EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0451

2009/451/ES: Odločba Komisije z dne 8. junija 2009 o prošnji Združenega kraljestva za sprejetje Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4427)

OJ L 149, 12.6.2009, p. 73–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 132 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/451/oj

12.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 149/73


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. junija 2009

o prošnji Združenega kraljestva za sprejetje Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4427)

(2009/451/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 11a Pogodbe,

ob upoštevanju dopisa, ki ga je Združeno kraljestvo 15. januarja 2009 poslalo Svetu in Komisiji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. decembra 2008 sprejel Uredbo (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (1).

(2)

V skladu s členom 1 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Združeno kraljestvo ni sodelovalo pri sprejetju Uredbe (ES) št. 4/2009.

(3)

V skladu s členom 4 navedenega protokola je Združeno kraljestvo z dopisom z dne 15. januarja 2009, ki ga je Komisija prejela 17. januarja 2009, uradno obvestilo Svet in Komisijo, da namerava sprejeti in uporabljati Uredbo (ES) št. 4/2009.

(4)

Komisija je 21. aprila 2009 Svetu dala pozitivno mnenje glede prošnje Združenega kraljestva za sprejetje Uredbe (ES) št. 4/2009 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 4/2009 se uporablja v Združenem kraljestvu v skladu s členom 2.

Člen 2

Uredba (ES) št. 4/2009 začne v Združenem kraljestvu veljati 1. julija 2009.

Člena 2(2) in 47(3) ter členi 71, 72 in 73 Uredbe se uporabljajo od 18. septembra 2010.

Preostale določbe Uredbe se uporabljajo od 18. junija 2011, pod pogojem, da se na ta dan v Skupnosti uporablja Haaški protokol iz leta 2007 o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti. V nasprotnem primeru se Uredba uporablja od dne začetka uporabe navedenega protokola v Skupnosti.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. junija 2009

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 7, 10.1.2009, str. 1.


Top