EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0015

Direktiva Komisije 98/15/ES z dne 27. februarja 1998 o spremembi Direktive Sveta 91/271/EGS glede nekaterih zahtev, določenih v Prilogi I k DirektiviBesedilo velja za EGP.

OJ L 67, 7.3.1998, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 27 - 28
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - 28
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - 28
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 201 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 201 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 22 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/15/oj

31998L0015Official Journal L 067 , 07/03/1998 P. 0029 - 0030


Direktiva Komisije 98/15/ES

z dne 27. februarja 1998

o spremembi Direktive Sveta 91/271/EGS glede nekaterih zahtev, določenih v Prilogi I k Direktivi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode [1] in zlasti odstavka 3 člena 5 Direktive,

ker so zahteve glede izpustov iz komunalnih čistilnih naprav na občutljivih območjih, kjer se pojavlja evtrofikacija, kot jih navaja tabela 2 Priloge I k Direktivi 91/271/EGS, pripeljale do težav pri razlagi, ki jih je nujno treba razjasniti; ker je nujno, da se zaradi tega spremeni tabela 2 Priloge I k Direktivi;

ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive 91/271/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/271/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 1998. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Ko države članice sprejmejo navedene predpise, se v njih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. februarja 1998

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Članica Komisije

PRILOGA

Tabela 2 v Prilogi I k Direktivi 91/271/EGS se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Tabela 2: Zahteve glede izpustov iz komunalnih čistilnih naprav na občutljivih območjih, kjer se pojavlja evtrofikacija, kot je določeno v Prilogi II.A(a). Eden ali oba parametra se lahko uporabita glede na lokalne razmere. Veljajo vrednosti za koncentracijo ali odstotek znižanja.

Parametri Koncentracija Najmanjši odstotek znižanja 1 Referenčna merilna metoda

Celotni fosfor 2 mg/l (10 000-100 000 p.e.) 80 Molekulska absorpcijska spektrofotometrija

1 mg/l (več kot 100 000 p.e.)

Celotni dušik 2 15 mg/1 (10 000-100 000 p.e.) 3 70-80 Molekulska absorpcijska spektrofotometrija

10 mg/1 (več kot 100 000 p.e.) 3

1 Znižanje glede na obremenitev dotoka na čistilno napravo.

2 Celotni dušik pomeni vsoto skupnega Kjeldahlovega dušika (organski in amoniakov dušik) nitratni dušik in nitritni dušik.

3 Te vrednosti koncentracij so povprečne vrednosti na letni ravni, kot so določene v odstavku D.4(c) Priloge I. Vendar pa se zahteve glede dušika lahko preverjajo na podlagi dnevnih povprečij, če se v skladu z odstavkom D.1 Priloge I dokaže, da je dosežena enaka raven zaščite. V tem primeru dnevno povprečje ne sme preseči 20 mg/l celotnega dušika za vse vzorce, ko je temperatura iztoka iz biološkega reaktorja višja ali enaka 12 °C. Pogoji glede temperature se lahko spremenijo z omejitvijo časa delovanja, pri čemer pa se upoštevajo regionalni podnebni pogoji."

[1] UL L 135, 30.5.1991, str. 40.

Top