EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0005

Uredba Komisije (EU) 2016/5 z dne 5. januarja 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede izvajanja bistvenih okoljevarstvenih zahtev (Besedilo velja za EGP)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/5/oj

6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/5

z dne 5. januarja 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede izvajanja bistvenih okoljevarstvenih zahtev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 216/2008 zahteva, da proizvodi, deli in naprave izpolnjujejo okoljevarstvene zahteve iz zvezkov I in II Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), kakor se uporablja z dne 17. novembra 2011, razen za dodatke k navedeni prilogi. Navedene zahteve so bile prenesene v pravo Unije z Uredbo Komisije (EU) št. 748/2012 (2).

(2)

Zvezka I in II Priloge 16 h Čikaški konvenciji sta bila spremenjena leta 2014 z uvedbo novih standardov glede hrupa.

(3)

Uredbo (EU) št. 748/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Evropska agencija za varnost v letalstvu v skladu s členom 17(2)(b) in členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I (del-21) k Uredbi (EU) št. 748/2012 se točka 21.A.18(a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

V skladu z določbami poglavja 1 Priloge 16, zvezek I, del II, k Čikaški konvenciji so predpisane zahteve glede hrupa, ki se uporabljajo za izdajo certifikata tipa za zrakoplov, in:

1.

za podzvočna reaktivna letala v zvezku I, del II, poglavja 2, 3, 4 in 14, kakor je ustrezno;

2.

za propelerska letala v zvezku I, del II, poglavja 3, 4, 5, 6, 10 in 14, kakor je ustrezno;

3.

za helikopterje v zvezku I, del II, poglavji 8 in 11, kakor je ustrezno;

4.

za nadzvočna letala v zvezku I, del II, poglavje 12, kakor je ustrezno, in

5.

letala z nagibnim rotorjem v zvezku I, del II, poglavje 13, kakor je ustrezno.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 13.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).


Top