EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995D0553

Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 19. decembra 1995 o zaščiti državljanov Evropske unije s strani diplomatskih in konzularnih predstavništev

OJ L 314, 28.12.1995, p. 73–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2018; razveljavil 32015L0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/553/oj

41995D0553Uradni list L 314 , 28/12/1995 str. 0073 - 0076


Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta

z dne 19. decembra 1995

o zaščiti državljanov Evropske unije s strani diplomatskih in konzularnih predstavništev

(95/553/ES)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA, SO

odločeni nadaljevati z izgradnjo Unije, ki bo še bližja svojim državljanom,

ob upoštevanju pojma državljanstva Unije, ki ga uvaja Pogodba o Evropski uniji, pri čemer se ta pojem razlikuje in nikakor ne nadomešča nacionalnega državljanstva,

v želji izpolnjevati obveznost, določeno v členu 8c Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ker bo taka ureditev o skupni zaščiti okrepila identiteto Unije, kakor jo zaznavajo v tretjih državah;

ob upoštevanju dejstva, da bo uvedba ureditve o skupni zaščiti državljanov Unije v tretjih državah okrepila tudi idejo o evropski solidarnosti, kakor jo zaznavajo zadevni državljani,

SKLENILI:

Člen 1

Vsak državljan Evropske unije ima pravico do konzularne zaščite katerega koli diplomatskega ali konzularnega predstavništva države članice, če na kraju, kjer je, njegova država članica ali druga država, ki jo stalno zastopa, nima:

- dostopnega stalnega predstavništva ali

- dostopnega častnega konzula, pristojnega za te zadeve.

Člen 2

1. Diplomatska in konzularna predstavništva, na katera se zadevna oseba obrne, odgovorijo na prošnjo za zaščito te osebe, če se s potnim listom ali osebno izkaznico dokaže, da je oseba državljan države članice Unije.

2. V primeru izgube ali kraje teh dokumentov se lahko sprejme kateri koli drug dokaz o državljanstvu, ki se ga po potrebi predhodno preveri pri osrednjih organih države članice, katere državljan naj bi ta oseba bila, ali pri najbližjem diplomatskem ali konzularnem predstavništvu te države.

Člen 3

Diplomatska in konzularna predstavništva, ki zagotavljajo zaščito, obravnavajo osebo, ki išče pomoč, kakor državljana države članice, ki jo predstavlja.

Člen 4

Brez poseganja v člen 1 se diplomatska in konzularna predstavništva lahko dogovorijo o praktični ureditvi za učinkovito urejanje vlog za zaščito.

Člen 5

1. Zaščita iz člena 1 obsega:

(a) pomoč v primerih smrti;

(b) pomoč v primerih hudih nesreč ali hudih bolezni;

(c) pomoč v primerih odvzema prostosti ali pridržanja;

(d) pomoč žrtvam nasilnih kaznivih dejanj;

(e) pomoč in repatriacija državljanov Unije v stiski.

2. Poleg tega lahko diplomatska predstavništva ali konzularni uradniki držav članic, ki delujejo v državi nečlanici, tudi v drugih okoliščinah v okviru svojih pooblastil nudijo pomoč kateremu koli državljanu Unije, ki zanjo prosi.

Člen 6

1. Ne glede na člen 3 in razen v skrajno nujnih primerih se brez dovoljenja pristojnih organov države članice, katere državljan je zadevna oseba, ne sme dati denarnega posojila ali pomoči ali povzročiti stroškov v imenu državljana Unije, za to izda dovoljenje Ministrstvo za zunanje zadeve ali najbližja diplomatska misija.

2. Razen če organi države članice, katere državljan je prosilec, izrecno ne zavrnejo prošnje, se mora prosilec zavezati, da bo povrnil celotno vrednost denarnega posojila ali pomoči in nastale stroške, kadar je to potrebno, pa tudi konzularno pristojbino, ki jo uradno sporočijo pristojni organi.

3. Zaveza za povrnitev je v obliki dokumenta, ki zahteva, da državljan v stiski vladi države članice, katere državljan je, povrne vse stroške, nastale v njegovem imenu, ali denar, ki mu je bil izplačan, ter vse veljavne pristojbine.

4. Vlada države članice, katere državljan je prosilec, na prošnjo vlade države članice, ki je nudila pomoč, povrne vse stroške.

5. Enotni obrazci za povrnitev obveznosti so navedeni v Prilogah I in II.

Člen 7

Pet let od začetka veljavnosti se ta sklep ponovno pregleda glede na pridobljene izkušnje in cilj iz člena 8c Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 8

Ta sklep začne veljati, ko vse države članice uradno obvestijo Generalni sekretariat Sveta, da so končale vse postopke, kakor jih zahtevajo njihovi pravni sistemi, glede uporabe tega sklepa.

Člen 9

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 19. decembra 1995

Za Svet

Predsednik

L. Atienza Serna

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top