EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010D0265

2010/265/: Sklep št. 1/2009 Skupnega odbora za kmetijstvo z dne 9. decembra 2009 o spremembi Priloge 7 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

OJ L 115, 8.5.2010, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/265/oj

8.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/33


SKLEP št. 1/2009 SKUPNEGA ODBORA ZA KMETIJSTVO

z dne 9. decembra 2009

o spremembi Priloge 7 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

(2010/265/EU)

SKUPNI ODBOR ZA KMETIJSTVO JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi in zlasti člena 11 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Namen Priloge 7 k Sporazumu je spodbujanje in pospeševanje vzajemnega trgovanja s proizvodi vinskega sektorja z izvorom iz Skupnosti in Švice.

(3)

V skladu s členom 27(1) in (2) Priloge 7 k Sporazumu delovna skupina za proizvode vinskega sektorja obravnava vse zadeve, povezane s Prilogo 7 in njenim izvajanjem, ter odboru daje priporočila. Ta skupina se je sestala, da bi preučila zlasti proizvodnjo vinskega sektorja na obmejnih območjih, natančneje v zvezi s švicarsko označbo porekla „Genève“, pri kateri majhen del grozdja izvira iz vinogradov v Franciji ali na meji s švicarskimi vinogradi, ki spadajo pod zadevno označbo porekla. Za ohranitev tega stanja, ki sega daleč v preteklost, natančneje v začetek 19. stoletja, je treba prilagoditi opredelitve „proizvodov vinskega sektorja z izvorom iz“ in „geografske označbe“.

(4)

Primerno je spremeniti člen 3 Priloge 7 k Sporazumu in navedeni prilogi dodatni nov dodatek, tako da se upoštevajo določene posebne razmere proizvodnje vinskega sektorja na obmejnih območjih med Skupnostjo in Švico, ki so obstajale pred sklenitvijo Sporazuma –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga 7 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi se spremeni:

1.

Člen 3 se spremeni:

(a)

Točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

‚proizvod vinskega sektorja z izvorom iz‘, čemur sledi ime ene od pogodbenic, pomeni proizvod v smislu člena 2, pridobljen na ozemlju navedene pogodbenice iz grozdja, v celoti pridelanega na njenem ozemlju ali na ozemlju, opredeljenem v Dodatku 5, v skladu s to prilogo;“

(b)

Točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

‚geografska označba‘ pomeni vsako označbo, ki vključuje označitev izvora, v smislu člena 22 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: Sporazum TRIP), priloženega Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, ki jo priznavajo zakonodaja ali predpisi ene od pogodbenic za namene opisovanja in predstavljanja proizvoda na osnovi vina v smislu člena 2 in z izvorom iz njenega ozemlja ali ozemlja, opredeljenega v Dodatku 5;“

2.

Dodatek 5 se doda v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. avgusta 2010.

V Bernu, 9. decembra 2009

Za Skupni odbor za kmetijstvo

Vodja delegacije Skupnosti

Nicolas VERLET

Predsednik in vodja švicarske delegacije

Jacques CHAVAX

Sekretar Odbora

Chantal MOSER


PRILOGA

„Dodatek 5

Posebne določbe iz člena 3(a) in (b)

Zaščitena označba porekla Genève (ZOP Genève)

1.   Geografsko območje

Geografsko območje ZOP Genève zajema:

celotno ozemlje kantona Genève,

celotno ozemlje francoskih občin:

Challex,

Ferney-Voltaire,

dele francoskih občin:

Ornex,

Chens-sur-Léman,

Veigy-Foncenex,

Saint-Julien-en-Genevois,

Viry,

opisane v določbah ZOP Genève.

2.   Območje pridelave grozdja

Območje pridelave grozdja zajema:

(a)

na ženevskem ozemlju: površine, ki spadajo v register vinogradov v smislu člena 61 zveznega zakona o kmetijstvu (RS 910.1) in so namenjene proizvodnji vina;

(b)

na francoskem ozemlju: površine v občinah ali delih občin iz točke 1, zasajene z vinsko trto ali upravičene do uporabe pravic do ponovne zasaditve v obsegu največ 140 hektarov.

3.   Območje proizvodnje vina

Območje proizvodnje vina je omejeno na švicarsko ozemlje.

4.   Ponovno razvrščanje

Uporaba ‚ZOP Genève‘ ni ovira za uporabo poimenovanj ‚vin de pays‘ in ‚vin de table suisse‘ za poimenovanje ponovno razvrščenih vin, proizvedenih iz grozdja, ki izvira iz območja pridelave, opredeljenega v točki 2(b).

5.   Nadzor nad določbami ZOP Genève

Za nadzor v Švici so pristojni švicarski in zlasti ženevski organi.

Za fizične preglede, ki se izvajajo na francoskem ozemlju, švicarski organ pooblasti francoski nadzorni organ, ki so ga odobrili francoski organi.

6.   Prehodne določbe

Proizvajalci, ki so lastniki površin, zasajenih z vinsko trto, ki ne spadajo na območje pridelave grozdja, opredeljeno v točki 2(b), vendar so v preteklosti zakonito uporabljali ZOP Genève, jo lahko še naprej uporabljajo do leta 2013 in zadevne proizvode lahko dajejo na trg do porabe zalog.“


Top