EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0519

Uredba Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške

OJ L 158, 10.6.2013, p. 74–171 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 198 - 295

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/519/oj

10.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/74


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013

z dne 21. februarja 2013

o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Hrvaške in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 50 Akta o pristopu določa, da kadar je treba akte institucij, sprejete pred pristopom, zaradi pristopa prilagoditi, in Akt o pristopu ali njegove priloge potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, Komisija, če je izvirni akt sprejela sama, sprejme potrebne akte v ta namen.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena Pogodba o pristopu, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politični dogovor o nizu prilagoditev aktov, ki so jih institucije sprejele zaradi pristopa, ter pozvale Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dopolnjene in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Zato bi bilo treba naslednje uredbe Komisije ustrezno spremeniti:

na področju prostega pretoka blaga: uredbe (ES) št. 1474/2000 (1), (ES) št. 1488/2001 (2), (ES) št. 706/2007 (3), (ES) št. 692/2008 (4), (EU) št. 406/2010 (5), (EU) št. 578/2010 (6), (EU) št. 1008/2010 (7), (EU) št. 109/2011 (8), (EU) 286/2011 (9) in (EU) št. 582/2011 (10),

na področju politike konkurence: uredbi (ES) št. 773/2004 (11) in (ES) št. 802/2004 (12),

na področju kmetijstva: uredbe (EGS) št. 120/89 (13), (ES) št. 1439/95 (14), (ES) št. 2390/98 (15), (ES) št. 2298/2001 (16), (ES) št. 2535/2001 (17), (ES) št. 462/2003 (18), (ES) št. 1342/2003 (19), (ES) št. 1518/2003 (20), (ES) št. 793/2006 (21), (ES) št. 951/2006 (22), (ES) št. 972/2006 (23), (ES) št. 1850/2006 (24), (ES) št. 1898/2006 (25), (ES) št. 1301/2006 (26), (ES) št. 1964/2006 (27), (ES) št. 341/2007 (28), (ES) št. 533/2007 (29), (ES) št. 536/2007 (30), (ES) št. 539/2007 (31), (ES) št. 616/2007 (32), (ES) št. 1216/2007 (33), (ES) št. 1385/2007 (34), (ES) št. 376/2008 (35), (ES) št. 402/2008 (36), (ES) št. 491/2008 (37), (ES) št. 543/2008 (38), (ES) št. 555/2008 (39), (ES) št. 589/2008 (40), (ES) št. 617/2008 (41), (ES) št. 619/2008 (42), (ES) št. 720/2008 (43), (ES) št. 889/2008 (44), (ES) št. 1235/2008 (45), (ES) št. 1295/2008 (46), (ES) št. 1296/2008 (47), (ES) št. 147/2009 (48), (ES) št. 436/2009 (49), (ES) št. 442/2009 (50), (ES) št. 607/2009 (51), (ES) št. 612/2009 (52), (ES) št. 828/2009 (53), (ES) št. 891/2009 (54), (ES) št. 1187/2009 (55), (EU) št. 1272/2009 (56), (EU) št. 1274/2009 (57), (EU) št. 234/2010 (58), (EU) št. 817/2010 (59) in izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 (60), (EU) št. 1273/2011 (61), (EU) št. 29/2012 (62) in (EU) št. 480/2012 (63),

na področjih varnosti hrane ter veterinarske in fitosanitarne politike: uredbe (ES) št. 136/2004 (64), (ES) št. 911/2004 (65), (ES) št. 504/2008 (66), (ES) št. 798/2008 (67), (ES) št. 1251/2008 (68), (ES) št. 1291/2008 (69), (ES) št. 206/2009 (70), (EU) št. 206/2010 (71), (EU) št. 605/2010 (72) in (EU) št. 547/2011 (73),

na področju ribištva: uredbe (ES) št. 2065/2001 (74), (ES) št. 2306/2002 (75) in (ES) št. 248/2009 (76),

na področju prometne politike: Uredbo (EU) št. 36/2010 (77),

na področju energetike: uredbi (Euratom) št. 302/2005 (78) in (ES) št. 1635/2006 (79),

na področju obdavčitve: Uredbo (ES) št. 684/2009 (80) in Izvedbeno uredbo (EU) št. 79/2012 (81),

na področju statistike: uredbe (ES) št. 1358/2003 (82), (ES) št. 772/2005 (83), (ES) št. 617/2008, (ES) št. 250/2009 (84), (ES) št. 251/2009 (85), (EU) št. 88/2011 (86) in (EU) št. 555/2012 (87),

na področju okolja: Izvedbeno uredbo (EU) št. 757/2012 (88),

na področju carinske unije: uredbi (EGS) št. 2454/93 (89) in (ES) št. 1891/2004 (90) ter izvedbeni uredbi (EU) št. 1224/2011 (91) in (EU) št. 1225/2011 (92),

na področju zunanjih odnosov: uredbi (ES) št. 3168/94 (93) in (ES) št. 1418/2007 (94).

(4)

Zato bi bilo treba naslednje odločbe in sklepe Komisije ustrezno spremeniti:

na področju prostega gibanja oseb: Sklep 2001/548/ES (95),

na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev: Odločbo 2009/767/ES (96),

na področju prava družb: Sklep 2011/30/EU (97),

na področjih varnosti hrane ter veterinarske in fitosanitarne politike: odločbe 92/260/EGS (98), 93/195/EGS (99), 93/196/EGS (100), 93/197/EGS (101), 97/4/ES (102), 97/252/ES (103), 97/467/ES (104), 97/468/ES (105), 97/569/ES (106), 98/179/ES (107), 98/536/ES (108), 1999/120/ES (109), 1999/710/ES (110), 2001/556/ES (111), 2004/211/ES (112), 2006/168/ES (113), 2006/766/ES (114), 2006/778/ES (115), 2007/25/ES (116), 2007/453/ES (117), 2007/777/ES (118), 2009/821/ES (119), sklepa 2010/472/EU (120) in 2011/163/EU (121) ter Izvedbeni sklep 2011/630/EU (122),

na področju ribištva: Izvedbeni sklep 2011/207/EU (123),

na področju prometne politike: Odločbo 2007/756/ES (124),

na področju statistike: odločbi 91/450/EGS, Euratom (125) in 2008/861/ES (126),

na področju socialne politike in zaposlovanja: sklepa 98/500/ES (127) in 2008/590/ES (128),

na področju okolja: sklepe 2000/657/ES (129), 2001/852/ES (130), 2003/508/ES (131), 2004/382/ES (132), 2005/416/ES (133), 2005/814/ES (134), 2009/875/ES (135), 2009/966/ES (136) in Izvedbeni sklep 2012/C 177/05 (137),

na področju zunanje, varnostne in obrambne politike: Sklep 2001/844/ES, ESPJ, Euratom (138)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Naslednje uredbe se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi:

na področju prostega pretoka blaga: uredbe (ES) št. 1474/2000, (ES) št. 1488/2001, (ES) št. 706/2007, (ES) št. 692/2008, (EU) št. 406/2010, (EU) št. 578/2010, (EU) št. 1008/2010, (EU) št. 109/2011, (EU) št. 286/2011 in (EU) št. 582/2011,

na področju politike konkurence: uredbi (ES) št. 773/2004 in (ES) št. 802/2004,

na področju kmetijstva: uredbe (EGS) št. 120/89, (ES) št. 1439/95, (ES) št. 2390/98, (ES) št. 2298/2001, (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 462/2003, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 1518/2003, (ES) št. 793/2006, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 972/2006, (ES) št. 1850/2006, (ES) št. 1898/2006, (ES) št. 1301/2006, (ES) št. 1964/2006, (ES) št. 341/2007, (ES) št. 533/2007, (ES) št. 536/2007, (ES) št. 539/2007, (ES) št. 616/2007, (ES) št. 1216/2007, (ES) št. 1385/2007, (ES) št. 376/2008, (ES) št. 402/2008, (ES) št. 491/2008, (ES) št. 543/2008, (ES) št. 555/2008, (ES) št. 589/2008, (ES) št. 617/2008, (ES) št. 619/2008, (ES) št. 720/2008, (ES) št. 889/2008, (ES) št. 1235/2008, (ES) št. 1295/2008, (ES) št. 1296/2008, (ES) št. 147/2009, (ES) št. 436/2009, (ES) št. 442/2009, (ES) št. 607/2009, (ES) št. 612/2009, (ES) št. 828/2009, (ES) št. 891/2009, (ES) št. 1187/2009, (EU) št. 1272/2009, (EU) št. 1274/2009, (EU) št. 234/2010, (EU) št. 817/2010 in izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, (EU) št. 1273/2011, (EU) št. 29/2012 in (EU) št. 480/2012,

na področjih varnosti hrane ter veterinarske in fitosanitarne politike: uredbe (ES) št. 136/2004, (ES) št. 911/2004, (ES) št. 504/2008, (ES) št. 798/2008, (ES) št. 1251/2008, (ES) št. 1291/2008, (ES) št. 206/2009, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010 in (EU) št. 547/2011,

na področju ribištva: uredbe (ES) št. 2065/2001, (ES) št. 2306/2002 in (ES) št. 248/2009,

na področju prometne politike: Uredba (EU) št. 36/2010,

na področju energetike: uredbi (Euratom) št. 302/2005 in (ES) št. 1635/2006,

na področju obdavčitve: Uredba (ES) št. 684/2009 in Izvedbena uredba (EU) št. 79/2012,

na področju statistike: uredbe (ES) št. 1358/2003, (ES) št. 772/2005, (ES) št. 617/2008, (ES) št. 250/2009, (ES) št. 251/2009, (EU) št. 88/2011 in (EU) št. 555/2012,

na področju okolja: Izvedbena uredba (EU) št. 757/2012,

na področju carinske unije: uredbi (EGS) št. 2454/93 in (ES) št. 1891/2004 ter izvedbeni uredbi (EU) št. 1224/2011 in (EU) št. 1225/2011,

na področju zunanjih odnosov: uredbi (ES) št. 3168/94 in (ES) št. 1418/2007.

2.   Naslednje odločbe in sklepi se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi:

na področju prostega gibanja oseb: Sklep 2001/548/ES,

na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev: Odločba 2009/767/ES,

na področju prava družb: Sklep 2011/30/EU,

na področjih varnosti hrane ter veterinarske in fitosanitarne politike: odločbe 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 97/4/ES, 97/252/ES, 97/467/ES, 97/468/ES, 97/569/ES, 98/179/ES, 98/536/ES, 1999/120/ES, 1999/710/ES, 2001/556/ES, 2004/211/ES, 2006/168/ES, 2006/766/ES, 2006/778/ES, 2007/25/ES, 2007/453/ES, 2007/777/ES, 2009/821/ES, sklepa 2010/472/EU in 2011/163/EU ter Izvedbeni sklep 2011/630/EU,

na področju ribištva: Izvedbeni sklep 2011/207/EU,

na področju prometne politike: Odločba 2007/756/ES,

na področju statistike: odločbi 91/450/EGS, Euratom in 2008/861/ES,

na področju socialne politike in zaposlovanja: sklepa 98/500/ES in 2008/590/ES,

na področju okolja: sklepi 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES, 2005/416/ES, 2005/814/ES, 2009/875/ES, 2009/966/ES in Izvedbeni sklep 2012/C 177/05,

na področju zunanje, varnostne in obrambne politike: Sklep 2001/844/ES, ESPJ, Euratom.

Člen 2

Ta uredba začne veljati pod pogojem in na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. februarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 171, 11.7.2000, str. 11.

(2)  UL L 196, 20.7.2001, str. 9.

(3)  UL L 161, 22.6.2007, str. 33.

(4)  UL L 199, 28.7.2008, str. 1.

(5)  UL L 122, 18.5.2010, str. 1.

(6)  UL L 171, 6.7.2010, str. 1.

(7)  UL L 292, 10.11.2010, str. 2.

(8)  UL L 34, 9.2.2011, str. 2.

(9)  UL L 83, 30.3.2011, str. 1.

(10)  UL L 167, 25.6.2011, str. 1.

(11)  UL L 123, 27.4.2004, str. 18.

(12)  UL L 133, 30.4.2004, str. 1.

(13)  UL L 16, 20.1.1989, str. 19.

(14)  UL L 143, 27.6.1995, str. 7.

(15)  UL L 297, 6.11.1998, str. 7.

(16)  UL L 308, 27.11.2008, str. 16.

(17)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29.

(18)  UL L 70, 14.3.2003, str. 8.

(19)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12.

(20)  UL L 217, 29.8.2003, str. 35.

(21)  UL L 145, 31.5.2006, str. 1.

(22)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(23)  UL L 176, 30.6.2006, str. 53.

(24)  UL L 355, 15.12.2006, str. 72.

(25)  UL L 369, 23.12.2006, str. 1.

(26)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(27)  UL L 408, 30.12.2006, str. 19.

(28)  UL L 90, 30.3.2007, str. 12.

(29)  UL L 125, 15.5.2007, str. 9.

(30)  UL L 128, 16.5.2007, str. 6.

(31)  UL L 128, 16.5.2007, str. 19.

(32)  UL L 142, 5.6.2007, str. 3.

(33)  UL L 275, 19.10.2007, str. 3.

(34)  UL L 309, 27.11.2007, str. 47.

(35)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(36)  UL L 120, 7.5.2008, str. 3.

(37)  UL L 144, 4.6.2008, str. 3.

(38)  UL L 157, 17.6.2008, str. 46.

(39)  UL L 170, 30.6.2008, str. 1.

(40)  UL L 163, 24.6.2008, str. 6.

(41)  UL L 168, 28.6.2008, str. 5.

(42)  UL L 168, 28.6.2008, str. 20.

(43)  UL L 198, 26.7.2008, str. 17.

(44)  UL L 250, 18.9.2008, str. 1.

(45)  UL L 334, 12.12.2008, str. 25.

(46)  UL L 340, 19.12.2008, str. 45.

(47)  UL L 340, 19.12.2008, str. 57.

(48)  UL L 50, 21.2.2009, str. 5.

(49)  UL L 128, 27.5.2009, str. 15.

(50)  UL L 129, 28.5.2009, str. 13.

(51)  UL L 193, 24.7.2009, str. 60.

(52)  UL L 186, 17.7.2009, str. 1.

(53)  UL L 240, 11.9.2009, str. 14.

(54)  UL L 254, 26.9.2009, str. 82.

(55)  UL L 318, 4.12.2009, str. 1.

(56)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.

(57)  UL L 344, 23.12.2009, str. 3.

(58)  UL L 72, 20.3.2010, str. 3.

(59)  UL L 245, 17.9.2010, str. 16.

(60)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.

(61)  UL L 325, 8.12.2011, str. 6.

(62)  UL L 12, 14.1.2012, str. 14.

(63)  UL L 148, 8.6.2012, str. 1.

(64)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.

(65)  UL L 163, 30.4.2004, str. 65.

(66)  UL L 149, 7.6.2008, str. 3.

(67)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.

(68)  UL L 337, 16.12.2008, str. 41.

(69)  UL L 340, 19.12.2008, str. 22.

(70)  UL L 77, 24.3.2009, str. 1.

(71)  UL L 73, 20.3.2010, str. 1.

(72)  UL L 175, 10.7.2010, str. 1.

(73)  UL L 155, 11.6.2011, str. 176.

(74)  UL L 278, 23.10.2001, str. 6.

(75)  UL L 348, 21.12.2002, str. 94.

(76)  UL L 79, 25.3.2009, str. 7.

(77)  UL L 13, 19.1.2010, str. 1.

(78)  UL L 54, 28.2.2005, str. 1.

(79)  UL L 306, 7.11.2006, str. 3.

(80)  UL L 197, 29.7.2009, str. 24.

(81)  UL L 29, 1.2.2012, str. 13.

(82)  UL L 194, 1.8.2003, str. 9.

(83)  UL L 128, 21.5.2005, str. 51.

(84)  UL L 86, 31.3.2009, str. 1.

(85)  UL L 86, 31.3.2009, str. 170.

(86)  UL L 29, 3.2.2011, str. 5.

(87)  UL L 166, 27.6.2012, str. 22.

(88)  UL L 223, 21.8.2012, str. 31.

(89)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(90)  UL L 328, 30.10.2004, str. 16.

(91)  UL L 314, 29.11.2011, str. 14.

(92)  UL L 314, 29.11.2011, str. 20.

(93)  UL L 335, 23.12.1994, str. 23.

(94)  UL L 316, 4.12.2007, str. 6.

(95)  UL L 196, 20.7.2001, str. 26.

(96)  UL L 274, 20.10.2009, str. 36.

(97)  UL L 15, 20.1.2011, str. 12.

(98)  UL L 130, 15.5.1992, str. 67.

(99)  UL L 86, 6.4.1993, str. 1.

(100)  UL L 86, 6.4.1993, str. 7.

(101)  UL L 86, 6.4.1993, str. 16.

(102)  UL L 2, 4.1.1997, str. 6.

(103)  UL L 101, 18.4.1997, str. 46.

(104)  UL L 199, 26.7.1997, str. 57.

(105)  UL L 199, 26.7.1997, str. 62.

(106)  UL L 234, 26.8.1997, str. 16.

(107)  UL L 65, 5.3.1998, str. 31.

(108)  UL L 251, 11.9.1998, str. 39.

(109)  UL L 36, 10.2.1999, str. 21.

(110)  UL L 281, 4.11.1999, str. 82.

(111)  UL L 200, 25.7.2001, str. 23.

(112)  UL L 73, 11.3.2004, str. 1.

(113)  UL L 57, 28.2.2006, str. 19.

(114)  UL L 320, 18.11.2006, str. 53.

(115)  UL L 314, 15.11.2006, str. 39.

(116)  UL L 8, 13.1.2007, str. 29.

(117)  UL L 172, 30.6.2007, str. 84.

(118)  UL L 312, 30.11.2007, str. 49.

(119)  UL L 296, 21.11.2009, str. 1.

(120)  UL L 228, 31.8.2010, str. 74.

(121)  UL L 70, 17.3.2011, str. 40.

(122)  UL L 247, 24.9.2011, str. 32.

(123)  UL L 87, 2.4.2011, str. 9.

(124)  UL L 305, 23.11.2007, str. 30.

(125)  UL L 240, 29.8.1991, str. 36.

(126)  UL L 306, 15.11.2008, str. 66.

(127)  UL L 225, 12.8.1998, str. 27.

(128)  UL L 190, 18.7.2008, str. 17.

(129)  UL L 275, 27.10.2000, str. 44.

(130)  UL L 318, 4.12.2001, str. 28.

(131)  UL L 174, 12.7.2003, str. 10.

(132)  UL L 144, 30.4.2004, str. 11.

(133)  UL L 147, 10.6.2005, str. 1.

(134)  UL L 304, 23.11.2005, str. 46.

(135)  UL L 315, 2.12.2009, str. 25.

(136)  UL L 341, 22.12.2009, str. 14.

(137)  UL C 177, 20.6.2012, str. 22.

(138)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1.


PRILOGA

1.   PROSTI PRETOK BLAGA

A.   MOTORNA VOZILA

1.

32007 R 0706: Uredba Komisije (ES) št. 706/2007 z dne 21. junija 2007 o določitvi upravnih določb za ES-homologacijo vozil in usklajenega preskusa za meritve uhajanj iz nekaterih klimatskih naprav v skladu z Direktivo 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 161, 22.6.2007, str. 33):

v Prilogi I se v točki 1.1.1 dela 3 v seznamu vstavi:

„25 za Hrvaško“.

2.

32008 R 0692: Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1):

v Prilogi XIII se v točki 3.2 doda:

„25.

za Hrvaško,“.

3.

32010 R 0406: Uredba Komisije (EU) št. 406/2010 z dne 26. aprila 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik (UL L 122, 18.5.2010, str. 1):

v Prilogi II se v točki 1.1 dela 3 v seznamu vstavi:

„25 za Hrvaško“.

4.

32010 R 1008: Uredba Komisije (EU) št. 1008/2010 z dne 9. novembra 2010 o zahtevah za homologacijo za sisteme za brisanje in pranje vetrobranskih stekel na nekaterih motornih vozilih ter izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 292, 10.11.2010, str. 2):

v Prilogi II se v točki 1.1 dela 3 v seznamu vstavi:

„25 za Hrvaško“.

5.

32011 R 0109: Uredba Komisije (EU) št. 109/2011 z dne 27. januarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za nekatere kategorije motornih vozil in njihovih priklopnikov v zvezi s sistemi za preprečevanje škropljenja (UL L 34, 9.2.2011, str. 2):

v Prilogi II se v točki 1.1 dela 3 v seznamu vstavi:

„25 za Hrvaško“.

6.

32011 R 0582: Uredba Komisije (EU) št. 582/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede emisij iz težkih vozil (Euro VI) in o spremembi prilog I in III k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 167, 25.6.2011, str. 1):

 

v Prilogi I se v točki 3.2.1 v seznamu vstavi:

„25 za Hrvaško;“

 

v Prilogi XI se v točki 3.2 v seznamu vstavi:

„25 za Hrvaško;“.

B.   ŽIVILA

1.

32000 R 1474: Uredba Komisije (ES) št. 1474/2000 z dne 10. julija 2000 o določitvi znižanih zneskov kmetijskih komponent in dodatnih dajatev, ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu določenega blaga, ki ga zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93 v okviru začasnega sporazuma med Evropsko unijo in Izraelom, v Skupnost (UL L 171, 11.7.2000, str. 11):

(a)

v Prilogi I se naslov nadomesti z naslednjim:

(b)

v Prilogi I se podnaslov nadomesti z naslednjim:

Селскостопански компоненти (за 100 kg нетно тегло)

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto)

Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)

Põllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Poljoprivredne komponente (na 100 kilograma neto mase)

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)

Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Žemės ūkio komponentai (100-ui kilogramų neto svorio)

Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)

Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Elementul agricol (la 100 de kilograme greutate netă)

Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)“;

(c)

v prilogah I in II se naslov nad prvo razpredelnico (DEL 1) nadomesti z naslednjim:

(d)

v prilogah I in II se naslovna vrstica v razpredelnici (DEL 1) nadomesti z naslednjim:

„Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“;

(e)

v prilogah I in II se zvezdica (*) pod razpredelnico (DEL 1) nadomesti z naslednjim:

„(*)

Виж Част 2 – Véase parte 2 –Viz část 2 – Se del 2 – Siehe Teil 2 – Vaata 2. osa – Βλέπε μέρος 2 – See Part 2 – Voir partie 2 – Vidi dio 2 – Cfr. parte 2 – Skatīt 2.daļu – žr. 2 dalį – Lásd a 2. részt – Ara Parti 2 – Zie deel 2 – Zobacz Część 2 – Ver parte 2 – Vezi Partea 2 – Pozri časť 2 – Glej del 2 – Katso osa 2 – Se del 2“;

(f)

v prilogah I in II se zvezdici (**) pod razpredelnico (DEL 1) nadomestita z naslednjim:

„(**)

Виж Част 3 – Véase parte 3 – Viz část 3 – Se del 3 – Siehe Teil 3 – Vaata 3. osa – Βλέπε μέρος 3 – See Part 3 – Voir partie 3 – Vidi dio 3 – Cfr. parte 3 – Skatīt 3. daļu – žr. 3 dalį – Lásd a 3. részt – Ara Parti 3 – Zie deel 3 – Zobacz Część 3 – Ver parte 3 – Vezi Partea 3 – Pozri časť 3 – Glej del 3 – Katso osa 3 – Se del 3“;

(g)

v Prilogi I se opomba (1) k razpredelnici (DEL 1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. – Por 100 kg de boniators, etc. o de maìz escurridos. – Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. – Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. – Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. – 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. – Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. – Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. – Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. – Na 100 kilograma suhog slatkog krumpira, itd., ili kukuruza – Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. – Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. – 100-ui kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. – Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára.– Għal kull 100 kilogramma ta‘ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. – Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. – Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp., lub kukurydzy. – Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. – La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. – Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. – Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. – 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. – Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.“;

(h)

v Prilogi I se opomba (2) k razpredelnici (DEL 1) nadomesti z naslednjim:

„(2)

Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. – Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. – Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. – Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. – Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. – Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. – Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. – Preparations for infant use, containing milk and products from milk. – Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. – Proizvodi za prehranu dojenčadi, koji sadrže mlijeko i proizvode od mlijeka. – Alimenti per bambini conenenti latte e produtos à base di latte. – Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. – Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. – Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. – Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. – Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. – Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. – Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. – Alimente pentru copii conținând lapte sau produse din lapte. – Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. – Začetna mleka za dojenčke ali nadaljevalna mleka za dojenčke. – Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. – Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.“;

(i)

v prilogah I in II se naslov nad drugo razpredelnico (DEL 2) nadomesti z naslednjim:

(j)

v Prilogi I se naslovna vrstica v razpredelnici (DEL 2 in DEL 3) nadomesti z naslednjim:

„Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészító kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod“;

(k)

v prilogah I in II se naslov nad tretjo razpredelnico (DEL 3) nadomesti z naslednjim:

(l)

v Prilogi II se naslov nadomesti z naslednjim:

(m)

v Prilogi II se podnaslov nadomesti z naslednjim:

Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло)

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/ M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Iznosi dodatnih davanja za šećer (AD S/Z) i brašno (AD F/M) (na 100 kilograma neto mase)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)

Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100-ui kg neto svorio)

A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta‘ dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull-100 kilogramma piż nett)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Nivelul taxelor suplimentare la zahăr (AD S/Z) și la făină (AD F/M) (la 100 kilograme greutate netă)

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)“;

(n)

v Prilogi II se naslovna vrstica v prvi razpredelnici (DEL 2 in DEL 3) nadomesti z naslednjim:

„Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azùcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Maseni udio saharoze, invertnog šećera i/ili izoglukoze

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta‘ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conținutul în zaharoză, zahăr invert și/sau izoglucoză

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos“;

(o)

v Prilogi II se naslovna vrstica v drugi razpredelnici (DEL 2 in DEL 3) nadomesti z naslednjim:

„Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Maseni udio škroba i/ili glukoze

Tenore dell’amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta‘ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartosc skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conținutul în amidon sau glucoză

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos“.

2.

32001 R 1488: Uredba Komisije (ES) št. 1488/2001 z dne 19. julija 2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer (UL L 196, 20.7.2001, str. 9):

(a)

v členu 9(4) se peti stavek prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Pred številko morata biti navedeni črki glede na državo članico, ki izda dokument: ‚BE‘ za Belgijo, ‚BG‘ za Bolgarijo, ‚CZ‘ za Češko, ‚DK‘ za Dansko, ‚DE‘ za Nemčijo, ‚EE‘ za Estonijo, ‚IE‘ za Irsko, ‚GR‘ za Grčijo, ‚ES‘ za Španijo, ‚FR‘ za Francijo, ‚HR‘ za Hrvaško, ‚IT‘ za Italijo, ‚CY‘ za Ciper, ‚LV‘ za Latvijo, ‚LT‘ za Litvo, ‚LU‘ za Luksemburg, ‚HU‘ za Madžarsko, ‚MT‘ za Malto, ‚NL‘ za Nizozemsko, ‚AT‘ za Avstrijo, ‚PL‘ za Poljsko, ‚PT‘, za Portugalsko, ‚RO‘ za Romunijo, ‚SI‘ za Slovenijo, ‚SK‘ za Slovaško, ‚FI‘ za Finsko, ‚SE‘ za Švedsko, ‚UK‘ za Združeno kraljestvo.“;

(b)

v členu 14(1) se seznam, ki se začne z „Искане от“ in konča z „förordning (EG) nr 1488/2001“, nadomesti z naslednjim:

„—

Искане от … за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН … в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1488/2001

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN-kood on …., lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

Zahtjev od … za drugo odobrenje za stavljanje proizvoda … [umetnuti oznaku KN] u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l’iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn … għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott … [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu … (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Solicitare făcută de către … pentru o a doua autorizație de plasare a produsului … (introduceți codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati KN kodo) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001“;

(c)

v členu 14(2) se seznam, ki se začne z „За … kg“ in konča s „kvantitet på … kg“, nadomesti z naslednjim:

„—

За … kg

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … Kg

Za … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal … kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

pentru … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg“;

(d)

v členu 14(5) se seznam, ki se začne z „Нова крайна“ in konča s „sista giltighetsdag …“, nadomesti z naslednjim:

„—

Нова крайна дата на валидност: …

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Νέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Novi datum isteka važenja: …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Noul termen de expirare: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …“;

(e)

v členu 15(2) se med vnosa v francoščini in italijanščini vstavi:

„—

Prava prenesena natrag na nositelja … (datum)“.

3.

32010 R 0578: Uredba Komisije (EU) št. 578/2010 z dne 29. junija 2010 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1216/2009 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil (UL L 171, 6.7.2010, str. 1):

v Prilogi VIII se po vnosu v irščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

prava prenesena natrag na nositelja … (datum)“.

C.   RAZVRŠČANJE, OZNAČEVANJE IN PAKIRANJE – SNOVI IN ZMESI

32011 R 0286: Uredba Komisije (EU) št. 286/2011 z dne 10. marca 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 83, 30.3.2011, str. 1):

(a)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H300 + H310“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom“;

(b)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H300 + H330“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili udiše“;

(c)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H310 + H330“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše“;

(d)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H300 + H310 + H330“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše“;

(e)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H301 + H311“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom“;

(f)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H301 + H331“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Otrovno ako se proguta ili udiše“;

(g)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H311 + H331“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše“;

(h)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H301 + H311 + H331“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše“;

(i)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H302 + H312“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom“;

(j)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H302 + H332“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Štetno ako se proguta ili udiše“;

(k)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H312 + H332“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše“;

(l)

v Prilogi III se v točki (1)(c)(iii) v razpredelnici „H302 + H312 + H332“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše“;

(m)

v Prilogi III se v točki (1)(d)(i) v razpredelnici „H420“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi“;

(n)

v Prilogi IV se v točki (1)(c)(2) v razpredelnici „P502“ po vnosu v irščini vstavi:

„HR

Za informacije o oporabi/recikliranju obratiti se proizvođaču/dobavljaču“.

2.   PROSTO GIBANJE OSEB

SOCIALNA VARNOST

32001 D 0548: Sklep Komisije 2001/548/ES z dne 9. julija 2001 o ustanovitvi odbora na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja (UL L 196, 20.7.2001, str. 26):

v členu 3(1) se številka „57“ nadomesti s številko „58“.

3.   PRAVICA DO USTANAVLJANJA IN SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV

ZAČETEK OPRAVLJANJA IN OPRAVLJANJE STORITVENE DEJAVNOSTI

32009 D 0767: Odločba Komisije 2009/767/ES z dne 16. oktobra 2009 o vzpostavitvi ukrepov za pospeševanje uporabe postopkov po elektronski poti s pomočjo „enotnih kontaktnih točk“ po Direktivi 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (UL L 274, 20.10.2009. str. 36):

v Prilogi se v razpredelnici POGLAVJA II po vnosu za Francijo vstavi:

Kratko ime

(v izvirnem jeziku)

Kratko ime

(v angleščini)

Oznaka države

Oznaka jezika

Opombe

Prečrkovanje v latinico

„Hrvatska

Croatia

HR

hr“

 

 

4.   PRAVO DRUŽB

RAČUNOVODSKI STANDARDI

32011 D 0030: Sklep Komisije 2011/30/EU z dne 19. januarja 2011 o enakovrednosti sistemov javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti, preiskav in kazni za revizorje in revizijske subjekte nekaterih tretjih držav ter o prehodnem obdobju za revizijske dejavnosti revizorjev in revizijskih subjektov nekaterih tretjih držav v Evropski uniji (UL L 15, 20.1.2011, str. 12):

v členu 1 se črta vnos za Hrvaško.

5.   POLITIKA KONKURENCE

1.

32004 R 0773: Uredba Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL L 123, 27.4.2004, str. 18):

v členu 10(3) se številka „30“ nadomesti s številko „31“.

2.

32004 R 0802: Uredba Komisije (ES) št. 802/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 133, 30.4.2004, str. 1):

(a)

v členu 3(2) se številka „37“ nadomesti s številko „38“;

(b)

v Prilogi I se v sedmem pododstavku točke 1.4 številka „37“ nadomesti s številko „38“;

(c)

v Prilogi II se v sedmem odstavku točke 1.6 številka „37“ nadomesti s številko „38“;

(d)

v Prilogi III se v šestem odstavku točke D številka „37“ nadomesti s številko „38“.

6.   KMETIJSTVO

A.   POLITIKA KAKOVOSTI

1.

32006 R 1898: Uredba Komisije (ES) št. 1898/2006 z dne 14. decembra 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL L 369, 23.12.2006, str. 1):

(a)

v Prilogi V se v točki 6 po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„HR zaštićena oznaka izvornosti ZOI“;

(b)

v Prilogi V se v točki 7 po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„HR zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ZOZP“.

2.

32007 R 1216: Uredba Komisije (ES) št. 1216/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (UL L 275, 19.10.2007, str. 3):

v Prilogi V se v točki 6 po vnosu v irščini vstavi naslednja alinea:

„HR

oznaka tradicionalnog ugleda

OTU“.

B.   SKUPNA UREDITEV TRGA – HORIZONTALNI DEL

1.

31989 R 0120: Uredba Komisije (EGS) št. 120/89 z dne 19. januarja 1989 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo izvoznih prelevmanov in dajatev za kmetijske proizvode (UL L 16, 20.1.1989, str. 19):

v Prilogi I se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

V hrvaščini

:

Primjena članka 4.a Uredbe (EEZ) br. 120/89“.

2.

32001 R 2298: Uredba Komisije (ES) št. 2298/2001 z dne 26. novembra 2001 o podrobnih pravilih za izvoz proizvodov, dobavljenih kot pomoč v hrani (UL L 308, 27.11.2001, str. 16):

v Prilogi se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

V hrvaščini

:

Pomoć Zajednice u hrani — Akcija br. …/… ili nacionalna pomoć u hrani“.

3.

32006 R 1301: Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13):

(a)

v Prilogi II se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

V hrvaščini

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje“;

(b)

v Prilogi III se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

V hrvaščini

:

Carina … — Uredba (EZ) br. …/…“.

4.

32008 R 0376: Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (UL L 114, 26.4.2008, str. 3):

(a)

v členu 17(4) se po vnosu za Francijo vstavi: „ ‚HR‘ za Hrvaško,“;

(b)

v Prilogi III se v delu A po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

prava vraćena na nositelja dana [datum] …“;

(c)

v Prilogi III se v delu B po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Dozvola u okviru GATT-a — pomoć u hrani“;

(d)

v Prilogi III se v delu C po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva“;

(e)

v Prilogi III se v delu D po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima“;

(f)

v Prilogi III se v delu E po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) – broj izvorne dozvole (potvrde) …“;

(g)

v Prilogi III se v delu F po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …“;

(h)

v Prilogi III se v delu G po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde“;

(i)

v Prilogi III se v delu H po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008“;

(j)

v Prilogi III se v delu I po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18“.

5.

32008 R 0720: Uredba Komisije (ES) št. 720/2008 z dne 25. julija 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s skladiščenjem in premikanjem proizvodov, ki jih kupi plačilna agencija ali intervencijska agencija (UL L 198, 26.7.2008, str. 17):

(a)

v Prilogi I se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

V hrvaščini

:

Intervencijski proizvodi koje drži … (naziv i adresa agencije za plaćanja ili agencije za intervencije) za skladištenje u … (država i adresa predloženog skladišta). Primjena članka 39. stavka 5. podstavka (a) Uredbe (EZ) br. 1234/2007“;

(b)

v Prilogi II se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

V hrvaščini

:

Intervencijski proizvodi — postupak prijenosa“.

6.

32009 R 0612: Uredba Komisije (ES) št. 612/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (UL L 186, 17.7.2009, str. 1):

(a)

v Prilogi I se pod naslovom „Žita“ črta vnos „Hrvaška“;

(b)

v Prilogi III se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Uredba (EZ) br. 612/2009“;

(c)

v Prilogi IV se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Subvencije manje od 1 000 EUR“;

(d)

v Prilogi V se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Podnesena je prijevozna isprava u kojoj se navodi odredište izvan carinskog područja Zajednice“;

(e)

v Prilogi VI se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima:

Prijevozna isprava:

vrsta:

broj:

Datum prihvaćanja robe za prijevoz željeznicom ili drugim oblikom prijevoza:“;

(f)

v Prilogi VII se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice željeznicom s kombiniranim cestovno-željezničkim prijevozom:

Prijevozna isprava:

vrsta:

broj:

Datum prihvaćanja robe za prijevoz željeznicom:“;

(g)

v Prilogi XIII se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvaška

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju“;

(h)

v Prilogi XIV se črta vnos za Hrvaško;

(i)

v Prilogi XVI se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Smještaj u skladište s obvezom isporuke za opskrbu - članak 37. Uredbe (EZ) br. 612/2009“;

(j)

v Prilogi XVII se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Isporuka za opskrbu platformi - Uredba (EZ) br. 612/2009“.

7.

32009 R 1272: Uredba Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (UL L 349, 29.12.2009, str. 1):

(a)

člen 41(5) se črta;

(b)

v Prilogi III se v delu V po vnosu za Francijo vstavi:

„HRVATSKA

Trupovi, polovice:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3“.

8.

32010 R 0817: Uredba Komisije (EU) št. 817/2010 z dne 16. septembra 2010 o določitvi podrobnih pravil v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 glede zahtev za odobritev izvoznih nadomestil v zvezi z dobrim počutjem živega goveda med prevozom (UL L 245, 17.9.2010, str. 16):

v Prilogi II se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

V hrvaščini

:

Rezultati kontrola u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 817/2010 su zadovoljavajući“.

C.   ŽITA IN RIŽ

1.

31998 R 2390: Uredba Komisije (ES) št. 2390/98 z dne 5. novembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1706/98 glede režimov za uvoz nekaterih nadomestnih proizvodov žit ter predelanih proizvodov iz žit in riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških ali čezmorskih držav in ozemelj ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2245/90 (UL L 297, 6.11.1998, str. 7):

(a)

v Prilogi I se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

AKP proizvod:

oslobođeno carine

Uredba (EZ) br. 2286/2002, članak 1. stavak 3“;

(b)

v Prilogi II se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

AKP/PZT proizvod:

oslobođeno carine

Uredba (EZ) br. 2286/2002, članak 3. stavak 4.

vrijedi isključivo u svrhu puštanja u slobodni promet u prekomorskim departmanima“.

2.

32003 R 1342: Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (UL L 189, 29.7.2003, str. 12):

(a)

v Prilogi Ia se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Izvoz bez subvencije – primjena izvoznih pristojbi – Uredba (EZ) br. 1342/2003, članak 8. stavak 3“;

(b)

v Prilogi VII se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natječajem“;

(c)

v Prilogi VIII se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Iznos izvozne pristojbe utvrđen natječajem“;

(d)

v Prilogi IX se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Izvozna pristojba se ne primjenjuje“;

(e)

v Prilogi X se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

posebni rok valjanosti utvrđen člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1342/2003“.

3.

32009 R 0147: Uredba Komisije (ES) št. 147/2009 z dne 20. februarja 2009 o določitvi namembnih območij za izvozna nadomestila, izvozne prelevmane in nekatera izvozna dovoljenja za žita in riž (UL L 50, 21.2.2009, str. 5):

v Prilogi I se pod naslovom „Območje III“ črta prvi vnos „Hrvaška“.

D.   RIŽ

1.

32006 R 0972: Uredba Komisije (ES) št. 972/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi posebnih pravil za uvoz riža basmati in sistemu prehodnega preverjanja za določanje njegovega porekla (UL L 176, 30.6.2006, str. 53):

(a)

v Prilogi I se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

basmati riža iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj … izdanom od strane [naziv nadležnog tijela]“;

(b)

v Prilogi IV se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

basmati riža iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj … izdanom od strane [naziv nadležnog tijela]“.

2.

32006 R 1964: Uredba Komisije (ES) št. 1964/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša ob uporabi Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/90 (UL L 408, 30.12.2006, str. 19):

(a)

v Prilogi II se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže“;

(b)

v Prilogi III se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Bangladeš“.

3.

32009 R 1274: Uredba Komisije (EU) št. 1274/2009 z dne 18. decembra 2009 o odprtju in upravljanju uvoznih kvot za riž s poreklom iz čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) (UL L 344, 23.12.2009, str. 3):

v Prilogi II se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1274/2009)“.

4.

32011 R 1273: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 z dne 7. decembra 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (UL L 325, 8.12.2011, str. 6):

(a)

v Prilogi V se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)“;

(b)

v Prilogi VI se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Carine ograničene na 15 % ad valorem do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)“;

(c)

v Prilogi VII se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Stopa carine snižena za 30,77 % u odnosu na carinu navedenu u članku u odnosu na carinu navedenu u članku 140. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)“;

(d)

v Prilogi VIII se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (d))“;

(e)

v Prilogi IX se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (e))“.

5.

32012 R 0480: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 480/2012 z dne 7. junija 2012 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za lomljen riž s tarifno oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 00 (UL L 148, 8.6.2012, str. 1):

(a)

v Prilogi I se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00“;

(b)

v Prilogi II se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)“;

(c)

v Prilogi III se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00“;

(d)

v Prilogi IV se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012“.

E.   ŽITA

1.

32008 R 0402: Uredba Komisije (ES) št. 402/2008 z dne 6. maja 2008 o podrobnih pravilih za uvoz rži iz Turčije (UL L 120, 7.5.2008, str. 3):

v Prilogi I se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Posebna izvozna pristojba u skladu s Uredbom (EZ) br. 2008/97 plaćena u iznosu od …“.

2.

32008 R 0491: Uredba Komisije (ES) št. 491/2008 z dne 3. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede proizvodnih nadomestil v sektorju žit (UL L 144, 4.6.2008, str. 3):

v Prilogi III se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Za preradu ili isporuku u skladu s člankom 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 491/2008 ili za izvoz iz carinskog područja Zajednice“.

3.

32008 R 1296: Uredba Komisije (ES) št. 1296/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko (UL L 340, 19.12.2008, str. 57):

v Prilogi III se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Španjolskoj (Uredba (EZ) br. 1296/2008)

Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Portugalu (Uredba (EZ) br. 1296/2008)“.

4.

32010 R 0234: Uredba Komisije (EU) št. 234/2010 z dne 19. marca 2010 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odobritev izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu z žiti (UL L 72, 20.3.2010, str. 3):

v Prilogi III se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Izvoz žitarica morem – članak 12. Uredbe (EU) br. 234/2010“.

F.   SLADKOR

1.

32006 R 0951: Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (UL L 178, 1.7.2006, str. 24):

(a)

v Prilogi se v točki A po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

‚Uredba (EZ) br. … (SL …, …, str. …), rok za dostavu ponuda: …‘ “;

(b)

v Prilogi se v točki B po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

‚visina primjenjive subvencije‘ “;

(c)

v Prilogi se v točki C po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

‚Šećer koji se ne smatra da je ‚izvan kvote‘ za izvoz bez subvencije.‘ “;

(d)

v Prilogi se v točki D po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

‚Izvoz/uvoz, članak 116. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 – dozvola vrijedi u … (država članica koja izdaje dozvolu)‘ “;

(e)

v Prilogi se v točki E po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Šećer korišten u jednom ili više proizvoda navedenih u Prilogu VIII. Uredbe (EZ) br. 318/2006.“

2.

32009 R 0828: Uredba Komisije (ES) št. 828/2009 z dne 10. septembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov iz tarifne številke 1701 v sektorju sladkorja v okviru preferencialnih sporazumov za tržna leta od 2009/2010 do 2014/2015 (UL L 240, 11.9.2009, str. 14):

(a)

v Prilogi V se v točki A po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 828/2009, EBA/EPA. Referentni broj (umetnuti referentni broj u skladu s Prilogom I)“;

(b)

v Prilogi V se v točki B po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Carina ‚0‘ – Uredba (EZ) br. 828/2009“.

3.

32009 R 0891: Uredba Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (UL L 254, 26.9.2009, str. 82):

(a)

člen 1(d) se črta;

(b)

v členu 2(b) se črtajo besede „ali Hrvaške“;

(c)

v Prilogi I se v razpredelnici „Del II: balkanski sladkor“ črta vrstica, ki se nanaša na Hrvaško;

(d)

v Prilogi III se v točki A po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Šećer iz CXL koncesija uvezen u skladu s Uredbom (EZ) br. 891/2009. Redni broj (umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)“;

(e)

v Prilogi III se v točki B po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, balkanski šećer. Redni broj [umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)“;

(f)

v Prilogi III se v točki C po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, posebni uvoz šećera. Redni broj 09.4380“;

(g)

v Prilogi III se v točki D po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, industrijski uvoz šećera. Redni broj 09.4390“.

G.   PRAŠIČJE MESO

1.

32003 R 0462: Uredba Komisije (ES) št. 462/2003 z dne 13. marca 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo režimov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih proizvodov iz prašičjega mesa s poreklom iz držav AKP in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2562/98 (UL L 70, 14.3.2003, str. 8):

(a)

v Prilogi II se v delu A po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

AKP proizvod – Uredbe (EZ) br. 2286/2002 i (EZ) br. 462/2003.“;

(b)

v Prilogi II se v delu B po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Sniženje carine, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 462/2003.“

2.

32003 R 1518: Uredba Komisije (ES) št. 1518/2003 z dne 28. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa (UL L 217, 29.8.2003, str. 35):

(a)

v členu 2(4) se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

Uredba (EZ) br. 1518/2003“;

(b)

v členu 6(2) se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

Subvencija vrijedi za … tona (količina za koju je izdana dozvola),“

(c)

v Prilogi Ia se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

V hrvaščini

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana“.

3.

32009 R 0442: Uredba Komisije (ES) št. 442/2009 z dne 27. maja 2009 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti v sektorju prašičjega mesa (UL L 129, 28.5.2009, str. 13):

(a)

v Prilogi II se v delu A po vnosu v francoščini vstavi:

„v hrvaščini

:

Uredba (EZ) br. 442/2009.“;

(b)

v Prilogi II se v delu B po vnosu v francoščini vstavi:

„v hrvaščini

:

sniženje stope zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009.“

H.   OVČJE IN KOZJE MESO

31995 R 1439: Uredba Komisije (ES) št. 1439/95 z dne 26. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3013/89 glede uvoza in izvoza proizvodov v sektorju ovčjega in kozjega mesa (UL L 143, 27.6.1995, str. 7):

(a)

v členu 14(3) se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 1. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“;

(b)

v členu 14(4) se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 2. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“;

(c)

v členu 17(4) se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

Carina ograničena na 10 % (primjena Dijela 3. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“;

(d)

v členu 17(5) se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 4. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“.

I.   JAJCA IN PERUTNINSKO MESO

1.

32007 R 0533: Uredba Komisije (ES) št. 533/2007 z dne 14. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso (UL L 125, 15.5.2007, str. 9):

(a)

v Prilogi II se v točki A po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Uredba (EZ) br. 533/2007.“;

(b)

v Prilogi II se v točki B po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

sniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 533/2007.“

2.

32007 R 0536: Uredba Komisije (ES) št. 536/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za perutninsko meso, dodeljene Združenim državam Amerike (UL L 128, 16.5.2007, str. 6):

(a)

v Prilogi II se v točki A po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Uredba (EZ) br. 536/2007.“;

(b)

v Prilogi II se v točki B po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.“

3.

32007 R 0539: Uredba Komisije (ES) št. 539/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin (UL L 128, 16.5.2007, p. 19):

(a)

v Prilogi II se v točki A po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Uredba (EZ) br. 539/2007.“;

(b)

v Prilogi II se v točki B po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

sniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2007.“

4.

32007 R 0616: Uredba Komisije (ES) št. 616/2007 z dne 4. junija 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti v sektorju za perutnino s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav (UL L 142, 5.6.2007, str. 3):

(a)

v Prilogi II se v točki A po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Uredba (EZ) br. 616/2007.“;

(b)

v Prilogi II se v točki B po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Sniženje ZCT u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007

Vrijedi od. …“;

(c)

v Prilogi II se v točki C po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/200.“;

(d)

v Prilogi II se v točki D po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007.“

5.

32007 R 1385: Uredba Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso (UL L 309, 27.11.2007, str. 47):

(a)

v Prilogi II se v točki A po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Uredba (EZ) br. 1385/2007.“;

(b)

v Prilogi II se v točki B po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Nulta stopa carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.“;

(c)

v Prilogi II se v točki C po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.“;

(d)

v Prilogi II se v točki D po vnosu v francoščini vstavi:

v hrvaščini

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.“

6.

32008 R 0543: Uredba Komisije (ES) št. 543/2008 z dne 16. junija 2008 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za perutninsko meso (UL L 157, 17.6.2008, str. 46):

(a)

v Prilogi I se po vnosu v francoščini vstavi:

v členu 1(1) – Imena perutninskih trupov:

„hr

1

Tovljeno pile, brojler

2

Pijetao, kokoš, kokoš za pečenje ili kuhanje

3

Kopun

4

Mlado pile i mladi pijetao

5

Mladi pijetao

1

(Mladi) puran

2

Puran

1

(Mlada) patka, (mlada) mošusna patka, (mlada) patka mulard

2

Patka, mošusna patka, patka mulard

1

(Mlada) guska

2

Guska

1

(Mlada) biserka

2

Biserka“

v členu 1(2) – Imena kosov perutnine:

„hr

(a)

Polovica

(b)

Četvrt

(c)

Neodvojene stražnje četvrti

(d)

Prsa

(e)

Batak sa zabatkom

(f)

Pileći batak sa zabatkom s dijelom leđa

(g)

Zabatak

(h)

Batak

(i)

Krilo

(j)

Neodvojena krila

(k)

File od prsa

(l)

File od prsa s prsnom kosti

(m)

Magret

(n)

Meso purećih bataka i zabataka bez kosti“

(b)

v Prilogi III se po vnosu v francoščini vstavi:

„hr

1

Hlađenje strujanjem zraka

2

Hlađenje raspršivanjem zraka

3

Hlađenje uranjanjem u vodu“

(c)

v Prilogi IV (in v skladu s prevodi iz člena 11) se po vnosu v francoščini vstavi:

„hr

(a)

Hranjeno s … % …

Guska hranjena zobi

(b)

Ekstenzivan uzgoj u zatvorenim objektima

(c)

Slobodan uzgoj

(d)

Tradicionalni slobodan uzgoj

(e)

Slobodan uzgoj – neograničeni ispust“

(d)

v Prilogi X se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Sadržaj vode prelazi ograničenje EZ“.

7.

32008 R 0589: Uredba Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL L 163, 24.6.2008, str. 6):

(a)

v Prilogi I se v delu A po vnosu v francoščini vstavi:

„HR

‚jaja iz slobodnog uzgoja‘

‚jaja iz štalskog (podnog) uzgoja‘

‚jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja‘ “

(b)

v Prilogi I se v delu B po vnosu v francoščini vstavi:

„HR

‚Obogaćeni kavezi‘ “.

8.

32008 R 0617: Uredba Komisije (ES) št. 617/2008 z dne 27. junija 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede standardov trženja valilnih jajc in piščancev domače perutnine (UL L 168, 28.6.2008, str. 5):

(a)

v členu 3(8) se po vnosu v francoščini vstavi:

„ ‚valenje‘ “;

(b)

v Prilogi I se po vnosu za Francijo vstavi:

„HR

za Hrvaško“;

(c)

v Prilogi II se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

jaja za valenje“;

(d)

v Prilogi IV se v opombo (1) po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvaška

:

ena regija“.

J.   MLEČNI PROIZVODI

1.

32001 R 2535: Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (UL L 341, 22.12.2001, str. 29):

(a)

v Prilogi XV se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,“;

(b)

v Prilogi XVI se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Članak 20. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,“;

(c)

v Prilogi XVII se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Vrijedi samo ako je popraćeno potvrdom IMA 1 br. …. izdanom dana …,“;

(d)

v Prilogi XVIII se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Uvozna dozvola sa sniženom carinom za proizvod pod brojem narudžbe … promijenjena u uvoznu dozvolu s punom carinom za koji je carina u visini …/100 kg obračunata i plaćena; dozvola je već dodijeljena,“;

(e)

v Prilogi XIX se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Izvršena fizička kontrola (Uredba (EZ) br. 2535/2001),“;

(f)

v Prilogi XX se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

vrijedi od [datum prvog dana podrazdoblja] do [datum posljednjeg dana podrazdoblja].“

2.

32008 R 0619: Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (UL L 168, 28.6.2008, str. 20):

v Prilogi II se po vnosu v francoščini vstavi pristojni hrvaški organ:

„HR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269 d

10 000 Zagreb

Croatia

Telefon: +385 16002700

Telefaks: +385 16002851“.

3.

32009 R 1187: Uredba Komisije (ES) št. 1187/2009 z dne 27. novembra 2009 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (UL L 318, 4.12.2009, str. 1):

v Prilogi III se po vnosu v francoščini vstavi:

„—   v hrvaščini: Glava III, Odjeljak 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009:

carinska kvota za 1.7…- 30.6…., za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Priloga III. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, čije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ.“

K.   VINO

1.

32008 R 0555: Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 30.6.2008, str. 1):

(a)

drugi pododstavek člena 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„Za obdobje proračunskih let 2014–2018 predložijo države članice Komisiji osnutek podpornega programa do 1. marca 2013. Hrvaška z odstopanjem svoj osnutek podpornega programa predloži do 1. julija 2013. Če se nacionalna sredstva, ki so predvidena od proračunskega leta 2014 naprej, spremenijo po tem datumu, države članice ustrezno prilagodijo podporne programe.“;

(b)

v Prilogi XVII se po vnosu za Francijo vstavi:

„—

30 vzorcev na Hrvaškem“.

2.

32009 R 0436: Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L 128, 27.5.2009, str. 15):

(a)

v Prilogi IX se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

Izvezeno: PII br. ….[datum]“;

(b)

v Prilogi IXa se v točki B po vnosu v francoščini vstavi:

‚—   v hrvaščini:

(a)

za vina sa ZOI: ‚Ovaj dokument potvrđuje zaštićenu oznaku izvornosti‘, ‚br. […, …] u registru E-Bacchus‘;

(b)

za vina sa ZOZP: ‚Ovaj dokument potvrđuje zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla‘, ‚br. […, …] u registru E-Bacchus‘;

(c)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe: ‚Ovaj dokument potvrđuje godinu berbe, sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007‘;

(d)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku sorte(-i): ‚Ovaj dokument potvrđuje sortu(-e) vinove loze (‚sortna vina‘), sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007‘;

(e)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe i oznaku sorte(-i): ‚Ovaj dokument potvrđuje godinu berbe i sortu(-e) vinove loze (‚sortna vina‘), sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007‘.“

3.

32009 R 0607: Uredba Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (UL L 193, 24.7.2009, str. 60):

v Prilogi X se v delu A po vnosu/vrstici v francoščini vstavi:

Jezik

Izrazi za sulfite

Izrazi za jajca in proizvode iz jajc

Izrazi za mleko in proizvode iz mleka

„V hrvaščini

‚sulfiti‘ ili ‚sumporov dioksid‘

‚jaje‘, ‚bjelančevine iz jaja‘, ‚proizvodi od jaja‘, ‚lizozim iz jaja‘ ili ‚albumin iz jaja‘

‚mlijeko‘, ‚mliječni proizvodi‘, ‚kazein iz mlijeka‘ ili ‚mliječne bjelančevine‘ ‘

L.   SADJE IN ZELENJAVA

1.

32007 R 0341: Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav (UL L 90, 30.3.2007, str. 12):

v Prilogi III se po vnosu v francoščini vstavi:

„—

:

v hrvaščini

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]“.

2.

32011 R 0543: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 157, 15.6.2011, str. 1):

(a)

v Prilogi XIII se v delu B po vnosu v francoščini vstavi:

„—

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) br.)“;

(b)

v Prilogi XVII se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvaška

Zagreb“.

M.   OLJČNO OLJE

32012 R 0029: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 29/2012 z dne 13. januarja 2012 o tržnih standardih za oljčno olje (UL L 12, 14.1.2012, str. 14):

člen 9(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice storijo vse, kar je potrebno za zagotavljanje skladnosti s to uredbo, vključno s sistemom denarnih kazni.

Države članice Komisijo obvestijo o v ta namen sprejetih ukrepih do najpozneje 31. decembra 2002, o spremembah teh ukrepov pa pred koncem meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bile sprejete.

Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška obvestijo Komisijo o ukrepih iz prvega pododstavka do najpozneje 31. decembra 2004 in o spremembah teh ukrepov pred koncem meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili sprejeti.

Bolgarija in Romunija obvestita Komisijo o ukrepih iz prvega pododstavka do najpozneje 31. decembra 2010 in o spremembah teh ukrepov pred koncem meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili sprejeti.

Hrvaška obvesti Komisijo o ukrepih iz prvega pododstavka do najpozneje 31. decembra 2013 in o spremembah teh ukrepov pred koncem meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili sprejeti.“

N.   HMELJ

1.

32006 R 1850: Uredba Komisije (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov (UL L 355, 15.12.2006, str. 72):

(a)

v Prilogi V se pred vnosom v italijanščini vstavi naslednja alinea:

„—

:

v hrvaščini

:

Certificirani proizvod — Uredba (EZ) br. 1850/2006,“;

(b)

v Prilogi VI se pred vnosom za Irsko vstavi:

„HR za Hrvaško“.

2.

32008 R 1295: Uredba Komisije (ES) št. 1295/2008 z dne 18. decembra 2008 o uvažanju hmelja iz tretjih držav (UL L 340, 19.12.2008, str. 45):

v Prilogi I se črta vrstica z vnosom „(HR) Hrvaška“ v prvem stolpcu.

O.   NAJBOLJ ODDALJENE REGIJE

32006 R 0793: Uredba Komisije (ES) št. 793/2006 z dne 12. aprila 2006 o nekaterih podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L 145, 31.5.2006, str. 1):

(a)

v Prilogi I se v delu A po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—   V hrvaščini: ena od naslednjih navedb:

‚proizvodi za izravnu potrošnju‘

‚proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje‘

‚proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine‘

‚goveda uvezena za tov‘ “;

(b)

v Prilogi I se v delu B po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—

:

V hrvaščini

:

‚oslobođeno uvoznih carina‘ i ‚potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]‘ “;

(c)

v Prilogi I se v delu C po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—

:

V hrvaščini

:

‚potvrda o oslobođenju‘ “;

(d)

v Prilogi I se v delu D po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—   V hrvaščini: ena od naslednjih navedb:

‚proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje‘

‚proizvodi za izravnu potrošnju‘

‚proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine‘ “;

(e)

v Prilogi I se v delu E po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—

:

V hrvaščini

:

‚potvrda o pomoći‘ “;

(f)

v Prilogi I se v delu F po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—   V hrvaščini: ena od naslednjih navedb:

‚proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje‘

‚proizvodi za izravnu potrošnju‘

‚proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine‘ (*)

‚žive životinje za tov‘

‚C šećer: bez pomoći‘ “;

(g)

v Prilogi I se v delu G po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—

:

V hrvaščini

:

‚potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]‘ “;

(h)

v Prilogi I se v delu H po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—

:

V hrvaščini

:

‚roba koja se izvozi sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 247/2006’ “;

(i)

v Prilogi I se v delu I po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—

:

V hrvaščini

:

‚roba koja se izvozi sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 247/2006’ “;

(j)

v Prilogi I se v delu J po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—

:

V hrvaščini

:

‚proizvod namijenjen industriji za proizvodnju duhanskih proizvoda‘ “.

P.   EKOLOŠKO KMETOVANJE

1.

32008 R 0889: Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1):

v Prilogi XIIb se po vnosu v francoščini vstavi naslednja alinea:

„—

:

V hrvaščini

:

Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika“.

2.

32008 R 1235: Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25):

v Prilogi IV:

(a)

pod naslovom „Austria Bio Garantie GmbH“ se v razpredelnici „Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov“ v točki 3 črta naslednja vrsta:

„Hrvaška“;

(b)

pod naslovom „BCS Öko-Garantie GmbH“ se v razpredelnici „Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov“ v točki 3 črta naslednja vrsta:

„Hrvaška“;

(c)

pod naslovom „CCPB Srl“ se v razpredelnici „Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov“ v točki 3 črta naslednja vrsta:

„Hrvaška“;

(d)

pod naslovom „Ecocert SA“ se v razpredelnici „Tretje države, številke oznak in zadevne kategorije proizvodov“ v točki 3 črta naslednja vrsta:

„Hrvaška“;

(e)

pod naslovom „Institute for Marketecology (IMO)“ se v razpredelnici „Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov“ v točki 3 črta naslednja vrsta:

„Hrvaška“;

(f)

pod naslovom „Lacon GmbH“ se v razpredelnici „Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov“ v točki 3 črta naslednja vrsta:

„Hrvaška“.

7.   VARNOST HRANE, VETERINARSKA IN FITOSANITARNA POLITIKA

VETERINARSKA ZAKONODAJA

1.

31992 D 0260: Odločba Komisije 92/260/EGS z dne 10. aprila 1992 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za začasen sprejem registriranih konjev (UL L 130, 15.5.1992, str. 67):

(a)

v Prilogi I se na seznamu pod naslovom „Skupina B“ črta vnos „Hrvaška (HR),“;

(b)

v Prilogi II se v točki III(d) v delu A črta vnos za Hrvaško;

(c)

v Prilogi II se v tretji alinei točke III(d) v delu B črta vnos za Hrvaško;

(d)

v Prilogi II se v tretji alinei točke III(d) v delu C črta vnos za Hrvaško;

(e)

v Prilogi II se v tretji alinei točke III(d) v delu D črta vnos za Hrvaško;

(f)

v Prilogi II se v tretji alinei točke III(d) v delu E črta vnos za Hrvaško.

2.

31993 D 0195: Odločba Komisije 93/195/EGS z dne 2. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (UL L 86, 6.4.1993, str. 1):

(a)

v Prilogi I se na seznamu pod naslovom „Skupina B“ črta vnos „Hrvaška (HR),“;

(b)

v Prilogi II se na seznamu pod naslovom „Skupina B“ črta vnos za Hrvaško.

3.

31993 D 0196: Odločba Komisije 93/196/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz kopitarjev za zakol (UL L 86, 6.4.1993, str. 7):

v Prilogi II se v točki III. na seznamu pod naslovom „Skupina B“ v opombi 3 črta vnos za Hrvaško.

4.

31993 D 0197: Odločba Komisije 93/197/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanju zdravstvenih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo (UL L 86, 6.4.1993, str. 16):

v Prilogi I se na seznamu pod naslovom „Skupina B“ črta vnos „Hrvaška (HR),“.

5.

31997 D 0004: Odločba Komisije 97/4/ES z dne 12. decembra 1996 o sestavi začasnih seznamov obratov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz svežega perutninskega mesa (UL L 2, 4.1.1997, str. 6):

(a)

v Prilogi se naslov in legenda nadomestita z naslednjim:

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ — LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS — SEZNAM ZAŘÍZENÍ — LISTE OVER VIRKSOMHEDER — VERZEICHNIS DER BETRIEBE — ETTEVÕTETE LOETELU — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — LIST OF ESTABLISHMENTS — LISTE DES ÉTABLISSEMENTS — POPIS OBJEKATA — ELENCO DEGLI STABILIMENTI — UZŅĒMUMU SARAKSTS — ĮMONIŲ SĄRAŠAS — LÉTESÍTMÉNYLISTA — LISTA TA‘ L-ISTABILIMENTI — LIJST VAN BEDRIJVEN — WYKAZ ZAKŁADÓW — LISTA DOS ESTABELECIMENTOS — LISTA UNITĂȚILOR — ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ — SEZNAM OBRATOV — LUETTELO LAITOKSISTA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: прясно птиче месо — Producto: carne fresca de ave — Produkt: čerstvé drůbeží maso — Produkt: fersk fjerkrækød — Erzeugnis: frisches Geflügelfleisch — Toode: värske linnuliha — Προϊόν: νωπό κρέας πουλερικών — Product: fresh poultry meat — Produit: viandes fraîches de volaille — Proizvod: svježe meso peradi — Prodotto: carne fresca di pollame — Produkts: svaiga putnu gaļa — Produktas: šviežia paukštiena — Termék: friss baromfihús — Prodott: Laħam frisk tat-tiġieġ — Product: vers vlees van gevogelte — Produkt: świeże mięso drobiowe — Produto: carne fresca de aves — Produs: carne proaspătă de pasăre — Produkt: Čerstvé hydinové mäso — Proizvod: sveže meso perutnine — Tuote: tuore siipikarjanliha — Varuslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален код — Referencia nacional — Národní kód — National reference — Nationaler Code — Rahvuslik viide — Εθνικός αριθμός έγκρισης — National reference — Référence nationale — Nacionalna referenca — Riferimento nazionale — Nacionālā norāde — Nacionalinė nuoroda — Nemzeti referenciaszám — Referenza nazzjonali — Nationale code — Kod krajowy — Referência nacional — Referință națională — Národný odkaz — Nacionalna referenca — Kansallinen referenssi — Nationell referens

2

=

Наименование — Nombre — Název — Navn — Name — Nimi — Όνομα εγκατάστασης — Name — Nom — Naziv — Nome — Nosaukums — Pavadinimas — Név — Isem — Naam — Nazwa — Nome — Nume — Názov — Ime — Nimi — Namn

3

=

Град — Ciudad — Město — By — Stadt — Linn — Πόλη — Town — Ville — Grad — Città — Pilsēta — Miestas — Város — Belt — Stad — Miasto — Cidade — Oraș — Mesto — Kraj — Kaupunki — Stad

4

=

Област — Región — Oblast — Region — Region — Piirkond — Περιοχή — Region — Région — Regija — Regione — Reģions — Regionas — Régió — Reġjun — Regio — Region — Região — Județ — Kraj — Regija — Alue — Region

5

=

Дейност — Actividad — Činnost — Aktivitet — Tätigkeit — Tegevusvaldkond — Είδος εγκατάστασης — Activity — Activité — Djelatnost — Attività — Darbība — Veikla — Tevékenység — Attivita' — Activiteit — Rodzaj działalności — Actividade — Activitate — Činnosť — Dejavnost — Toimintamuoto — Verksamhet

SH

=

Кланица — Matadero — Jatky — Slagteri — Schlachthof — Tapamaja — Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση — Slaughterhouse — Abattoir — Klaonica — Macello — Kautuve — Skerdykla — Vágóhíd — Biċċerija — Slachthuis — Rzeźnia — Matadouro — Abator — Bitúnok — Klavnica — Teurastamo — Slakteri

CP

=

Транжорна — Sala de despiece — Bourárna — Opskæringsvirksomheder — Zerlegungsbetrieb — Lihalõikusettevõte — Εργαστήριο Τεμαχισμού — Cutting plant — Découpe — Rasjekavaonica — Sala di sezionamento — Gaļas sadalīšanas uzņēmums — Išpjaustymo įmonė — Daraboló üzem — Stabiliment tal-qtiegħ — Uitsnijderij — Zakład rozbioru — Sala de corte — Unitate de tranșare — Rozrábkareň — Razsekovalnica — Leikkaamo — Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад — Almacén frigorífico — Chladírna (mrazírna) — Frysehus — Kühlhaus — Külmladu — Ψυκτική εγκατάσταση — Cold store — Entreposage — Hladnjača — Deposito frigorifero — Saldētava — Šaltieji sandėliai — Hűtőház — Kamra tal-friża — Koelhuis — Chłodnia składowa — Armazém — Frigorífico — Depozit frigorific — Chladiareň (mraziareň) — Hladilnica — Kylmävarasto — Kyl- och fryshus“;

(b)

v Prilogi se naslov razpredelnice:

(i)

ki se začne s „Страна: АРЖЕНТИНА“, nadomesti z naslednjim:

(ii)

ki se začne s „Страна: БРАЗИЛИЯ“, nadomesti z naslednjim:

(iii)

ki se začne s „Страна: КАНАДА“, nadomesti z naslednjim:

(iv)

ki se začne s „Страна: ЧИЛИ“, nadomesti z naslednjim:

(v)

ki se začne s „Страна: ИЗРАЕЛ“, nadomesti z naslednjim:

(vi)

ki se začne s „Страна: ТАЙЛАНД“, nadomesti z naslednjim:

(vii)

ki se začne s „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ“, nadomesti z naslednjim:

(c)

v Prilogi se črta vnos za Hrvaško.

6.

31997 D 0252: Odločba Komisije 97/252/ES z dne 25. marca 1997 o začasnih seznamih obratov v tretjih državah, iz katerih države članice odobrijo uvoz mleka in mlečnih proizvodov za prehrano ljudi (UL L 101, 18.4.1997, str. 46):

Priloga se spremeni:

(a)

v naslovu „PRILOGA“ se po vnosu v francoščini vstavi naslednje:

PRILOG —“;

v prvem oddelku „Seznam obratov“ se na seznam izrazov po vnosu v francoščini doda:

POPIS OBJEKATA —“;

v drugem delu „Proizvod: mleko in mlečni izdelki“ se na seznam izrazov po vnosu v francoščini doda:

Proizvod: mlijeko i mliječni proizvodi —“;

v naslednjih točkah se po ustreznem vnosu v francoščini vstavijo ustrezni naslednji vnosi:

(i)

:

v točki 1

:

„Nacionalna referenca —“;

(ii)

:

v točki 2

:

„Naziv —“;

(iii)

:

v točki 3

:

„Grad —“;

(iv)

:

v točki 4

:

„Regija —“;

(v)

:

v točki 5

:

„Posebne napomene —“;

(vi)

:

v točki 6

:

„*

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ“;

(b)

v ustreznem naslovu razpredelnice:

(i)

ki se začne s „Страна: НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: NIZOZEMSKI ANTILI —“;

(ii)

ki se začne s „Страна: АРЖЕНТИНА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: ARGENTINA —“;

(iii)

ki se začne s „Страна: АВСТРАЛИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: AUSTRALIJA —“;

(iv)

ki se začne s „Страна: КАНАДА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: KANADA —“;

(v)

ki se začne s „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: ŠVICARSKA —“;

(vi)

ki se začne s „Страна: ИЗРАЕЛ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: IZRAEL —“;

(vii)

ki se začne s „Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA —“;

(viii)

ki se začne s „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: NOVI ZELAND —“;

(ix)

ki se začne s „País: Rusia —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: Rusija —“;

(x)

ki se začne s „Страна: СИНГАПУР —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: SINGAPUR —“;

(xi)

ki se začne s „Страна: ИСЛАНДИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: ISLAND —“;

(xii)

ki se začne s „Страна: ТУРЦИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: TURSKA —“;

(xiii)

ki se začne s „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE —“;

(xiv)

ki se začne s „Страна: УРУГВАЙ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: URUGVAJ —“;

(xv)

ki se začne s „Страна: ЮЖНА АФРИКА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: JUŽNA AFRIKA —“;

(c)

v Prilogi se v opombi k vnosu za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo med vnosoma v francoščini in italijanščini vstavi:

„—

Napomena: privremeni kod, koji ni na koji način ne utječe na konačni naziv ove zemlje, koji će biti dogovoren nakon zaključenja pregovora o ovom pitanju koji su trenutno u tijeku pri Ujedinjenim narodima.“;

(d)

v Prilogi se črta vnos za Hrvaško.

7.

31997 D 0467: Odločba Komisije 97/467/ES z dne 7. julija 1997 o sestavi začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz kunčjega mesa in mesa gojene divjadi (UL L 199, 26.7.1997, str. 57):

(a)

v Prilogi I se naslov in legenda nadomestita z naslednjim:

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЗАЙЦИ И МЕСО ОТ ДИВЕЧ (БЕЗ МЕСО ОТ ЩРАУСИ) — LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE CONEJO Y CARNE DE CAZA DE CRÍA (EXCLUIDA LA DE ESTRUCIONIFORMES) — SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU KRÁLIČÍHO MASA A MASA FARMOVÉ ZVĚŘE (KROMĚ MASA PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI) — LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF KØD AF KANIN OG VILDT (UNDTAGEN STRUDSEKØD) — LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON KANINCHEN- UND ZUCHTWILDFLEISCH (AUSSER LAUFVOGELFLEISCH) ZUGELASSENEN BETRIEBE — ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA KÜÜLIKU LIHA JA FARMIULUKI LIHA (MUU KUI SILERINNALISTE LINDUDE LIHA) — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ) — LIST OF ESTABLISHMENTS AUTHORISED FOR IMPORT OF RABBIT MEAT AND GAME MEAT (OTHER THAN RATITES) — LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L’IMPORTATION DE VIANDES DE LAPIN ET DE GIBIER (AUTRES QUE LES RATITES) — POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA KUNIĆA I MESA DIVLJAČI (OSIM BEZGREBENKI) — ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI CONIGLIO E DI SELVAGGINA D’ALLEVAMENTO (ESCLUSI I RATITI) — UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT TRUŠU GAĻU UN SAIMNIECĪBĀS AUDZĒTU MEDĪJAMO DZĪVNIEKU GAĻU, IZŅEMOT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU — ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI TRIUŠIENĄ IR ŽVĖRIENĄ (IŠSKYRUS STRUTINIŲ MĖSĄ) SĄRAŠAS — NYÚL- ÉS VADHÚS (KIVÉVE FUTÓMADARAK) BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA — LISTA TA‘ L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA‘ LAĦAM TALFENEK U LAĦAM TAL-KAĊĊA — LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN KONIJNENVLEES EN VLEES VAN WILD (MET UITZONDERING VAN LOOPVOGELS) IS TOEGESTAAN — LISTA ZAKŁADÓW, Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA KRÓLIKÓW I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY — LISTA DE ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE COELHO E CARNES DE CAÇA DE CRIAÇÃO (COM EXCEPÇÃO DE CARNES DE RATITES) — LISTA DE UNITĂȚI AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE IEPURE ȘI CARNE DE VÂNAT (ALTA DECÂT RATITE) — ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ KRÁLIČIEHO MÄSA A ZVERINY (OKREM MÄSA VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV) — I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY — SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA KUNCEV IN MESA DIVJADI (RAZEN RATITOV) — LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA KANIN JA TARHATUN RIISTAN (MUIDEN KUIN SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN) LIHAA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA KÖTT AV KANIN OCH HÄGNAT VILT FÅR IMPORTERAS (UTOM KÖTT AV RATITER)

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми — Producto: Carne de conejo y carne de caza de cría (1) — Produkt: Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu (1) — Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (1) — Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (1) — Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (1) — Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (1) — Product: Rabbit meat and farmed game meat (1) — Produit: Viande de lapin et viande de gibier d’élevage (1) — Proizvod: Meso kunića i meso uzgojene divljači (1) — Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d’allevamento (1) — Produkts: trušu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (1) — Produktas: Triušiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (1) — Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (1) — Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (1) — Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (1) — Produkt: Mięso królicze I dziczyzna hodowlana (1) — Produto: Carne de celho e carne de caça de criação (1) — Produs: carne de iepure și carne de vânat de fermă — Produkt: králičie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (1) — Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (1) — Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (1) — Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur I hägn (1)

1

=

Национален код — Referencia nacional — Národní kód — National reference — Nationaler Code — Rahvuslik viide — Εθνικός αριθμός έγκρισης — National reference — Référence nationale — Nacionalna referenca — Riferimento nazionale — Nacionālā norāde — Nacionalinė nuoroda — Nemzeti referenciaszám — Referenza nazzjonali — Nationale code — Kod krajowy — Referência nacional — Referință națională — Národný odkaz — Nacionalna referenca — Kansallinen referenssi — Nationell referens

2

=

Наименование — Nombre — Název — Navn — Name — Nimi — Όνομα εγκατάστασης — Name — Nom — Naziv — Nome — Nosaukums — Pavadinimas — Név — Isem — Naam — Nazwa — Nome — Nume — Názov — Ime — Nimi — Namn

3

=

Град — Ciudad — Město — By — Stadt — Linn — Πόλη — Town — Ville — Grad — Città — Pilsēta — Miestas — Város — Belt — Stad — Miasto — Cidade — Oraș — Mesto — Kraj — Kaupunki — Stad

4

=

Област — Región — Oblast — Region — Region — Piirkond — Περιοχή — Region — Région — Regija — Regione — Reģions — Regionas — Régió — Reġjun — Regio — Region — Região — Județ — Kraj — Regija — Alue — Region

5

=

Дейност — Actividad — Činnost — Aktivitet — Tätigkeit — Tegevusvaldkond — Είδος εγκατάστασης — Activity — Activité — Djelatnost — Attività — Darbība — Veikla — Tevékenység — Attivita' — Activiteit — Rodzaj działalności — Actividade — Activitate — Činnosť — Dejavnost — Toimintamuoto — Verksamhet

SH

=

Кланица — Matadero — Jatky — Slagteri — Schlachthof — Tapamaja — Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση — Slaughterhouse — Abattoir — Klaonica — Macello — Kautuve — Skerdykla — Vágóhíd — Biċċerija — Slachthuis — Rzeźnia — Matadouro — Abator — Bitúnok — Klavnica — Teurastamo — Slakteri

CP

=

Транжорна — Sala de despiece — Bourárna — Opskæringsvirksomheder — Zerlegungsbetrieb — Lihalõikusettevõte — Εργαστήριο Τεμαχισμού — Cutting plant — Découpe — Rasjekavaonica — Sala di sezionamento — Gaļas sadalīšanas uzņēmums — Išpjaustymo įmonė — Daraboló üzem — Stabiliment tal-qtiegħ — Uitsnijderij — Zakład rozbioru — Sala de corte — Unitate de tranșare — Rozrábkareň — Razsekovalnica — Leikkaamo — Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад — Almacén frigorífico — Chladírna (mrazírna) — Frysehus — Kühlhaus — Külmladu — Ψυκτική εγκατάσταση — Cold store — Entreposage — Hladnjača — Deposito frigorifero — Saldētava — Šaltieji sandėliai — Hűtőház — Kamra tal-friża — Koelhuis — Chłodnia składowa — Armazém frigorífico — Depozit frigorific — Chladiareň (mraziareň) — Hladilnica — Kylmävarasto — Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки — Menciones especiales — Zvláštní poznámky — Særlige bemærkninger — Besondere Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Mentions spéciales — Posebne napomene — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges megjegyzések — Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Uwagi szczególne — Menções especiais — Mențiuni speciale — Osobitné poznámky — Posebne opombe — Erikoismainintoja — Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на чл ен2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν της προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EC 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta‘ l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu. 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

a

=

Заек — Conejo — Králík — Kanin — Kaninchen — Küülik — Κουνέλι, κουνέλια — Rabbit — Lapin — Kunić — Coniglio — Trusis — Triušis — Nyúl — Fenek — Konijn — Królik — Coelho — Iepure — Králik — Kunci — Kanit — Kanin

b

=

Двукопитни — Biungulados — Sudokopytníci — Klovbærende dyr — Paarhufer — Sõralised — Δίχηλα — Bi-ungulates — Biongulés — Papkari — Biungulati — Pārnadži — Porakanopiai — Párosujjú patások — Annimali tal-fratt — Tweehoevigen — Parzystokopytne — Biungulados — Biongulate — Párnokopytníky — Parkljarji — Sorkkaeläimet — Klövdjur

c

=

Пернат дивеч, отглеждан във ферми — Aves de caza silvestres — Pernatá zvěř z farmového chovu — Opdrættet fjervildt — Zuchtfederwild — Farmis peetavad metslinnud — Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα — Farmed game birds — Gibier d’élevage à plumes — Uzgojena pernata divljač — Selvaggina da penna di allevamento — Saimniecībās audzēti medījamie putni — Ūkiuose auginami laukiniai paukščiai — Tenyésztett szárnyasvad — Tajr tal-kaċċa imrobbi — Gekweekt vederwild — Dzikie ptactwo hodowlane — Aves de caça de criação — Păsări vânat de fermă — Pernatá zver z farmových chovov — Gojena pernata divjad — Tarhatut riistalinnut — Vildfågel i hägn

d

=

Други сухоземни бозайници — Otros mamíferos — Jiní suchozemští savci — Andre landlevende dyr — Andere Landsäugetiere — Teised maismaa imetajad — Άλλα χερσαία θηλαστικά — Other land mammals — Autres mammifères terrestres — Ostali kopneni sisavci — Altri mammiferi terrestri — Citi sauszemes zīdītāji — Kiti sausumos žinduoliai — Egyéb szárazföldi emlősök — Mammiferi oħra ta‘ l-art — Andere landzoogdieren — Inne ssaki lądowe — Outros mamíferos terrestres — Alte mamifere terestre — Ostatné suchozemské cicavce — Drugi kopenski sesalci — Muut maalla elävät nisäkkäät — Andra landdäggdjur

e

=

Щрауси — Estrucioniformes — Ptáci nadřádu běžci — Strudse — Zuchtflachbrustvögel — Silerinnalised — Στρουθιονίδες — Ratites — Ratites — Bezgrebenke — Ratiti — Strausu dzimta — Strutiniai — Futómadarak — Tajr li ma jtirx — Loopvogels — Bezgrzebieniowe — Ratites — Ratite — Bežce — Ratiti — Sileälastaiset linnut — Ratiter

Предприятията няма да бъдат одобрявани в рамките на Общността, докато не бъдат приети сертификатите — Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados. — Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou přijata osvědčení. — Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan, før certifikaterne foreligger. — Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe. — Ettevõtteid ei tunnustata ühenduse tasemel enne sertifikaadi väljastamist. — Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την υιοθέτηση των πιστοποιητικών. — Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted. — Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l’adoption des certificats. — Na razini Zajednice objekti neće biti odobreni dok se ne odobre certifikati. — Gli stabilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati. — Uzņēmumi netiks atzīti Kopienā, kamēr netiks apstiprināti sertifikāti. — Įmonės nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti sertifikatai. — A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem kerülnek közösségi szintű jóváhagyásra — L-istabilimenti ma jkunux approvati fuq bażi Kommunitarja sakemm iċ-ċertifikati jkunu addottati. — Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd. — Zakłady nie będą zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjęcia świadectw. — Os estabelecimentos não podem ser aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados. — Instalațiile nu vor fi autorizate la nivelul Comunității până ce nu vor fi adoptate certificatele. — Závody nebudú schválené Spoločenstvom, kým nebudú schválené certifikáty. — Na ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo pred odobritvijo zdravstvenih spričeval. — Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen. — Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits“;

(b)

v Prilogi I se naslov k razpredelnici,

(i)

ki se začne s „Страна: АРЖЕНТИНА —“, nadomesti z naslednjim:

(ii)

ki se začne s „Страна: АВСТРАЛИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(iii)

ki se začne s „Страна: БРАЗИЛИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(iv)

ki se začne s „Страна: КАНАДА —“, nadomesti z naslednjim:

(v)

ki se začne s „Страна: ЧИЛИ —“, nadomesti z naslednjim:

(vi)

ki se začne s „Страна: КИТАЙ —“, nadomesti z naslednjim:

(vii)

ki se začne s „Страна: ГРЕНЛАНДИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(viii)

ki se začne s „Страна: ИСЛАНДИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(ix)

ki se začne s „Територия: НОВА КАЛЕДОНИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(x)

ki se začne s „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(xi)

ki se začne s „Страна: РУСИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(xii)

ki se začne s „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ —“, nadomesti z naslednjim:

(c)

v Prilogi I se črta vnos za Hrvaško;

(d)

v Prilogi II se naslov nadomesti z naslednjim:

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЩРАУСИ — LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE ESTRUCIONIFORMES — SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU MASA Z PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI — LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF STRUDSEKØD — LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON LAUFVOGELFLEISCH ZUGELASSENEN BETRIEBE — ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA SILERINNALISTE LINDUDE LIHA — ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ — LIST OF ESTABLISHMENTS ΑUTHORISED FOR IMPORT OF RATITE MEAT — LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE RATITES — POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA BEZGREBENKI — ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI RATITI — UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU — ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI STRUTINIŲ MĖSĄ, SĄRAŠAS — FUTÓMADARAK HÚSÁNAK BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA — LISTA TA‘ L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA‘ LAĦAM TAT-TAJR LI MA JTIRX — LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN VLEES VAN LOOPVOGELS IS TOGESTAAN — WYKAZ ZAKŁADÓW Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH JEST DOZWOLONY — LISTA DOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE RATITES — LISTA UNITĂȚILOR AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE RATITE — ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ MÄSA Z VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV — SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA RATITOV — LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN LIHAA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA RATITKÖTT FÅR IMPORTERAS“;

(e)

v Prilogi II se naslov razpredelnice:

(i)

ki se začne s „Страна: АВСТРАЛИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(ii)

ki se začne s „Страна: БОТСУАНА —“, nadomesti z naslednjim:

(iii)

ki se začne s „Страна: КАНАДА —“, nadomesti z naslednjim:

(iv)

ki se začne s „Страна: ИЗРАЕЛ —“, nadomesti z naslednjim:

(v)

ki se začne s „Страна: НАМИБИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(vi)

ki se začne s „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(vii)

ki se začne s „Страна: ЮЖНА АФРИКА —“, nadomesti z naslednjim:

(viii)

ki se začne s „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ —“, nadomesti z naslednjim:

(ix)

ki se začne s „País: URUGUAY —“, nadomesti z naslednjim:

(x)

ki se začne s „Страна: ЗИМБАБВЕ —“, nadomesti z naslednjim:

(f)

v Prilogi II se črta vnos za Hrvaško.

8.

31997 D 0468: Odločba Komisije 97/468/ES z dne 7. julija 1997 o izdelavi začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih države članice odobrijo uvoz divjačine (UL L 199, 26.7.1997, str. 62):

(a)

v Prilogi se naslov in legende nadomestijo z naslednjim:

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ — LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS — SEZNAM ZAŘÍZENÍ — LISTE OVER VIRKSOMHEDER — VERZEICHNIS DER BETRIEBE — ETTEVÕTETE LOETELU — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — LIST OF ESTABLISHMENTS — LISTE DES ÉTABLISSEMENTS — POPIS OBJEKATA — ELENCO DEGLI STABILIMENTI — UZŅĒMUMU SARAKSTS — ĮMONIŲ SĄRAŠAS — LÉTESÍTMÉNYLISTA — LISTA TA‘ L-ISTABILIMENTI — LIJST VAN BEDRIJVEN — WYKAZ ZAKŁADÓW — LISTA DOS ESTABELECIMENTOS — LISTA UNITĂȚILOR — ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ — SEZNAM OBRATOV — LUETTELO LAITOKSISTA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: месо от дивеч — Producto: Carne de caza salvaje — Produkt: Maso volně žijící zvěře — Produkt: Kød af vildtlevende vildt — Erzeugnis: Wildfleisch — Toode: ulukiliha — Προϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτων — Product: Wild game meat — Produit: Viande de gibier sauvage — Proizvod: Meso divljači — Prodotto: Carni di selvaggina — Produkts: medījamo dzīvnieku gaļa — Produktas: Žvėriena — Termék: vadhús — Prodott: Laħam tal-kaċċa salvaġġ — Product: Vlees van vrij wild — Produkt: mięso zwierząt łownych — Produto: Carne de caça selvagem — Produs: carne de vânat sălbatic — Produkt: zverina z divo žijúcej zveri — Proizvod: Meso divjadi — Tuote: Luonnonvaraisen riistan liha — Varuslag: Viltkött

1

=

Национален код — Referencia nacional — Národní kód — National reference — Nationaler Code — Rahvuslik viide — Εθνικός αριθμός έγκρισης — National reference — Référence nationale — Nacionalna referenca — Riferimento nazionale — Nacionālā norāde — Nacionalinė nuoroda — Nemzeti referenciaszám — Referenza nazzjonali — Nationale code — Kod krajowy — Referência nacional — Referință națională — Národný odkaz — Nacionalna referenca — Kansallinen referenssi — Nationell referens

2

=

Наименование — Nombre — Název — Navn — Name — Nimi — Όνομα εγκατάστασης — Name — Nom — Naziv — Nome — Nosaukums — Pavadinimas — Név — Isem — Naam — Nazwa — Nome — Nume — Názov — Ime — Nimi — Namn

3

=

Град — Ciudad — Město — By — Stadt — Linn — Πόλη — Town — Ville — Grad — Città — Pilsēta — Miestas — Város — Belt — Stad — Miasto — Cidade — Oraș — Mesto — Kraj — Kaupunki — Stad

4

=

Област — Región — Oblast — Region — Region — Piirkond — Περιοχή — Region — Région — Regija — Regione — Reģions — Regionas — Régió — Reġjun — Regio — Region — Região — Județ — Kraj — Regija — Alue — Region

5

=

Дейност — Actividad — Činnost — Aktivitet — Tätigkeit — Tegevusvaldkond — Είδος εγκατάστασης — Activity — Activité — Djelatnost — Attività — Darbība — Veikla — Tevékenység — Attivita' — Activiteit — Rodzaj działalności — Actividade — Activitate — Činnosť — Dejavnost — Toimintamuoto — Verksamhet

PH

=

Преработвателно предприятие за дивеч — Sala de tratamiento de la caza — Zařízení na zpracování masa volně žijící zvěře — Vildtbehandlingsvirksomhed — Wildbearbeitungsbetrieb — Ulukiliha käitlemisettevõte — Κέντρο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων — Wild game processing house — Atelier de traitement du gibier sauvage — Objekt za preradu mesa divljači — Centro di lavorazione della selvaggina — Medījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmums — Žvėrienos perdirbimo įmonė — Vadhúsfeldolgozó üzem — Stabiliment li jipproċessa l-laħam tal-kaċċa salvaġġa — Wildverwerkingseenheid — Zakład przetwórstwa dziczyzny — Estabelecimento de tratamento de caça selvagem — Unitate de procesare a cărnii de vânat — Prevádzkareň na spracovanie zveriny z divo žijúcej zveri — Obrat za obdelavo mesa divjadi — Luonnonvaraisen riistan käsittelytila — Viltbearbetningsanläggning.

CS

=

Хладилен склад — Almacén frigorífico — Chladírna (mrazírna) — Frysehus — Kühlhaus — Külmladu — Ψυκτική εγκατάσταση — Cold store — Entreposage — Hladnjača — Deposito frigorifero — Saldētava — Šaltieji sandėliai — Hűtőház — Kamra tal-friża — Koelhuis — Chłodnia składowa — Armazém frigorífico — Depozit frigorific — Chladiareň (mraziareň) — Hladilnica — Kylmävarasto — Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки — Menciones especiales — Zvláštní poznámky — Særlige bemærkninger — Besondere Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Mentions spéciales — Posebne napomene — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges megjegyzések — Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Uwagi szczególne — Menções especiais — Mențiuni speciale — Osobitné poznámky — Posebne opombe — Erikoismainintoja — Anmärkningar

a

=

Едър дивеч — Caza mayor — Volně žijící velká zvěř — Vildtlevende storvildt — Großwild — Suured ulukid — Μεγάλα άγρια θηράματα — Large wild game — Gros gibier sauvage — Krupna divljač — Selvaggina grossa — Lielie medījamie dzīvnieki — Stambūs žvėrys — Nagyvad — Laħam ta‘ annimali salvaġġi kbar — Grof vrij wild — Gruba zwierzyna łowna — Caça maior selvagem — Vânat sălbatic mare — Veľká divo žijúca zver — Velika divjad — Luonnonvarainen suurriista — Storvilt

b

=

Зайцевидни — Lepóridos — Zajícovití — Leporidae — Leporiden — Leporidae sugukonda kuuluvad loomad — λαγόμορφα — Leporidae — Léporidés — Zečevi — Leporidi — Zaķu dzimta — Kiškiniai — Nyúlfélék — Fniek salvaġġi — Haasachtigen (leporidae) — Zającowate — Leporídeos — Leporide — Zajacovité — Leporidi — Leporidae-suvun eläimet — Hardjur

c

=

Пернат дивеч — Aves de caza silvestres — Volně žijící pernatá zvěř — Vildtlevende Fjervildt — Federwild — Metslinnud — άγρια πτερωτά θηράματα — Wild game birds — Oiseaux sauvages de chasse — Pernata divljač — Selvaggina da penna selvatica — Medījamie putni — Laukiniai paukščiai — Szárnyasvad — Tajr salvaġġ — Vrij vederwild — Ptactwo łowne — Aves de caça selvagem — Păsări de vânat sălbatice — Divo žijúca pernatá zver — Pernata divjad — Luonnonvaraiset riistalinnut — Vildfågel

T

=

Изследване за трихинела — Prueba para la detección de triquinas — Vyšetření na trichinely — Undersøgelse for trikiner — Untersuchung auf Trichinen — Trihhinellade kontroll — Εξέταση παρουσίας τριχινών — Examination for trichinae — Examen pour le dépistage des trichines — Pregled na trihinelu — Esame per l’individuazione di trichine — Trihinelozes izmeklējumi — Trichineliozės tyrimas — Trichinellavizsgálat — L-eżami tat-trichanae — Onderzoek op de aanwezigheid van trichinen — Badanie na włośnie — Exame para a detecção de triquinas — Examinare pentru trichină — Vyšetrenie na trichinely — Pregled na trihine — Trikiinien tutkiminen — Trikinkontroll“;

(b)

v Prilogi se naslov razpredelnice,

(i)

ki se začne s „Страна: АРЖЕНТИНА —“, nadomesti z naslednjim:

(ii)

ki se začne s „Страна: АВСТРАЛИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(iii)

ki se začne s „Страна: КАНАДА —“, nadomesti z naslednjim:

(iv)

ki se začne s „Страна: ЧИЛИ —“, nadomesti z naslednjim:

(v)

ki se začne s „Страна: ГРЕНЛАНДИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(vi)

ki se začne s „Страна: НАМИБИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(vii)

ki se začne s „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“, nadomesti z naslednjim:

(viii)

ki se začne s „País: TÚNEZ —“, nadomesti z naslednjim:

(ix)

ki se začne s „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ —“, nadomesti z naslednjim:

(x)

ki se začne s „Страна: УРУГВАЙ —“, nadomesti z naslednjim:

(xi)

ki se začne s „Страна: ЮЖНА АФРИКА —“, nadomesti z naslednjim:

9.

31997 D 0569: Odločba Komisije 97/569/ES z dne 16. julija 1997 o začasni sestavi seznamov obratov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesnih izdelkov (UL L 234, 26.8.1997, str. 16):

Priloga I se spremeni:

(a)

v naslovu „Priloga“ se po vnosu v francoščini vstavi naslednje:

PRILOG —“;

v prvem oddelku „Seznam obratov“ se na seznam izrazov po vnosu v francoščini doda:

POPIS OBJEKATA —“;

v drugem oddelku „Proizvod: mesni izdelki“ se na seznam izrazov po vnosu v francoščini doda:

Proizvod: mesni proizvodi —“;

v naslednjih točkah se po ustreznem vnosu v francoščini dodajo ustrezni naslednji vnosi:

(i)

:

v točki 1

:

„Nacionalna referenca —“;

(ii)

:

v točki 2

:

„Naziv —“;

(iii)

:

v točki 3

:

„Grad —“;

(iv)

:

v točki 4

:

„Regija —“;

(v)

:

v točki 5

:

„Posebne napomene —“;

(vi)

:

v točki 6

:

„*

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ“;

(b)

v ustreznem naslovu razpredelnice:

(i)

ki se začne s „Страна: АРЖЕНТИНА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: ARGENTINA —“;

(ii)

ki se začne s „Страна: АВСТРАЛИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: AUSTRALIJA —“;

(iii)

ki se začne s „Страна: БРАЗИЛИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: BRAZIL —“;

(iv)

ki se začne s „Страна: КАНАДА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: KANADA —“;

(v)

ki se začne s „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: ŠVICARSKA —“;

(vi)

ki se začne s „Страна: ЧИЛИ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: ČILE —“;

(vii)

ki se začne s „Страна: ХОНГ КОНГ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: HONG KONG —“;

(viii)

ki se začne s „Страна: ИЗРАЕЛ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: IZRAEL —“;

(ix)

ki se začne s „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: NOVI ZELAND —“;

(x)

ki se začne s „Страна: СИНГАПУР —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: SINGAPUR —“;

(xi)

ki se začne s „Страна: ТАЙЛАНД —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: TAJLAND —“;

(xii)

ki se začne s „Страна: ЮЖНА АФРИКА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: JUŽNA AFRIKA —“;

(c)

v Prilogi I se črta vnos za Hrvaško;

(d)

Priloga II se spremeni:

 

v naslovu „Priloga II“ se po vnosu v francoščini vstavi:

„PRILOG II —“;

 

v prvem oddelku „Seznam obratov“ se na seznam izrazov po vnosu v francoščini doda:

POPIS OBJEKATA —“;

 

v drugem oddelku „Proizvod: mesni izdelki“ se na seznam izrazov po vnosu v francoščini doda:

Proizvod: mesni proizvodi —“;

 

v naslednjih točkah se po ustreznem vnosu v francoščini dodajo ustrezni naslednji vnosi:

(i)

:

v točki 1

:

„Nacionalna referenca —“;

(ii)

:

v točki 2

:

„Naziv —“;

(iii)

:

v točki 3

:

„Grad —“;

(iv)

:

v točki 4

:

„Regija —“;

(v)

:

v točki 5

:

„Posebne napomene —“;

(vi)

:

v točki 6

:

„*

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.“;

(e)

v naslovu razpredelnice, ki se začne s „País: MAURICIO —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: MAURICIJUS —“.

10.

31998 D 0179: Odločba Komisije 98/179/ES z dne 23. februarja 1998 o podrobnih pravilih uradnega vzorčenja za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih (UL L 65, 5.3.1998, str. 31):

v točki 1.2 Priloge se v drugem odstavku doda naslednji stavek:

„Za Hrvaško je treba akreditacijo pridobiti do dne pristopa.“

11.

31998 D 0536: Odločba Komisije 98/536/ES z dne 3. septembra 1998 o določitvi seznama nacionalnih referenčnih laboratorijev za odkrivanje ostankov (UL L 251, 11.9.1998, str. 39):

v Prilogi se po vnosu za Bolgarijo vstavi:

„Hrvaška

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb

vse skupine“

12.

31999 D 0120: Odločba Komisije 1999/120/ES z dne 27. januarja 1999 o začasnih seznamih obratov v tretjih državah, iz katerih države članice odobrijo uvoz živalskih črev, želodcev in mehurjev (UL L 36, 10.2.1999, str. 21):

Priloga se spremeni:

(a)

v naslovu „Priloga“ se po vnosu v francoščini vstavi:

PRILOG —“;

v prvem oddelku „Seznam obratov“ se na seznam izrazov po vnosu v francoščini doda:

POPIS OBJEKATA —“;

v drugem oddelku „Proizvod: vampi in želodci, mehurji in čreva živali“ se na seznam izrazov po vnosu v francoščini doda:

Proizvod: želuci, mjehuri i crijeva životinja —“,

v naslednjih točkah se po ustreznem vnosu v francoščini dodajo ustrezni naslednji vnosi:

(i)

:

v točki 1

:

„Nacionalna referenca —“;

(ii)

:

v točki 2

:

„Naziv —“;

(iii)

:

v točki 3

:

„Grad —“;

(iv)

:

v točki 4

:

„Regija —“;

(v)

:

v točki 5

:

„Posebne napomene —“;

(b)

v ustreznem naslovu razpredelnice:

(i)

ki se začne s „Страна: АФГАНИСТАН —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: AFGANISTAN —“;

(ii)

ki se začne s „País: ALBANIA —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: ALBANIJA —“;

(iii)

ki se začne s „Страна: АРЖЕНТИНА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: ARGENTINA —“;

(iv)

ki se začne s „Страна: АВСТРАЛИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: AUSTRALIJA —“;

(v)

ki se začne s „Страна: БАНГЛАДЕШ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: BANGLADEŠ —“;

(vi)

ki se začne s „Страна: БАХРЕЙН —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: BAHREIN —“;

(vii)

ki se začne s „Страна: БРАЗИЛИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: BRAZIL —“;

(viii)

ki se začne s „Страна: КАНАДА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: KANADA —“;

(ix)

ki se začne s „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: ŠVICARSKA —“;

(x)

ki se začne s „Страна: ЧИЛИ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: ČILE —“;

(xi)

ki se začne s „Страна: КИТАЙ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: KINA —“;

(xii)

ki se začne s „Страна: КОСТА РИКА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: KOSTARIKA —“;

(xiii)

ki se začne s „Страна: ЕГИПЕТ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: EGIPAT —“;

(xiv)

ki se začne s „Страна: ХОНДУРАC —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: HONDURAS —“;

(xv)

ki se začne s „Страна: ИНДИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: INDIJA —“;

(xvi)

ki se začne s „Страна: ИРАН —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: IRAN —“;

(xvii)

ki se začne s „Страна: ЯПОНИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: JAPAN —“;

(xviii)

ki se začne s „Страна: КУВЕЙТ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: KUVAJT —“;

(xix)

ki se začne s „Страна: ЛИВАН —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: LIBANON —“;

(xx)

ki se začne s „Страна: МАРОКО —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: MAROKO —“;

(xxi)

ki se začne s „Страна: МОНГОЛИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

„Zemlja: MONGOLIJA —“;

(xxii)

ki se začne s „Страна: МЕКСИКО —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: MEKSIKO —“;

(xxiii)

ki se začne s „Страна: НИКАРАГУА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: NIKARAGVA —“;

(xxiv)

ki se začne s „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi naslednje:

Zemlja: NOVI ZELAND —“;

(xxv)

ki se začne s „Страна: ПАНАМА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: PANAMA —“;

(xxvi)

ki se začne s „Страна: ПЕРУ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: PERU —“;

(xxvii)

ki se začne s „Страна: ПАКИСТАН —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: PAKISTAN —“;

(xxviii)

ki se začne s „Страна: ПАРАГВАЙ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: PARAGVAJ —“;

(xxix)

ki se začne s „Страна: СИРИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: SIRIJA —

(xxx)

ki se začne s „Страна: ТУНИС —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: TUNIS —“;

(xxxi)

ki se začne s „Страна: ТУРКМЕНИСТАН —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: TURKMENISTAN —“;

(xxxii)

ki se začne s „Страна: ТУРЦИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: TURSKA —“;

(xxxiii)

ki se začne s „Страна: УКРАЙНА —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: UKRAJINA —“;

(xxxiv)

ki se začne s „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE —“;

(xxxv)

ki se začne s „Страна: УРУГВАЙ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: URUGVAJ —“;

(xxxvi)

ki se začne s „Страна: УЗБЕКИСТАН —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: UZBEKISTAN —“;

(xxxvii)

ki se začne s „Страна: ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA —‘.

(xxxviii)

ki se začne s „País: SUDÁFRICA —“, se po vnosu v francoščini vstavi:

Zemlja: JUŽNA AFRIKA —“;

(c)

v Prilogi se črta vnos za Hrvaško.

13.

31999 D 0710: Odločba Komisije 1999/710/ES z dne 15. oktobra 1999 o začasnih seznamih obratov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov (UL L 281, 4.11.1999, str. 82):

Priloga se spremeni: