EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0011

Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/11/ES z dne 23. marca 1994 o približevanju na področju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z označevanjem materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom

UL L 100, 19.4.1994, p. 37–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/11/oj

31994L0011Uradni list L 100 , 19/04/1994 str. 0037 - 0041
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 26 str. 0039
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 26 str. 0039


Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/11/ES

z dne 23. marca 1994

o približevanju na področju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z označevanjem materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

skladno s postopkom iz člena 189b Pogodbe,

ker v nekaterih državah članicah obstajajo predpisi o oznakah za obutev, katerih namen je varovati in obveščati javnost ter zagotavljati zakonite interese panoge;

ker je zaradi različnosti teh predpisov lahko ovirana trgovina znotraj Skupnosti, kar lahko vpliva na delovanje notranjega trga;

ker bi bilo treba točno določiti postavke skupnega sistema označevanja obutve, da bi se izognili težavam zaradi različnih sistemov;

ker resolucija Sveta z dne 9. novembra 1989 o prihodnjih prednostnih nalogah pri ponovnem uvajanju politike varstva potrošnika [3] zahteva, da se vloži več truda v boljšo obveščenost potrošnika o izdelkih;

ker je v interesu potrošnika in obutvene panoge, da se uvede sistem, ki bi z natančno navedbo vrste materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, zmanjšal možnost prevare;

ker po resoluciji Sveta z dne 5. aprila 1993 o prihodnjih ukrepih v zvezi z označevanjem izdelkov v korist potrošnika [4] označevanje velja za enega od najpomembnejših načinov za doseganje boljše obveščenosti in preglednosti za potrošnika in za zagotavljanje usklajenega delovanja notranjega trga;

ker je usklajevanje nacionalne zakonodaje ustrezen način za odpravljanje teh ovir za prosto trgovino; ker države članice same ne morejo v zadovoljivem obsegu doseči zgoraj omenjenega cilja; ker ta direktiva določa le zahteve, ki so nujno potrebne za prosti pretok izdelkov, za katere se uporablja,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva se uporablja za označevanje materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom.

V tej direktivi "obutev" pomeni vse izdelke s podplatom, katerih namen je, da varujejo ali pokrijejo stopalo, skupaj z deli, ki se prodajajo posebej, kakor je navedeno v Prilogi I.

Priloga II primeroma našteva izdelke, ki jih ureja Direktiva.

Ta direktiva ne ureja:

- rabljene, nošene obutve,

- zaščitne obutve, ki jo ureja Direktiva 89/686/EGS [5],

- obutve, ki jo ureja Direktiva 76/769/EGS [6],

- obutve kot igrače.

2. Oznake sporočajo sestavo obutve, kakor je določeno v členu 4.

(i) Oznaka vsebuje podatke o treh delih obutve, kakor je določeno v Prilogi I, in sicer:

(a) zgornji del,

(b) podloga in vložek ter

(c) podplat.

(ii) Kakor je določeno v členu 4, se sestava obutve prikaže s piktogrami ali s pisnimi navedbami specifičnih materialov, kakor je prikazano v Prilogi I.

(iii) Pri zgornjem delu se razvrstitev materialov določa na podlagi določb člena 4(1) in Priloge I, ne glede na dodatke ali ojačene dele, kot so dodatki na gležnjih, robovi, okrasi, zaponke, okovice, dodatki za luknjice ali podobni dodatki.

(iv) Pri podplatu razvrstitev temelji na količini materialov, ki jih vsebuje, v skladu s členom 4.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile, da vsa obutev na trgu ustreza zahtevam te direktive o označevanju, brez vpliva na druge ustrezne določbe Skupnosti.

2. Kadar je na trg poslana obutev, ki ne ustreza določbam v zvezi z zahtevami o označevanju, pristojna država članica sprejme ustrezne ukrepe, kakor je določeno v nacionalni zakonodaji te države.

Člen 3

Brez vpliva na druge ustrezne predpise Skupnosti države članice z uporabo neusklajenih nacionalnih določb, ki urejajo označevanje določenih vrst obutve ali obutve na splošno, ne smejo prepovedati ali ovirati dajanje na trg obutve, ki ustreza zahtevam te direktive o označevanju.

Člen 4

1. Oznaka v skladu s Prilogo I vsebuje podatke o materialu, ki predstavlja vsaj 80 % površine gornjega dela in podloge in vložka obutve ter vsaj 80 % prostornine podplata. Če nobeden od materialov ne predstavlja vsaj 80 %, je treba navesti podatke o dveh glavnih materialih, ki so uporabljeni v sestavi obutve.

2. Podatki so prikazani na obutvi. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti lahko izbere piktogram ali pisni prikaz podatkov vsaj v jeziku ali jezikih, ki jih določi država članica potrošnje, v skladu s Pogodbo, kakor je določeno in slikovno prikazano v Prilogi I. Države članice s svojimi nacionalnimi določbami zagotovijo, da so potrošniki ustrezno obveščeni o pomenu teh piktogramov, pri tem pa skrbijo, da take določbe ne ustvarjajo ovire v trgovanju.

3. V tej direktivi označevanje zajema pritrjevanje potrebnih podatkov na vsaj en kos obutve v vsakem paru. Za označevanje se lahko uporabi tisk, nalepka, žig ali priložena etiketa.

4. Oznaka mora biti vidna, varno pritrjena in dostopna, dimenzije piktograma pa morajo biti dovolj velike, da so podatki na njem lahko razumljivi. Oznaka ne sme zavajati potrošnika.

5. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti morata priskrbeti oznako in poskrbeti za točnost podatkov na oznaki. Če niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v Skupnosti, ta dolžnost preide na osebo, odgovorno za prvo dajanje obutve na trg v Skupnosti. Prodajalec na drobno mora še naprej zagotavljati, da ima obutev, ki jo prodaja, ustrezno oznako, predpisano s to direktivo.

Člen 5

Podatkom, ki jih zahteva ta direktiva, se lahko na oznaki po potrebi dodajo drugi pisni podatki, vendar v skladu s členom 3 države članice ne smejo prepovedati ali ovirati dajanja na trg obutve, ki ustreza zahtevam te direktive.

Člen 6

1. Države članice najkasneje do 23. septembra 1995 sprejmejo ali objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice od 23. marca 1996 uporabljajo predpise iz odstavka 1. Zaloge, ki so bile kupljene ali dostavljene prodajalcu pred tem datumom, do 23. septembra 1997 ne bodo predmet omenjenih predpisov.

3. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

4. Tri leta po začetku uporabe te direktive Komisija predloži Svetu ocenjevalno poročilo, ob tem pa upošteva vse težave, ki bi jih lahko imeli izvajalci pri izvrševanju določb te direktive, in po potrebi predstavi ustrezne predloge za njihovo ponovno preučitev.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. marca 1994

Za Evropski parlament

Predsednik

E. Klepsch

Za Svet

Predsednik

TH. Pangalos

[1] UL C 74, 25.3.1992, str. 10.

[2] UL C 287, 4.11.1992, str. 36.

[3] UL C 294, 22.11.1989, str. 1.

[4] UL C 110, 20.4.1993, str. 3.

[5] UL L 399, 30.12.1989, str. 18.

[6] UL L 262, 27.9.1976, str. 201.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

1. Definicije in ustrezni piktogrami ali pisne označbe delov obutve za identifikacijo

| Piktogrami | Pisne označbe |

+++++ TIFF +++++

(a)Zgornji delTo je zunanje lice sestavnega dela, ki je pritrjen na, podplat. | | FTigeDObermaterialITTomaiaNLBovendeelENUpperDKOverdelGREΠANΩ MEPOΣESEmpeinePParte superior |

+++++ TIFF +++++

(b)Podloga in vložekTo sta podloga zgornjega dela in notranjik, ki sestavljata notranjost obutve. | | FDoublure et semelle de propretéDFutter und DecksohleITFodera e SottopiedNLVoering en inlegzoolENLining and sockDKForing og bindsålGRΦOΔPEΣESForro y plantillaPForro e Palmilha |

+++++ TIFF +++++

(c)PodplatTo je spodnji del obutvenega izdelka, ki je izpostavljen obrabi in pritrjen na zgornji del. | | FSemelle extérieureDLaufsohleITSuola esternaNLBuitenzoolENOuter soleDKYdersålGRΣΟΛΑESSuelaPSola |

2. Definicija in ustrezni piktogrami materialov

Piktograme materiala je treba prikazati na etiketi poleg piktogramov, ki se nanašajo na tri dele obutve, kakor je določeno v členu 4 in delu 1 te priloge.

| Piktogrami | Pisne označbe |

+++++ TIFF +++++

(a)(i) UsnjeTo je splošni izraz za kožo z njeno originalno bolj ali manj nedotaknjeno vlakensko strukturo, strojeno s čreslom, da postane odporna proti trohnenju. Dlake ali volna so lahko odstranjene ali ne. Usnje je prav tako izdelano iz kože, ki se razcepi na plasti ali segmentira bodisi pred ali po strojenju. Vendar če se strojeno kožo mehanično in/ali kemično razkroji na vlakenske delce, koščke ali prah in se potem z vezivnim sredstvom ali brez njega predela v pole ali druge oblike, take pole ali oblike niso usnje. Če je na usnju površinski nanos, kakorkoli nanesen, ali je obdelano z lepilom, takšne površinske plasti ne smejo biti debelejše od 0,15 mm. Na ta način je urejeno vse usnje brez vpliva na druge pravne zaveze, na primer Washingtonsko konvencijo.Če se v neobveznem dodatnem informativnem besedilu iz člena 5 uporabi izraz "polno zrnasto usnje", se uporabi za usnje z originalno zrnasto površino, ki se odkrije po odstranitvi povrhnjice, ne da bi bil kak del površine odstranjen z brušenjem, strganjem ali cepljenjem. | | FCuirDLederITCuoioNLLederENLeatherDKLæderGRΔEPMAESCueroPCouros e peles curtidas |

+++++ TIFF +++++

(a)(ii) Premazano usnjeJe usnje, na katerem debelina površinskega nanosa ne presega ene tretjine celotne debeline izdelka, presega pa 0,15 mm. | | F:Cuir enduit;D:Beschichtetes Leder;ITCuoio rivestitoNLGecoat lederENCoated leatherDKOvertrukket læderGREΠENΔEΔYMENO ΔEPMAESCuero untadoPCouro revestido |

+++++ TIFF +++++

(b)Naravni tekstilni materiali in sintetični ali netkani tekstilni materiali"Tekstil" pomeni vse proizvode, ki jih ureja Direktiva 71/307/EGS in njena dopolnila. | | FTextileDTextilITTessiliNLTextielENTextileDKTekstil-materialerGRYΦAΣMAESTextilPTéxteis |

+++++ TIFF +++++

(c)Vsi drugi materiali | | FAutres matériauxDSonstiges MaterialITAltre materieNLOverige materialenENOther materialsDKAndre materialerGRAΛΛA YΛIKAESOtros materialesP:Outros materiais. |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PRIMERI OBUTVE, OBRAVNAVANE V TEJ DIREKTIVI

Naziv "obutev" lahko zajema vse od sandal, pri katerih je gornji del sestavljen na preprost način iz− prilagodljivih trakov ali vrvic, do visokih škornjev, katerih gornji del pokriva nogo in stegno. Med te izdelke zato spadajo:

(i) običajni čevlji z nizko ali visoko peto za zaprte prostore ali uporabo na prostem,

(ii) škornji do gležnjev, do polovice meč, do kolen in do stegen,

(iii) sandale različnih vrst, "espadrile" (čevlji s platnenim gornjim delom in podplatom iz pletenega materiala rastlinskega izvora), čevlji za tenis, športni čevlji za tek in drugi športni čevlji, sandale za v vodo in druga obutev za prosti čas,

(iv) posebna športna obutev, ki je namenjena športnim dejavnostim in ima oziroma je predvidena za pritrditev železnih konic, klinov, naprav za zaviranje, zaponk, naprav za pritrjevanje ali podobnega ter drsalke, smučarski škornji in obutev za tek na smučeh, škornji za rokoborbo in boks ter kolesarski čevlji; sem spada tudi sestavljena obutev s pritrjenimi drsalkami ali kotalkami,

(v) plesni copati,

(vi) obutev, narejena iz enega kosa, zlasti z oblikovanjem gume ali plastike, vendar so izključeni izdelki iz tankega materiala za enkratno uporabo (papir, plastični film, itd., brez dodanega podplata),

(vii) vrhnji čevlji, ki se obujejo prek druge obutve in so včasih brez pet,

(viii) izdelki, ki se odvržejo, z dodanimi podplati, ki so v glavnem namenjeni enkratni uporabi,

(ix) ortopedska obutev.

Zaradi homogenosti in jasnosti ter v skladu z določbami iz opisa izdelkov, ki jih obravnava ta direktiva, lahko izdelke iz poglavja 64 kombinirane nomenklature ("CN") na splošno razvrščamo na področje, ki ga ureja ta direktiva.

--------------------------------------------------

Top