska | 67 | 148 | 241 | 57 |

Združeno kraljestvo | 585 | 1167 | 1200 | 297 |

ES 25 | 6543 | 8319 | 8150 | 3976 |

"

.

(b) V Prilogi II se tabela nadomesti z naslednjim:

"

| SO2 Kilotone | NOx Kilotone | VOC Kilotone |

ES 25 [46] | 6176 | 7558 | 6980 |

"

.

4. 32001 R 0761: Uredba (ES) št. 761/2001 Evropskega paralamenta in Sveta z dne 19. marca 2001, ki dopušča prostovoljno sodelovanje organizacij v sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L 114, 24.4.2001, str. 1).

(a) V Prilogi I se pod naslov "Seznam nacionalnih organov za standarde", med vnosa za Belgijo in Dansko, vstavi naslednje:

"CZ: Rada programu EMAS"

,

med vnosa za Nemčijo in Grčijo:

"EE: EVS (Eesti Standardikeskus)"

med vnosa za Italijo in Luksemburg:

"CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LATAK (Latvijas Nacionālais Akreditācijas Birojs)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)"

,

med vnosa za Luksemburg in Nizozemsko:

"HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards / Malte Standards Authority)"

.

med vnosa za Avstrijo in Portugalsko:

"PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)"

in med vnosa za Portugalsko in Finsko:

"SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)"

.

(b) V Prilogi IV se besedilo pod logoma nadomesti z naslednjim:

"Organizacija, registrirana v sistemu EMAS, lahko uporablja logo v katerem koli izmed 20 jezikov pod pogojem, da se uporabi naslednje besedilo:

| Različica 1 | Različica 2 |

Špansko: | "Gestión ambiental verificada" | "información validada" |

Češko: | "ověřený systém environmentálního řízení" | "platná informace" |

Dansko: | "verificeret miljøledelse" | "bekræftede oplysninger" |

Nemško: | "geprüftes Umweltmanagement" | "geprüfte Information" |

Estonsko: | "tõestatud keskkonnajuhtimine" | "kinnitatud informatsioon" |

Grško: | "επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση" | "επικυρωμένες πληροφορίες" |

Francosko: | "Management environnemental vérifié" | "information validée" |

Italijansko: | "Gestione ambientale verificata" | "informazione convalidata" |

Latvijsko: | "verificēta vides vadība" | "apstiprināta informācija" |

Litovsko: | "įvertinta aplinkosaugos vadyba" | "patvirtinta informacija" |

Madžarsko: | "hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer" | "hitelesített információ" |

Malteško: | "Immaniġġjar Ambjentali Verifikat" | "Informazzjoni Konvalidata" |

Nizozemsko: | "Geverifieerd milieuzorgsysteem" | "gevalideerde informatie" |

Poljsko: | "zweryfikowany system zarządzania środowiskowego" | "informacja potwierdzona" |

Portugalsko: | "Gestão ambiental verificada" | "informação validada" |

Slovaško: | "overený systém environmentálneho riadenia" | "platná informácia" |

Slovensko: | "Preverjen sistem ravnanja z okoljem" | "preverjene informacije" |

Finsko: | "vahvistettu ympäristöasioiden hallinta" | "vahvistettua tietoa" |

Švedsko: | "Kontrollerat miljöledningssystem" | "godkänd information" |

Obe različici loga vedno vsebujeta številko registracije organizacije.

Logo se uporablja:

- v treh barvah (Pantone št. 355 Zelena; Pantone št. 109 Rumena; Pantone št. 286 Modra) ali

- črno na belem ali

- belo na črnem."

.

[1] Te nacionalne zgornje meje emisij so oblikovane z namenom, da se v večji meri izpolnijo prehodni okoljski cilji iz člena 5. Pričakuje se, da bo izpolnitev teh ciljev povzročila tolikšno zmanjšanje evtrofikacije tal, da se bo območje Skupnosti, kjer usedline hranljivega dušika presegajo kritične obremenitve, zmanjšalo za približno 30 % glede na stanje v letu 1990.

[2] Te nacionalne zgornje meje emisij so začasne in ne posegajo v ponovni pregled v skladu s členom 10 te direktive, ki bo končan v letu 2004.

[46] Te nacionalne zgornje meje emisij so začasne in ne posegajo v ponovni pregled v skladu s členom 10 te direktive, ki bo končan v letu 2004.

--------------------------------------------------

Top