EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0473

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 473/2014 z dne 17. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede dopolnitve Priloge III z novimi informativnimi zemljevidi Besedilo velja za EGP

OJ L 136, 9.5.2014, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/473/oj

9.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/10


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 473/2014

z dne 17. januarja 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede dopolnitve Priloge III z novimi informativnimi zemljevidi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (1) ter zlasti člena 49(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1315/2013 določa možnost dodajanja informativnih zemljevidov vseevropskega prometnega omrežja, razširjenega na določene sosednje države na podlagi sporazumov na visoki ravni o prometnih infrastrukturnih omrežjih med Unijo in zadevnimi državami članicami.

(2)

Sporazum na visoki ravni med Unijo, Rusijo in Belorusijo je bil dosežen v okviru partnerstva severne dimenzije za promet in logistiko (PSDPL) 21. novembra 2012. Sporazum na visoki ravni med Unijo in Belorusijo, Ukrajino, Moldavijo, Gruzijo, Armenijo in Azerbajdžanom je bil dosežen v okviru vzhodnega partnerstva 9. oktobra 2013.

(3)

Dodajanje okvirnih informativnih zemljevidov prometnih omrežij, povezanih z omrežji, ki so opredeljena v Uredbi (EU) št. 1315/2013, bi omogočalo boljše ciljno sodelovanje Unije z zadevnimi tretjimi državami.

(4)

Sporazumi na visoki ravni s sosednjimi državami zadevajo proge železniškega in cestnega omrežja, kot tudi pristanišča, letališča in železniško-cestne terminale. Status železnic in cest v smislu dopolnitve infrastrukture ni bil del teh sporazumov. Zato so bile železnice in ceste v okviru sporazumov na visoki ravni predstavljene kot „dopolnjene“ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 se spremeni v skladu s Prilogo k tej delegirani uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 348, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

Priloga III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 se spremeni:

1.

zemljevid pod naslovom „Prikaz zemljevidov za sosednje države“ se nadomesti z naslednjim:

Image

2.

dodajo se naslednji zemljevidi od 15.1 do 17.2:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Top