EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0758

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/758 z dne 4. februarja 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede prilagoditve Priloge III k Uredbi (Besedilo velja za EGP)

C/2016/0536

OJ L 126, 14.5.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/758/oj

14.5.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/758

z dne 4. februarja 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede prilagoditve Priloge III k Uredbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (1) ter zlasti člena 49(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1315/2013 določa možnost prilagajanja informativnih zemljevidov vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), razširjenega na določene sosednje države na podlagi sporazumov na visoki ravni o prometnih infrastrukturnih omrežjih med Unijo in zadevnimi državami članicami.

(2)

Sporazum na visoki ravni med Unijo in državami Zahodnega Balkana Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovom, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Črno goro in Srbijo je bil odobren 27. avgusta 2015 na vrhu šesterice držav Zahodnega Balkana na Dunaju o prilagoditvi zemljevidov zaradi informativne razširitve celovitega vseevropskega prometnega omrežja ter določitvi povezav jedrnega omrežja na zemljevidih celovitega omrežja. Sporazum se nanaša na proge železniškega in cestnega omrežja ter na pristanišča in letališča. Prilagoditev informativnih zemljevidov celovitega omrežja in zlasti določitev informativnega jedrnega omrežja bosta Uniji omogočili bolje usmerjeno sodelovanje z državami Zahodnega Balkana, tudi v smislu finančne podpore.

(3)

Sporazum na visoki ravni med Unijo ter Islandijo in Norveško je bil sklenjen 30. oktobra 2015 v okviru skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, glede prilagoditve zemljevidov zaradi informativne razširitve celovitega omrežja TEN-T v teh državah. Prilagoditev se nanaša na omejeno število prilagoditev zemljevidov omrežja cest, pristanišč in letališč, da bi ti natančneje odražali prilagoditev informativnih vseevropskih omrežij v skladu z metodologijo TEN-T (2).

(4)

Uredbo (EU) št. 1315/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 348, 20.12.2013, str. 1.

(2)  SWD(2013) 542 final.


PRILOGA

Priloga III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 se spremeni:

1.

točka 11.1 se nadomesti z naslednjim:

Image

2.

Točka 11.2 se nadomesti z naslednjim:

Image

3.

Točka 11.3 se nadomesti z naslednjim:

Image

4.

Točka 11.4 se nadomesti z naslednjim:

Image

5.

Točka 13.1 se nadomesti z naslednjim:

Image

6.

Točka 13.2 se nadomesti z naslednjim:

Image

7.

Točka 13.3 se nadomesti z naslednjim:

Image

8.

Točka 13.4 se nadomesti z naslednjim:

Image

Top