EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0213(03)

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) Besedilo velja za EGP

OJ C 54, 13.2.2015, p. 1–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 54/1


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)

(Besedilo velja za EGP)

(2015/C 054/01)

ESO (1)

Sklic in naslov standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Standardi, ki jih razvija CEN

Standardi tipa A

S standardi tipa A so opredeljeni osnovni koncepti, terminologija in načela načrtovanja, ki se uporabljajo za vse kategorije strojev. Uporaba izključno takih standardov, čeprav se z njo zagotovi osnovni okvir za pravilno uporabo direktive o strojih, ne zadošča za zagotovitev skladnosti z ustreznimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive, zato ne omogoča popolne domneve o skladnosti.

CEN

EN ISO 12100:2010

Varnost strojev – Splošna načela načrtovanja – Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2013)

Standardi tipa B

Standardi tipa B so posvečeni posebnim vidikom varnosti strojev ali posebnim vrstam varoval, ki se lahko uporabljajo za najrazličnejše kategorije strojev. Uporaba specifikacij standardov tipa B pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v teh standardih, kadar standard tipa C ali proizvajalčeva ocena tveganja dokazuje, da je tehnična rešitev, opredeljena s standardom tipa B, ustrezna za posamezno kategorijo ali model zadevnega stroja. Uporaba standardov tipa B, v katerih so določene specifikacije za varnostne komponente, ki so dane na trg neodvisno, pomeni domnevo o skladnosti za zadevne varnostne komponente in za bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, zajete v teh standardih.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Varnost strojev – Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih človeškega telesa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Varnost strojev – Mere človeškega telesa – 1. del: Načela določanja priporočenih mer odprtin za dostop celega telesa k stroju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Varnost strojev – Mere človeškega telesa – 2. del: Načela določanja priporočenih mer za dostopne odprtine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Varnost strojev – Mere človeškega telesa – 3. del: Antropometrični podatki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Varnost strojev – Dvoročne krmilne naprave – Funkcionalni vidiki – Načela načrtovanja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Varnost strojev – Načela ergonomskega načrtovanja – 1. del: Terminologija in splošna načela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Varnost strojev – Načela ergonomskega načrtovanja – 2. del: Medsebojni vplivi med oblikovanjem strojev in delovnimi nalogami

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Varnost strojev – Zmanjšanje tveganja za zdravje pred nevarnimi snovmi, ki jih oddajajo stroji – 1. del: Načela in specifikacije za proizvajalce strojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Varnost strojev – Zmanjšanje tveganja za zdravje pred nevarnimi snovmi, ki jih oddajajo stroji – 2. del: Metodologija preverjanja postopkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Varnost strojev – Vidni signali za nevarnost – Splošne zahteve, načrtovanje in preskušanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Varnost strojev – Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal – 1. del: Splošna načela za interakcije človeka s prikazovalniki in krmilnimi stikali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Varnost strojev – Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal – 2. del: Prikazovalniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Varnost strojev – Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal – 3. del: Krmilna stikala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Varnost strojev – Ergonomske zahteve za načrtovanje slikovnih zaslonov in krmilnih stikal – 4. del: Namestitev in razvrstitev slikovnih zaslonov in krmilnih stikal

20.10.2010

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Varnost strojev – Varovala – Splošne zahteve za načrtovanje in konstruiranje pritrjenih in premičnih varoval

8.9.2009

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Varnost strojev – Sistem slišnih in vidnih nevarnostnih ali obvestilnih signalov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 1. del: Izrazi in definicije

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 2. del: Ročno upravljanje strojev in njihovih sestavnih delov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 3. del: Priporočene mejne vrednosti potrebne sile za upravljanje strojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 4. del: Vrednotenje delovnih položajev in gibov pri delu s stroji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mehanske vibracije – Preskušanje mobilnih strojev za ugotavljanje vrednosti oddajanja vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Varnost strojev – Preprečevanje nepričakovanega zagona

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 1. del: Izbor preskusnih metod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 2. del: Metoda s slednim plinom za merjenje stopnje emisije določene onesnaževalne snovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 3. del: Metoda s preskusno mizo za merjenje stopnje emisije določene onesnaževalne snovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 4. del: Učinkovitost zajemanja odsesovalnega sistema – Metoda sledenja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 6. del: Učinkovitost ločitve po masi, nekanaliziran izpuh

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 7. del: Učinkovitost ločitve po masi, kanaliziran izpuh

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 8. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preskusa na preskusnem mestu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 9. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preskusa v preskusnem prostoru

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 11. del: Indeks dekontaminacije

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Eksplozivne atmosfere – Preprečevanje eksplozije in zaščita – 1. del: Osnovni pojmi in metodologija

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.7.2014)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mehanske vibracije in udarci – Vibracijska izolacija strojev – Podatki za uporabo vrst izolacij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Varnost strojev – Integralna razsvetljava strojev

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika – Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom – Precizijska metoda za odmevnice (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom – Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih – 1. del: Primerjalna metoda za preskušanje v prostoru z zvočno refleksijskimi (odbojnimi) stenami (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka – Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih – 2. del: Metode za posebne odmevnice (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka – Inženirska metoda v pretežno prostem polju nad odbojno ravnino (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2012

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom – Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2012)

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika – Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom – Informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika – Določanje ravni zvočnih moči in in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom – Inženirska/informativna metoda za uporabo na kraju samem (in situ) v odmevnem okolju (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Fluidna tehnika – Hidravlika – Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010

Fluidna tehnika – Pnevmatika – Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika – Deklariranje in preverjanje podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika – Določanje zvočne moči, ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi stroji za transport zraka – Metoda za merjenje v kanalu (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika – Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka – Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomija – Signali za nevarnost na javnih in delovnih območjih – Zvočni signali za nevarnost (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka – 1. del: Merjenje na diskretnih točkah (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka – 3. del: Precizijska metoda zveznega merjenja po ploskvi (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika in fotonska tehnologija – Laserji in z laserji povezana oprema – Slovar in simboli (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Varnost strojev – Integrirani proizvodni sistemi – Osnovne zahteve (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustika – Emisija hrupa naprav in opreme – Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotovljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih (ISO 11200:2014)

13.2.2015

EN ISO 11200:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika – Emisija hrupa naprav in opreme – Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih v pretežno prostem zvočnem polju nad odbojno ravnino z zanemarljivimi popravki zaradi okolja (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika – Emisija hrupa naprav in opreme – Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih popravkov zaradi okolja (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika – Emisija hrupa naprav in opreme – Ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z ravni zvočne moči (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika – Emisija hrupa naprav in opreme – Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo natančnih popravkov zaradi okolja (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika – Emisija hrupa naprav in opreme – Inženirska metoda za ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z merjenjem jakosti zvoka (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika – Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov – 1. del: Merjenje v laboratorijskih razmerah (za namen označevanja) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika – Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov – 2. del: Terenska merjenja (za prevzem in preverjanje) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika in fotonska tehnologija – Laserji in laserska oprema – Preskusne metode za moč žarka, energijo in časovne karakteristike (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika – Priporočila za konstruiranje tihih strojev in naprav – 1. del: Načrtovanje (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika – Merjenje dodanega dušenja dušilnika zvoka v kanalu brez pretoka – Laboratorijska informativna metoda (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika – Ugotavljanje zvočnoizolacijskih lastnosti kabin – Merjenje v laboratoriju in na terenu (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Varnost strojev – Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji – 1. del: Splošna načela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Varnost strojev – Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji – 2. del: Postopek merjenja emisije sevanja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Varnost strojev – Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji – 3. del: Zmanjševanje sevanja s filtriranjem ali zaslanjanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Zasloni pri delu z laserji – Varovalne zahteve in preskušanje

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Varnost strojev – Pravila za oblikovanje poglavij o vibracijah v varnostnih standardih

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Varnost strojev – Preprečevanje požara in varovanje pred njim

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mehanske vibracije – Industrijska tovorna vozila – Laboratorijsko vrednotenje in specifikacije vibracij voznikovega sedeža

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomija toplotnega okolja – Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami – 1. del: Vroče površine (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomija toplotnega okolja – Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami – 3. del: Hladne površine (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mehanske vibracije in udarci – Vibracije dlan-roka – Metoda za merjenje prenosov vibracij pri elastičnih materialih ob obremenitvi s sistemom dlan-roka (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Varnost strojev – Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov – 1. del: Splošna načela za načrtovanje (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2011)

 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Varnost strojev – Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov – 2. del: Potrjevanje (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2013)

CEN

EN ISO 13850:2008

Varnost strojev – Zaustavitev v sili – Načela načrtovanja (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Varnost strojev – Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Varnost strojev – Varovalne naprave, občutljive na tlak – 1. del: Splošna načela načrtovanja in preskušanja preprog in podov, občutljivih na tlak (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Varnost strojev – Varovalne naprave, občutljive na tlak – 2. del: Splošna načela načrtovanja in preskušanja robov in letev, občutljivih na tlak (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Varnost strojev – Varovalne naprave, občutljive na tlak – 3. del: Splošna načela za načrtovanje in preskušanje odbojnikov, plošč, žic in podobnih naprav, občutljivih na tlak (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 13857:2008

Varnost strojev – Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Varnost strojev – Zaporne naprave, povezane z varovali – Načela za načrtovanje in izbiro (ISO 14119:2013)

11.4.2014

EN 1088:1995+A2:2008

Opomba 2.1

30.4.2015

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Varnost strojev – Stalni dostopi do strojev in postrojenj – 1. del: Izbira fiksnega dostopa med dvema nivojema (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Varnost strojev – Stalni dostopi do strojev in postrojenj – 2. del: Delovne ploščadi in podesti (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Varnost strojev – Stalni dostopi do strojev in postrojenj – 3. del: Stopnice, stopničaste lestve in zaščitne ograje (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Varnost strojev – Trajna sredstva za dostop do strojev – 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Varnost strojev – Higienske zahteve za načrtovanje strojev (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Varnost strojev – Antropometrične zahteve za načrtovanje delovnih mest pri strojih (ISO 14738:2002, vključno s popravkoma Cor 1:2003 in Cor 2:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomija – Računalniški modeli človeškega telesa in šablone telesa – 1. del: Splošne zahteve (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15967:2011

Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mehanske vibracije – Prenosni ročni in ročno vodeni stroji – Načela vrednotenja oddajanja vibracij (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2013)

CEN

EN 30326-1:1994

Mehanske vibracije – Laboratorijska metoda za ovrednotenje vibracij sedežev vozil – 1. del: Osnovne zahteve (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

Standardi tipa C

V standardih tipa C so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev. Različni tipi strojev, uvrščeni v kategorijo, zajeto s standardom tipa C, imajo podobno predvideno uporabo in lahko povzročajo podobne nevarnosti. Standardi tipa C lahko vsebujejo sklic na standarde tipa A ali B, v katerem je navedeno, katere specifikacije standarda tipa A ali B se uporabljajo za zadevno kategorijo strojev. Kadar v zvezi z nekim vidikom varnosti stroja standard tipa C odstopa od specifikacij standarda tipa A ali B, imajo specifikacije standarda tipa C prednost pred specifikacijami standardov tipa A ali B. Uporaba specifikacij standarda tipa C na podlagi proizvajalčeve ocene tveganja pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v tem standardu. Nekateri standardi tipa C so sestavljeni iz več delov. V prvem delu standarda so določene splošne specifikacije, ki se uporabljajo za neko skupino strojev, v drugih delih standarda pa so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev iz te skupine, s katerimi se dopolnijo ali spremenijo splošne specifikacije iz prvega dela. Pri tako sestavljenih standardih tipa C je domneva o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih omogočena z uporabo splošnega prvega dela standarda in ustreznega posebnega dela standarda.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – 3. del: Električna in hidravlična mala tovorna dvigala

8.9.2009

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Dvigala, namenjena samo za prevoz tovora – 31. del: Dostopna tovorna dvigala

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga – 40. del: Priprave za vzpenjanje po stopnicah in dvižne ploščadi z diagonalnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga – 41. del: Navpične dvižne ploščadi za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga – 43. del: Dvigala za žerjave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Varnost tekočih stopnic in trakov za osebe (stez) – 1. del: Konstrukcija in vgradnja (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

EN 115-1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Stroji za predelavo gume in plastike – Stroji za brizgalno vlivanje – Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva

18.11.2011

EN 267:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(29.2.2012)

CEN

EN 280:2013

Premične dvižne delovne ploščadi – Konstrukcijski izračuni – Merila stabilnosti – Konstrukcijske izvedbe – Varnost – Pregledi in preskusi

28.11.2013

EN 280:2001+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2015)

CEN

EN 289:2014

Stroji za predelavo gume in plastike – Stiskalnice za oblikovanje in brizganje – Varnostne zahteve

13.2.2015

EN 289:2004+A1:2008

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 303-5:2012

Kotli za gretje – 5. del: Kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z imensko močjo do 500 kW – Terminologija, zahteve, preskušanje in označevanje

24.8.2012

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve – 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija

24.8.2012

EN 378-2:2008+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2012)

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 1. del: Terminologija in razvrščanje pakirnih strojev ter pripadajoče opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 3. del: Oblikovalne, polnilne in zapiralne naprave

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 5. del: Zavijalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 6. del: Stroji za ovijanje palet

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2013)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 7. del: Zbirne in dodatne pakirne naprave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Varnost pakirnih strojev – 8. del: Stroji za pakiranje s trakovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 9. del: Metode meritve hrupa pakirnih strojev, pakirnih linij in pomožne opreme – Razreda točnosti 2 in 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 10. del: Splošne zahteve

11.7.2014

 

 

CEN

EN 422:2009

Stroji za predelavo gume in plastike – Pihalni stroji za oblikovanje – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Mešalniki testa – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Planetarni mešalniki – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

28.11.2013

EN 474-1:2006+A3:2013

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 2. del: Zahteve za buldožerje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 3. del: Zahteve za nakladalnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 4. del: Zahteve za bagre

23.3.2012

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 5. del: Zahteve za hidravlične bagre

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2014)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 6. del: Zahteve za prekucnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 7. del: Zahteve za grabilnike (skreperje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 8. del: Zahteve za grederje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 9. del: Zahteve za stroje za polaganje cevi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 10. del: Zahteve za rovokopače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 11. del: Zahteve za kompaktorje zemlje in odpadkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 12. del: Zahteve za bagre s kablom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Premični stroji za gradnjo cest – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest – Varnost – 2. del: Posebne zahteve za stroje za rezkanje cestišča

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest – Varnost – 3. del: Posebne zahteve za stroje za stabiliziranje tal in stroje za obnavljanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Premični stroji za gradnjo cest – Varnost – 4. del: Posebne zahteve za stroje za kompaktiranje tal

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest – Varnost – 6. del: Posebne zahteve za finišerje za ceste

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Regalna dvigala in oprema – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Varnost cepilnikov lesa – 1. del: Cepilniki s klinom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Varnost cepilnikov lesa – 2. del: Cepilniki z vijakom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za hranjenje sipkih materialov v silosih, bunkerjih, zalogovnikih in lijakih (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na pomičnih ogrodjih (razen naprav na nepomičnih ogrodjih) (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport kosovnih tovorov (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na nepomičnih ogrodjih (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Samodejni plinski ventilatorski gorilniki (vključno z dopolnilom A2)

8.9.2009

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Kmetijski stroji – Trosilniki hlevskega gnoja – Varnost

11.4.2014

EN 690:1994+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2014)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obdelovalni stroji – Mehanske stiskalnice – Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Obdelovalni stroji – Varnost – Hidravlične stiskalnice

18.11.2011

EN 693:2001+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.3.2012)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Kmetijski stroji – Stroji za nalaganje, mešanje oziroma rezanje ter raztros silaže – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Kmetijski stroji – Trgalniki listov na vinski trti – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Kmetijski stroji – Cisterne za gnojevko – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Enoosni traktorji s priključenim prekopalnikom, motorni prekopalniki in motorni prekopalniki s pogonskim(a) kolesom(a) – Varnost

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo

20.10.2010

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve za sisteme in njihove komponente za pnevmatsko manipulacijo sipkega materiala (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema – 1. del: Splošne varnostne zahteve za industrijsko termoprocesno opremo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Industrijska termoprocesna oprema – 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema – 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Oprema za nego vrta – Električno gnane, ročno vodljive in prenosne motorne kose za trate in robove trat – Mehanska varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 13. del: Orodja za pritrjevanje/zabijanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Črpalke in deli črpalk za tekočine – Splošne varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 1. del: Splošni prevzemni pogoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 2. del: Verige za obesne verige srednje tolerance – Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 3. del: Verige za obesne verige srednje tolerance – Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 4. del: Obešalne verige – Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 5. del: Obesne verige – Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 6. del: Obesne verige – Podatki in navodila za uporabo in vzdrževanje, ki jih mora preskrbeti proizvajalec

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 7. del: Verige za dvigala, izdelane v ozkih tolerancah, razred T (vrste T, DAT in DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Rezkalni stroji z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo – 1. del: Enovretenski vertikalni rezkalni stroji (z dopolnili do vključno A2)

15.11.2012

EN 848-1:2007+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.3.2013)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Rezkalni stroji z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo – 2. del: Enovretenski rezkalni stroji z ročnim/mehanskim podajanjem (z dopolnili do vključno A2)

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.3.2013)

CEN

EN 848-3:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Rezkalniki z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo – 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji

5.4.2013

EN 848-3:2007+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2013)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Skobeljni stroji z ročnim podajanjem (vključno z dopolnili do A2)

24.8.2012

EN 859:2007+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Debelinski skobeljni strojii za enostransko obdelavo (vključno z dopolnili do A2)

24.8.2012

EN 860:2007+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Kombinirani in debelinski skobeljni stroji (vključno z dopolnili do A2)

24.8.2012

EN 861:2007+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Bobenski namakalniki – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Namakalne naprave z vrtljivimi in bočnimi krili – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Stroji za grobo obdelavo, brušenje, loščenje in robljenje – Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Stroji za izdelavo čevljev – Stroji za natezanje usnja – Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Kombinirani lesnoobdelovalni stroji (vključno z dopolnilom A1)

5.6.2012

EN 940:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.8.2012)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Nepremična oprema za vadbo – 6. del: Tekoče preproge, dodatne posebne zahteve in preskusne metode

13.2.2015

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Strojarski stroji – Valjčni stroji – Varnostne zahteve

8.4.2011

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 1. del: Splošne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 3. del: Rezalniki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 4. del: Stroji za vezavo knjig, obdelavo in izdelavo papirja

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresorji in vakuumske črpalke – Varnostne zahteve – 1. del: Kompresorji za zrak

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresorji in vakuumske črpalke – Varnostne zahteve – 2. del: Vakuumske črpalke

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Kompresorji in vakuumske črpalke – Varnostne zahteve – 3. del: Procesni kompresorji

11.4.2014

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Gasilske črpalke – Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo – 1. del: Klasifikacija – Splošne zahteve in zahteve za varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Gasilske črpalke – Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo – 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 1. del: Splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 2. del: Lupilniki skorje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 3. del: Stroji za rezanje in navijanje

29.2.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 4. del: Razpuščevalniki in pripadajoče naprave za polnjenje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 5. del: Rezalni stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 6. del: Kalander

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 7. del: Kadi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 8. del: Naprave za mletje

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 13. del: Stroji za razvezovanje bal in enot

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 14. del: Stroji za rezanje zvitkov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 16. del: Stroji za izdelavo papirja in kartona

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 17. del: Stroji za izdelavo vpojnega papirja

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 21. del: Prekrivalni stroji

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 22. del: Brusilniki za les

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 26. del: Stroji za pakiranje zvitkov

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja – 27. del: Sistemi za ravnanje z zvitki

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Stroji za predelavo gume in plastike – Ekstruderji in oprema za iztiskavanje – 1. del: Varnostne zahteve za ekstruderje

29.2.2012

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Ekstruderji in oprema za iztiskavanje – 3. del: Varnostne zahteve za naprave/stroje za vlečenje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Eksplozivne atmosfere – Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo – 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo

13.2.2015

EN 1127-2:2002+A1:2008

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport – Električne zahteve – 1. del: Splošne zahteve za električna vozila za talni transport na baterijski pogon (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport – Električne zahteve – 2. del: Splošne zahteve za vozila za talni transport z motorjem z notranjim zgorevanjem (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport – Električne zahteve – 3. del: Posebne zahteve za električni sistem prenosa moči za vozila (za talni transport) z motorjem z notranjim zgorevanjem (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Stroji za izdelovanje čepov in utorov – 1. del: Enostranski stroji s podajalno mizo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Stroji za izdelovanje čepov in utorov – 2. del: Dvostranski stroji za izdelovanje čepov in utorov oziroma profilni stroji z verižnim podajanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Stroji za izdelovanje čepov in utorov – 3. del: Stroji za razrez lesa z ročno podajalno mizo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Stroji za izdelovanje čepov in utorov – 4. del: Stroji za upogibanje z verižnim podajanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Stroji za izdelovanje čepov in utorov – 5. del: Enostranski profilni stroji z nepomično mizo in podajalnimi valji ali verižnim podajanjem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Livarski stroji – Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Livarski stroji – Varnostne zahteve za opremo za peskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Varnost strojev – Postopki za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Kmetijski stroji – Vgrajeni odjemalniki za okrogle silose – Varnost

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Nagibne premostitvene ploščadi – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Valjarji – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Varnost vozil za talni transport – Samognana vozila z mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegom (vključno z dopolnili do A3)

23.3.2012

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilne obese – Varnost – 1. del: Pletene ploščate obese iz umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstilne obese – Varnost – 2. del: Obese z okroglim presekom iz umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstilne obese – Varnost – 4. del: Dvigalne obese iz naravnih in umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Dvigala za servisiranje vozil

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Premične ali prenosne dvižne naprave in spremljajoča dvižna oprema

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Dvižne ploščadi – Delovne ploščadi, ki se vzpenjajo ob jamboru

18.12.2009

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Opozorilo: Ta objava ne zadeva odstavka 5.3.2.4, zadnjega pododstavka 7.1.2.12, tabele 8 in postavke 9 standarda EN 1495:1997, glede katerih ne ustvarja domneve o skladnosti z določbami Direktive 2006/42/ES.

CEN

EN 1501-1:2011

Vozila za zbiranje odpadkov – Splošne in varnostne zahteve – 1. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem zadaj

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(29.2.2012)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki – Splošne in varnostne zahteve – 2. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem s strani

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki – Splošne in varnostne zahteve – 3. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem spredaj

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki – Splošne in varnostne zahteve – 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Vozila za zbiranje odpadkov – Splošne in varnostne zahteve – 5. del: Iztresalniki za vozila za zbiranje odpadkov

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Varnost vozil za talni transport – Dodatne zahteve za avtomatiko na vozilih

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi – Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema – Postopek merjenja hrupa industrijske termoprocesne opreme in pripadajoče pomožne opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Varnost obdelovalnih strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo vpenjalnih glav za obdelovance

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1554:2012

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev – Preskušanje trenja na pogonskem bobnu

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1570-1:2011

Varnostne zahteve za dvižne mize – 1. del: Dvižne mize za dvigovanje do dveh stalnih nivojev

29.2.2012

EN 1570:1998+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2012)

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Stroji za tlačno litje – 1. del: Varnostne zahteve za dozirnike in mešalnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Osnovni koncepti – 2. del: Higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Peči z vrtljivim vozičkom – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Stroji za valjanje testa – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 1. del: Kovani jekleni deli, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 2. del: Kovani dvigalni kavlji z varovalom, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 3. del: Kovani jekleni samozapiralni kavlji – Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 4. del: Členi, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 5. del: Kovani kavlji z varovalom – Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 6. del: Členi – Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za rezanje zelenjave – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Batni stroji z notranjim zgorevanjem – Varnost – 1. del: Dizelski motorji

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Naprave in komponente za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in v podzemnih rudnikih

8.9.2009

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Vozila za talni transport – Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah – Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Dvižne ploščadi – Dvižne ploščadi, nameščene na cestna vozila – Varnostne zahteve – 1. del: Tovorne dvižne ploščadi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Dvižne ploščadi – Dvižne ploščadi, nameščene na cestna vozila – Varnostne zahteve – 2. del: Dvižne ploščadi za potnike

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hidravlične ploščadi (HPs) za gasilske in reševalne enote – Varnostne zahteve in preskušanje

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Stroji za podzemno pridobivanje – Varnostne zahteve za hidravlično nosilno podporje – 1. del: Deli podporja in splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Stroji za podzemno pridobivanje – Varnostne zahteve za hidravlično nosilno podporje – 2. del: Deli hidravličnih stojk in potisnih cilindrov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Stroji za podzemne rudnike – Varnostne zahteve za hidravlično podporje – 3. del: Hidravlični krmilni sistemi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Tračne žage – 1. del: Namizne tračne žage in žage za rezanje desk

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1807-2:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Tračne žage – 2. del: Žage za razrez hlodovine

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Varnostne zahteve za viseče dvižne naprave – Konstrukcijski izračuni, kriteriji stabilnosti, izvedbe – Preskusi (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Visokotlačni stroji z vodnim curkom – Varnostne zahteve – 1. del: Stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Visokotlačni stroji z vodnim curkom – Varnostne zahteve – 2. del: Cevi, cevne napeljave in cevni priključki

8.9.2009

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Stroji za izdelavo obutve – Stroji za oblikovanje obutve – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Gasilska in reševalna vozila – 2. del: Splošne zahteve – Varnost in obnašanje pri uporabi

28.11.2013

EN 1846-2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013

Gasilska in reševalna vozila – 3. del: Trajno vgrajena oprema – Varnost in zahteve za obnašanje v uporabi

28.11.2013

EN 1846-3:2002+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2014)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Kmetijski stroji – Prikolice z dvižnim kesonom – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 3. del: Čelilne žage za rezanje od zgoraj navzdol in kombinirane čelilne in krožne žage z delovno mizo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 4. del: Večlistne krožne žage za vzdolžni rez z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

5.6.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 5. del: Krožne žage z delovno mizo/krožne žage za prečni rez od spodaj navzgor (z dopolnili do vključno A2)

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 6. del: Krožne žage za drva in večnamenske žage za drva z delovno mizo z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 7. del: Enolistne krožne žage za razrez hlodov z vgrajeno podajalno mizo in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

5.4.2013

EN 1870-7:2002+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-8:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 8. del: Enolistne obrezovalne krožne žage s pogonsko enoto in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

5.4.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.5.2013)

CEN

EN 1870-9:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 9. del: Dvolistne krožne žage za prečni rez z vgrajenim podajalnikom ter z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-10:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 10. del: Enolistne zajeralne avtomatske in polavtomatske krožne žage za prečni rez

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2013)

CEN

EN 1870-11:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 11. del: Polavtomatske in avtomatske horizontalne krožne žage za prečni rez z eno rezalno enoto (radialne žage)

11.4.2014

EN 1870-11:2003+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-12:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 12. del: Nihalne krožne žage za prečni rez

11.4.2014

EN 1870-12:2003+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 13. del: Horizontalne krožne žage za razrez plošč (vključno z dopolnili do A2)

5.6.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 14. del: Vertikalne krožne žage (vključno z dopolnili do A2)

5.6.2012

EN 1870-14:2007+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-15:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 15. del: Večlistne krožne žage za prečni rez z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

5.4.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-16:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 16. del: Dvojne zajeralne žage za V-rezanje

5.4.2013

EN 1870-16:2005+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-17:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 17. del: Ročne horizontalne krožne žage za prečni rez z eno rezalno enoto (ročne radialne žage)

13.2.2015

EN 1870-17:2007+A2:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

Opozorilo: Kar zadeva izbiro varoval lista žage, ta objava ne zadeva odstavka 3 klavzule 5.3.6.1 tega standarda, katerega uporaba ne ustvarja domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz točke 1.4.2 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES.

CEN

EN 1870-18:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 18. del: Formatne žage

28.11.2013

EN 1870-1:2007+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1870-19:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 19. del: Krožne žage (z dodajalno mizo ali brez nje) in krožne žage, ki se uporabljajo na gradbišču

11.4.2014

EN 1870-1:2007+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.5.2014)

CEN

EN 1889-1:2011

Stroji za podzemne rudnike – Mobilni stroji za podzemne rudnike – Varnost – 1. del: Vozila z gumijastimi kolesi

18.11.2011

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Stroji za podzemne rudnike – Mobilni stroji za podzemne rudnike – Varnost – 2. del: Tirne lokomotive

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Splošne zahteve – 1. del: Osnovne varnostne zahteve

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Splošne zahteve – 2. del: Zahteve za stabilnost in vzdržljivost, izračuni in preskusni postopki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Splošne zahteve – 3. del: Metode merjenja in zmanjševanje vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Splošne zahteve – 4. del: Metode merjenja in zmanjševanje hrupa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:2013

Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale – Varnostne zahteve

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.3.2014)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Stroji za rezanje – Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika – Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk – Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Stroji za zemeljska dela – Najmanjše mere odprtin (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Stroji za zemeljska dela – Dostopi (ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.7.2014)

CEN

EN ISO 3164:2013

Stroji za zemeljska dela – Laboratorijsko ovrednotenje zaščite – Mejno področje deformacije (ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 3266:2010

Kovani jekleni očesni vijaki (razred izdelave 4) za splošne dvigalne namene (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Stroji za zemeljska dela – Telesne mere upravljavca in najmanjša velikost upravljavčevega prostora (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Stroji za zemeljska dela – Zaščita pred padajočimi predmeti – Laboratorijski preskusi in zahteve (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Stroji za zemeljska dela – Stroji s kolesi ali gumijastimi gosenicami za velike hitrosti – Zahteve za zmogljivost in preskusni postopki zavornih sistemov (ISO 3450:2011)

29.2.2012

EN ISO 3450:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.5.2012)

CEN

EN ISO 3457:2008

Stroji za zemeljska dela – Varovala – Definicije in zahteve (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Stroji za zemeljska dela – Strukture za zaščito pred prevračanjem – Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Vozila za talni transport – Varnostne zahteve in preverjanje – 5. del: Ročno gnana vozila (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014

EN ISO 3691-5:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.8.2014)

CEN

EN ISO 3691-6:2013

Vozila za talni transport – Varnostne zahteve in preverjanje – 6. del: Tovorni in osebni vozički (ISO 3691-6:2013)

11.7.2014

 

 

 

EN ISO 3691-6:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2013

Kmetijski stroji – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (ISO 4254-1:2013)

28.11.2013

EN ISO 4254-1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Kmetijski stroji – Varnost – 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Kmetijski stroji – Varnost – 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Kmetijski stroji – Varnost – 7. del: Kombajni, kombajni za spravljanje silaže in bombažni kombajni (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Kmetijski stroji – Varnost – 10. del: Vrtavkasti obračalniki in zgrabljalniki (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Kmetijski stroji – Varnost – 11. del: Pobiralne naprave pri balirkah (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Kmetijski stroji – Varnost – 12. del: Rotacijske kosilnice in mulčerji (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012

EN 745:1999+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2012)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Oprema za nego vrta – Varnost gnanih vrtnih kosilnic – 1. del: Terminologija in splošni preskusi (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Oprema za nego vrta – Varnost gnanih vrtnih kosilnic – 2. del: Ročno vodene vrtne kosilnice (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Oprema za nego vrta – Varnost gnanih vrtnih kosilnic – 3. del: Namestitev voznikovega sedeža kosilnice (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji – Ščitniki za priključne gredi – Preskusi trdnosti in obrabe ter merila sprejemljivosti (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Stroji za zemeljska dela – Območje udobja in dosega nadzora (ISO 6682:1986, vključno z Dopolnilom 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Stroji za zemeljska dela – Varnostni pasovi in njihova pritrdišča – Zahtevane lastnosti in preskusi (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Stroji za zemeljska dela – Laboratorijski postopek za ovrednotenje vibracij voznikovega sedeža (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje – 1. del: Skupne varnostne zahteve (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje – 2. del: Stroji, ki uporabljajo perkloretilen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje – 3. del: Stroji, ki uporabljajo vnetljiva topila (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje hrupa – 1. del: Splošne zahteve (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje hrupa – 2. del: Stroji za pripravo preje in predenje (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015

Opomba 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje hrupa – 3. del: Stroji, ki niso namenjeni tkanju (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015

Opomba 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstilni stroji – Postopki za merjenje hrupa – 4. del: Stroji za obdelavo preje, sukanca in vrvi (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015

Opomba 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstilni stroji – Postopki za merjenje hrupa – 5. del: Pripravljalni stroji za tkanje in pletenje (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015

Opomba 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstilni stroji – Postopki za merjenje hrupa – 6. del: Tkalni stroji (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015

Opomba 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstilni stroji – Postopki za merjenje hrupa – 7. del: Stroji za barvanje in končno obdelavo (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015

Opomba 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboti in robotske naprave – Varnostne zahteve za industrijske robote – 1. del: Roboti (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.1.2013)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Roboti in robotske naprave – Varnostne zahteve za industrijske robote – 2. del: Robotski sistem in integracija v proizvodno linijo (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 1. del: Splošne zahteve (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 2. del: Pralniki in ožemalniki (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 3. del: Tunelske linije za pranje, vključno s stroji-komponentami (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 4. del: Zračni sušilniki (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 5. del: Površinski likalniki, strežniki in zlagalniki (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 6. del: Likalne in talilne stiskalnice (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Prenosni motorni obrezovalniki žive meje – Varnost (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 10821:2005

Industrijski šivalni stroji – Varnostne zahteve za šivalne stroje, enote in sisteme (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem – Ročna startna naprava – 1. del: Varnostne zahteve in preskusi (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem – Ročna startna naprava – 2. del: Metode preskušanja sprožilne ročice (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 1. del: Splošne zahteve (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 2. del: Stroji za pripravo predenja in predilni stroji (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 3. del: Stroji za netkane tekstilije (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 4. del: Stroji za obdelavo preje ter izdelavo sukanca in vrvi (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 5. del: Stroji za pripravo za tkanje in pletenje (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 6. del: Tkalni stroji (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 7. del: Stroji za barvanje in končno dodelavo (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 1. del: Električna orodja za mehansko pritrjevanje brez navojev (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012

EN 792-1:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 2. del: Orodja za odrezovanje in stiskanje (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012

EN 792-2:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 3. del: Vrtalniki in stroji za vrezovanje navojev (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-3:2010

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 4. del: Nerotirajoča udarna orodja (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-4:2010

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 5. del: Rotacijski udarni vrtalniki (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012

EN 792-5:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 6. del: Orodja za vijačne zveze (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-6:2010

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 7. del: Brusilniki (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2013)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 8. del: Peskalniki in brusilniki (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012

EN 792-8:2001+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 9. del: Brusilniki (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012

EN 792-9:2001+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 10. del: Električna orodja za stiskanje (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 11. del: Sekalniki in škarje (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 12. del: Majhne krožne in nihajne žage ter povratne žage (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11252:2013

Laserji in laserska oprema – Laserska naprava – Minimalne zahteve za dokumentacijo (ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2014)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Varnost strojev – Laserski obdelovalni stroji – 1. del: Splošne varnostne zahteve (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Varnost strojev – Laserski obdelovalni stroji – 2. del: Varnostne zahteve za ročne laserske obdelovalne naprave (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Varnost strojev – Laserski obdelovalni stroji – 3. del: Zmanjšanje hrupa in metode za merjenje hrupa za laserske obdelovalne stroje in ročne laserske obdelovalne naprave ter pripadajočo dodatno opremo (razred točnosti 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preskušanje motornih žag za obvejevanje z drogom – 1. del: Stroji z integriranim motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preskušanje motornih žag za obvejevanje z drogom – 2. del: Stroji z ločenim ali nahrbtnim motornim pogonom (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preskušanje prenosnih motornih verižnih žag – 1. del: Žage za nego gozda (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preskušanje prenosnih motornih verižnih žag – 2. del: Žage za nego dreves (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Kmetijski in gozdarski stroji – Tehnične varnostne zahteve in preskus za prenosne, ročno vodene kosilnice s prosto rezjo, opremljene z rezilno ploščo ali kosilno nitko – 1. del: Naprave z motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Kmetijski in gozdarski stroji – Tehnične varnostne zahteve in preskus za prenosne, ročno vodene kosilnice s prosto rezjo, opremljene z rezilno ploščo ali kosilno nitko – 2. del: Naprave z nahrbtno prenosno pogonsko enoto (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Gozdarski stroji – Splošne varnostne zahteve (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.5.2012)

CEN

EN 12001:2012

Stroji za transport, brizganje in polaganje betona in malte – Varnostne zahteve

15.11.2012

EN 12001:2003+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Drobilni stroji – 1. del: Varnostne zahteve za rezalne drobilnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Drobilni stroji – 3. del: Varnostne zahteve za drobilnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Drobilni stroji – 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Notranji mešalniki – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetna združljivost – Standard skupine izdelkov za dvigala (lifte), tekoče stopnice in tekoče steze – Odpornost proti motnjam

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2014)

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Stroji za vzdolžno oblikovanje testa – Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2014

Stroji za predelavo hrane – Avtomatski delilniki testa – Varnostne in higienske zahteve

13.2.2015

EN 12042:2005+A1:2010

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Komore za vmesno počivanje testa – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Rezalni in izsekovalni stroji – Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Varnost vozil za talni transport – Preskusne metode za merjenje emisije hrupa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Varnost dvigal (žerjavov) – Zahteve za zdravje in varnost – 2. del: Naprave za omejevanje in zaznavanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12110:2014

Stroji za gradnjo predorov – Zračne zapore – Varnostne zahteve

13.2.2015

EN 12110:2002+A1:2008

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12111:2014

Stroji za gradnjo predorov – Odkopne naprave – Varnostne zahteve

13.2.2015

EN 12111:2002+A1:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Gradbena dvigala za prevoz materiala – 1. del: Dvigala z dostopno dvižno ploščadjo (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Gradbena dvigala za prevoz materiala – 2. del: Poševna dvigala z nedostopnim sredstvom za prevoz tovora (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2012

Gradbena dvigala za osebe in tovor z navpično vodeno košaro

5.4.2013

EN 12159:2000+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.5.2013)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Črpalke za tekočine – Varnostne zahteve – Postopek za hidrostatično preskušanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Stiskalnice za čevlje in usnje – Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Krožne žage – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Tračne žage – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Kalandri – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 1. del: Stopnice za potnike

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-2:2014

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 2. del: Vozila za preskrbo

13.2.2015

EN 12312-2:2002+A1:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 3. del: Tračni transporterji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 4. del: Mostiči za vkrcanje na potniška letala

11.7.2014

EN 12312-4:2003+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2014)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 5. del: Oprema za oskrbo letal z gorivom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 6. del: Sredstva za odstranjevanje ledu in oprema za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 7. del: Oprema za premikanje letal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 8. del: Stopnice in odri za vzdrževalna dela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 9. del: Nakladalniki zabojnikov/palet

28.11.2013

EN 12312-9:2005+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 10. del: Naprave za pretovarjanje zabojnikov/palet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 12. del: Servisna oprema za pitno vodo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 13. del: Servisna oprema za stranišča

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 14. del: Prevozna sredstva za vkrcavanje trajno ali začasno funkcionalno oviranih potnikov

13.2.2015

EN 12312-14:2006+A1:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 15. del: Vlečni traktorji za prtljago in opremo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 16. del: Oprema za zračni pogon motorjev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 17. del: Oprema za klimatizacijo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 18. del: Enote z dušikom ali kisikom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 19. del: Dvigovalniki in podporniki za trup letala in (kolesne) osi ter hidravlični podporniki za rep letala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 20. del: Oskrba z električno energijo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Stroji za podzemno pridobivanje – Spisek varnostnih zahtev za odkopni transporter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za mletje mesa – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Stabilni vrtalni stroji – Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za odstranjevanje kože – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi – Varnost – 2. del: Pojmi, označbe in razvrstitev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Jeklene žične vrvi – Varnost – 3. del: Podatki za uporabo in vzdrževanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi – Varnost – 4. del: Pramenaste vrvi za splošne dvigalne namene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Jeklene žične vrvi – Varnost – 10. del: Špiralne vrvi za splošne gradbene namene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Modularna oprema za popravilo čevljev – Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Stroji za predelavo gume in plastike – Stroji za toplotno oblikovanje – Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

29.2.2012

EN 12409:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2012)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Obdelovalni stroji – Varnost – Obdelovalni centri

8.9.2009

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Rezalniki kamenja na gradbiščih – Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Stroji za predelavo hrane – Polnilniki in pomožni stroji – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Centrifugalni stroji za predelavo jedilnega olja in masti – Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Kmetijski stroji – Sprednji nakladalnik – Varnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Stroji za izdelavo čevljev, usnjenih izdelkov in izdelkov iz umetnega usnja – Merjenje hrupa – Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuge – Splošne varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika – Postopek merjenja hrupa orodij za pritrjevanje/zabijanje – Inženirska metoda

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Premazne naprave – Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka – Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Električni generatorji z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem – Varnost

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka – Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Varnost obdelovalnih strojev – Zavore hidravličnih stiskalnic

11.4.2014

EN 12622:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2014)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 2. del: Stroji za izdelavo blokov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 3. del: Drsni in vrtljivi stroji

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 4. del: Stroji za izdelavo betonskih strešnikov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 5-1. del: Stroji za izdelavo cevi po navpični osi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 5-2. del: Stroji za izdelavo cevi po vodoravni osi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 5-3. del: Stroji za izdelavo cevi iz prednapetega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 5-4. del: Stroji za nanašanje premazov na betonske cevi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 6. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz armiranega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 7. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz prednapetega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 8. del: Stroji in oprema za izdelavo gradbenih proizvodov iz apnenega peščenca (in betona)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Vgradnja in uporaba

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:2014

Stroji za zemeljska dela – Stroji s pnevmatikami – Zahteve za krmiljenje (ISO 5010:1992, spremenjen)

11.7.2014

EN 12643:1997+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.8.2014)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Dvigala (žerjavi) – Navodilo za uporabo in preskus – 1. del: Navodila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Dvigala (žerjavi) – Navodilo za uporabo in preskus – 2. del: Označevanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Stroji za komprimiranje in glajenje betona – Varnost

18.11.2011

EN 12649:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2012)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Žebljalniki – Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve – Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev – Vrtalni stroji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Ročno vodene motorne kosilnice – Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Rezkalni stroji za štiristransko obdelavo

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Sistemi za termično čiščenje plinov, odsesanih iz naprav za površinsko obdelavo – Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mešalne naprave za premaze – Varnostne zahteve – 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Nepremični sistemi za odstranjevanje odpadnega lesa (trske, drobci itd.) – Varnostne lastnosti in varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Priključki za stroje z dodatno gonilno gredjo – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Naprave za predelavo hrane in mešalniki – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Ročni mešalniki in stepalniki – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Palični mešalniki – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Rezalniki z vrtljivo posodo – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev – Požarnovarnostni preskusi – 1. del: Preskusi s propanskim gorilnikom

13.2.2015

EN 12881-1:2005+A1:2008

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev – Požarnovarnostni preskusi – 2. del: Požarni preskus na velikem preskušancu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev za splošne namene – Električne in požarnovarnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par – 1. del: Splošne varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par – 2. del: Varnost naprav, v katerih se uporabljajo čistila, topna v vodi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par – 3. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo vnetljive tekočine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin in par – 4. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo halogenirana topila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Priključne gredi in njihova zaščita – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Varnostne naprave za vrata s samodejnim delovanjem – Zahteve in preskusne metode

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Obrati za premaze in prevleke – Kabine za nanašanje organskih prahastih snovi – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Prenosni in/ali ročno vodeni stroji in naprave z mehansko gnanimi rezalnimi orodji – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Dvigala (žerjavi) – Nakladalni žerjavi

24.8.2012

EN 12999:2011

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Dvigala (žerjavi) – Mobilna dvigala

13.2.2015

EN 13000:2010

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Dvigala (žerjavi) – Konstruiranje, splošno – 1. del: Splošna načela in zahteve

8.9.2009

 

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Varnost dvigala (žerjava) – Konstrukcija, splošno – 2. del: Bremenski učinki

18.11.2011

EN 13001-2:2004+A3:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(18.11.2011)

 

EN 13001-2:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Žerjavi – Konstrukcija, splošno – 3-1. del: Mejna stanja in dokaz varnosti jeklene nosilne konstrukcije (vključno z dopolnilom A1)

28.11.2013

EN 13001-3-1:2012

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2014)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Vzdrževanje dvigal (liftov) in tekočih stopnic – Pravila za vzdrževalna navodila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Stroji za čiščenje cestnih površin – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Stroji za obdelovanje cestišč – Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Stroji za storitve zimske službe – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metode za merjenje hrupa pri strojih za tiskanje, obdelavo in izdelavo papirja in dodatni opremi – Razreda točnosti 2 in 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 1. del: Oprema za skladiščenje, ravnanje in transport znotraj tovarne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 2. del: Skladiščenje, rokovanje in prevozna oprema zunaj tovarne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 3. del: Rezalniki

18.12.2009

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Stroji in obrati za izdelavo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 4. del: Nagibne mize

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 5. del: Stroji in naprave za zlaganje in razlaganje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 6. del: Stroji za lomljenje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 7. del: Stroji za rezanje lepljenega stekla

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 9. del: Naprave za pranje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 11. del: Vrtalni stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla – Varnostne zahteve – 1. del: Dovajalnik za regulacijo kaplje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla – Varnostne zahteve – 2. del: Upravljalni stroji za podajanje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla – Varnostne zahteve – 3. del: Stroji IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla – Varnostne zahteve – 5. del: Stiskalnice

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Varnost vozil za talni transport – Preskusne metode za merjenje vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Stroji za keramiko – Varnost – Natovarjanje in raztovarjanje finih keramičnih ploščic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Strojarski stroji – Stroji za cepljenje in tračno striženje – Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Strojarski stroji – Stroji za nanos z valjem – Varnostne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Strojarski stroji – Vrteče se procesne posode – Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Kmetijski stroji – Stroji za spravilo krompirja – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Notranja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

11.7.2014

EN 13120:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.8.2014)

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Varnost obdelovalnih strojev – Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)

8.9.2009

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Žerjavi – Varnost – Konstruiranje – Zahteve za opremo

28.11.2013

EN 13135-2:2004+A1:2010

EN 13135-1:2003+A1:2010

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Kmetijski stroji – Stroji za spravilo sladkorne in krmne pese – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Dvigala (žerjavi) – Varnost – Snemljiva dvigalna sredstva

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Dvigala – Varnost – Dvigala na ročni pogon

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Dvojno delujoče hidravlične reševalne naprave za gasilske in reševalne enote – Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi

24.8.2012

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Lupilniki zelenjave – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Obdelovalni stroji – Varnost – Stacionarni brusni stroji

8.9.2009

 

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Dvigalniki in zvračalniki za posode – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Stroji za izdelavo testenin – Sušilniki in ohlajevalniki – Varnostne in higienske zahteve

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Premazne naprave – Kombinirane kabine za brizganje in sušenje – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Stroji za keramiko – Varnost – Prenosne mize in vozila

8.9.2009

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Stroji za izdelavo testenin – Iztiskovalnik testenin – Varnostne in higienske zahteve

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Stroji za izdelavo testenin – Stroji za razvlačenje, valjanje in rezanje, palično povratni tekoči trak, skladišče – Varnostne in higienske zahteve

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Mešalniki z vodoravno gredjo – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Stroji za izdelavo kolačev – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost – 1. del: Vrvna srca za obesne zanke jeklenih žičnih vrvi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost – 2. del: Spletanje zank na vrvnih obesah

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost – 3. del: Stisne puše in stiskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost – 4. del: Zalivke iz kovin in umetnih smol

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost – 5. del: Vrvne prižemke oblike U (žabice)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost – 6. del: Asimetrični zagozdni spoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost – 7. del: Simetrični zagozdni spoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost – 8. del: Jekleni vrvni priključki (fitingi) in prešanje na vrv

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Jeklene vrvne obese – Varnost – 1. del: Obese za splošne dvigalne potrebe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Jeklene vrvne obese – Varnost – 2. del: Določila za proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Jeklene vrvne obese – Varnost – 3. del: Zanke in zaključki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2013

Stroji za predelavo gume in plastike – Navijalniki za folije (filme) ali trakove – Varnostne zahteve

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2013)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Medvrstne zastiralne kosilnice – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Stroji za cepljenje, brušenje, rezanje ter nanos in sušenje lepila – Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Roboti in robotske naprave – Varnostne zahteve za neindustrijske robote – Nemedicinski roboti za osebno uporabo (ISO 13482:2014)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Stroji za vzdrževanje avtocest – Varnostne zahteve

11.7.2014

EN 13524:2003+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.8.2014)

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Gozdarski stroji – Sekalniki – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Stroji za zemeljska dela – Konstrukcija za zaščito pred prevrnitvijo (TOPS) za majhne bagre – Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 12117:1997, spremenjen)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za konzerviranje z vbrizgavanjem – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Dvigala (žerjavi) – Upravljala in upravljalna mesta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Mešalni stroji – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Dvigala (žerjavi) – Dostop

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Polnilniki večetažnih peči – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Bencinski servisi – 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti tlačnih in sesalnih naprav za točenje goriva in naprav za točenje goriva z daljinskim vodenjem

24.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2012)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Odcejalniki za solato – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Oprema za nego vrta – Motorni drobilniki/sekalniki – Varnost

20.7.2011

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Oprema za nego vrta – Ročno upravljani prezračevalniki travne ruše in rahljalniki zemlje – Varnost

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Dvižne blazine in sistemi za gasilske in reševalne enote – Zahteve za delovanje in varnost v uporabi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2013

Stroji za predelavo hrane – Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka – Zahteve za zmogljivost, varnost in higieno

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2014)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev – Pnevmatske stiskalnice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Žerjavi – Žerjavi na plavajočih objektih – 1. del: Žerjavi na plavajočih objektih za splošno uporabo

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Talni odrezovalni stroji – Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za razrezovanje/razkosavanje na zrezke/zarebrnice – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za razrezovanje/razkosavanje na kocke – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za sponkanje – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Kotli za kuhanje, opremljeni z mešalniki in/ali sekljalniki – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kovane jeklene skobe za splošne dvigalne namene – Ravne in zakrivljene skobe – Kakovostni razred 6 – Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obdelovalni stroji – Varnost – Žage za hladne kovine

8.9.2009

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Črpalke za tekočine – Varnostne zahteve – Kmetijsko-živilska oprema – Pravila načrtovanja za zagotovljanje higiene pri uporabi

24.8.2012

EN 13951:2003+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2012)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Rezalniki kruha – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obdelovalni stroji – Varnost – Škarje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Varnost strojev – Gnana oprema za parkiranje motornih vozil – Varnostne zahteve in zahteve elektromagnetne združljivosti za načrtovanje, proizvodnjo, montažo in prevzem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Trosilniki mineralnih gnojil – Varnost

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Sejalnice – Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje – 3. del: Splošne varnostne zahteve

29.2.2012

EN 14033-3:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2012)

CEN

EN 14043:2014

Prevozne dvižne naprave za gasilske enote – Zglobne vrtljive gasilske avtolestve – Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode

11.7.2014

EN 14043:2005+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.7.2014)

CEN

EN 14044:2014

Prevozne dvižne naprave za gasilske enote – Izvlečne vrtljive gasilske avtolestve – Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode

11.7.2014

EN 14044:2005+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.7.2014)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev – Stroji za prenos in posebne namene

8.9.2009

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Dvigala – Ročno upravljane naprave za ravnanje s tovorom

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem – Povratni zaganjalnik – Splošne varnostne zahteve (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Dvigala (žerjavi) – Varnost – Stolpna dvigala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Naprave za površinsko obdelavo – Postopek merjenja hrupnosti naprav za površinsko obdelavo, vključno z dodajnimi in odvzemnimi napravami – Razreda točnosti 2 in 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Gasilske črpalke – Prenosne črpalke – Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi, preskusi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) – Motorni vitli in dvižni mehanizmi – 1. del: Motorni vitli

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) – Motorni vitli in dvižni mehanizmi – 2. del: Motorni dvižni mehanizmi

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Dvigala (žerjavi) – Oprema za dvigovanje oseb – 2. del: Upravljalna mesta za dviganje oz. spuščanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Rezalniki francoskih štruc (baget) – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za stiskalnice za iztiskanje jekla in nekovinskih materialov

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Splošne varnostne zahteve za kontinuirne transporterje pri dnevnih kopih rjavega premoga in lignita

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za hidravlično gnane stiskalnice prosto kovanih izkovkov za kovanje jekla in neželeznih kovin

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Varnost strojev – Sekundarna metalurgija – Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Gasilske črpalke – Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave – 1. del: Klasifikacija, splošne in varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Gasilske črpalke – Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave – 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Varnost strojev – Varnostne zahteve za stroje in opremo za zvezno litje jekla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Tračni rezalni stroji za peno v bloku – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Oprema za nego vrta – Ročno vodljivi obrezovalniki za trato, gnani z motorjem z notranjim zgorevanjem – Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji ter vrtna oprema – Nožno in ročno upravljani stroji – Opredelitev dostopa do vročih površinskih delov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za pomivanje posode s transportnim trakom – Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Stroji za obdelavo hrane – Stroji za mletje in obdelavo moke in zdroba – Varnostne in higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev za podzemno vgradnjo – Električne in požarnovarnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Elektromagnetna združljivost – Metode preskušanja in merila sprejemljivosti (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14985:2012

Žerjavi – Vrtljivi žerjavi z ročico

23.3.2012

 

 

CEN

EN 15000:2008

Varnost vozil za talni transport – Samognana vozila s spremenljivim dosegom – Specifikacija, sposobnost in preskusne zahteve za zaznavala vzdolžnega obremenitvenega momenta in za omejilnike vzdolžnega obremenitvenega momenta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Žerjavi – Mostni in portalni (kozičasti) žerjavi (vključno z dopolnilom A1)

11.7.2014

EN 15011:2011

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.8.2014)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Oprema za prenosne stenske in žične žage za delovišča – Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) – Zahteve za kontejnerska prijemala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Oprema za urejanje zasneženih površin – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Varnost strojev – Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Stroji za predelavo gume in plastike – Stroji za obdelavo folij za vreče – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Varnost strojev – Varnostne zahteve za valjarne (vroče valjanje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Varnost strojev – Varnostne zahteve za valjarne (hladno valjanje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Pomični regali, pomični paletni regali, vrtljive naprave in skladiščna dvigala z lastnim pogonom – Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna – Varnostne zahteve za žage za rezanje v plošče

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Stroji in oprema za pridobivanje in predelavo naravnega kamna – Varnost – Zahteve za žage z diamantno žico

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna – Varnost – Zahteve za verižne in tračne rezalne stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Stroji za predelavo hrane – Avtomatski stroji za razsekavanje hrbtov v klavnicah – Varnostne in higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bencinske črpalke – Varnostne zahteve za konstruiranje sklopov potopnih črpalk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009+A1:2013

Oprema za nego vrta – Vrtni pihalniki, vrtni sesalniki in vrtni pihalniki/sesalniki – Varnost

11.4.2014

EN 15503:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2014)

CEN

EN 15695-1:2009

Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin – Zaščita posluževalca (voznika) pred nevarnimi snovmi – 1. del: Vrste kabin, zahteve in postopki preskušanja

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin – Zaščita upravljavca (voznika) pred nevarnimi snovmi – 2. del: Filtri, zahteve in postopki preskušanja

26.5.2010

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Naprave za kontinuirni transport – Varnost tračnih transporterjev za zimske športe ali turistične namene

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Neelektrična ročna orodja – Merjenje hrupa – Tehnične metode (2. stopnja) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Dvopotna železniška vozila in oprema – 2. del: Splošne varnostne zahteve

29.2.2012

EN 15746-2:2010

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2012)

CEN

EN 15774:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za obdelavo svežih in polnjenih testenin (široki rezanci, kaneloni, ravioli, tortelini, ušesca in školjke) – Varnostne in higienske zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Kmetijski stroji – Ščitniki premičnih delov pogonskih prenosov – Z orodjem odstranljivi ščitniki (ISO/TS 28923:2007, spremenjen)

18.12.2009

 

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15830:2012

Vozila za talni transport – Terenski viličarji z ročico spremenljivega dosega – Vidno polje voznika – Preskusne metode in preverjanje

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15861:2012

Stroji za predelavo hrane – Dimnice – Varnostne in higienske zahteve

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15895:2011

Ročna orodja z nabojnim delovanjem – Varnostne zahteve – Pritrjevalniki in označevalniki

18.11.2011

 

 

CEN

EN 15949:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za valjarne za palice, profilirano jeklo in žico

5.6.2012

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema – 2. del: Splošne varnostne zahteve

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Motorna vozila za posebne namene in spremljajoča oprema – 2. del: Splošne varnostne zahteve

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15997:2011

Štirikolesniki (ATV – quad) – Varnostne zahteve in preskusne metode

29.2.2012

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Avtomatska električna vhodna vrata – Varnost pri uporabi avtomatskih vhodnih vrat – Zahteve in preskusne metode

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16029:2012

Motorizirana vozila, na katerih se sedi, namenjena transportu oseb in ne za uporabo na javnih cestah – Enosledno dvokolesno motorizirano vozilo – Varnostne zahteve in preskusne metode

24.8.2012

 

 

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Kmetijski in gozdarski stroji – Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil – Varovanje okolja – 1. del: Splošno (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Kmetijski in gozdarski stroji – Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil – Varovanje okolja – 2. del: Škropilnice za poljščine in podobne naprave (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Kmetijski in gozdarski stroji – Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil – Varovanje okolja – 3. del: Škropilnice za grmovnice in drevesa ter podobne naprave (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16191:2014

Kakovost vode – Določevanje učinkov strupenosti sedimenta na rast Myriophyllum aquaticum

13.2.2015

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16203:2014

Vozila za talni transport – Dinamično preskušanje za preverjanje bočne stabilnosti – Čelni viličarji

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-2:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 2. del: Prenosna vrtalna oprema za gradbeništvo in geotehniko, kamnolomstvo in rudarstvo

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-3:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 3. del: Oprema za vodoravno usmerjeno vrtanje (HDD)

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-4:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 4. del: Oprema za temeljenje

13.2.2015

EN 996:1995+A3:2009

EN 791:1995+A1:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-5:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 5. del: Oprema za izdelavo membranskih sten

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-6:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 6. del: Oprema za vpihavanje, nanašanje malte in vbrizgavanje

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-7:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 7. del: Izmenljiva pomožna oprema

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Opomba 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16230-1:2013

Gokarti za prosti čas – 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za gokarte

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Samognani kmetijski stroji – Ugotavljanje stabilnosti – Načela (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16246:2012

Kmetijski stroji – Nakladalnik, priključen zadaj k traktorju – Varnost

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16252:2012

Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov – Vodoravno delujoče stiskalnice za bale – Varnostne zahteve

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-1:2013

Vozila za talni transport – Varnostne zahteve in preverjanje – 1. del: Dodatne zahteve za vozila za talni transport z lastnim pogonom, razen tistih brez voznika, vozil s spremenljivim dosegom in tovornih ter osebnih vozil

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-5:2013

Vozila za talni transport – Varnostne zahteve in preverjanje – 5. del: Dodatne zahteve za vozila, ki jih poganja pešec

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Vozila za talni transport – Varnostne zahteve in preverjanje – 6. del: Dodatne zahteve za tovorne in osebne vozičke

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16327:2014

Gasilska oprema – Pena za proprocionalne sisteme na pozitivni tlak (PPFPS) in sisteme na stisnjen zrak s peno (KGZS)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji – Varnostni deli krmilnih sistemov – 1. del: Osnovna načela za načrtovanje in razvoj (ISO 25119-1:2010, spremenjen)

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji – Varnostni deli krmilnih sistemov – 2. del: Faza koncepta (ISO 25119-2:2010, spremenjen)

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji – Varnostni deli krmilnih sistemov – 3. del: Razvoj serije, strojna in programska oprema (ISO 25119-3:2010, spremenjen)

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji – Varnostni deli krmilnih sistemov – 4. del: Proizvodni, obratovalni, spreminjevalni in podporni procesi (ISO 25119-4:2010, spremenjen)

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 19432:2012

Stroji in oprema za graditev objektov – Prenosni ročni rezalniki z motorjem z notranjim zgorevanjem – Varnostne zahteve (ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2013)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Oprema za zaščito poljščin – Nahrbtni škropilniki – 1. del: Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Oprema za zaščito poljščin – Nahrbtni škropilniki – 2. del: Preskusne metode (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Črpalke za tekočine in črpalni agregati – Merjenje hrupa – Razreda točnosti 2 in 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Gozdarski in vrtni stroji – Standard za merjenje tresenja prenosnih, ročno vodenih strojev z motorjem z notranjim zgorevanjem – Tresenje na ročajih (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 22868:2011

Gozdarski in vrtnarski stroji – Standard za meritev hrupa ročno vodenih strojev, gnanih z motorjem z notranjim zgorevanjem – Postopek meritve (razred natančnosti 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Obdelovalni stroji – Varnost – Stroji za struženje (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 23125:2010/A1:2012

24.8.2012

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2012)

CEN

EN ISO 28139:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Nahrbtna škropilnica s pogonskim motorjem z notranjim zgorevanjem – Varnostne zahteve (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Obdelovalni stroji – Varnost – Elektroerozijski stroji (EDM) (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2014)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 10. del: Udarni vrtalniki, kladiva in lomilci (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 2. del: Vijači, izvijači in privijala (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 3. del: Orodja za poliranje ter rotacijski, vibracijski in izsredni brusilniki (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 4. del: Brusilniki (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 5. del: Vrtalniki in udarni (vibracijski) vrtalniki (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje tresenja – 6. del: Tolkači (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 7. del: Sekalniki in škarje (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 8. del: Žage, polirni stroji in pile s povratnim gibanjem ter žage z nihajnim ali krožnim gibanjem (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 9. del: Kladiva in iglasti odstranjevalniki kamna ali betona (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja tresljajev – 10. del: Udarni vrtalniki, kladiva in lomilniki (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 11. del: Stroji za obdelavo kamna (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Ročna prenosna električna orodja – Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 12. del: Brusilniki (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

 

 

Standardi, ki jih razvija CENELEC

Standardi, ki jih razvija CENELEC, niso razvrščeni kot standardi tipa A, B ali C na tem seznamu.

Cenelec

EN 50223:2010

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov – Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos ne-vnetljivih tekočin za prevleke – Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Varnost električnih gospodinjskih in podobnih aparatov – Posebne zahteve za omrežno napajane drobilnike in sekalnike

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za komercialne električne centrifuge

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za komercialne električne sušilnike perila

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za komercialne električne pralne stroje

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Varnost električnih ročnih orodij – 2-7. del: Posebne zahteve za brizgalne pištole

5.6.2012

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Opomba 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-91. del: Posebne zahteve za ročno vodljive in prenosne motorne kose za trate in robove trat

IEC 60335-2-91:2008 (Spremenjen)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-92. del: Posebne zahteve za ročno upravljane rahljalnike in prezračevalnike travne ruše, priključene na omrežje

IEC 60335

IEC 60335-2-92:2002 (Spremenjen)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-94. del: Posebne zahteve za škarje za travo

IEC 60335-2-94:2008 (Spremenjen)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-100. del: Posebne zahteve za ročne vrtne pihalnike, sesalnike in pihalno-sesalne stroje, priključene na električno omrežje

IEC 60335-2-100:2002 (Spremenjen)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2005, spremenjen)

IEC 60204-1:2005 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.2.2012)

Cenelec

EN 60204-11:2000

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 11. del: Zahteve za visokonapetostno (VN) opremo za izmenične napetosti nad 1  000 V (a.c.) ali enosmerne napetosti nad 1  500 V (d.c.), ki ne presežejo 36 kV (IEC 60204-11:2000)

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 31. del: Posebna varnost in zahteve EMC za šivalne stroje, enote in sisteme

IEC 60204-31:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 32. del: Posebne zahteve za dvigovalne stroje (IEC 60204-32:2008)

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 33. del: Zahteve za opremo za izdelovanje polprevodnikov (IEC 60204-33:2009, spremenjen)

IEC 60204-33:2009 (Spremenjen)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60335-1:2010, spremenjen)

IEC 60335-1:2010 (Spremenjen)

5.6.2012

EN 60335-1:2002

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(21.11.2014)

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-36. del: Posebne zahteve za komercialne električne štedilnike, pečice, kuhalne plošče in njihove elemente

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

Opomba 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-37. del: Posebne zahteve za komercialne električne cvrtnike

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

Opomba 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-40. del: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke, klimatske naprave in razvlažilnike zraka

IEC 60335-2-40:2002 (Spremenjen)

28.11.2013

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Spremenjen)

28.11.2013

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Spremenjen)

28.11.2013

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(11.7.2014)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-42. del: Posebne zahteve za komercialne električne pečice s prisilnim kroženjem zraka, parne kuhalnike in pečice s kroženjem pare

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013

Opomba 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-47. del: Posebne zahteve za komercialne električne kotle

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013

Opomba 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-48. del: Posebne zahteve za komercialne električne žare in opekače

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013

Opomba 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-49. del: Posebne zahteve za komercialne gostinske električne grelne omare

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

Opomba 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-65. del: Posebne zahteve aparate za čiščenje zraka

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

Opomba 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-67. del: Posebne zahteve za industrijske in komercialne stroje za nego in čiščenje tal – Dopolnilo AA

IEC 60335-2-67:2012 (Spremenjen)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009

Opomba 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za komercialno uporabo (IEC 60335-2-68:2012, spremenjen)

IEC 60335-2-68:2012 (Spremenjen)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009

Opomba 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za komercialno uporabo (IEC 60335-2-69:2012, spremenjen)

IEC 60335-2-69:2012 (Spremenjen)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009

Opomba 2.1

28.3.2015

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-72. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal, z ali brez pogona, za komercialno uporabo (IEC 60335-2-72:2012, spremenjen)

IEC 60335-2-72:2012 (Spremenjen)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009

Opomba 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov – 2-77. del: Posebne zahteve za ročno vodene električne vrtne kosilnice (IEC 60335-2-77:2002, spremenjen)

IEC 60335-2-77:2002 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-79. del: Posebne zahteve za visokotlačne in parne čistilnike (IEC 60335-2-79:2012, spremenjen)

IEC 60335-2-79:2012 (Spremenjen)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009

Opomba 2.1

3.4.2015

Cenelec

EN 60745-1:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60745-1:2006, spremenjen)

IEC 60745-1:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.10.2013)

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Električna ročna orodja – Varnost – 2-1. del: Posebne zahteve za vrtalnike in udarne (vibracijske) vrtalnike

IEC 60745-2-1:2003 (Spremenjen)

IEC 60745-2-1:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Električna ročna orodja – Varnost – 2-2. del: Posebne zahteve za vijačnike in udarne vijačnike

IEC 60745-2-2:2003 (Spremenjen)

IEC 60745-2-2:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Električna ročna orodja – Varnost – 2-3. del: Posebne zahteve za brusilnike, polirnike in diskovne peskalnike (IEC 60745-2-3:2006, spremenjen + A1:2010, spremenjen + A1:2010/popravek feb. 2011)

IEC 60745-2-3:20

IEC 60745-2-3:2006 (Spremenjen)

IEC 60745-2-3:2006/A1:2010 (Spremenjen)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Spremenjen)

28.11.2013

Opomba 3

25.2.2016

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Opomba 3

21.4.2016

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-4. del: Posebne zahteve za peskalnike in brusilnike, ki niso kolutni (IEC 60745-2-4:2002, spremenjen + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-4:2002 (Spremenjen)

IEC 60745-2-4:2002/A1:2008 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

 

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

29.2.2012

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(14.11.2014)

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Električna ročna orodja – Varnost – 2-5. del: Posebne zahteve za krožne žage (IEC 60745-2-5:2010, spremenjen)

IEC 60745-2-5:2010 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Električna ročna orodja – Varnost – 2-6. del: Posebne zahteve za kladiva

IEC 60745-2-6:2003 (Spremenjen)

IEC 60745-2-6:2003/A1:2006

IEC 60745-2-6:2003/A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-8. del: Posebne zahteve za škarje in sekalnike pločevine (IEC 60745-2-8:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-8:2003 (Spremenjen)

IEC 60745-2-8:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-9. del: Posebne zahteve za stroje za vrezovanje navojev (IEC 60745-2-9:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-9:2003 (Spremenjen)

IEC 60745-2-9:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Električna ročna orodja – Varnost – 2-11. del: Posebne zahteve za povratne žage (vbodne in sabljaste žage)

IEC 60745-2-11:2003 (Spremenjen)

IEC 60745-2-11:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-12. del: Posebne zahteve za vibratorje za beton (IEC 60745-2-12:2003+ A1:2008)

IEC 60745-2-12:2003 (Spremenjen)

IEC 60745-2-12:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Varnost električnih ročnih orodij – 2-13. del: Posebne zahteve za verižne žage (IEC 60745-2-13:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-13:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-14. del: Posebne zahteve za skobeljnike (IEC 60745-2-14:2003 + A1:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-14:2003 (Spremenjen)

IEC 60745-2-14:2003/A1:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-15. del: Posebne zahteve za škarje za živo mejo (IEC 60745-2-15:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-15:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Električna ročna orodja – Varnost – 2-16. del: Posebne zahteve za kladiva (pribijače) (IEC 60745-2-16:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-16:2008 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Električna ročna orodja – Varnost – 2-17. del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike (IEC 60745-2-17:2010, spremenjen)

IEC 60745-2-17:2010 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Električna ročna orodja – Varnost - 2-18. del: Posebne zahteve za ročno orodje za zategovanje pakirnih trakov (IEC 60745-2-18:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-18:2003 (Spremenjen)

IEC 60745-2-18:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-19. del: Posebne zahteve za rezalnike z rezalno ploščo za rezanje rež in utorov

IEC 60745-2-19:2005 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-20. del: Posebne zahteve za tračne žage (IEC 60745-2-20:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-20:2003 (Spremenjen)

IEC 60745-2-20:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-21. del: Posebne zahteve za čistilnike odtokov (IEC 60745-2-21:2002, spremenjen)

IEC 60745-2-21:2002 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Električna ročna orodja – Varnost – 2-22. del: Posebne zahteve za rezalnike

IEC 60745-2-22:2011 (Spremenjen)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Opomba 3

17.12.2015

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Električna ročna orodja – Varnost – 2-23. del: Posebne zahteve za brusilnike čipov in mala rotacijska orodja

IEC 60745-2-23:2012 (Spremenjen)

28.11.2013

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-3. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Zahteve za približevalne naprave z določenim obnašanjem ob okvarnih razmerah (PDDB) (IEC 60947-5-3:2013)

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Nizkonapetostne stikalne naprave – 5-5. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Električna (varnostna) naprava z mehanično zaporno funkcijo za zaustavitev v sili

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

Opomba 3

3.12.2015

Cenelec

EN 61029-1:2009

Varnost premičnih električnih orodij – 1. del: Splošne zahteve (IEC 61029-1:1990, spremenjen)

IEC 61029-1:1990 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

 

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.11.2013)

Cenelec

EN 61029-2-1:2012

Varnost premičnih električnih orodij – 2-1. del: Posebne zahteve za krožne žage z delovno mizo

IEC 61029-2-1:1993 (Spremenjen)

IEC 61029-2-1:1993/A1:1999

IEC 61029-2-1:1993/A2:2001

5.4.2013

EN 61029-2-1:2010

Opomba 2.1

3.9.2015

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Varnost premičnih električnih orodij – 2-3. del: Posebne zahteve za skobeljnike in debelinske skobeljne stroje (IEC 61029-2-3:1993, spremenjen + A1:2001)

IEC 61029-2-3:1993 (Spremenjen)

IEC 61029-2-3:1993/A1:2001

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Varnost premičnih električnih orodij – 2-4. del: Posebne zahteve za namizne brusilnike (IEC 61029-2-4:1993, spremenjen + A1:2001, spremenjen)

IEC 61029-2-4:1993 (Spremenjen)

IEC 61029-2-4:1993/A1:2001 (Spremenjen)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Varnost premičnih električnih orodij – 2-5. del: Posebne zahteve za diamantne vrtalnike z dovodom vode

IEC 61029-2-6:1993 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Varnost premičnih električnih orodij – 2-8. del: Posebne zahteve za enovretenske namizne rezkalne stroje

IEC 61029-2-8:1995 (Spremenjen)

IEC 61029-2-8:1995/A1:1999

IEC 61029-2-8:1995/A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2012

Varnost premičnih električnih orodij – 2-9. del: Posebne zahteve za zajeralne žage

IEC 61029-2-9:1995 (Spremenjen)

5.4.2013

EN 61029-2-9:2009

Opomba 2.1

3.9.2015

 

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013

Opomba 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Varnost premičnih električnih orodij – 2-10. del: Posebne zahteve za brusilnike za rezanje kovine

IEC 61029-2-10:1998 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

 

EN 61029-2-10:2010/A11:2013

28.11.2013

Opomba 3

22.7.2016

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Varnost premičnih električnih orodij – 2-11. del: Posebne zahteve za kombinirane krožne žage z delovno mizo in za zajeralne žage

IEC 61029-2-11:2001 (Spremenjen)

5.4.2013

EN 61029-2-11:2009

Opomba 2.1

3.9.2015

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

Opomba 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Varnost premičnih električnih orodij – 2-12. del: Posebne zahteve za pletilne stroje (IEC 61029-2-12:2010, spremenjen)

IEC 61029-2-12:2010 (Spremenjen)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Varnost strojev – Prikaz, oznaka in upravljanje – 1. del: Zahteve za vidne, zvočne in otipljive signale (IEC 61310-1:2007)

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Varnost strojev – Prikaz, oznaka in upravljanje – 2. del: Zahteve za označevanje (IEC 61310-2:2007)

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Varnost strojev – Prikaz, oznaka in upravljanje – 3. del: Zahteve za postavitev in delovanje upravljanja (IEC 61310-2:2007)

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Varnost strojev – Električno občutljiva varovalna oprema – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

IEC 61496-1:2012

11.4.2014

EN 61496-1:2004

10.5.2015

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo – 5-2. del: Varnostne zahteve – Funkcijske (IEC 61800-5-2:2007)

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Varnost strojev – Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (IEC 62061:2005)

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

Opomba 3

18.12.2015

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. nadomeščeni standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 (2).

Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in CENELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Sklici na popravke „.../AC:YYYY“ so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropska organizacija za standardizacijo:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruselj, telefon: + 32 25500811; telefaks: + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruselj, telefon: + 32 25196871; telefaks: + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, telefon: + 33 492944200; telefaks: + 33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.


Top