EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1416

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1416 z dne 17. junija 2021 o spremembi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izključitve dohodnih letov iz Združenega kraljestva iz sistema EU za trgovanje z emisijami (Besedilo velja za EGP)

C/2021/4244

UL L 305, 31.8.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1416/oj

31.8.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1416

z dne 17. junija 2021

o spremembi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izključitve dohodnih letov iz Združenega kraljestva iz sistema EU za trgovanje z emisijami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 25 a(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S členom 25a Direktive 2003/87/ES se na Komisijo prenese pooblastilo, da sprejme določbe za izključitev letov, ki prihajajo iz tretje države, iz sistema Unije za trgovanje z emisijami (EU ETS). Take določbe bi morale zagotoviti optimalno medsebojno delovanje sistema EU za trgovanje z emisijami in ukrepov tretje države za zmanjšanje vpliva letalstva na podnebne spremembe.

(2)

Unija ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska sta decembra 2020 sklenila sporazum (2). Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je Unija podpisala na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2020/2252 (3), odobrila pa ga je na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2021/689 (4). Sporazum se je začasno uporabljal do začetka veljavnosti 1. maja 2021 (5). Sporazum določa, da mora imeti vsaka pogodbenica vzpostavljen učinkovit sistem oblikovanja cen ogljika, ki zajema letalstvo, in da se leti z letališč na ozemlju Evropskega gospodarskega prostora (EGP) na letališča v Združenem kraljestvu urejajo v okviru EU ETS. V skladu s členom 28a(7) Direktive 2003/87/ES se odstopanje iz člena 28a(1) Direktive 2003/87/ES, v skladu s katerim bi morale države članice zahteve iz navedene direktive v zvezi z emisijami iz nekaterih letov na letališča v državah zunaj EGP in z njih obravnavati kot izpolnjene, uporablja samo v skladu s pogoji Sporazuma.

(3)

Direktivo 2003/87/ES bi bilo zato treba spremeniti, da se iz EU ETS izključijo leti z letališč v Združenem kraljestvu na letališča v EGP. Da bi ohranili stabilnost, kar zadeva vključenost operaterjev v EU ETS, navedena izključitev letov z letališč v Združenem kraljestvu na letališča v EGP ne bi smela vplivati na določbe, ki na podlagi določenih pragov v smislu števila letov ali emisij na operaterja izključujejo nekatere letalske dejavnosti iz sistema EU ETS.

(4)

Direktivo 2003/87/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ker se je Sporazum začasno uporabljal od 1. januarja 2021, bi se morala ta uredba uporabljati za emisije, ki nastajajo od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Drugi odstavek vnosa „Letalstvo“ iz stolpca „Dejavnosti“ v tabeli Priloge I k Direktivi 2003/87/ES se spremeni:

(1)

v točki (j) se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Leti iz točke (l) in (m) ali leti izključno za prevoz v okviru službenih potovanj vladajočih monarhov in njihovih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov države članice se po tej točki ne smejo izključiti;“

(2)

točka (k) se nadomesti z naslednjim:

„(k)

od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2030 letov, ki bi razen v tej točki bili zajeti v tej dejavnosti in ki jih opravi nekomercialni operater zrakoplovov, kadar so skupne letne emisije teh letov manjše od 1 000 ton na leto (vključno z emisijami iz letov iz točke (l) in (m));“

(3)

doda se naslednja točka (m):

„(m)

leti z letališč v Združenem kraljestvu na letališča v EGP.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (UL L 444, 31.12.2020, str. 14).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2020/2252 z dne 29. decembra 2020 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov (UL L 444, 31.12.2020, str. 2).

(4)  Sklep Sveta (EU) 2021/689 z dne 29. aprila 2021 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov (UL L 149, 30.4.2021, str. 2).

(5)  Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov (UL L 149, 30.4.2021, str. 2560).


Top