EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1272

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1272 z dne 29. julija 2019 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 o oblikovanju seznama Unije novih živil in Izvedbenega sklepa (EU) 2017/2078 o odobritvi razširitve uporabe beta-glukanov iz kvasovk kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/5483

UL L 201, 30.7.2019, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1272/oj

30.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1272

z dne 29. julija 2019

o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 o oblikovanju seznama Unije novih živil in Izvedbenega sklepa (EU) 2017/2078 o odobritvi razširitve uporabe beta-glukanov iz kvasovk kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljaviti Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) ter zlasti členov 8 in 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 mora Komisija do 1. januarja 2018 vzpostaviti seznam Unije novih živil, odobrenih ali priglašenih na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(2)

Seznam Unije novih živil, odobrenih ali priglašenih na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97, je bil oblikovan z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2470 (3).

(3)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1023 (4) je bila popravljena Izvedbena uredba (EU) 2017/2470 o oblikovanju seznama Unije novih živil, tako da je bilo vključenih več odobrenih ali priglašenih novih živil, ki jih ni bilo na prvotnem seznamu Unije.

(4)

Po objavi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 in Izvedbene uredbe (EU) 2018/1023 je Komisija v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 odkrila dodatne napake.

(5)

Popravki so potrebni, da bi zagotovili jasnost in pravno varnost za nosilce živilske dejavnosti in pristojne organe držav članic ter tako zagotovili ustrezno izvajanje in uporabo seznama Unije novih živil.

(6)

Pristojni organ Italije je 22. novembra 2018 Komisiji predložil zahtevek za popravek seznama Unije v zvezi s poimenovanjem in posebno zahtevo za označevanje novega živila „izvleček Echinacea purpurea iz celičnih kultur“. To novo živilo je bilo odobreno z uradnim obvestilom v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 258/97. Pristojni organ Italije je naredil napako, ko je priglasil napačno ime celičnih kultur, zato zahteva, da se ime celičnih kultur HTN®Vb nadomesti z imenom EchiPure-PC™ pri poimenovanju novega živila, navedenega na seznamu Unije, in v posebni zahtevi za označevanje živil, ki ga vsebujejo, ter v specifikacijah novega živila.

(7)

Zato sta potrebna popravek poimenovanja in posebne zahteve za označevanje v tabeli 1 ter popravek specifikacij v tabeli 2 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 v zvezi z novim živilom „izvleček Echinacea purpurea iz celičnih kultur“.

(8)

Novo živilo „beta-glukani iz kvasovk“ je bilo z Izvedbenim sklepom Komisije 2011/762/EU (5) odobreno pod določenimi pogoji za uporabo. Uporaba beta-glukanov iz kvasovk v dodatnih kategorijah živil je bila pozneje odobrena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/2078 (6). V specifikacijah beta-glukanov iz kvasovk v Izvedbenem sklepu (EU) 2017/2078 so merske enote težkih kovin napačno izražene v mg/g namesto v mg/kg. Ta napaka je bila prenesena v seznam Unije, oblikovan z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2470. Zato bi bilo treba specifikacije beta-glukanov iz kvasovk, ki se nanašajo na težke kovine, v Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/2078 in v tabeli 2 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 ustrezno popraviti.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2470 in Izvedbeni sklep (EU) 2017/2078 bi bilo treba ustrezno popraviti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se popravi v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/2078 se popravi v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1023 z dne 23. julija 2018 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 o oblikovanju seznama Unije novih živil (UL L 187, 24.7.2018, str. 1).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije 2011/762/EU z dne 24. novembra 2011 o odobritvi dajanja na trg beta-glukanov iz kvasovk kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 313, 26.11.2011, str. 41).

(6)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2078 z dne 10. novembra 2017 o odobritvi razširitve uporabe beta-glukanov iz kvasovk kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 14.11.2017, str. 77).


PRILOGA

(1)   

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se popravi:

(a)

vnos za izvleček Echinacea purpurea iz celičnih kultur v tabeli 1 (Odobrena nova živila) se nadomesti z naslednjim:

Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

Izvleček Echinacea purpurea iz celičnih kultur

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je ‚posušeni izvleček Echinacea purpurea iz celičnih kultur EchiPure-PC™‘.“

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo podobnega izvlečka iz cvetov cvetne glavice Echinacea purpurea v prehranskih dopolnilih

(b)

vnos za izvleček Echinacea purpurea iz celičnih kultur v tabeli 2 (Specifikacije) se nadomesti z naslednjim:

Odobreno novo živilo

Specifikacije

Izvleček Echinacea purpurea iz celičnih kultur

Opis/opredelitev:

Posušeni izvleček Echinacea purpurea iz celičnih kultur EchiPure-PC™.“

(c)

vnosi za beta-glukane iz kvasovk v tabeli 2 (Specifikacije) pod naslovom Težke kovine pri obliki, netopni v vodi, a razpršljivi v številnih tekočih matricah se nadomestijo z naslednjim:

 

„svinec: < 0,2 mg/kg

arzen: < 0,2 mg/kg

živo srebro: < 0,1 mg/kg

kadmij: < 0,1 mg/kg“

(2)   

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/2078 se popravi:

vnosi za svinec, arzen, živo srebro in kadmij v tabeli specifikacij beta-glukanov iz kvasovk (Saccharomyces cerevisiae) se nadomestijo z naslednjim:

„Svinec

< 0,2 mg/kg

Arzen

< 0,2 mg/kg

Živo srebro

< 0,1 mg/kg

Kadmij

< 0,1 mg/kg“


Top