EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(01)

Sporazum med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah

OJ L 239, 22.9.2000, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 177 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 177 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 6 -

In force

42000A0922(01)Uradni list L 239 , 22/09/2000 str. 0013 - 0018


Sporazum

med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah

Vlade KRALJEVINE BELGIJE, ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE, FRANCOSKE REPUBLIKE, VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG in KRALJEVINE NIZOZEMSKE,

v nadaljevanju "pogodbenice" so se,

ZAVEDAJOČ SE, da bi se morala vedno tesnejša zveza narodov držav članic Evropskih skupnosti izražati v prostem prehodu notranjih meja za vse državljane držav članic in v prostem pretoku blaga in storitev,

V ŽELJI okrepiti solidarnost med svojimi narodi z odpravo ovir za prosti pretok na skupnih mejah med državami Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike,

UPOŠTEVAJOČ napredek, ki je bil dosežen v Evropskih skupnostih za zagotovitev prostega pretoka oseb, blaga in storitev,

UPOŠTEVAJOČ SPODBUDO, ki jo predstavlja odločitev o odpravi kontrol na skupnih mejah pri gibanju državljanov držav članic Evropskih skupnosti in pri olajšanju pretoka blaga in storitev na teh mejah,

UPOŠTEVAJOČ, da izvajanje tega sporazuma lahko zahteva zakonodajne ukrepe, ki jih bo treba predložiti parlamentom držav podpisnic v skladu z njihovimi ustavami,

OB UPOŠTEVANJU izjave Evropskega sveta, ki je bil 25. in 26. junija 1984 v Fontainebleauju, o odpravi policijskih in carinskih formalnosti na notranjih mejah Skupnosti za pretok ljudi in blaga,

OB UPOŠTEVANJU sporazuma med Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko, sklenjenega 13. julija 1984 v Saarbrücknu,

OB UPOŠTEVANJU sklepov, sprejetih 31. maja 1984 ob zaključku sestanka ministrov za promet držav Beneluksa in Zvezne republike Nemčije v Neustadtu an der Aisch,

OB UPOŠTEVANJU memoranduma vlad Gospodarske unije Beneluks z dne 12. decembra 1984, ki je bil predložen vladi Zvezne republike Nemčije in Francoske republike,

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

NASLOV I

KRATKOROČNI UKREPI

Člen 1

Takoj po začetku veljavnosti tega sporazuma in dokler niso v celoti odpravljene vse kontrole, se formalnosti za državljane držav članic Evropskih skupnosti na skupnih mejah med državami Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike izvajajo pod naslednjimi pogoji.

Člen 2

V zvezi s pretokom oseb policijski in carinski organi od 15. junija 1985 dalje praviloma izvajajo enostaven vizualen pregled osebnih vozil, ki prečkajo skupno mejo z zmanjšano hitrostjo, brez ustavljanja vozil.

Lahko pa opravijo temeljitejšo kontrolo po naključnem izboru. Ti pregledi se po možnosti opravijo zunaj voznega pasu, da ni moten promet drugih vozil, ki prečkajo mejo.

Člen 3

Za lažji vizualni pregled lahko državljani držav članic Evropskih skupnosti, ki želijo prečkati skupno mejo v motornem vozilu, na vetrobransko steklo vozila pritrdijo okroglo zeleno oznako, ki v premeru meri vsaj osem centimetrov. Ta oznaka označuje, da se ravnajo po obmejnopolicijskih predpisih, da prevažajo samo blago, dovoljeno v okviru dajatev prostega režima, in da ravnajo skladno z deviznimi predpisi.

Člen 4

Pogodbenice si prizadevajo čim bolj skrajšati čas, ki je na skupnih mejah potreben za preglede pri cestnem prevozu potnikov za najem in plačilo.

Pogodbenice si prizadevajo najti rešitve, da bi lahko do 1. januarja 1986 odpravile sistematične kontrole potniških spremnic in dovolilnic za cestni prevoz potnikov za najem ali plačilo na skupnih mejah.

Člen 5

Skupna kontrolna mesta sosednjih nacionalnih kontrolnih točk se vzpostavijo 1. januarja 1986, če še ne obstajajo in če prostorske razmere to dovoljujejo. Po tem se z upoštevanjem lokalnih razmer preuči možnost uvedbe skupnih kontrolnih mest tudi na drugih mejnih prehodih.

Člen 6

Brez vpliva na uporabo ugodnejših ureditev med pogodbenicami te sprejmejo potrebne ukrepe za lažje gibanje državljanov držav članic Evropskih skupnosti, ki prebivajo na lokalnih upravnih območjih ob skupnih mejah, s ciljem, da jim dovolijo prehajanje teh meja na mestih zunaj uradnih mejnih prehodov in zunaj njihovega delovnega časa.

Take osebe lahko izkoristijo te ugodnosti pod pogojem, da prevažajo samo blago, dovoljeno v okviru dajatev prostega režima, in da ravnajo skladno z deviznimi predpisi.

Člen 7

Pogodbenice si prizadevajo čim prej približati svoje vizumske politike, da bi se izognile škodljivim posledicam na področju migracij in notranje varnosti, ki bi lahko nastale zaradi zmanjšanja kontrol na skupnih mejah. Po možnosti do 1. januarja 1986 ukrenejo vse potrebno za uporabo postopkov za izdajo vizumov in dovolitev vstopa na njihova ozemlja, pri čemer upoštevajo potrebo po zagotovitvi varstva celotnega ozemlja petih držav pred ilegalnimi migracijami in dejavnostmi, ki bi lahko ogrozile varnost.

Člen 8

Da bi se zmanjšala kontrola na skupnih mejah in ob upoštevanju bistvenih razlik v zakonodajah držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike, se pogodbenice zavežejo za aktiven boj proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami na njihovih ozemljih in za učinkovito usklajevanje ukrepov na tem področju.

Člen 9

Pogodbenice okrepijo sodelovanje med svojimi carinskimi in policijskimi organi, in sicer v boju proti kriminalu, zlasti proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami in orožjem, nedovoljenemu vstopu in prebivanju oseb, proti carinskim in davčnim goljufijam ter tihotapstvu. V ta namen in v skladu s svojimi nacionalnimi zakonodajami si pogodbenice prizadevajo izboljšati izmenjavo informacij in okrepiti to izmenjavo glede informacij, ki bi bile v boju proti kriminalu lahko koristne za druge pogodbenice.

V okviru svojih nacionalnih zakonodaj pogodbenice okrepijo medsebojno pomoč v zvezi z nedovoljenim pretokom kapitala.

Člen 10

Pristojni organi pogodbenic se redno sestajajo, da zagotovijo sodelovanje, predvideno v členih 6 do 9.

Člen 11

V zvezi s čezmejnim cestnim prevozom blaga pogodbenice s 1. julijem 1985 na skupnih mejah odpravijo sistematično opravljanje naslednjih kontrol:

- kontrolo časa vožnje in počitka (Uredba Sveta (EGS) št. 543/69 z dne 25. marca 1969 o uskladitvi nekatere socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prevozom in AETR),

- kontrolo mase in dimenzij komercialnih vozil; ta ureditev ne preprečuje uvedbe avtomatskih tehtnic za preverjanje mase po naključnem izboru,

- kontrolo tehničnega stanja vozil.

Sprejeti je treba ukrepe za preprečevanje podvajanja kontrol na ozemljih pogodbenic.

Člen 12

Od 1. julija 1985 na skupnih mejah preverjanja dokumentov o prevozih, ki se ne opravljajo z dovolilnico ali v okviru kvote v skladu s predpisi Skupnosti ali dvostranskimi predpisi, nadomestijo pregledi po naključnem izboru. Vozila, ki opravljajo prevoze v okviru takih režimov, morajo biti pri prehodu meje označena z ustrezno vidno oznako.

Pristojni organi pogodbenic sporazumno določijo značilnosti te oznake.

Člen 13

Pogodbenice si prizadevajo do 1. januarja 1986 uskladiti sisteme, ki jih uporabljajo pri medsebojni izdaji dovolilnic za komercialni cestni prevoz v čezmejnem prometu, da bi poenostavili, olajšali in, če je mogoče, nadomestili dovolilnice za posamezne prevoze z dovolilnicami za določeno časovno obdobje z vizualnim pregledom vozil pri prehodu meje.

Postopki za nadomestitev dovolilnic za posamezne prevoze z dovolilnicami za določeno obdobje se dogovorijo dvostransko, pri čemer se upoštevajo potrebe cestnega prevoza blaga v posameznih zadevnih državah.

Člen 14

Pogodbenice skušajo najti rešitve za skrajšanje čakalnih dob v železniškem prometu, ki nastanejo zaradi opravljanja mejnih kontrol na skupnih mejah.

Člen 15

Pogodbenice priporočijo svojim prevoznikom v železniškem prometu, da:

- prilagodijo tehnične postopke, da bi čim bolj skrajšali postanke na skupnih mejah,

- si po svojih najboljših močeh prizadevajo, da za nekatere vrste prevoza blaga po železnici, ki jih opredelijo prevozniki v železniškem prometu, uporabljajo poseben sistem prevoznih poti, pri katerem lahko vlaki hitro prečkajo skupne meje brez daljšega ustavljanja (tovorni vlaki s skrajšanim postankom na mejah).

Člen 16

Pogodbenice uskladijo delovni čas carinarnic na skupnih mejah za promet po celinskih plovnih poteh.

NASLOV II

DOLGOROČNI UKREPI

Člen 17

Pri pretoku oseb si pogodbenice prizadevajo odpraviti kontrole na skupnih mejah in jih prenesti na svoje zunanje meje. V ta namen si prizadevajo najprej, kjer je to potrebno, uskladiti zakone in druge predpise o prepovedih in omejitvah, na katerih temeljijo kontrole, in sprejmejo dodatne ukrepe za varovanje notranje varnosti in preprečevanje nezakonitega priseljevanja državljanov držav, ki niso članice Evropskih skupnosti.

Člen 18

Pogodbenice začnejo razpravo zlasti o naslednjih zadevah, pri čemer upoštevajo rezultate kratkoročnih ukrepov:

(a) priprava dogovorov o policijskem sodelovanju pri preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj;

(b) preučevanje morebitnih težav, ki lahko nastanejo pri uporabi sporazumov o mednarodni pravni pomoči in izročitvi, da bi določili najustreznejše rešitve za izboljšanje sodelovanja med pogodbenicami na teh področjih;

(c) iskanje načinov za skupni boj proti kriminalu, med drugim s preučevanjem možnosti uvedbe pravice policistov do čezmejnega zasledovanja, ob upoštevanju obstoječih sredstev komuniciranja in mednarodne pravne pomoči.

Člen 19

Pogodbenice si prizadevajo uskladiti zakone in druge predpise, zlasti o:

- prepovedanih drogah,

- orožju in eksplozivih,

- prijavi gostov v hotelih.

Člen 20

Pogodbenice si prizadevajo uskladiti svoje vizumske politike in pogoje za vstop na njihovo ozemlje. Kolikor je potrebno, pripravijo tudi uskladitev pravil, ki urejajo nekatere vidike zakonodaje o tujcih glede državljanov držav, ki niso članice Evropskih skupnosti.

Člen 21

Pogodbenice sprejmejo skupne pobude v okviru Evropskih skupnosti:

(a) da bi dosegle povečanje vrednosti blaga, ki ga lahko potniki prenašajo dajatev prosto;

(b) da bi v okviru zneskov za dajatev prosti prenos blaga v Skupnost odpravili kakršne koli preostale omejitve za vnos blaga, katerega posest ni prepovedana za njihove državljane, v države članice.

Pogodbenice sprejmejo pobude v okviru Evropskih skupnosti, da se DDV na turistične prevozne storitve v Evropskih skupnostih pobira v državi odhoda na usklajeni podlagi.

Člen 22

Pogodbenice si med seboj in v okviru Evropskih skupnosti prizadevajo:

- povečati dajatev prost znesek za gorivo, da bi se dosegla običajna vsebnost rezervoarjev za gorivo avtobusov (600 litrov),

- približati davčne stopnje za dizelsko gorivo in povečati dajatev prost znesek za gorivo do običajne vsebnosti rezervoarjev za gorivo tovornjakov.

Člen 23

Na področju tovornega prometa si pogodbenice prizadevajo tudi zmanjšati čas postankov in število mest postankov na sosednjih nacionalnih kontrolnih točkah.

Člen 24

V zvezi s pretokom blaga pogodbenice poiščejo način za prenos kontrol, ki jih trenutno izvajajo na skupnih mejah, na zunanje meje ali na svoja ozemlja.

V ta namen sprejmejo, če je potrebno, skupne pobude za uskladitev predpisov, na katerih temeljijo kontrole blaga na skupnih mejah, tako med seboj kakor v okviru Evropskih skupnosti. Zagotovijo tudi, da ti ukrepi ne škodijo potrebni zaščiti zdravja ljudi, živali in rastlin.

Člen 25

Pogodbenice razvijajo svoje sodelovanje za hitrejše carinjenje blaga, ki prečka skupne meje, s sistematično avtomatsko izmenjavo potrebnih podatkov, zbranih na podlagi enotne carinske listine.

Člen 26

Pogodbenice preučijo, kako v okviru Evropskih skupnosti uskladiti posredne davke (DDV in trošarine). V ta namen podpirajo prizadevanja Evropskih skupnosti.

Člen 27

Pogodbenice preučijo, ali je mogoče vzajemno odpraviti omejitve dajatev prostega zneska, odobrenega prebivalcem obmejnih območij na skupnih mejah, ki jih določa pravo Skupnosti.

Člen 28

Preden pogodbenice sklenejo kakršne koli dvostranske ali večstranske dogovore, ki so podobni temu sporazumu, z državami, ki niso pogodbenice tega sporazuma, se med seboj posvetujejo.

Člen 29

Ta sporazum velja tudi za Berlin, razen če vlada Zvezne republike Nemčije v treh mesecih po začetku veljavnosti tega sporazuma vladam držav Gospodarske unije Beneluks in vladi Francoske republike ne poda drugačne izjave.

Člen 30

Od ukrepov iz tega sporazuma, ki se ne začnejo uporabljati takoj ob začetku veljavnosti sporazuma, se ukrepi iz naslova I začnejo uporabljati do 1. januarja 1986 in ukrepi iz naslova II po možnosti do 1. januarja 1990, če niso v tem sporazumu določeni drugačni roki.

Člen 31

Ta sporazum se uporablja ob upoštevanju določb členov 5, 6 ter 8 do 16 sporazuma, sklenjenega v Saarbrücknu dne 13. julija 1984 med Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko.

Člen 32

Ta sporazum se podpiše brez pridržka ratifikacije ali potrditve ali s pridržkom ratifikacije ali potrditve, ki mu sledi ratifikacija ali potrditev.

Ta sporazum se začasno uporablja od dneva, ki sledi dnevu podpisa sporazuma.

Ta sporazum začne veljati 30 dni po deponiranju zadnje listine o ratifikaciji ali potrditvi.

Člen 33

Ta sporazum se deponira pri vladi Velikega vojvodstva Luksemburg, ki pošlje overjeni izvod vsaki od vlad držav podpisnic.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

En foi de quoi, les représentants des Gouvernements dûment habilités à cet effet ont signé le présent accord.

Ten blijke waarvan de daartoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de Regeringen dit Akkoord hebben ondertekend.

Geschehen zu Schengen (Großherzogtum Luxemburg) am vierzehnten Juni neunzehnhundertfünfundachtzig, in deutscher, französischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Fait à Schengen (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, les textes du présent accord en langues allemande, française et néerlandaise, faisant également foi.

Gedaan te Schengen (Groothertogdom Luxemburg), de veertiende juni negentienhonderdvijfentachtig, zijnde te teksten van dit Akkoord in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal gelijkelijk authentiek.

Pour le Gouvernement du Royaume de BelgiqueVoor de Regering van het Koninkrijk België

+++++ TIFF +++++

P. De Keersmaeker

Secrétaire d'État aux Affaires européennesStaatssecretaris voor Europese Zaken

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Prof. Dr. W. Schreckenberger

Staatssekretär im Bundeskanzleramt

Pour le Gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

C. Lalumière

Secrétaire d'État aux Affaires européennes

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

R. Goebbels

Secrétaire d'État aux Affares étrangères

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

W. F. van Eekelen

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

--------------------------------------------------

Top