EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1736

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1736 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke (ECB/2020/56)

OJ L 390, 20.11.2020, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1736/oj

20.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 390/63


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/1736

z dne 12. novembra 2020

o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke (ECB/2020/56)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 33 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2020/440 (ECB/2020/17) (1) se vzpostavlja začasni izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji za namene denarne politike. V Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/298 (ECB/2014/57) (2) je treba vnesti določbo za vmesno razdelitev prihodka Evropske centralne banke iz začasnega izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji.

(2)

Zato je treba Sklep (EU) 2015/298 (ECB/2014/57) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprememba

Točka (d) člena 1 Sklepa (EU) 2015/298 (ECB/2014/57) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

‚prihodek ECB iz naslova vrednostnih papirjev‘ pomeni neto prihodek iz naslova nakupov vrednostnih papirjev s strani ECB: (i) po programu v zvezi s trgi vrednostnih papirjev v skladu s Sklepom ECB/2010/5 Evropske centralne banke (*1); (ii) po tretjem programu nakupa kritih obveznic v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2020/187 (ECB/2020/8) (*2); (iii) po programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev v skladu s Sklepom ECB/2014/45; (iv) po programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) (*3) in (v) po izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2020/440 (ECB/2020/17) (*4).

-----

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 31. decembra 2020.

V Frankfurtu na Majni, 12. novembra 2020

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/440 z dne 24. marca 2020 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (ECB/2020/17) (UL L 91, 25.3.2020, str. 1).

(2)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/298 z dne 15. decembra 2014 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke (ECB/2014/57) (UL L 53, 25.2.2015, str. 24).


Top