EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1166

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1166 z dne 17. maja 2016 o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odkupnimi pogoji za peso v sektorju sladkorja od 1. oktobra 2017

C/2016/2783

OJ L 193, 19.7.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1166/oj

19.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1166

z dne 17. maja 2016

o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odkupnimi pogoji za peso v sektorju sladkorja od 1. oktobra 2017

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 125(4)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 125 Uredbe (EU) št. 1308/2013 pridelovalci sladkorne pese in podjetja za proizvodnjo sladkorja sklenejo pisne panožne sporazume. Priloga XI k navedeni uredbi določa nekatere odkupne pogoje za peso do konca tržnega leta 2016/2017, Priloga X k navedeni uredbi pa določa te pogoje od 1. oktobra 2017, ko se bo sistem kvot iztekel.

(2)

Da bi upoštevali posebne lastnosti sektorja sladkorja in pričakovani razvoj sektorja v obdobju po izteku sistema kvot, bi bilo treba spremeniti odkupne pogoje za peso iz Priloge X.

(3)

Po 1. oktobru 2017 se bo sektor sladkorja iz sladkorne pese moral prilagoditi izteku sistema kvot, vključno z odpravo minimalne cene sladkorne pese in uravnavanjem domačih proizvodnih količin. Zato sektor pri tem prehodu z močno reguliranega sektorja k liberalnejšemu potrebuje jasen pravni okvir. Pridelovalci in podjetja za proizvodnjo sladkorja zahtevajo večjo pravno varnost glede pravil, ki veljajo za mehanizme porazdelitve vrednosti, vključno s tržnimi bonusi in izgubami na podlagi ustreznih tržnih cen.

(4)

Za dobavno verigo sladkorja iz sladkorne pese v Uniji so značilni številni, večinoma mali pridelovalci sladkorne pese in omejeno število večinoma velikih podjetij za proizvodnjo sladkorja. Glede na to, da morajo dobavitelji pese načrtovati in organizirati svojo dobavo pese tovarnam sladkorja v obdobjih spravila pese, obstaja za pridelovalce interes za pogajanja o nekaterih pogojih v zvezi s klavzulami o porazdelitvi vrednosti za nakup pese s strani zadevnih podjetij. To je neločljivo povezano z dobavno verigo sladkorja, ki še naprej obstaja, ne glede na to, ali se sistem kvot uporablja ali ne. Klavzule o porazdelitvi vrednosti iz točke XI Priloge XI k Uredbi (EU) št. 1308/2013 trenutno pridelovalcem pese in podjetjem za proizvodnjo sladkorja omogočajo zagotovitev njihove preskrbe po vnaprej določenih odkupnih pogojih z gotovostjo porazdelitve dobička in stroškov, ki jih povzroča dobavna veriga, v korist pridelovalcev sladkorne pese. Korist porazdelitve vrednosti je tudi v pošiljanju cenovnih signalov na trgu neposredno pridelovalcem.

(5)

Pričakovani razvoj sektorja v obdobju po izteku sistema kvot v kombinaciji z razmeroma nizkimi cenami sladkorja, opaženimi v zadnjem času, verjetno ne bo privedel do tega, da bi na trg vstopili novi predelovalci sladkorja iz sladkorne pese, ker bi naložbe, potrebne za vzpostavitev obrata za predelovanje sladkorja, zahtevale višjo ceno sladkorja od tržne cene, predvidene v naslednjih tržnih letih, da bi prinesle dobiček. Srednjeročne napovedi Komisije pa po izteku sistema kvot predvidevajo prilagoditev cen navzdol. Zato se bo sedanja struktura industrije sladkorja v EU, vključno z razmerjem med pridelovalci pese in podjetji za proizvodnjo sladkorja, po pričakovanjih ohranila v letih po odpravi sistema kvot, saj je mogoče predvideti, da bo na trg vstopilo le malo novih podjetij.

(6)

Če se klavzule o porazdelitvi vrednosti ne ohranijo, bi bil lahko ogrožen položaj pridelovalcev pese v prehranski verigi. Ob izgubi možnosti pogajanj o klavzulah o porazdelitvi vrednosti, zlasti v razmerah nizkih cen, bi bili pridelovalci pese lahko gospodarsko prikrajšani.

(7)

Zato razlog za spremembo Priloge X k Uredbi (EU) št. 1308/2013, da se omogočijo pogajanja o klavzulah o porazdelitvi vrednosti, ostaja veljaven. Možnost pogajanj o takih klavzulah bi bila torej potrebna tudi po 1. oktobru 2017.

(8)

Da se poenostavijo pogajanja o klavzulah o porazdelitvi vrednosti, je primerno, da so taka pogajanja mogoča samo med enim podjetjem in njegovimi trenutnimi ali potencialnimi dobavitelji.

(9)

Da bi zagotovili prožen pogajalski proces, bi morala biti uvedba klavzule o porazdelitvi vrednosti neobvezna.

(10)

Prilogo X k Uredbi (EU) št. 1308/2013 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V točki XI Priloge X k Uredbi (EU) št. 1308/2013 se doda naslednja točka 5:

„5.

Podjetje za proizvodnjo sladkorja in zadevni prodajalci sladkorne pese se lahko dogovorijo o klavzulah o porazdelitvi vrednosti, vključno s tržnimi bonusi in izgubami, ki določajo, kako se razvoj pomembnih tržnih cen sladkorja ali drugih trgov primarnih proizvodov porazdeli med njimi.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.


Top