EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2420R(01)

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2420 z dne 12. oktobra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 340, 24.12.2015)

C/2016/0866

OJ L 60, 5.3.2016, p. 93–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2420/corrigendum/2016-03-05/oj

5.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/93


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2420 z dne 12. oktobra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

( Uradni list Evropske unije L 340 z dne 24. decembra 2015 )

Stran 105, točka 2B201 se nadomesti z naslednjim:

„2B201

Strojna orodja in njihove kombinacije, razen tistih iz točke 2B001, za odstranjevanje ali odrezovanje kovin, keramike ali „kompozitov“, ki so po proizvajalčevih tehničnih specifikacijah lahko opremljena z elektronskimi enotami za sočasno „vodenje po konturi“ v dveh ali več oseh:

Tehnična opomba:

„uradna vrednost natančnosti pozicioniranja“, pridobljena po naslednjih postopkih iz meritev v skladu z ISO 230/2 (1988)  (1) ali enakovrednim nacionalnim standardom, se lahko uporabi kot meritev modela strojnega orodja namesto meritve dejanskega stroja, če tako določijo in sprejmejo nacionalni organi. Določanje „uradne vrednosti položajne natančnosti“:

a.

izberite pet strojev modela, ki ga boste ocenili;

b.

izmerite linearne osne natančnosti glede na ISO 230/2 (1988  (1) );

c.

določite natančnost (A) za vsako os vsakega stroja. Metoda izračuna natančnosti je opisana v standardu ISO 230/2 (1988  (1) );

d.

določite povprečno natančnost za vsako os. Ta srednja vrednost predstavlja uradno vrednost natančnosti pozicioniranja za vsako os modela (Âx Ây …);

e.

ker se točka 2B201 nanaša na vse linearne osi, ima vsaka linearna os svojo uradno vrednost „natančnosti pozicioniranja“;

f.

če je uradna vrednost strojnega orodja, ki ga točke 2B201(a), 2B201(b) ali 2B201(c) ne zajemajo, 6 μm ali boljša (manjša) za brusilne stroje in 8 μm ali boljša (manjša) za stružne in rezkalne stroje, in sicer oboje v skladu s standardom ISO 230/2 (1988)  (1), bi moral izdelovalec vsakih osemnajst mesecev potrditi natančnost.

a.

strojna orodja za struženje, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1.

pozicijska natančnost z „vsemi možnimi kompenzacijami“, enakimi ali manjšimi (boljšimi) od 6 μm po ISO 230/2 (1988) (1) ali enakovrednih nacionalnih standardih vzdolž katere koli linearne osi;

2.

dve ali več rotirajočih osi ali

2B201

a. (nadaljevanje)

3.

pet ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati glede „vodenja po konturi“.

Opomba:

predmet nadzora v točki 2B201(b) niso stroji za brušenje z naslednjimi značilnostmi:

a.

pomik osi X, ki je večji od 2 m, in

b.

splošno natančnost prek celotne osi X je večja (slabša) od 30 μm.

b.

strojna orodja za struženje, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1.

pozicijska natančnost z „vsemi možnimi kompenzacijami“, enakimi ali manjšimi (boljšimi) od 4 μm po ISO 230/2 (1988) (2) ali enakovrednih nacionalnih standardih vzdolž katere koli linearne osi;

2.

dve ali več rotirajočih osi ali

3.

pet ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati glede „vodenja po konturi“.

Opomba:

predmet nadzora v točki 2B201(b) niso brusilni stroji:

a.

cilindrični zunanji, notranji in zunanje-notranji površinski brusilni stroji, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

omejeni so na največji obdelovanec zunanjega premera ali dolžine 150 mm; in

2.

osi, ki so omejene na X, Z in C;

b.

oblikovna brusilna orodja, ki nimajo z ali w osi z natančnostjo pozicioniranja manjšo (boljšo) kot 4 μm po ISO 230/2 (1988  (2) ) ali enakovrednih nacionalnih standardih.

c.

strojna orodja za struženje, katerih natančnost pozicioniranja z „vsemi možnimi kompenzacijami“, je boljša (manjša) od 6 μm v skladu s standardom ISO 230/2 (1988 (2)) vzdolž katere koli linearne osi (povprečno pozicioniranje) za stroje z zmožnostjo obdelovanja premerov, večjih od 35 mm;

Opomba:

Predmet nadzora točke 2B201(c) niso stružnice za palične materiale (Swissturn), izključno za obdelovanje s podajalno napravo za palice (bar feed thru), če je največji premer palice enak ali manjši od 42 mm in ni možnosti vgradnje natezalne podloge. Stroji imajo lahko možnost vrtanja in/ali rezkanja za obdelavo delov s premerom, manjšim od 42 mm.

Opomba 1:

predmet nadzora v točki 2B201(b) niso stroji in orodja, posebej izdelana za izdelavo naslednjih delov:

a.

menjalniki;

b.

pogonske ali odmične gredi;

c.

orodja ali rezila;

2B201

Opomba 1 (nadaljevanje)

d.

ekstruzijski polži.

Opomba 2:

struženje, rezkanje ali brušenje (npr. stroj za struženje z brusnimi zmogljivostmi), je treba obravnavati po določilih točk 2B201(a), (b) ali (c).“

Stran 133, točka 3A001.a.5.b.2:

besedilo:

„razločljivost 12 bitov ali več s prilagojeno stopnjo posodabljanja enako 1 250 MSPS ali več in s katero koli od naslednjih značilnosti:“

se glasi:

„razločljivost 12 bitov ali več s ‚prilagojeno stopnjo posodabljanja‘ večjo od 1 250 MSPS s katero koli od naslednjih značilnosti:“.

Stran 185, točke 6A001 do 6A001.a.1 se nadomestijo z naslednjim:

„6A001

Akustični sistemi, oprema in komponente:

a.

pomorski akustični sistemi, oprema ali posebej izdelane komponente zanje:

1.

aktivni sistemi (za prenos ali prenos in sprejem), oprema in posebej izdelane komponente zanje:

Opomba:

predmet nadzora v točki 6A001(a)(1) ni oprema, kot sledi:

a.

globinske sonde, ki delujejo navpično pod aparatom, razen izvajanja skenirnih funkcij, ki presegajo ± 20°, in katerih delovanje je omejeno na merjenje globine vode, oddaljenosti potopljenih ali zakopanih predmetov ali na iskanje ribjih jat;

b.

zvočni signali:

1.

zvočnih signalov za nujne primere;

2.

brenčačev, izdelanih posebej za določanje položaja ali vračanje v podvodni položaj.

a.

akustična oprema za raziskovanje morskega dna:

1.

oprema površinskih plovil za raziskovanje morskega dna, zasnovana za izdelavo topografskih kart morskega dna, ki ima vse naslednje značilnosti:

a.

izdelani za meritve pod kotom več kot 20° od navpičnega položaja;

b.

izdelana za merjenje topografije morskega dna na globini morskega dna, večji od 600 m,

c.

‚razločljivost sondiranja‘ je manjša od 2 in

d.

‚izboljšanje‘ natančnosti merjenja globine s kompenziranjem vseh naslednjih elementov:

1.

premikov akustičnega senzorja;

6A001

a. 1. a. 1. d. (nadaljevanje)

2.

prenašanja zvoka po vodi od senzorja do morskega dna in nazaj;

3.

hitrosti zvoka na senzorju;

Tehnične opombe

1.

‚razločljivost sondiranja‘ je enaka količniku širine sondiranega pasu (v stopinjah) in največjega številu sondiranj na pas;

2.

‚izboljšanje‘ vključuje zmožnost kompenziranja z zunanjimi sredstvi.

2.

podvodna oprema za raziskovanje morskega dna, zasnovana za izdelavo topografskih kart morskega dna, ki ima katero koli od naslednjih značilnosti:

Tehnična opomba:

stopnja tlaka akustičnega senzorja določa globino opreme iz točke 6A001(a)(1)(a)(2).

a.

ima vse naslednje značilnosti:

1.

je izdelana ali prilagojena za delovanje v globinah, večjih od 300 m; in

2.

‚stopnja sondiranja‘ je večja od 3 800 m/s ali

Tehnična opomba:

‚stopnja sondiranja‘ je produkt največje hitrosti (m/s), pri kateri lahko senzor deluje, in največjega števila sondiranj na pas pri 100-odstotni pokritosti. Za sisteme, ki izvajajo sondiranje v dveh smereh (3D sonarji), bi bilo treba uporabiti najvišjo ‚stopnjo sondiranja‘ v katero koli smer.

b.

oprema za raziskovanje, ki ni opredeljena v točki 6A001(a)(1)(a)(2)(a) in ima vse od naslednjih značilnosti:

1.

je izdelana ali prilagojena za delovanje v globinah, večjih od 100 m;

2.

izdelani za meritve pod kotom več kot 20° od navpičnega položaja;

3.

ima katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

njihova delovna frekvenca je pod 350 kHz ali

b.

izdelana za merjenje topografije morskega dna v razdalji 200 m od akustičnega senzorja in

4.

‚izboljšanj‘ natančnosti merjenja globine s kompenziranjem vseh naslednjih elementov:

a.

premikov akustičnega senzorja;

6A001

a. 1. a. 2. b. 4. (nadaljevanje)

b.

prenašanja zvoka po vodi od senzorja do morskega dna in nazaj in

c.

hitrosti zvoka na senzorju;

3.

bočni sonar (SSS) ali sintetično odprtinski sonar (SAS), izdelan za snemanje morskega dna, ki ima vse naslednje značilnosti in ki je posebej izdelan za prenos in sprejem akustičnih zaporedij:

a.

je izdelana ali prilagojena za delovanje v globinah, večjih od 500 m;

b.

‚stopnja pokrivanja območja‘ je večja od 570 m2/s pri delovanju na največjem dosegu, pri katerem lahko deluje, z ‚vzdolžno razločljivostjo‘, manjšo od 15 cm, in

c.

‚prečna razločljivost‘ je manjša od 15 cm;

Tehnične opombe

1.

‚stopnja pokrivanja območja‘ (m2/s) je dvakratnik produkta dosega sonarja (m) in največje hitrosti (m/s), pri kateri lahko senzor deluje glede na navedeni doseg.

2.

‚vzdolžna razločljivost‘ (cm) – samo za SSS – je produkt azimuta (horizontalnega), širine pasu (stopinje), dosega sonarja (m) in faktorja 0,873.

3.

‚prečna razločljivost‘ (cm) je 75, deljeno s pasovno širino signala (kHz).

b.

sistemi ali zaporedja za prenos in sprejem, namenjeni odkrivanju ali določanju položaja objektov, s katero koli od naslednjih značilnosti:

1.

oddajna frekvenca pod 10 kHz;

2.

raven zvočnega tlaka več kot 224 dB (referenca 1 μPa v 1 m) za opremo z delovno frekvenco v pasu od 10 kHz do vključno 24 kHz;

3.

raven zvočnega tlaka več kot 235 dB (referenca 1 μPa v 1 m) za opremo z delovno frekvenco v pasu med 24 kHz in 30 kHz;

4.

oblikujejo snope z manj kot 1° glede na osi, njihova delovna frekvenca pa je manj kot 100 kHz;

5.

so izdelani za delovanje z nedvoumnim zaslonskim pasom, večjim od 5 120 m, ali

6.

so izdelani tako, da med normalnim delovanjem prenesejo pritisk na globinah več kot 1 000 m in imajo pretvornike:

a.

z dinamično tlačno kompenzacijo ali

b.

s pretvorniškim elementom, ki ni svinčev cirkonat-titanat;

6A001

a. 1. b. 6. (nadaljevanje)

c.

zvočni projektorji, vključno s pretvorniki, ki vsebujejo piezoelektrične, magnetostrikcijske, elektrostrikcijske, elektrodinamične ali hidravlične elemente, ki delujejo posamezno ali v izdelani kombinaciji, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

Opomba 1:

nadzorni status zvočnih projektorjev, vključno s pretvorniki, izdelanih posebej za drugo opremo, ki niso določeni v točki 6A001, je določen z nadzornim statusom druge opreme.

Opomba 2:

predmet nadzora v točki 6A001(a)(1)(c) niso elektronski viri, ki zvok usmerjajo samo navpično, mehanskih virov (npr. zračne ali plinske puške) ali kemičnih virov (npr. eksplozivi).

Opomba 3:

piezoelektrični elementi iz točke 6A001(a)(1)(c) vključujejo elemente iz svinec-magnezij-niobijatovih/svinec-titanatovih monokristalov (Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3ali PMN-PT), ki so nastali iz trdne raztopine, ali iz svinec-indij-niobijatovih/svinec-magnezij-niobijatovih/svinec-titanatovih monokristalov (Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3, or PIN-PMN-PT), ki so nastali iz trdne raztopine.

1.

delujejo na frekvencah pod 10 kHz, s katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

niso izdelani za neprekinjeno delovanje pri 100 % obratovalnega cikla in njihova sevajoča „raven vira prostega zvočnega polja (SLRMS)“ presega (10log(f) + 169,77) dB (referenca 1 μPa pri 1 m), pri čemer je f frekvenca v hercih za največji odziv prenosne napetosti (TVR) pod 10 kHz; ali

b.

izdelani za neprekinjeno delovanje pri 100 % obratovalnega cikla in njihova kontinuirana sevajoča „raven vira prostega zvočnega polja (SLRMS)“ pri 100 % obratovalnega cikla presega (10log(f) + 159,77) dB (referenca 1 μPa pri 1 m), pri čemer je f frekvenca v hercih za največji odziv prenosne napetosti (TVR) pod 10 kHz; ali

Tehnična opomba:

„raven vira prostega zvočnega polja (SLRMS)“ je opredeljena vzdolž osi največjega odziva in v oddaljenem polju akustičnega projektorja. Lahko se izračuna iz odziva prenosne napetosti z uporabo naslednje enačbe: SLRMS = (TVR + 20log VRMS) dB (ref 1μPa at 1 m), pri čemer je SLRMS raven vira, TVR je odziv prenosne napetosti in VRMS je pogonska napetost projektorja.

2.

se ne uporabljajo;

3.

bočno potlačenje več kot 22 dB;

d.

zvočni sistemi in oprema, izdelani za določanje položaja površinskih plovil ali podvodnih vozil, ki imajo vse naslednje in posebej zanje zasnovane komponente:

1.

območje odkrivanja presega 1 000 m; in

2.

natančnost določanja položaja je manj kot 10 m rms (efektivna vrednost), merjeno na dosegu 1 000 m;

Opomba:

točka 6A001(a)(1) vključuje:

6A001

a. 1. d. 2. d. Opomba (nadaljevanje)

a.

opremo, ki uporablja koherentno „obdelavo signalov“ med dvema ali več signali in hidrofonsko enoto na površinskem plovilu ali v podvodnem vozilu;

b.

opremo, ki ima zmožnost avtomatskih popravkov napak zaradi hitrosti zvoka pri izračunavanju točke.

e.

aktivni posamezni sonarji, posebej izdelani ali prirejeni za odkrivanje, določanje lokacije in avtomatsko razvrščanje plavalcev ali potapljačev, ki imajo vse naslednje značilnosti in ki so posebej izdelani za prenos in sprejem akustičnih zaporedij:

1.

območje odkrivanja presega 530 m;

2.

natančnost določanja položaja je manj kot 15 m rms (efektivna vrednost), merjeno na dosegu 530 m; in

3.

pasovna širina oddanega pulznega signala presega 3 kHz.

Opomba:

za sisteme za odkrivanje potapljačev, posebej izdelane ali prirejene za vojaško rabo, glej Nadzor vojaškega blaga.

Opomba:

pri točki 6A001(a)(1)(e), kadar je za različna območja odkrivanja določenih več območij odkrivanja, se uporablja največje območje.“

Stran 193, točka 6A002.a.2.a.2.a:

besedilo:

„‚žariščnoravninski detektorski nizi‘, ‚primerni za vesolje‘, ki imajo več kot 2 048 elementov na niz in maksimalno odzivnost pri valovnih dolžinah, večjih od 300 nm, vendar največ 900 nm;“

se glasi:

„mikrokanalne plošče z razmikom odprtin (razmikom med središči) 12 μm ali manj ali“.

Stran 256, točka 9A004 se nadomesti z naslednjim:

„9A004

Nosilne rakete, „vesoljska plovila“, „platforme vesoljskih plovil“, „tovor vesoljskih plovil“, sistemi ali oprema na krovu „vesoljskih plovil“ in oprema na kopnem:

Opomba:

GLEJ TUDI TOČKO 9A104.

a.

nosilne rakete;

b.

„vesoljska vozila“;

c.

„platforme vesoljskih plovil“;

9A004

(nadaljevanje)

d.

„tovor vesoljskih plovil“, ki vključuje blago iz točk 3A001(b)(1)(a)(4), 3A002(g), 5A001(a)(1), 5A001(b)(3), 5A002(a)(5), 5A002(a)(9), 6A002(a)(1), 6A002(a)(2), 6A002(b), 6A002(d), 6A003(b), 6A004(c), 6A004(e), 6A008(d), 6A008(e), 6A008(k), 6A008(l) ali 9A010(c);

e.

sistemi ali oprema na krovu, posebej izdelani za „vesoljska plovila“, ki imajo katero koli od naslednjih funkcij:

1.

„obravnava podatkov o ukazih in daljinskem merjenju“;

Opomba:

Za namene točke 9A004(e)(1) „obravnava podatkov o ukazih in daljinskem merjenju“ vključuje upravljanje, shranjevanje in obdelavo podatkov o platformah.

2.

„obravnava podatkov o tovoru“; ali

Opomba:

Za namene točke 9A004(e)(2) „obravnava podatkov o tovoru“ vključuje upravljanje, shranjevanje in obdelavo podatkov o tovoru.

3.

„naprave za krmarjenje lege in orbite plovila“

Opomba:

Za namene točke 9A004(e)(3) „naprave za krmarjenje lege in orbite plovila“ vključujejo zaznavanje in aktivacijo za določanje in nadzorovanje položaja in orientacije „vesoljskega plovila.“

Opomba:

za opremo, posebej zasnovano za vojaško rabo, glej Nadzor vojaškega blaga.

f.

Kopenska oprema, posebej izdelana za „vesoljska plovila“:

1.

oprema za daljinsko merjenje in vodenje;

2.

simulatorji.“


(1)  Proizvajalci, ki izračunavajo pozicijsko natančnost v skladu s standardom ISO 230/2 (1997) ali (2006), se morajo posvetovati s pristojnimi organi v državi članici, v kateri so registrirani.

(2)  Proizvajalci, ki izračunavajo pozicijsko natančnost v skladu s standardom ISO 230/2 (1997) ali (2006), se morajo posvetovati s pristojnimi organi v državi članici, v kateri so registrirani.


Top