EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0036

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/2216 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke (ECB/2019/36)

OJ L 332, 23.12.2019, p. 183–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2216/oj

23.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/183


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/2216

z dne 28. novembra 2019

o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke (ECB/2019/36)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 33 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/2247 (ECB/2016/35) (1) ureja oblikovanje rezervacij za finančna tveganja v bilanci stanja Evropske centralne banke. Na navedene rezervacije za finančna tveganja se je treba sklicevati v členu 3 Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2015/298 (ECB/2014/57) (2).

(2)

Zato je treba Sklep (EU) 2015/298 (ECB/2014/57) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprememba

Člen 3 Sklepa (EU) 2015/298 (ECB/2014/57) se nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od člena 2 Svet ECB pred koncem poslovnega leta odloči, ali se prihodek ECB iz navedenega člena v celoti ali delno zadrži v obsegu, ki je potreben za to, da znesek razdeljenega prihodka ne preseže čistega dobička ECB za tisto leto. Taka odločitev se sprejme, kadar Svet ECB na podlagi obrazložene ocene, ki jo pripravi Izvršilni odbor, pričakuje, da bo ECB imela skupno letno izgubo ali da bo ustvarila letni čisti dobiček, ki bo manjši od ocenjenega zneska njenega prihodka iz člena 2. Svet ECB lahko pred koncem poslovnega leta odloči, da se prihodek ECB iz navedenega člena v celoti ali delno prenese v rezervacije za finančna tveganja.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 31. decembra 2019.

V Frankfurtu na Majni, 28. novembra 2019

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/2247 z dne 3. novembra 2016 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke (ECB/2016/35) (UL L 347, 20.12.2016, str. 1).

(2)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/298 z dne 15. decembra 2014 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke (ECB/2014/57) (UL L 53, 25.2.2015, str. 24).


Top