EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0493

2006/493/ES: Sklep Sveta z dne 19. junija 2006 o določitvi zneska podpore Skupnosti za razvoj podeželja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 , letne razdelitve in najmanjše zneske, ki se dodelijo regijam, ki so upravičene do pomoči v okviru cilja konvergenca

OJ L 195, 15.7.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 370–373 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 198 - 199

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/493/oj

15.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/22


SKLEP SVETA

z dne 19. junija 2006

o določitvi zneska podpore Skupnosti za razvoj podeželja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, letne razdelitve in najmanjše zneske, ki se dodelijo regijam, ki so upravičene do pomoči v okviru cilja „konvergenca“

(2006/493/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (1) in zlasti člena 69(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Znesek odobrenih sredstev podpore Skupnosti za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005 za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, letno razdelitev in najmanjše zneske, ki se dodelijo regijam, ki so upravičene do pomoči v okviru cilja „konvergenca“ določijo Evropski parlament, Svet in Komisija v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (2).

(2)

Skupni znesek mora vključevati znesek za Bolgarijo in Romunijo pod pogojem, da začne Pogodba o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji veljati 1. januarja 2007. Če pristopna pogodba za eno ali obe navedeni državi ne začne veljati 1. januarja 2007, se skupni znesek temu ustrezno spremeni –

SKLENIL:

Edini člen

Skupni zneski odobrenih sredstev za prevzem obveznosti za podporo Skupnosti za razvoj podeželja po Uredbi (ES) št. 1698/2005, za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, letna razdelitev in najmanjši zneski, ki se dodelijo regijam, ki so upravičene do pomoči v okviru cilja „konvergenca“ iz člena 2 (j) navedene Uredbe, so določeni v Prilogi k temu Sklepu.

V Luxembourgu, 19. junija 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(2)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


PRILOGA

Skupni znesek odobrenih sredstev za prevzem obveznosti za obdobje 2007–2013, letna razdelitev in najmanjši zneski, ki se dodelijo regijam, ki so upravičene do pomoči v okviru cilja „konvergenca“ (1)

(v milijonih EUR) cene v letu 2004 (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

Skupni znesek za EU-25 ter Bolgarijo in Romunijo

10 710

10 447

10 185

9 955

9 717

9 483

9 253

69 750

Najmanjši zneski za regije, ki so upravičene do pomoči v okviru cilja „konvergenca“

27 699


(1)  Pred obvezno modulacijo in drugimi prenosi tržnih izdatkov in neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike na razvoj podeželja.

(2)  Navedeni zneski so zaokroženi na milijon, medtem ko bo načrtovanje programov zaokroženo na euro.


Top