EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007LR(15)

Zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane v Lizboni, dne 13. decembra 2007 ( UL C 306 17.12.2007 )

UL C 290, 30.11.2009, p. 1–62 (SL)

30.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 290/1


ZAPISNIK O POPRAVKU

Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane v Lizboni, dne 13. decembra 2007

( Uradni list Evropske unije C 306 z dne 17. decembra 2007 )

(2009/C 290/01)

Ta popravek je bil narejen z zapisnikom o popravku, ki je bil dne 27. novembra 2009 podpisan v Rimu in katerega depozitar je Vlada Italijanske republike.

Člen 1

SPLOŠNE DOLOČBE

1)

stran 13, točka 8), člen 6(1) in (3)

a)

člen 6(1)

Besedilo:

„… iz Listine o temeljnih pravicah Evropske unije … prilagojene 12. decembra 2007 v Strassbourgu, ki ima …“;

se glasi:

„… iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah … prilagojene 12. decembra 2007 v Strasbourgu, ki ima …“;

b)

člen 6(3)

Besedilo:

„… ustavnega izročila držav članic so kot splošna načela del prava Unije …“;

se glasi:

„… ustavnega izročila držav članic, so kot splošna načela del prava Unije …“;

2)

stran 14, točka 10), člen 7a(2)

 

Besedilo:

„… vzajemne pravice in obveznosti, kakor tudi možnost …“;

se glasi:

„… vzajemne pravice in obveznosti kakor tudi možnost …“;

DEMOKRATIČNA NAČELA

3)

stran 14, točka 12), člen 8

Besedilo:

„Državljanstvo Unije se doda nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomešča.“;

se glasi:

„Državljanstvo Unije se doda nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomesti.“;

INSTITUCIJE

4)

stran 17, točka 15), člen 9a(2), drugi pododstavek

Besedilo:

„… soglasno sprejme sklep o sestavi Evropskega parlamenta …“;

se glasi:

„… soglasno sprejme Sklep o sestavi Evropskega parlamenta …“;

5)

stran 17, točka 16), člen 9b(3), drugi stavek

Besedilo:

„Glede na dnevni red, lahko člani Evropskega sveta sklenejo, da …“;

se glasi:

„Glede na dnevni red lahko člani Evropskega sveta sklenejo, da …“;

6)

stran 18, točka 17), člen 9c(5)

Besedilo:

„… med 1. novembrom 2014 in 31. marcem 2017 so vključene v Protokol o prehodnih določbah.“;

se glasi:

„… med 1. novembrom 2014 in 31. marcem 2017, so vključene v Protokol o prehodni ureditvi.“;

SPLOŠNE DOLOČBE O ZUNANJEM DELOVANJU

7)

stran 23, točka 24), člen 10a(1), drugi pododstavek

Besedilo:

„… partnerstvo s tretjimi državami in mednarodnimi, regionalnimi ali svetovnimi organizacijami …“;

se glasi:

„… partnerstvo s tretjimi državami in regionalnimi ali svetovnimi mednarodnimi organizacijami …“;

SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

8)

stran 25, točka 27), odstavek (a), člen 11(1), drugi pododstavek

Besedilo:

„… za nadzor skladnosti s členom 25c te pogodbe …“;

se glasi:

„… za nadzor skladnosti s členom 25b te pogodbe …“;

9)

stran 27, točka 31), odstavek (a), člen 14

Besedilo:

„… se besedi ‚skupni ukrepi‘ nadomestita z …“;

se glasi:

„… se besede ‚skupni ukrepi‘ in ‚ukrepi‘ nadomestijo z …“;

10)

stran 29, točka 35), uvodni stavek

Besedilo:

„Člen 16 se spremeni se na naslednji način: …“;

se glasi:

„Člen 16 se spremeni na naslednji način: …“;

11)

stran 31, točka 40), odstavek (a), člen 21, prvi pododstavek

Besedilo:

„… lahko so sodelujejo posebni predstavniki.“;

se glasi:

„… lahko sodelujejo posebni predstavniki.“;

SKUPNA VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA

12)

stran 38, točka 51), drugi stavek

Besedilo:

„… Kakor je navedeno v členu 2, točke 64), 67) in 68) te pogodbe, se člen…; člen 32 se nadomesti s členom 61e omenjene pogodbe in člen 36 se nadomesti s članom 61d. Poimenovanje naslova …“;

se glasi:

„… Kakor je navedeno v točkah 64), 67) in 68) člena 2 te pogodbe, se člen …; člen 32 se nadomesti s členom 69h, člen 33 se nadomesti s členom 61e in člen 36 se nadomesti s členom 61d navedene pogodbe. Členi 34, 35, 37, 38 in 39 se razveljavijo. Poimenovanje naslova …“;

KONČNE DOLOČBE

13)

stran 39, točka 56), člen 48(4), prvi pododstavek

Besedilo:

„… o spremembah te pogodbe.“;

se glasi:

„… o spremembah teh pogodb.“;

14)

stran 41, točka 61), uvodni stavek

Besedilo:

„Člen 53 se spremeni se na naslednji način: …“;

se glasi:

„Člen 53 se spremeni na naslednji način: …“;

Člen 2

 

1)

stran 42, točka 1), stavek

Besedilo:

„Naslov Pogodbe se nadomesti z naslovom ‚Pogodba o delovanju Unije‘“;

se glasi:

„Naslov Pogodbe se nadomesti z novim naslovom ‚Pogodba o delovanju Unije‘“;

A.

HORIZONTALNE SPREMEMBE

2)

stran 42, točka 2), odstavek (a)

 

Besedilo:

„2)

Povsod v Pogodbi se:

(a)

beseda ‚Skupnost‘ ali besedi ‚Evropska skupnost‘ v vseh sklonih nadomestita z ‚Unija‘ v ustreznem sklonu, ‚Evropske skupnosti‘ ali ‚EGS‘ se v vseh sklonih pa se nadomesti z ‚Evropska unija‘ v ustreznem sklonu, pridevnik ‚skupnosti‘ se nadomesti z ‚Unije‘ v ustreznem sklonu, razen v členu 299(6)(c), ki je postal člen 311a(5)(c). V prvem pododstavku člena 136 se prejšnja sprememba uporablja le za ‚Skupnost‘;“;

se glasi:

„2)

V besedilu Pogodbe se:

(a)

besede ‚Skupnost‘ ali ‚Evropska skupnost‘ v vseh sklonih nadomestijo z besedo ‚Unija‘ v ustreznem sklonu, besede ‚Evropske skupnosti‘ ali ‚EGS‘ v vseh sklonih nadomestijo z besedama ‚Evropska unija‘ v ustreznem sklonu, pridevnik ‚skupnosti‘ se ustrezno nadomesti s pridevnikom ‚Unije‘, razen v členu 299(6)(c), ki je postal člen 311a(5)(c). V prvem pododstavku člena 136 velja sprememba le za besedo ‚Skupnost‘;“;

3)

stran 42, točka 2), odstavek (b)

 

Besedilo:

„(b)

besedi ‚ta pogodba‘ v vseh sklonih nadomesti s ‚Pogodbi‘ v ustreznem sklonu, ustrezni glagol in pridevniki so po potrebi v dvojini; ta točka se ne uporablja za tretji pododstavek člena 182 ter člena 312 in 313;“;

se glasi:

„(b)

besedi ‚ta pogodba‘ v vseh sklonih nadomestita z besedo ‚Pogodbi‘ v ustreznem sklonu, z ustreznim glagolom in pridevnikom v dvojini; ta sprememba ne velja za tretji pododstavek člena 182 ter člena 312 in 313;“;

4)

strani 42 in 43, točka 2), odstavki (c) in (e) do (o)

a)

odstavek (c)

Besedilo:

„(c)

besede ‚Svet v skladu s postopkom iz člena 251‘ ali ‚Svet … v skladu s postopkom iz člena 251‘ nadomestijo z besedami ‚Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku‘ oziroma ‚Evropski parlament in Svet … po rednem zakonodajnem postopku‘, ‚postopek iz člena 251‘ v vseh sklonih se nadomesti z ‚redni zakonodajni postopek‘ v ustreznem sklonu, ustrezni glagol pa je po potrebi v dvojini;“;

se glasi:

„(c)

besede ‚Svet v skladu s postopkom iz člena 251‘ ali ‚Svet … v skladu s postopkom iz člena 251‘ nadomestijo z besedami ‚Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku‘ oziroma ‚Evropski parlament in Svet … po rednem zakonodajnem postopku‘, besede ‚postopek iz člena 251‘ v vseh sklonih nadomestijo z besedami ‚redni zakonodajni postopek‘ v ustreznem sklonu, z ustreznim glagolom v dvojini;“;

b)

odstavek (e)

Besedilo:

„(e)

‚Svet v sestavi voditeljev držav ali vlad‘ v vseh sklonih oziroma ‚Svet … v sestavi voditeljev držav ali vlad‘ v vseh sklonih nadomesti z ‚Evropski svet‘ v ustreznem sklonu;“;

se glasi:

„(e)

besede ‚Svet v sestavi voditeljev držav ali vlad‘ oziroma ‚Svet … v sestavi voditeljev držav ali vlad‘ v vseh sklonih nadomestijo z besedama ‚Evropski svet‘ v ustreznem sklonu;“;

c)

odstavek (f)

Besedilo:

„(f)

besede ‚institucije ali organi‘ in ‚institucije in organi‘ v vseh sklonih nadomesti z ‚institucije, organi, uradi ali agencije‘ v ustreznem sklonu, razen v prvem pododstavku člena 193;“;

se glasi:

„(f)

besede ‚institucije ali organi‘ in ‚institucije in organi‘ v vseh sklonih nadomestijo z besedami ‚institucije, organi, uradi ali agencije‘ v ustreznem sklonu, razen v tretjem odstavku člena 21 in prvem pododstavku člena 193;“;

d)

odstavek (g)

Besedilo:

„(g)

besedi ‚skupni trg‘ v vseh sklonih nadomesti z ‚notranji trg‘ v ustreznem sklonu;“;

se glasi:

„(g)

besedi ‚skupni trg‘ v vseh sklonih nadomestita z besedama ‚notranji trg‘ v ustreznem sklonu;“;

e)

odstavek (h)

Besedilo:

„(h)

beseda ‚eku‘ v vseh sklonih in številih nadomesti z ‚euro‘ v ustreznem sklonu in številu;“;

se glasi:

„(h)

beseda ‚eku‘ v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo ‚euro‘ v ustreznem sklonu in številu;“;

f)

odstavek (i)

Besedilo:

„(i)

besede ‚države članice brez odstopanja‘ v vseh sklonih nadomesti z ‚države članice, katerih valuta je euro‘ v ustreznem sklonu;“;

se glasi:

„(i)

besede ‚države članice brez odstopanja‘ v vseh sklonih nadomestijo z besedami ‚države članice, katerih valuta je euro‘ v ustreznem sklonu;“;

g)

odstavek (j)

Besedilo:

„(j)

okrajšava ‚ECB‘ nadomesti z ‚Evropska centralna banka‘ v ustreznem sklonu;“;

se glasi:

„(j)

beseda ‚ECB‘ nadomesti z besedami ‚Evropska centralna banka‘ v ustreznem sklonu;“;

h)

odstavek (k)

Besedilo:

„(k)

‚Statut ESCB‘ v vseh sklonih nadomesti s ‚Statut ESCB in ECB‘ v ustreznem sklonu;“;

se glasi:

„(k)

besedi ‚statut ESCB‘ v vseh sklonih nadomestita z besedami ‚statut ESCB in ECB‘ v ustreznem sklonu;“;

i)

odstavek (l)

Besedilo:

„(l)

‚odbor, predviden v členu 114‘ in ‚odbor iz člena 114‘ v vseh sklonih nadomestita z ‚Ekonomsko-finančni odbor‘ v ustreznem sklonu;“;

se glasi:

„(l)

besede ‚odbor iz člena 114‘ v vseh sklonih nadomestijo z besedami ‚Ekonomsko-finančni odbor‘ v ustreznem sklonu;“;

j)

odstavek (m)

Besedilo:

„(m)

‚Statut Sodišča‘ v vseh sklonih nadomesti s ‚Statut Sodišča Evropske unije‘ v ustreznem sklonu;“;

se glasi:

„(m)

besedi ‚statut Sodišča‘ v vseh sklonih nadomestita z besedami ‚statut Sodišča Evropske unije‘ v ustreznem sklonu;“;

k)

odstavek (n)

Besedilo:

„(n)

‚Sodišče prve stopnje‘ v vseh sklonih nadomesti s ‚Splošno sodišče‘ v ustreznem sklonu;“;

se glasi:

„(n)

besede ‚Sodišče prve stopnje‘ v vseh sklonih nadomestijo z besedami ‚Splošno sodišče‘ v ustreznem sklonu;“;

l)

odstavek, (o)

Besedilo:

„(o)

‚sodni oddelek‘ v vseh sklonih in številih nadomesti s ‚specializirano sodišče‘ v ustreznem sklonu in številu, stavek pa se ustrezno slovnično prilagodi.“;

se glasi:

„(o)

besedi ‚sodni oddelek‘ v vseh sklonih in številih nadomestita z besedama ‚specializirano sodišče‘ v ustreznem sklonu in številu, stavek pa se ustrezno slovnično prilagodi.“;

5)

stran 43, točka 3), uvodni stavek in tretja alinea v desnem stolpcu

a)

uvodni stavek

Besedilo:

„3)

V naslednjih členih se po besedi ‚Svet‘ vstavi besedilo ‚po posebnem zakonodajnem postopku‘, besedilo ‚na predlog Komisije‘ pa se črta:“;

se glasi:

„3)

V naslednjih členih se za besedo ‚Svet‘ vstavi besedilo ‚po posebnem zakonodajnem postopku‘ in besedilo ‚na predlog Komisije‘ se črta:“;

b)

tretja (četrta) (*) alinea v desnem stolpcu

Besedilo:

„— —

prvi pododstavek člena 175(2).“;

se glasi:

„—

prvi pododstavek člena 175(2).“;

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, stran 43, je pravilno.

6)

stran 44, točka 6), uvodni stavek

 

Besedilo:

„6)

V naslednjih členih se beseda ‚institucija‘ v vseh sklonih in številih nadomesti z ‚institucija, organ, urad ali agencija‘ v ustreznem sklonu in številu, pri čemer se stavek po potrebi ustrezno slovnično prilagodi:“;

se glasi:

„6)

V naslednjih členih se beseda ‚institucija‘ v vseh sklonih in številih ustrezno nadomesti z besedami ‚institucija, organ, urad ali agencija‘ in stavek se slovnično prilagodi:“;

7)

stran 44, točka 7), uvodni stavek in tretja alinea v levem stolpcu

a)

uvodni stavek

Besedilo:

„7)

V naslednjih členih se beseda ‚Sodišče‘ (razen v besedni zvezi ‚Sodišče prve stopnje‘) v vseh sklonih nadomesti s ‚Sodišče Evropske unije‘ v ustreznem sklonu:“;

se glasi:

„7)

V naslednjih členih se beseda ‚Sodišče‘ (razen v besedni zvezi ‚Sodišče prve stopnje‘) v vseh sklonih nadomesti z besedami ‚Sodišče Evropske unije‘ v ustreznem sklonu:“;

b)

tretja alinea v levem stolpcu

Besedilo:

„—

člen 95, ki je postal člen 94(9)“;

se glasi:

„—

člen 95(9), ki postane člen 94(9)“;

8)

stran 45, točka 8

 

Besedilo:

„8)

V naslednjih členih se sklicevanje na drug člen Pogodbe nadomesti s sklicevanjem na člen Pogodbe o Evropski uniji:

tretji pododstavek, ki je postal četrti pododstavek člena 21:

sklicevanje na člen 9 (prvo sklicevanje) in člen 53(1) (drugo sklicevanje)

člen 97b:

sklicevanje na člen 2

člen 98:

sklicevanje na člen 2 (prvo sklicevanje)

drugi stavek člena 105(1):

sklicevanje na člen 2

člen 125, tretji pododstavek, ki je postal četrti pododstavek člena 215:

sklicevanje na prvi pododstavek člena 9d(7)“

se glasi:

„8)

Sklicevanja na člene Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti v členih, navedenih v prvem stolpcu, se nadomestijo z napotili na člene Pogodbe o Evropski uniji iz drugega stolpca:

drugi in tretji sklic v tretjem pododstavku, ki postane četrti pododstavek člena 21

člen 9

člen 53(1)

sklic v členu 4(1), ki postane člen 97b(1)

člen 2

prvi sklic v členu 98

člen 2

sklic v drugem stavku člena 105(1)

člen 2

sklic v tretjem pododstavku, ki postane četrti pododstavek člena 215

prvi pododstavek člena 9d(7)“;

in črta se popravek iz točke 1(b), (UL C 111, 6.5.2008, str. 56);

9)

stran 45, točka 9), uvodni stavek

Besedilo:

„9)

V slovenski različici te pogodbe se v naslednjih členih beseda ‚odločba‘ ali ‚odločitev‘ nadomesti z besedo ‚sklep‘ v ustreznem sklonu:“

se glasi:

„9)

V slovenski različici Pogodbe se v naslednjih členih beseda ‚odločba‘ ali ‚odločitev‘ nadomesti z besedo ‚sklep‘ v ustreznem sklonu:“.

B.

POSEBNE SPREMEMBE

VRSTE IN PODROČJA PRISTOJNOSTI

10)

stran 46, točka 12), uvodni stavek

Besedilo:

„12)

Vstavi se novi naslov in novi členi …“;

se glasi:

„12)

Vstavijo se novi naslov in členi …“;

SPLOŠNE DOLOČBE

11)

stran 48, točka 13), uvodni stavek

Besedilo:

„13)

Vstavi se …“;

se glasi:

„13)

Vstavita se …“;

12)

stran 49, točka 14), drugi stavek

Besedilo:

„… se spremeni, kakor sledi:“;

se glasi:

„… se spremeni na naslednji način:“;

NEDISKRIMINACIJA IN DRŽAVLJANSTVO

13)

stran 52, točka 34), odstavek (a), člen 17

Besedilo:

„… ‚se doda nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomešča‘ …“;

se glasi:

„… ‚se doda nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomesti‘ …“;

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO

14)

stran 55, točka 49), odstavek (d), člen 37

Besedilo:

„(d)

v uvodnem stavku odstavka 3, ki je preštevilčen v odstavek 4, se črta besedilo ‚Svet lahko s kvalificirano večino in‘, besedilo ‚nadomesti nacionalne tržne ureditve‘ pa se nadomesti z besedilom ‚se nacionalne tržne ureditve nadomestijo‘;“;

se glasi:

„(d)

v uvodnem stavku odstavka 3, ki je preštevilčen v odstavek 4, se sklic na odstavek 2 razume kot sklic na nov odstavek 2, besedilo ‚Svet lahko s kvalificirano večino in‘ se črta, besedilo ‚nadomesti nacionalne tržne ureditve‘ pa se nadomesti z besedilom ‚se nacionalne tržne ureditve nadomestijo‘;“;

SPLOŠNE DOLOČBE

15)

stran 57, točka 64), prvi in drugi stavek

a)

prvi stavek

Besedilo:

„… in členi 61 do 61h.“;

se glasi:

„… in členi 61 do 61i.“;

b)

drugi stavek

Besedilo:

„… člen 61e nadomesti člen 64(1) in člen 33 Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, …“;

se glasi:

„… člen 61e nadomesti člen 64(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člen 33 Pogodbe o Evropski uniji, …“;

16)

stran 58, točka 64), člen 61(2) in (4)

a)

člen 61(2)

Besedilo:

„… se osebe pri prehajanju notranjih meja ne preverjajo, …“;

se glasi:

„… se pri prehajanju notranjih meja ne izvaja kontrola oseb, …“;

b)

člen 61(4)

Besedilo:

„… sodnih in zunajsodnih odločb …“;

se glasi:

„… sodnih in izvensodnih odločb …“;

17)

stran 59, točka 64), člen 61l

 

Besedilo:

„ČLEN 61l“;

se glasi:

„ČLEN 61i“;

MEJNA KONTROLA, AZIL IN PRISELJEVANJE

18)

strani 60 in 62, točka 65), členi 62(1)(a), (2)(c) in (e), 63a(4) in 63b

a)

člen 62(1)(a)

Besedilo:

„… zagotovila, da se osebe, ne glede na državljanstvo, pri prehajanju notranjih meja ne preverjajo;“;

se glasi:

„… zagotovila, da se ne izvaja kontrola oseb pri prehajanju notranjih meja, ne glede na državljanstvo;“;

b)

člen 62(2)(c)

Besedilo:

„pogojev za svobodno potovanje državljanov tretjih držav znotraj Unije za krajše obdobje;“;

se glasi:

„pogojev, pod katerimi se lahko državljani tretjih držav za krajše obdobje prosto gibajo znotraj Unije;“;

c)

člen 62(2)(e)

Besedilo:

„odprave preverjanj oseb pri prehajanju notranjih meja ne glede na njihovo državljanstvo.“;

se glasi:

„odprave kontrole oseb pri prehajanju notranjih meja ne glede na državljanstvo.“;

d)

člen 63a(4)

Besedilo:

„… dejavnosti držav članic zaradi pospeševanja vključevanja državljanov tretjih držav …“;

se glasi:

„… dejavnosti držav članic za pospeševanje vključevanja državljanov tretjih držav …“;

e)

člen 63b

Besedilo:

„… vključno s finančnim področjem.“;

se glasi:

„… tudi na finančnem področju.“;

PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH ZADEVAH

19)

strani 62 in 63, točka 66), člen 65(1), (2)(a) in (b)

a)

člen 65(1)

Besedilo:

„… sodnih odločb in odločb v zunajsodnih zadevah.“;

se glasi:

„… sodnih odločb in odločb v izvensodnih zadevah.“;

b)

člen 65(2)(a)

Besedilo:

„… sodnih odločb in odločb v zunajsodnih zadevah …“;

se glasi:

„… sodnih odločb in odločb v izvensodnih zadevah …“;

c)

člen 65(2)(b)

Besedilo:

„… sodnih in zunajsodnih listin …“;

se glasi:

„… sodnih in izvensodnih listin …“;

PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH

20)

strani 63 do 66, točka 67), uvodni stavek, členi 69a(3), drugi pododstavek, 69b(2), 69d(1), prvi pododstavek

a)

uvodni stavek

Besedilo:

„… in člena 67 in 69 se razveljavita.“;

se glasi:

„… in členi 67 do 69 se razveljavijo.“;

b)

člen 69a(3), drugi pododstavek

Besedilo:

„V primeru nesoglasja in če želi …“;

se glasi:

„V primeru nesoglasja, in če želi …“;

c)

člen 69b(2)

Besedilo:

„… politike Unije na področju, za katerega veljajo usklajevalni ukrepi… Takšne direktive … usklajevalni ukrepi, brez poseganja v člen 61l.“;

se glasi:

„… politike Unije na področju, za katero veljajo usklajevalni ukrepi… Takšne direktive … usklajevalni ukrepi, brez poseganja v člen 61i.“;

d)

člen 69d(1), prvi pododstavek

Besedilo:

„… ali terjajo skupni pregon, …“;

se glasi:

„… ali zahtevajo skupni pregon, …“;

POLICIJSKO SODELOVANJE

21)

strani 67 in 68, točka 68), členi 69f(2)(a), (b) in (3) ter 69h

a)

člen 69f(2)(a)

Besedilo:

„… zbiranja, hrambe, obdelave, analize in izmenjave koristnih informacij;“;

se glasi:

„… zbiranja, hrambe, obdelave, analize in izmenjave ustreznih informacij;“;

b)

člen 69f(2)(b)

Besedilo:

„… pomoči pri usposabljanju osebja in sodelovanju pri izmenjavi osebja, opreme in pri kriminalističnih raziskavah;“;

se glasi:

„… pomoči pri usposabljanju osebja in sodelovanja pri izmenjavi osebja, opreme in pri kriminalističnih raziskavah“;

c)

člen 69f(3)

Besedilo:

„… določi ukrepe glede operativnega sodelovanja …“;

se glasi:

„… določi ukrepe o operativnem sodelovanju …“;

d)

člen 69h

Besedilo:

„… iz členov 69a do 69f …“;

se glasi:

„… iz členov 69a in 69f …“;

PROMET

22)

stran 69, točka 70), člen 71(2)

Besedilo:

„se upoštevajo primeri, kjer bi njihova uporaba …“;

se glasi:

„se upoštevajo primeri, ko bi njihova uporaba …“;

POSTOPEK V ZVEZI S ČEZMERNIM PRIMANJKLJAJEM

23)

stran 73, točka 90), odstavek (f), člen 104(13), tretji pododstavek

Besedilo:

„Kvalificirana večina ostalih članov Sveta …“;

se glasi:

„Kvalificirana večina preostalih članov Sveta …“;

MONETARNA POLITIKA

24)

stran 73, točka 91), odstavek (b), člen 105(6)

a)

 

Besedilo

se glasi:

„(b)

v drugi alinei odstavka 2 se sklicevanje na člen 111 nadomesti s sklicevanjem na člen 188o;“;

b)

člen 105(6)

Besedilo:

„… lahko z uredbami, sprejetimi po posebnem zakonodajnem postopku, po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko, soglasno na Evropsko centralno banko prenese posebne naloge, …“;

se glasi:

„… lahko z uredbami, sprejetimi soglasno po posebnem zakonodajnem postopku, po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko, na Evropsko centralno banko prenese posebne naloge, …“;

25)

stran 74, točka 93), odstavek (b), člen 107

 

Besedilo:

„… v nadaljnjem besedilu ‚Statut ESCB in ECB‘;“

se glasi:

„… v nadaljnjem besedilu ‚statut ESCB in ECB‘;“

PREHODNE DOLOČBE ZA DRŽAVE ČLANICE S POSEBNO UREDITVIJO

26)

stran 77, točka 101), člen 116a(4), drugi pododstavek

Besedilo:

„Kvalificirana večina ostalih članov Sveta …“;

se glasi:

„Kvalificirana večina preostalih članov Sveta …“;

JAVNO ZDRAVJE

27)

strani 83 in 84, točka 127), odstavki (a), (c), (d)(iv) in (e), člen 152

a)

odstavek (a), člen 152(1)

Besedilo:

„… na koncu tega pododstavka pa se doda besedilo ‚ter spremljanje resne čezmejne ogroženosti zdravja, zgodnje obveščanje o taki ogroženosti boj proti njej.‘;“

se glasi:

„… na koncu drugega stavka istega pododstavka pa se črta pika in doda besedilo ‚; hkrati zajema tudi nadzor nad veliko čezmejno ogroženostjo zdravja, zgodnje obveščanje o taki ogroženosti in boj proti njej.‘;“

b)

odstavek (c), člen 152(2)

Besedilo:

„… namenjene oblikovanju smernic in kazalnikov, … potrebnih za redno spremljanje in ocenjevanje.“;

se glasi:

„… namenjene oblikovanju smernic in kazalcev, … potrebnih za redno spremljanje in presojo.“;

c)

odstavek (d)(iv), člen 152(4)(c), postane člen 152(5)

Besedilo:

„… spodbujevalne ukrepe … za boj proti močno razširjenim čezmejnim težkim boleznim, ukrepe v zvezi z nadzorom resne čezmejne ogroženosti zdravja, zgodnjim obveščanjem o taki ogroženosti in bojem proti njej, …“;

se glasi:

„… spodbujevalne ukrepe … za boj proti hudim čezmejnim grožnjam za zdravje, ukrepe v zvezi z nadzorom nad veliko čezmejno ogroženostjo zdravja, zgodnjim obveščanjem o taki ogroženosti in bojem proti njej, …“;

d)

odstavek (e), člen 152(5), postane člen 152(7)

Besedilo:

„… zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva. Odgovornosti držav članic vključujejo upravljanje zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva …“;

se glasi:

„… zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe. Odgovornosti držav članic vključujejo upravljanje sistema zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe …“;

INDUSTRIJA

28)

stran 84, točka 129), odstavek (a), člen 157(2)

Besedilo:

„… oblikovanju smernic in kazalcev, organizaciji izmenjave najboljše prakse ter pripravi elementov, potrebnih za periodično spremljanje in ocenjevanje.“;

se glasi:

„… oblikovanju smernic in kazalcev, organizaciji izmenjave najboljših praks ter pripravi elementov, potrebnih za redno spremljanje in presojo.“;

RAZISKAVE IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

29)

stran 85, točka 136), odstavek (a), člen 163(1)

Besedilo:

„… spodbujati njeno večjo konkurenčnost, vključno v industriji, …“;

se glasi:

„… spodbujati njeno večjo konkurenčnost, vključno z industrijo, …“;

ENERGETIKA

30)

stran 88, točka 147), naslov

Besedilo:

„ENERGIJA“;

se glasi:

„ENERGETIKA“;

PRIDRUŽEVANJE ČEZMORSKIH DEŽEL IN OZEMELJ

31)

stran 90, točka 153), člen 187

Besedilo:

„Kadar je Svet te določbe sprejemal po posebnem zakonodajnem postopku, …“;

se glasi:

„Kadar Svet te določbe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, …“;

ZUNANJE DELOVANJE UNIJE

32)

stran 91, točka 154), naslov VI v uvodnem besedilu

Besedilo:

„Odnosi z mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami …“;

se glasi:

„Odnosi Unije z mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami …“;

SKUPNA TRGOVINSKA POLITIKA

33)

strani 92 in 93, točka 158), člen 188c(1), (3) in (4)

a)

člen 188c(1), prvi stavek

Besedilo:

„1.

Skupna trgovinska politika temelji na enotnih načelih, zlasti glede sprememb carinskih stopenj, sklenitve sporazumov o carinskih tarifah in trgovini, ki se nanašajo na trgovino z blagom in storitvami ter gospodarskih vidikov intelektualne lastnine, tujih neposrednih naložbah, doseganja enotnosti pri ukrepih liberalizacije, izvozne politike in ukrepov trgovinske zaščite, na primer pri dampingu ali subvencijah.“;

se glasi:

„1.

Skupna trgovinska politika temelji na enotnih načelih, zlasti glede sprememb carinskih stopenj, sklenitve sporazumov o carinskih tarifah in trgovini, ki se nanašajo na trgovino z blagom in storitvami, trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine, tuje neposredne naložbe, doseganje enotnosti pri ukrepih liberalizacije, izvozno politiko in ukrepe trgovinske zaščite, na primer pri dampingu ali subvencijah.“;

b)

člen 188c(3), prvi pododstavek

Besedilo:

„3.

Če se je za sklenitev sporazumov z eno ali več tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami treba pogajati, …“;

se glasi:

„3.

Če se je treba z eno ali več tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami pogajati in skleniti sporazum,“;

c)

člen 188c(3), tretji pododstavek

Besedilo:

„…, in v okviru navodil, …“;

se glasi:

„…, in v okviru smernic, …“;

d)

člen 188c(4), drugi pododstavek

Besedilo:

„Kadar sporazum na področju trgovine s storitvami in gospodarskih vidikov intelektualne lastnine ter tujih neposrednih naložb vsebuje… takega sporazuma odloča s soglasjem.“;

se glasi:

„Kadar sporazum o trgovini s storitvami, trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine ali tujih neposrednih naložbah vsebuje… takega sporazuma odloča soglasno.“;

e)

člen 188c(4), tretji pododstavek, (a)

Besedilo:

„… kadar obstaja nevarnost, da bi ti sporazumi utegnili poseči v kulturno in jezikovno raznolikost Unije;“;

se glasi:

„… kadar bi ti sporazumi lahko škodovali kulturni in jezikovni raznolikosti Unije;“;

f)

člen 188c(4), tretji pododstavek, (b)

Besedilo:

„… da bi ti sporazumi resno ovirali nacionalno ureditev teh storitev in poseči v pristojnost držav članic …“;

se glasi:

„… da bi ti sporazumi resno ovirali nacionalno ureditev teh storitev in posegli v pristojnost držav članic …“;

OMEJEVALNI UKREPI

34)

stran 96, številčenje točke

besedilo:

„1)

Vstavita se …“; (*)

se glasi:

„169)

Vstavita se …“;

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, stran 96 je pravilno.

MEDNARODNI SPORAZUMI

35)

stran 97, točka 173), člen 188n(4)

Besedilo:

„4.

Svet lahko na pogajalca naslovi navodila …“;

se glasi:

„4.

Svet lahko pogajalcu da smernice …“;

36)

stran 99, točka 174), odstavek (a), člen 188o(1)

Besedilo:

„… v prizadevanju doseči soglasnost,“;

se glasi:

„… v prizadevanju doseči soglasje,“;

SOLIDARNOSTNA KLAVZULA

37)

stran 100, točka 176), člen 188r(1) in (3)

a)

člen 188r(1)

Besedilo:

„… vsa razpoložljiva, vključno z vojaškimi sredstvi,“;

se glasi:

„… vsa razpoložljiva sredstva, vključno z vojaškimi sredstvi,“;

b)

člen 188r(3)

Besedilo:

„… v skladu s členom 28a Pogodbe o Evropski uniji,“;

se glasi:

„… v skladu s členom 15b(1) Pogodbe o Evropski uniji,“;

DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN PRORAČUNU

38)

stran 101, točka 177), naslov in uvodni stavek

Besedilo:

„DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN PRORAČUNU

177)

Peti del postane ‚šesti del‘, njegov naslov pa se nadomesti z ‚DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN PRORAČUNU‘;“

se glasi:

„DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN FINANČNE DOLOČBE

177)

Peti del postane ‚šesti del‘, njegov naslov pa se nadomesti z ‚DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN FINANČNE DOLOČBE‘;“

EVROPSKI SVET

39)

stran 104, točka 189), člen 201b

Besedilo:

„Evropski svet s kvalificirano večino sprejme:

(a)

sklep o določitvi seznama sestav Sveta, razen Sveta za splošne zadeve in Sveta za zunanje zadeve iz člena 9c(6) Pogodbe o Evropski uniji;

(b)

sklep o predsedovanju sestavam Sveta, razen Svetu za zunanje zadeve iz člena 9c(9) Pogodbe o Evropski uniji“;

se glasi:

„Evropski svet s kvalificirano večino sprejme:

(a)

Sklep o določitvi seznama sestav Sveta, razen Sveta za splošne zadeve in Sveta za zunanje zadeve, iz člena 9c(6) Pogodbe o Evropski uniji …

(b)

Sklep o predsedovanju sestavam Sveta, razen Svetu za zunanje zadeve, iz člena 9c(9) Pogodbe o Evropski uniji …“;

SVET

40)

stran 104, točka 191), odstavek (a), člen 205(2) in (3)

Besedilo:

„… iz Protokola o prehodnih določbah …“;

se glasi:

„… iz Protokola o prehodni ureditvi …“;

SODIŠČE

41)

stran 108, številčenje točke

Besedilo:

„2)

Člen 228 se …“; (*)

se glasi:

„212)

Člen 228 se …“;

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, stran 108 je pravilno.

42)

stran 108, točka 212), odstavek (a), člen 228(2)

Besedilo:

„… lahko pred Sodiščem vloži tožbo, potem ko je tej državi dala možnost za predložitev stališča.“;

se glasi:

„… lahko pred Sodiščem vloži tožbo, potem ko je tej državi omogočila, da predloži svoje pripombe.“;

43)

stran 110, točka 223), člen 240a, drugi odstavek

Besedilo:

„… Sodišče pristojno za nadzor upoštevanja člena …“;

se glasi:

„… Sodišče pristojno za nadzor spoštovanja člena …“;

PRAVNI AKTI UNIJE

44)

stran 114, točka 236), člen 249b(2) in (3)

a)

člen 249b(2)

Besedilo:

„2.

Z zakonodajnimi akti se izrecno opredelijo pogoji, ki veljajo za pooblastilo, in sicer so lahko naslednji“;

se glasi:

„2.

V zakonodajnih aktih se izrecno opredelijo pogoji, ki veljajo za pooblastilo, in so naslednji“;

b)

člen 249b(3)

Besedilo:

„… se vstavi ‚delegirani‘ ali ‚delegirana‘.“;

se glasi:

„… se vstavi pridevnik ‚delegirani‘ v ustreznem spolu.“;

POSVETOVALNI ORGANI

45)

stran 118, točka 246), člen 256a(2) in (3)

a)

člen 256a(2)

Besedilo:

„… predvsem iz socialno ekonomskega, …“;

se glasi:

„… predvsem s socialno ekonomskega, …“;

b)

člen 256a(3)

Besedilo:

„… regionalnih in lokalnih skupnosti, so bodisi izvoljeni …“;

se glasi:

„… regionalnih in lokalnih skupnosti, ki so bodisi izvoljeni …“;

EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

46)

stran 119, točka 251), odstavka (a) in (b), člen 262

a)

odstavek (a)

Besedilo:

„… vstavi beseda ‚Evropski parlament‘ …“;

se glasi:

„… vstavi beseda ‚Evropski parlament,‘ …“;

b)

odstavek (b)

Besedilo:

„… nadomesti z besedilom ‚se posvetujeta‘ …“;

se glasi:

„… nadomesti z besedilom ‚se posvetujejo‘ …“;

FINANČNE DOLOČBE

47)

stran 121, točka 257), odstavek (c), člen 268(2)

Besedilo:

„… uredbo iz člen 279.“;

se glasi:

„… uredbo iz člena 279.“;

VEČLETNI FINANČNI OKVIR

48)

stran 122, točka 261), člen 270(a)(2), drugi pododstavek

Besedilo:

„… sprejme uredbo iz prvega odstavka.“;

se glasi:

„… sprejme uredbo iz prvega pododstavka.“;

LETNI PRORAČUN UNIJE

49)

stran 124, točka 265), člen 272(7)(b) in (c)

Besedilo:

„… predloži nov predlog proračuna ali …“;

se glasi:

„… predloži nov predlog proračuna, ali …“;

50)

stran 125, točka 266), odstavek (d), člen 273

Besedilo:

„… razen če se… v tem roku odloči zmanjšati te odhodke.“;

se glasi:

„… razen če se… v tem roku ne odloči zmanjšati teh odhodkov.“;

SKUPNE FINANČNE DOLOČBE

51)

stran 127, točka 274), člen 279b

Besedilo:

„… za spodbujanje posvetovanja in približevanje stališč institucij, …“;

se glasi:

„… za spodbujanje posvetovanja in zbliževanje stališč institucij, …“;

OKREPLJENO SODELOVANJE

52)

stran 128, točka 278), člen 280d(1), prvi pododstavek

 

Besedilo:

„… zadevne države članice …“;

se glasi:

„… te države članice …“;

53)

stran 129, točka 278), člena 280f in 280g

a)

člen 280f(1), drugi pododstavek

Besedilo:

„… potrdi udeležbo zadevne države članice.“;

se glasi:

„… potrdi udeležbo te države članice.“;

b)

člen 280f(1), tretji pododstavek

Besedilo:

„Vendar, če Komisija meni, da pogoji udeležbe niso izpolnjeni, navede podrobnosti, ki jih je treba sprejeti zaradi izpolnjevanja teh pogojev…“;

se glasi:

„Če pa Komisija meni, da pogoji za udeležbo niso izpolnjeni, navede ukrepe, ki jih je treba sprejeti za izpolnitev teh pogojev…“;

c)

člen 280f(2), drugi pododstavek

Besedilo:

„… ko je po potrebi ugotovil, da so pogoji udeležbe izpolnjeni, potrdi udeležbo zadevne države članice.“;

se glasi:

„… ko po potrebi ugotovi, da so pogoji za udeležbo izpolnjeni, potrdi udeležbo te države članice.“;

Besedilo:

„Vendar, če Svet meni, da pogoji udeležbe niso izpolnjeni, …“;

se glasi:

„Če pa Svet meni, da pogoji za udeležbo niso izpolnjeni, …“;

d)

člen 280g

Besedilo:

„… odloča s soglasjem vseh svojih članov, …“;

se glasi:

„… odloča s soglasjem vseh članov, …“;

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

54)

stran 130, številčenje točk, točke 1) do 4) (*) postanejo točke 279) do 282);

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, stran 130, je pravilno.

55)

stran 131, točka 287), odstavek (b), člen 299

Besedilo:

„… po posvetovanju z Evropskim parlamentom …“;

se glasi:

„… po posvetovanju z Evropskim parlamentom.“;

56)

stran 131, točka 289), člen 308(2) in (4)

a)

člen 308(2)

Besedilo:

„… v okviru postopka nadzora upoštevanja načela subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski Uniji …“;

se glasi:

„… v okviru postopka nadzora spoštovanja načela subsidiarnosti iz člena 3b(3) Pogodbe o Evropski uniji …“;

b)

člen 308(4)

Besedilo:

„… in v vsakem aktu sprejetem na podlagi tega člena je zagotovljeno spoštovanje omejitve, določene v drugem odstavku člena 25 …“;

se glasi:

„… in za vsak akt sprejet na podlagi tega člena veljajo omejitve, določene v drugem odstavku člena 25b …“.

KONČNE DOLOČBE

57)

stran 134, člen 5(2), drugi pododstavek

Besedilo:

„… v drugih Pogodbah in aktih primarne zakonodaje na katerih temelji Unija …“;

se glasi:

„… v drugih Pogodbah in aktih primarne zakonodaje, na katerih temelji Unija, …“.

A.

PROTOKOLI, KI SE PRILOŽIJO POGODBI O EVROPSKI UNIJI, POGODBI O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE IN PO POTREBI POGODBI O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO

PROTOKOL O VLOGI NACIONALNIH PARLAMENTOV V EVROPSKI UNIJI

1)

strani 148 do 150, druga uvodna izjava

 

Besedilo:

„… mnenj o osnutkih zakonodajnih aktov Evropske unije, kakor tudi o drugih vprašanjih, ki bi lahko bila za njih posebnega pomena …“;

se glasi:

„… mnenj o osnutkih zakonodajnih aktov Evropske unije kakor tudi o drugih vprašanjih, ki bi lahko bila zanje posebnega pomena …“;

2)

člen 1

 

Besedilo:

„Dokumente o posvetovanju Komisije (zelene in bele knjige ter sporočila) ob objavi Komisija… parlamentom. Komisija pošlje… istočasno kot jih pošlje Evropskemu parlamentu …“;

se glasi:

„Komisija svoje posvetovalne dokumente (zelene in bele knjige ter sporočila) ob objavi… parlamentom. Komisija pošlje… sočasno kot Evropskemu parlamentu …“;

3)

člen 2

a)

tretji pododstavek

Besedilo:

„… ki jih sama predloži, istočasno kot …“;

se glasi:

„… ki jih predloži sama, sočasno kot …“;

b)

četrti pododstavek

Besedilo:

„… ki jih sam predloži, …“;

se glasi:

„… ki jih predloži sam, …“;

4)

člen 3, prvi pododstavek

 

Besedilo:

„Nacionalni parlamenti lahko predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o tem, ali osnutek zakonodajnega akta upošteva načelo subsidiarnosti v skladu s postopkom iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.“;

se glasi:

„Nacionalni parlamenti lahko predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije po postopku iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti pošljejo obrazloženo mnenje o skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti.“;

5)

člen 4

 

Besedilo:

„… ko je nacionalnim parlamentom dostopen osnutek zakonodajnega akta …“;

se glasi:

„… ko je nacionalnim parlamentom na voljo osnutek zakonodajnega akta …“;

6)

člen 5

 

Besedilo:

„… se neposredno pošljejo nacionalnim parlamentom, in sicer istočasno kot vladam držav članic.“;

se glasi:

„… se sočasno kot vladam držav članic neposredno pošljejo nacionalnim parlamentom.“;

7)

člen 6

 

Besedilo:

„… so nacionalni parlamenti o namenu Evropskega sveta obveščeni …“;

se glasi:

„… se nacionalni parlamenti o pobudi Evropskega sveta obvestijo …“;

8)

člen 7

 

Besedilo:

„Računsko sodišče posreduje svoje letno poročilo v vednost nacionalnim parlamentom istočasno kot Evropskemu parlamentu in Svetu.“;

se glasi:

„Računsko sodišče pošlje svoje letno poročilo v vednost nacionalnim parlamentom sočasno kot Evropskemu parlamentu in Svetu.“;

9)

člen 10

 

Besedilo:

„Konferenca specializiranih parlamentarnih organov za zadeve Unije lahko pripravi kakršen koli prispevek, ki ga smatra za primernega, …. Poleg tega … izmenjavo informacij in najboljše prakse med …. Organizira …, zlasti zaradi razprav o vprašanjih skupne zunanje in varnostne politike, ….“;

se glasi:

„Konferenca parlamentarnih odborov za zadeve Unije lahko pripravi kakršen koli prispevek, ki ga šteje za primernega, …. Poleg tega … izmenjavo informacij in najboljših praks med …. Organizira …, zlasti za razpravo o vprašanjih skupne zunanje in varnostne politike, ….“;

PROTOKOL O UPORABI NAČEL SUBSIDIARNOSTI IN SORAZMERNOSTI

10)

strani 150 do 152, člen 1

 

Besedilo:

„… institucije zagotavljajo stalno upoštevanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti, …“;

se glasi:

„… institucije skrbijo za stalno spoštovanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti, …“;

11)

člen 2, tretji stavek

 

Besedilo:

„V primerih izjemne nujnosti Komisija …“;

se glasi:

„V izjemno nujnih primerih Komisija …“;

12)

člen 4

 

Besedilo:

„Komisija posreduje …“;

se glasi:

„Komisija pošlje …“;

a)

drugi pododstavek

Besedilo:

„Evropski parlament posreduje … in svoje spremenjene predloge …“;

se glasi:

„Evropski parlament pošlje … in svoje spremenjene osnutke …“;

b)

četrti pododstavek

Besedilo:

„… se takoj, ko so sprejeta, posredujejo …“;

se glasi:

„… se takoj po sprejetju pošljejo …“;

13)

člen 5

 

a)

Besedilo:

„… mora vsebovati podrobno izjavo, ki omogoča oceno njegove skladnosti …“;

se glasi:

„… mora vsebovati izjavo s podrobnimi podatki, ki omogočajo oceno njegove skladnosti …“;

b)

Besedilo:

„… v primeru direktive pa tudi o posledicah za pravila …“;

se glasi:

„… pri direktivah pa tudi o vplivu na predpise …“;

c)

Besedilo:

„Razlogi za zaključek …“;

se glasi:

„Razlogi za ugotovitev …“;

d)

Besedilo:

„Osnutki zakonodajnih aktov pri tem upoštevajo potrebo, da so finančni ali upravni stroški … čim nižji in sorazmerni s ciljem, ki ga želijo doseči …“;

se glasi:

„Pri osnutkih zakonodajnih aktov se upošteva, da so finančne ali upravne obremenitve … čim manjše in sorazmerne s ciljem, ki se želi doseči …“;

14)

člen 6, prvi pododstavek

 

Besedilo:

„Vsak nacionalni parlament ali dom teh parlamentov … od datuma posredovanja … mnenje, ki vsebuje razloge, … z načelom subsidiarnosti. Vsak nacionalni parlament ali dom nacionalnega parlamenta …;“;

se glasi:

„Vsak nacionalni parlament ali kateri od njegovih domov … od datuma pošiljanja … mnenje z razlogi, … z načelom subsidiarnosti. Vsak nacionalni parlament ali kateri od njegovih domov …“;

15)

člen 7(1)

a)

prvi pododstavek

Besedilo:

„… ter, če je primerno, skupina držav članic … v kolikor osnutek zakonodajnega akta izhaja od njih, upoštevajo obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov ali domov teh parlamentov.“;

se glasi:

„… ter glede na primer skupina držav članic … če osnutek zakonodajnega akta izhaja od njih, upoštevajo obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov ali katerega od njihovih domov.“;

b)

drugi pododstavek, drugi stavek

Besedilo:

„V primeru dvodomnega parlamentarnega sistema …“;

se glasi:

„V dvodomnem parlamentarnem sistemu …“;

16)

člen 7(2)

a)

prvi pododstavek, drugi stavek

Besedilo:

„Ta prag je četrtina, če gre za… na podlagi člena 61 I Pogodbe …“;

se glasi:

„Ta prag je ena četrtina, če gre za… na podlagi člena 61 i Pogodbe …“;

b)

drugi pododstavek

Besedilo:

„Po taki ponovni preučitvi… ali po potrebi skupina držav članic, … v kolikor osnutek zakonodajnega akta izhaja od njih, odločijo …“;

se glasi:

„Po ponovni preučitvi … ali glede na primer skupina držav članic, … če osnutek zakonodajnega akta izhaja od njih, odločijo“;

17)

člen 7(3)

a)

prvi pododstavek

Besedilo:

„… predstavljajo najmanj tretjino vseh glasov, …“;

se glasi:

„… predstavljajo najmanj navadno večino glasov, …“;

Besedilo:

„Po taki ponovni preučitvi lahko Komisija …“;

se glasi:

„Po ponovni preučitvi lahko Komisija …“;

b)

drugi pododstavek

Besedilo:

„Če se bo Komisija odločila, da ga obdrži, bo morala (…) . To obrazloženo mnenje bo treba …“;

se glasi:

„Če Komisija odloči, da bo predlog ohranila, mora (…) . To obrazloženo mnenje je treba …“;

c)

drugi pododstavek, (a)

Besedilo:

„… preudari, ali je zakonodajni predlog združljiv z načelom subsidiarnosti, pri čemer upošteva zlasti obrazložitve, ki so jih podali nacionalni parlamenti in so skupne večini …“;

se glasi:

„… preuči, ali je zakonodajni predlog združljiv z načelom subsidiarnosti, pri čemer upošteva zlasti izražene razloge, ki so skupni večini nacionalnih parlamentov …“;

18)

člen 8

a)

prvi pododstavek

Besedilo:

„… ki jih vloži država članica v skladu s pravili iz člena 230 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali ki jih država članica posreduje v skladu s svojim pravnim redom … v imenu … ali enega od njegovih domov.“;

se glasi:

„… ki jih po členu 230 Pogodbe o delovanju Evropske unije država članica vloži ali v skladu s svojim pravnim redom posreduje … v imenu…ali katerega od njegovih domov.“;

b)

drugi pododstavek

Besedilo:

„V skladu s pravili, določenimi v navedenem členu Pogodbe o delovanju Evropske unije, … predvideno, da se je z njim treba posvetovati.“;

se glasi:

„V skladu z navedenim členom Pogodbe o delovanju Evropske unije, … predvideno posvetovanje z njim.“;

19)

člen 9, drugi stavek

 

Besedilo:

„To letno poročilo se posreduje tudi …“;

se glasi:

„To letno poročilo se pošlje tudi …“;

PROTOKOL O EUROSKUPINI

20)

stran 153, druga uvodna izjava

 

Besedilo:

„… potrebe po sprejetju posebnih določb za okrepljen dialog …“;

se glasi:

„… potrebe po oblikovanju posebnih določb za okrepljen dialog …“;

21)

člen 2

 

Besedilo:

„… izvolijo predsednika za dve leti in pol z večino teh držav članic.“;

se glasi:

„… z večino teh držav članic za dve leti in pol izvolijo predsednika.“;

PROTOKOL O STALNEM STRUKTURNEM SODELOVANJU, VZPOSTAVLJENEM NA PODLAGI ČLENA 28a POGODBE O EVROPSKI UNIJI

22)

strani 154 in 155, peta uvodna izjava

 

Besedilo:

„… ki vidijo uresničevanje svoje skupne obrambe…, ki je še naprej temelj skupne obrambe …“;

se glasi:

„… ki vidijo uresničitev svoje skupne obrambe…, ki ostaja temelj skupne obrambe …“;

23)

osma uvodna izjava

 

Besedilo:

„Z UGOTOVITVIJO, … zahteva pomoč Unije pri nujnem izvajanju nalog …“;

se glasi:

„OB UGOTOVITVI, … zahteva pomoč Unije pri nujnem izvajanju misij …“;

24)

deveta uvodna izjava

 

Besedilo:

„Z UGOTOVITVIJO, da bo krepitev … obrambne politike od držav članic terjala prizadevanja …“;

se glasi:

„OB UGOTOVITVI, da bodo za krepitev … obrambne politike potrebna prizadevanja držav članic …“;

25)

deseta uvodna izjava

 

Besedilo:

„… da začetek nove stopnje … predpostavlja odločne napore zadevnih držav članic …“;

se glasi:

„… da so za začetek nove stopnje … potrebna odločna prizadevanja pripravljenih držav članic …“;

26)

enajsta uvodna izjava

 

Besedilo:

„… pomen polne vključenosti …“;

se glasi:

„… pomen popolne vključenosti …“;

27)

člen 1

 

Besedilo:

„Stalno strukturno sodelovanje … je odprto vsaki državi članici …“;

se glasi:

„Pri stalnem strukturnem sodelovanju …. lahko sodeluje vsaka država članica …“;

28)

člen 1(a)

 

Besedilo:

„… lastne obrambne sposobnosti z razvojem nacionalnih prispevkov in sodelovanja, kjer je to primerno, … v glavnih evropskih programih za opremo in v dejavnosti Agencije …“;

se glasi:

„… lastne obrambne zmogljivosti s krepitvijo nacionalnih prispevkov in po potrebi s sodelovanjem … v najpomembnejših evropskih programih opremljanja in v dejavnostih Agencije …“;

29)

člen 1(b)

 

Besedilo:

„… najpozneje do 2010 … za načrtovane naloge … ki se ga lahko podaljša …“;

se glasi:

„… najpozneje do leta 2010 … za načrtovane misije … ki se lahko podaljša …“;

30)

člen 2(a)

 

Besedilo:

„… da bi dosegle odobrene cilje glede višine investicijskih odhodkov za obrambno opremo, in te cilje redno preverjale v luči varnostnega okolja in mednarodnih obveznosti Unije;“;

se glasi:

„… da bi dosegle dogovorjene cilje glede višine odhodkov za naložbe v obrambno opremo in te cilje redno preverjale ob upoštevanju varnostnega okolja in mednarodnih odgovornosti Unije;“;

31)

člen 2(b)

 

Besedilo:

„… z usklajevanjem ugotavljanja vojaških potreb, združevanjem in morebitnim specializiranjem svojih obrambnih sredstev … na področjih usposabljanja in logistike;“;

se glasi:

„… z usklajenim ugotavljanjem vojaških potreb, združevanjem in po potrebi s specializacijo svojih obrambnih sredstev … pri usposabljanju in logistiki;“.

32)

člen 2(c)

 

Besedilo:

„… za spodbujanje razpoložljivosti, medobratovalnosti, … vključno z možnim pregledom nacionalnih postopkov odločanja;“;

se glasi:

„… za krepitev razpoložljivosti, interoperabilnosti, … vključno z morebitnim preverjanjem nacionalnih postopkov odločanja;“;

33)

člen 2(d)

 

Besedilo:

„… ukrepov, vključno z večdržavnim pristopom, in brez poseganja v delovanje v okviru Organizacije Severnoatlantske pogodbe, za nadomestitev primanjkljaja, zaznanega v okviru ‚Mehanizma razvoja zmogljivosti‘;“;

se glasi:

„… ukrepov za zapolnitev vrzeli ugotovljenih v okviru ‚Mehanizma razvoja zmogljivosti‘, tudi z večdržavnim pristopom in brez poseganja v naloge v okviru Organizacije Severnoatlantske pogodbe;“;

34)

člen 2(e)

 

Besedilo:

„… evropskih programov za opremo …“;

se glasi:

„… evropskih programov opremljanja …“;

35)

člen 3, drugi stavek

 

Besedilo:

„Ocena lahko služi kot …“;

se glasi:

„Ocena lahko rabi kot …“;

PROTOKOL O ČLENU 6(2) POGODBE O EVROPSKI UNIJI O PRISTOPU UNIJE K EVROPSKI KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN

36)

strani 155 in 156, člen 1

 

Besedilo:

„… (v nadaljevanju ‚Evropska konvencija‘) …“;

se glasi:

„… (v nadaljnjem besedilu ‚Evropska konvencija‘) …“;

37)

člen 1(a)

 

Besedilo:

„… v nadzornih telesih Evropske konvencije;“;

se glasi:

„… v nadzornih organih Evropske konvencije;“;

38)

člen 1(b)

 

Besedilo:

„… da so postopki s strani držav nečlanic in posamezne tožbe naslovljeni ustrezno bodisi zoper države …“;

se glasi:

„… da se pravna sredstva držav nečlanic in posameznikov naslovijo ustrezno zoper države …“;

39)

člen 2, drugi stavek

 

Besedilo:

„Sporazum mora zagotoviti, da nobena njegova določba ne vpliva na poseben položaj držav članic v odnosu do Evropske konvencije, … in pridržki k Evropski konvenciji, ki so jih dale države članice v skladu z njenim 57. členom.“;

se glasi:

„Sporazum zagotovi, da nobena njegova določba ne vpliva na posebni položaj držav članic v razmerju do Evropske konvencije, … in pridržki k Evropski konvenciji, ki so jih izrazile države članice v skladu z njenim 57. členom.“;

PROTOKOL O NOTRANJEM TRGU IN KONKURENCI

40)

stran 156, prva uvodna izjava

 

Besedilo:

„… sistem, ki zagotavlja, da se konkurenca ne izkrivlja,“;

se glasi:

„… sistem, s katerim se preprečuje izkrivljanje konkurence,“;

PROTOKOL O UPORABI LISTINE O TEMELJNIH PRAVICAH EVROPSKE UNIJE NA POLJSKEM IN V ZDRUŽENEM KRALJESTVU

41)

strani 156 in 157, naslov

 

Besedilo:

„… O UPORABI LISTINE O TEMELJNIH PRAVICAH EVROPSKE UNIJE NA …“;

se glasi:

„… O UPORABI LISTINE EVROPSKE UNIJE O TEMELJNIH PRAVICAH NA …“;

42)

četrta uvodna izjava

 

Besedilo:

„… vsebuje tako pravice kot načela“;

se glasi:

„… vsebuje pravice in načela“;

43)

šesta uvodna izjava

 

Besedilo:

„… in jih še bolj izpostavlja …“;

se glasi:

„… in jih še bolj poudarja …“;

44)

deseta uvodna izjava

 

Besedilo:

„… na učinkovanje posameznih določb…ne posegajo v učinkovanje drugih določb …“;

se glasi:

„… na izvajanje posameznih določb …ne posegajo v izvajanje drugih določb …“;

45)

člen 1 in 2

 

Besedilo:

„… oziroma …“;

se glasi:

„… ali …“;

a)

člen 1(1)

Besedilo:

„… Sodišča Evropske unije, ali sodišč … s temeljnimi pravicami, svoboščinami in načeli iz Listine.“;

se glasi:

„… Sodišča Evropske unije ali sodišč … s temeljnimi pravicami, svoboščinami in načeli, ki so z Listino potrjeni.“;

b)

člen 1(2)

Besedilo:

„… razen če sta … sama predvidela takšne pravice …“;

se glasi:

„… razen če nista … predvidela takšnih pravic …“;

c)

člen 2

Besedilo:

„… pravice in načela iz Listine priznana v pravu ali praksi …“;

se glasi:

„… pravice in načela iz Listine priznani v pravu ali praksi …“;

PROTOKOL O IZVAJANJU DELJENIH PRISTOJNOSTI

46)

stran 158, edini člen

 

Besedilo:

„Kar zadeva člen 2a(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije glede deljenih pristojnosti, zajema v primeru ukrepanja Unije na določenem področju obseg izvajanja pristojnosti le elemente …“;

se glasi:

„Kadar Unija ukrepa na posameznem področju, potem glede na člen 2a(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije o deljenih pristojnostih, zajema obseg izvajanja pristojnosti le elemente …“;

PROTOKOL O STORITVAH SPLOŠNEGA POMENA

47)

stran 158, prva uvodna izjava

 

Besedilo:

„Z ŽELJO po izpostavitvi pomembnosti storitev …“;

se glasi:

„Z ŽELJO da se poudari pomembnost storitev …“;

48)

člen 1

a)

prva alinea

Besedilo:

„… široko diskrecijsko pravico nacionalnih, regionalnih … in sicer čim bolj ustrezno potrebam uporabnikov“;

se glasi:

„… široko polje proste presoje nacionalnih, regionalnih … in sicer čim bolj v skladu s potrebami uporabnikov“;

b)

tretja alinea

Besedilo:

„… obravnavo in spodbujanje splošnega dostopa ter pravic uporabnikov.“;

se glasi:

„… obravnavo ter spodbujanje splošnega dostopa in pravic uporabnikov.“;

PROTOKOL O SKLEPU SVETA O IZVAJANJU ČLENA 9c(4) POGODBE O EVROPSKI UNIJI IN ČLENA 205(2) POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE MED 1. NOVEMBROM 2014 IN 31. MARCEM 2017 NA ENI STRANI TER OD 1. APRILA 2017 NA DRUGI STRANI

49)

stran 159, naslov

 

Besedilo:

„… IN 31. MARCEM 2017 NA ENI STRANI TER OD 1. APRILA 2017 NA DRUGI STRANI“;

se glasi:

„… IN 31. MARCEM 2017 TER OD 1. APRILA 2017 NAPREJ“;

50)

prva uvodna izjava

 

Besedilo:

„… izrednega pomena, ki ga je imel dogovor … in 31. marcem 2017 na eni strani ter od 1. aprila 2017 na drugi strani …“;

se glasi:

„… bistvenega pomena dogovora … in 31. marcem 2017 ter od 1. aprila 2017 naprej …“;

51)

edini člen

 

Besedilo:

„Preden Svet pregleda osnutek, s katerim bi se spremenil ali razveljavil sklep ali določbe sklepa oziroma s katerim bi se zaradi spremembe drugega pravnega akta Unije posredno spremenilo njegovo področje uporabe ali razlaga, Evropski svet opravi predhodna posvetovanja o omenjenem osnutku …“;

se glasi:

„Preden Svet obravnava osnutek, katerega namen bi bil bodisi spremeniti ali razveljaviti Sklep ali katero od njegovih določb, bodisi s spremembo drugega pravnega akta Unije posredno spremeniti njegovo področje uporabe ali njegov pomen, Evropski svet opravi predhodno razpravo o takem osnutku …“;

PROTOKOL O PREHODNIH DOLOČBAH

52)

stran 159, naslov

53)

prva uvodna izjava

Besedilo:

„GLEDE NA TO, …“;

se glasi:

„OB UPOŠTEVANJU, …“;

54)

stran 160, člen 2, privi in drugi pododstavek

a)

prvi pododstavek

Besedilo:

„Evropski svet dovolj zgodaj pred volitvami v Evropski parlament 2009 v skladu z drugim pododstavkom člena 9a(2) Pogodbe o Evropski uniji sprejme sklep o sestavi Evropskega parlamenta.“;

se glasi:

„Evropski svet pred volitvami v Evropski parlament leta 2009 v skladu z drugim pododstavkom člena 9a(2) Pogodbe o Evropski uniji pravočasno sprejme Sklep o sestavi Evropskega parlamenta.“;

b)

drugi pododstavek

Besedilo:

„… število predstavnikov Evropskega parlamenta …“;

se glasi:

„…. število članov Evropskega parlamenta …“;

55)

strani 160 in 161, člen 3(3)

a)

drugi pododstavek

Besedilo:

„Za odločitve Evropskega sveta in Sveta, za katere je potrebna kvalificirana večina, se …“;

se glasi:

„Pri odločanju Evropskega sveta in Sveta s kvalificirano večino se …“;

b)

tretji pododstavek, prvi stavek

Besedilo:

„Za sprejetje odločitev je potrebnih najmanj 255 glasov za, ki predstavljajo večino članov, kadar Pogodbe določajo, da morajo biti odločitve sprejete na predlog Komisije.“;

se glasi:

„Kadar Pogodbi določata, da morajo biti odločitve sprejete na predlog Komisije, je za sprejetje potrebnih najmanj 255 glasov za, ki predstavljajo večino članov.“;

c)

četrti pododstavek, drugi stavek

Besedilo:

„Če se izkaže, da temu ni tako, se akt ne sprejme.“;

se glasi:

„Če se izkaže, da ta pogoj ni izpolnjen, se akt ne sprejme.“;

56)

stran 161, člen 3(4)

 

Besedilo:

„4.

Do 31. oktobra 2014 se kvalificirana večina v primerih, ko vsi člani Sveta ne glasujejo, in sicer v primerih, za katere je predvidena kvalificirana večina, opredeljena v skladu s členom 205(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, opredeli kot enak delež ponderiranih glasov in enak delež števila članov Sveta ter po potrebi enak odstotek prebivalstva zadevnih držav članic, kakor je določeno v odstavku 3 te pogodbe.“;

se glasi:

„4.

Kadar vsi člani Sveta ne glasujejo, in sicer takrat, ko je predvidena kvalificirana večina, opredeljena v skladu s členom 205(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, se do 31. oktobra 2014 opredeli kot isti delež ponderiranih glasov in isti delež števila članov Sveta ter po potrebi isti odstotek prebivalstva zadevnih držav članic, kakor je določeno v odstavku 3 tega člena.“;

NASLOV III, DOLOČBE O SESTAVAH SVETA

57)

stran 161, člen 4

 

Besedilo:

„Do začetka veljavnosti sklepa iz prvega pododstavka člena 9c(6) Pogodbe o Evropski uniji se lahko Svet sestaja v sestavah, določenih v drugem in tretjem pododstavku navedenega odstavka, …“;

se glasi:

„Do začetka veljavnosti Sklepa o določitvi seznama iz prvega pododstavka člena 9c(6) Pogodbe o Evropski uniji lahko Svet zaseda v sestavah, določenih v drugem in tretjem pododstavku člena 9c(6), …“;

NASLOV IV, DOLOČBE O KOMISIJI, VKLJUČNO Z VISKOKIM PREDSTAVNIKOM UNIJE ZA ZUNANJE ZADEVE IN VARNOSTNO POLITIKO

58)

stran 161, člen 5

 

Besedilo:

„Člani Komisije … do izteka njihovega mandata. Vendar … visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, mandat člana, ki ima enako državljanstvo …“;

se glasi:

„Člani Komisije … do izteka svojega mandata. Vendar … visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko mandat člana, ki ima isto državljanstvo …“;

NASLOV V, DOLOČBE O GENERALNEM SEKRETARJU SVETA, VISOKEM PREDSTAVNIKU ZA SKUPNO ZUNANJO IN VARNOSTNO POLITIKO TER O NAMESTNIKU GENERALNEGA SEKRETARJA SVETA

59)

stran 162, člen 6, prvi stavek

 

Besedilo:

„Mandata … se iztečeta na dan začetka veljavnosti …“;

se glasi:

„Mandata … prenehata na dan začetka veljavnosti …“;

NASLOV VI, DOLOČBE O POSVETOVALNIH ORGANIH

60)

stran 162, člen 7

 

Besedilo:

„… je razdelitev članov Odbora regij naslednja: …“;

se glasi:

„…je razdelitev števila članov Ekonomsko-socialnega odbora naslednja: …“;

61)

člen 8

 

Besedilo:

„… je razdelitev članov Ekonomsko-socialnega odbora naslednja: …“;

se glasi:

„… je razdelitev števila članov Odbora regij naslednja: …“;

NASLOV VII, PREHODNE DOLOČBE O AKTIH, SPREJETIH NA PODLAGI NASLOVOV V IN VI POGODBE O EVROPSKI UNIJI PRED ZAČETKOM VELJAVNOSTI LIZBONSKE POGODBE

62)

stran 163, člen 9

 

Besedilo:

„… Lizbonske pogodbe, obdržijo svoj pravni učinek, dokler niso razveljavljeni, razglašeni za nične ali spremenjeni zaradi izvajanja Pogodb. Enako velja za …“;

se glasi:

„… Lizbonske pogodbe, ohranijo pravni učinek, dokler se ne razveljavijo, razglasijo za nične ali spremenijo zaradi izvajanja Pogodb. Isto velja za …“;

63)

člen 10(1)

 

Besedilo:

„1.

Kot prehodni ukrep in v zvezi z akti Unije na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, ki so bili sprejeti pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, so pristojnosti institucij na dan začetka veljavnosti navedene pogodbe naslednje: pristojnosti Komisije na podlagi člena 226 Pogodbe o delovanju Evropske unije se ne uporabljajo in pristojnosti Sodišča Evropske unije na podlagi naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, v različici, ki je veljala pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, se ne spremenijo, in sicer tudi v primeru, ko so bile sprejete v skladu s členom 35(2) navedene Pogodbe o Evropski uniji.“;

se glasi:

„1.

Kot prehodni ukrep so pristojnosti institucij v zvezi z akti Unije na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, sprejetimi pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, na dan začetka veljavnosti navedene pogodbe naslednje: pristojnosti Komisije na podlagi člena 226 Pogodbe o delovanju Evropske unije se ne uporabljajo in pristojnosti Sodišča Evropske unije na podlagi naslova VI Pogodbe o Evropski uniji pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe ostanejo nespremenjene, tudi če so bile priznane na podlagi člena 35(2) navedene pogodbe.“;

64)

člen 10(2)

 

Besedilo:

„2.

Pri spremembi akta iz odstavka 1 se glede spremenjenega akta in za tiste države članice, za katere se bo tak spremenjeni akt uporabljal, uporabijo pristojnosti institucij iz navedenega odstavka, kakor so določene v Pogodbah.“;

se glasi:

„2.

Za spremembe aktov iz odstavka 1 so glede teh aktov in za države članice, za katere se bodo ti spremenjeni akti uporabljali, pristojnosti institucij iz istega odstavka določene v Pogodbah.“;

65)

člen 10(3)

 

Besedilo:

„… po dnevu začetka …“;

se glasi:

„… po začetku …“;

66)

strani 163 in 164, člen 10(4), prvi in tretji pododstavek

a)

prvi pododstavek

Besedilo:

„… ne sprejme pristojnosti institucij …“;

se glasi:

„… ne priznava pristojnosti institucij …“;

Besedilo:

„V primeru, da je Združeno kraljestvo poslalo takšno uradno obvestilo …“;

se glasi:

„Če Združeno kraljestvo pošlje takšno uradno obvestilo …“;

Besedilo:

„… od dne izteka prehodnega obdobja …“;

se glasi:

„… z iztekom prehodnega obdobja …“;

b)

tretji pododstavek

Besedilo:

„… pri zadevnih aktih.“;

se glasi:

„… pri teh aktih.“;

67)

člen 10(5)

 

a)

Besedilo:

„… pristojnosti, določene v Pogodbah.“;

se glasi:

„… pristojnosti, kot so določene v Pogodbah.“;

b)

Besedilo:

„… pri tem huje ogrozile …“;

se glasi:

„… pri tem resno ogrozile …“;

c)

Besedilo:

„… v praksi, ob spoštovanju …“;

se glasi:

„… v praksi in ob spoštovanju …“.

B.

PROTOKOLI, KI SE PRILOŽIJO LIZBONSKI POGODBI

PROTOKOL (ŠT. 1) O SPREMEMBI PROTOKOLOV, PRILOŽENIH POGODBI O EVROPSKI UNIJI, POGODBI O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI IN/ALI POGODBI O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO

1)

stran 165, naslov

 

Besedilo:

„… O SPREMEMBI PROTOKOLOV, PRILOŽENIH …“;

se glasi:

„… , KI SPREMINJA PROTOKOLE PRILOŽENE …“;

2)

preambula

 

Besedilo:

„V ŽELJI spremeniti protokole, priložene Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in/ali Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, da bi jih tako prilagodili novim pravilom, vzpostavljenim v Lizbonski pogodbi,“;

se glasi:

„V ŽELJI spremeniti protokole, priložene Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in/ali Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zaradi prilagoditve določbam Lizbonske pogodbe,“;

3)

Edini člen

 

Besedilo:

„Edini člen“;

se glasi:

Člen 1“;

A.

HORIZONTALNE SPREMEMBE

4)

točka 2), stavek

Besedilo:

„2)

Horizontalne spremembe iz člena 2(2) Lizbonske pogodbe, se uporabljajo za protokole iz tega člena, z izjemo točk (d), (e) in (j).“;

se glasi:

„2)

Za protokole iz tega člena veljajo horizontalne spremembe iz člena 2(2) Lizbonske pogodbe razen točk (d), (e) in (j) ter (b), če točki 5)(a) in 12)(a) tega člena določata drugače.“;

5)

točka 3), odstavek (a) in (b)

Besedilo:

„3)

V protokolih iz točke 1 tega člena:

(a)

zadnji odstavek njihove preambule, v kateri se navaja Pogodba oziroma Pogodbe, katerim je zadevni protokol priložen, se nadomesti z besedilom ‚DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije‘. Ta odstavek se ne uporablja za Protokol o ekonomski in socialni koheziji, niti za Protokol o sistemu javne radiotelevizije v državah članicah.

Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se priložijo tudi Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije, Protokol o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije, Protokol o členu 40.3.3. irske ustave in Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

(b)

besedi ‚Skupnosti‘ ali ‚skupnosti‘ se nadomestita z besedo ‚Unije‘, pri čemer se stavek po potrebi ustrezno slovnično prilagodi.“;

se glasi:

„3)

V besedilih protokolov iz točke 1 tega člena:

(a)

se v vsaki preambuli zadnji odstavek, v katerem se navaja Pogodba ali Pogodbe, katerim je zadevni protokol priložen, nadomesti z besedilom ‚DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije‘. Ta sprememba ne velja za Protokol o ekonomski in socialni koheziji in Protokol o sistemu javne radiotelevizije v državah članicah.

Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se priložijo tudi Protokol o statutu Sodišča Evropske unije, Protokol o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije, Protokol o členu 40.3.3. irske ustave in Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

(b)

beseda ‚Skupnosti‘ ali pridevnik ‚skupnosti‘ se nadomestita z besedo ‚Unije‘, pri čemer se stavek po potrebi ustrezno slovnično prilagodi.“;

6)

stran 166, točka 4), uvodni stavek in točke (a), (b) in (e)

Besedilo:

„4)

V naslednjih protokolih se beseda ‚Pogodba‘ oziroma ‚Pogodbe‘ v vseh sklonih nadomesti z besedo ‚Pogodbi‘ v ustreznem sklonu, sklicevanje na Pogodbo o Evropski uniji in/ali Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti v vseh sklonih pa se nadomesti s sklicevanjem na Pogodbi v ustreznem sklonu:

(a)

Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije:

člen 1 (kakor tudi sklicevanje na Pogodbo EU ali Pogodbo ES);

(b)

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:

nov drugi pododstavek člena 1.1;

prvi pododstavek člena 12.1;

člen 14.1 (drugo sklicevanje na Pogodbo);

drugi pododstavek člena 14.2; … ; …

(…)

 

(e)

Protokol o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije:

šesta uvodna izjava, ki je postala peta uvodna izjava;

člen 1;“;

se glasi:

„4)

V naslednjih členih protokolov se besede ‚Pogodba‘ ali ‚ta pogodba‘ v vseh sklonih nadomestijo z besedo ‚Pogodbi‘ v ustreznem sklonu in sklicevanje na Pogodbo o Evropski uniji in/ali Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti v vseh sklonih se ustrezno nadomesti s sklicevanjem na ‚Pogodbi‘:

(a)

Protokol o statutu Sodišča Evropske unije:

člen 1 (sklic na Pogodbo EU in Pogodbo ES);

(b)

 Protokol o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:

nov drugi pododstavek člena 1.1;

prvi pododstavek člena 12.1;

člen 7 (besede ‚po tej pogodbi‘ se nadomestijo z besedami ‚po teh pogodbah‘);

člen 14.1 (drugi sklic);

drugi pododstavek člena 14.2; … ; …

(…)

 

(e)

Protokol o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije:

šesta uvodna izjava, ki je postala peta uvodna izjava;

drugi stavek člena 1;“;

in črta se popravek iz točke 2(a), (UL C 111, 6.5.2008, stran 56);

7)

stran 167, točka 5), uvodni stavek in točki (a) in (f)

Besedilo:

„5)

V naslednjih protokolih in prilogah se besedi ‚Pogodbe‘ ali ‚te pogodbe‘ nadomestita s sklicevanjem na Pogodbo o delovanju Evropske unije:

(a)

Protokol o Statutu sistema Evropskih centralnih bank in Evropske centralne banke:

(…)

(f)

prilogi I in II:“;

se glasi:

„5)

V naslednjih členih protokolov in prilogah se besede ‚Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti‘ ali ‚te pogodbe‘ nadomestijo z besedami ‚Pogodbe o delovanju Evropske unije‘:

(a)

Protokol o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:

(…)

(f)

Prilogi I in II:“;

8)

stran 168, točka 6), uvodni stavek in točka (a)

Besedilo:

„6)

V naslednjih protokolih se besedilo ‚te pogodbe‘ nadomesti z besedilom ‚navedene pogodbe‘:

(a)

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: …“;

se glasi:

„6)

V naslednjih členih protokolov se besedi ‚te pogodbe‘ nadomestita z besedama ‚navedene pogodbe‘:

(a)

Protokol o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: …“;

9)

stran 168, točka 7), uvodni stavek in točka (a)

Besedilo:

„7)

V naslednjih protokolih se za besedo ‚Svet‘ vstavi besedilo ‚z navadno večino‘:

(a)

Protokol o Statutu Sodišča:“;

se glasi:

„7)

V naslednjih členih protokolov se za besedo ‚Svet‘ vstavi besedilo ‚z navadno večino‘:

(a)

Protokol o statutu Sodišča:“;

10)

strani 168 in 169, točka 8), uvodni stavek in točki (a) in (b)

Besedilo:

„8)

V naslednjih protokolih se besedilo ‚Sodišče Evropskih skupnosti‘ ali ‚Sodišče‘ v vseh sklonih nadomesti z besedilom ‚Sodišče Evropske unije‘ v ustreznem sklonu:

(a)

Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije:

(…)

(b)

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:

(…)“;

se glasi:

„8)

V naslednjih členih protokolov se besede ‚Sodišče Evropskih skupnosti‘ ali ‚Sodišče‘ v vseh sklonih nadomestijo z besedami ‚Sodišče Evropske unije‘ v ustreznem sklonu:

(a)

Protokol o statutu Sodišča Evropske unije:

(…)

(b)

Protokol o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:

(…)“;

11)

stran 169, naslov

Besedilo:

„B.

SPREMEMBE POSAMEZNIH DELOV“;

se glasi:

„B.

POSEBNE SPREMEMBE“;

STATUT SODIŠČA EVROPSKE UNIJE

12)

stran 170, točka 10), uvodni stavek

Besedilo:

„10)

Protokol o Statutu Sodišča se spremeni na naslednji način:“;

se glasi:

„10)

Naslov Protokola o Statutu Sodišča se nadomesti z novim naslovom, ki se glasi: ‚Protokol o statutu Sodišča Evropske unije‘. Ta protokol se spremeni na naslednji način:“;

13)

stran 171, točka 10), odstavek (e)

Besedilo:

„(…) Če je zadevna oseba član Splošnega Sodišča …“;

se glasi:

„(…) Če je ta član Splošnega sodišča …“;

14)

stran 171, točka 10), odstavek (k)

Besedilo:

„… za rešitev zadeve, predložene Sodišču.“;

se glasi:

„… za rešitev Sodišču predložene zadeve.“;

15)

stran 172, v točki 10), črke (r), (s) in (t) postanejo (q), (r) in (s);

16)

stran 172, točka 10), odstavek (r)(i), ki je postal odstavek (q)(i)

Besedilo:

„… Sodišču Evropske unije, se določijo …“;

se glasi:

„… Sodišču Evropske unije se določijo …“;

17)

stran 172, točka 10), odstavek (r)(ii), ki je postal odstavek (q)(ii)

Besedilo:

„‚… pravila …‘; drugi stavek …“; (*)

se glasi:

„‚… pravila …‘; drugi stavek …“;

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, stran 172 je pravilno.

STATUT ESCB IN ECB

18)

stran 172, točka 11), uvodni stavek

Besedilo:

„11)

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke se spremeni na naslednji način:“

se glasi:

„11)

Naslov Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke se nadomesti z novim naslovom, ki se glasi: ‚Protokol o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke‘. Ta protokol se spremeni na naslednji način:“;

STATUT EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB)

19)

stran 174, točka 12, uvodni stavek

Besedilo:

„12)

Protokol o Statutu Evropske investicijske banke se spremeni na naslednji način:“

se glasi:

„12)

Naslov Protokola o Statutu Evropske investicijske banke se nadomesti z novim naslovom, ki se glasi: ‚Protokol o statutu Evropske investicijske banke‘. Ta protokol se spremeni na naslednji način:“;

20)

stran 174, točka 12, odstavek (c)

Besedilo:

„(c)

v členu 1 se črta drugi pododstavek;“;

se glasi:

„(c)

v členu 1 se v prvem pododstavku besede ‚te pogodbe‘ nadomestijo z besedami ‚teh pogodb‘, in črta se drugi pododstavek;“;

21)

stran 174, točka 12), odstavek (e)

poravnava številk po desnem robu; (*)

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, str. 174 je pravilno.

22)

stran 175, točka 12), odstavek (h)(ii)

Besedilo:

„… izvedli izven ozemlja držav članic;“;

se glasi:

„… izvedli zunaj ozemlja držav članic;“;

23)

stran 177, točka 12), odstavek (n)(iii), drugi pododstavek

Besedilo:

„… ne sme preseči skupne vsote vplačanega vpisanega kapitala, nerazporejenih rezervacij in presežka iz bilance uspeh“;

se glasi:

„… ne sme preseči skupne vsote vplačanega vpisanega kapitala, rezerv, nerazporejenih rezervacij in presežka iz bilance uspeha.“;

24)

stran 177, točka 12), odstavek (n)(iii), tretji pododstavek

Besedilo:

„… o katerih odloča Svet guvernerjev in Svet direktorjev…velja izjema, po kateri je zanje v rezervi treba …“;

se glasi:

„… o katerih odločata Svet guvernerjev in Svet direktorjev…velja izjema, po kateri je zanje v rezervah treba …“;

PROTOKOL O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH UNIJE

25)

stran 180, točka 14), odstavek (f)

Besedilo:

„(f)

na začetku člena 16, ki postane člen 15, se besedilo ‚Svet na predlog Komisije določi …‘ nadomesti z besedilom "Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku določita …“;

se glasi:

„(f)

na začetku člena 16, ki postane člen 15, se besedilo ‚Svet na predlog Komisije … določi …‘ nadomesti z besedilo ‚Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku … določita …‘“;

PROTOKOL O KONVERGENČNIH MERILIH

26)

stran 180, številčenje točke

Besedilo:

„1)

Protokol o konvergenčnih merilih …“; (*)

se glasi:

„15)

Protokol o konvergenčnih merilih …“;

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, stran 180 je pravilno.

27)

stran 181, točka 15), odstavek (d)

Besedilo:

„(d)

v členu 5 se črtata besedi ‚EMI oziroma‘“; (*)

se glasi:

„(d)

v členu 6 se črtata besedi ‚EMI oziroma‘“;

in črta se popravek iz točke (e), (UL C 111, 6.5.2008, stran 57).

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, str. 181 je pravilno.

PROTOKOL O NEKATERIH DOLOČBAH, KI SE NANAŠAJO NA ZDRUŽENO KRALJESTVO

28)

strani 181 in 182, točka 16), odstavki (c) do (k)

in črta se popravek iz točke 2, (b) (UL C 111, 6.5.2008, stran 56);

29)

stran 181, točka 16), odstavek (h)

Besedilo:

„in v primerih, iz prvega pododstavka …“;

se glasi:

„in v primerih iz prvega pododstavka …“;

PROTOKOL O NEKATERIH DOLOČBAH, KI SE NANAŠAJO NA DANSKO

30)

stran 182, točka 17), odstavki (b) do (d)

PROTOKOL O SCHENGENSKEM PRAVNEM REDU

31)

stran 183, točka 18, odstavek (f)

Besedilo:

„(f)

v členu 4 se v prvem pododstavku črta besedilo ‚… ki ju schengenski pravni red ne zavezuje, ‘“;

se glasi:

„(f)

v členu 4 se v prvem pododstavku besedilo ‚… ki ju schengenski pravni red ne zavezuje,‘ črta in besede ‚tega pravnega reda‘ se nadomestijo z besedami ‚schengenskega pravnega reda‘“.

32)

strani 183 in 184, točka 18, odstavek (g), člen 5(1) do (3) in (5)

Besedilo:

„… ne obvesti Sveta da se želi vključiti v sodelovanje …“;

se glasi:

„… ne obvesti Sveta, da se želi priključiti področju sodelovanja …“;

Besedilo:

„… začasno prekinjen vse do zaključka postopka iz odstavka 3 oziroma 4, ali do umika …“;

se glasi:

„… prekinjen do zaključka postopka iz odstavka 3 oziroma 4 ali do umika …“;

Besedilo:

„… preneha uporabljati od dne začetka veljavnosti …“;

se glasi:

„… preneha uporabljati z začetkom veljavnosti…“;

Besedilo:

„… ne umakne svojega uradnega obvestila iz člena 2 …“;

se glasi:

„… ne umakne svojega uradnega obvestila iz odstavka 2 …“.

PROTOKOL O UPORABI ČLENA 22A ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO IN IRSKO

33)

stran 184, točka 19, odstavek (b)

Besedilo:

„… pogodbenice Sporazuma o ekonomskem gospodarskem prostoru …“;

se glasi:

„… pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru …“.

PROTOKOL O STALIŠČU DANSKE

34)

stran 188, točka 21), odstavek (e), člen 2a

Besedilo:

„… na podlagi člena Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v državah 16b članicah….“;

se glasi:

„… na podlagi člena 16b Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v državah članicah …“;

35)

stran 188, točka 21), odstavek (h)(iv)

Besedilo:

„… je potrebno za tiste sklepe Sveta …“;

se glasi:

„… je potrebno za tiste akte Sveta …“;

36)

stran 189, točka 21), odstavek (k), člen 8(1) in (2)

a)

člen 8(1)

Besedilo:

„…, da postanejo s prvim dnem v mesecu po uradnem obvestilu, določbe priloge del I tega protokola. V takem primeru se členi 5 do 8 tega protokola ustrezno preštevilčijo.“;

se glasi:

„…, da se s prvim dnem v mesecu po uradnem obvestilu beseda ‚priloga‘ nadomesti z besedo ‚DEL I‘ in členi priloge postanejo členi dela I tega protokola. V tem primeru se členi 5 do 8 tega protokola ustrezno preštevilčijo.“;

b)

člen 8(2)

Besedilo:

„… in ukrepi, ki so bili sprejeti kot …“;

se glasi:

„… in ukrepi, sprejeti kot …“;

37)

stran 189, točka 21), odstavek (l), PRILOGA, člen 1, prvi pododstavek

 

Besedilo:

„V skladu s členom 3 te priloge … Pogodbe o delovanju Evropske unije. Soglasje … je potrebno za tiste sklepe Sveta …“;

se glasi:

„V skladu s členom 3 … Pogodbe o delovanju Evropske unije. Soglasje … je potrebno za tiste akte Sveta …“;

PROTOKOL O EKONOMSKI, SOCIALNI IN TERITORIALNI KOHEZIJI

38)

stran 192, točka 23), odstavek (b)(ii)

Besedilo:

„OB UPOŠTEVANJU, da …“;

se glasi:

„OB SKLICEVANJU na to, da …“;

DRUGI PROTOKOLI

39)

stran 193, točka 27), Protokol o členu 17 Pogodbe o Evropski uniji

Besedilo:

„27)

V Protokolu o členu 17 Pogodbe o Evropski uniji se črta del stavka ‚… v enem letu po začetku veljavnosti Amsterdamske pogodbe …‘“;

se glasi:

„27)

V Protokolu o členu 17 Pogodbe o Evropski uniji se naslov nadomesti z novim naslovom, ki se glasi: ‚Protokol o členu 28a Pogodbe o Evropski uniji‘ in v prvi uvodni izjavi preambule se besede ‚drugega pododstavka člena 17(1) in (3) tega člena‘ nadomestijo z besedami ‚člena 28a(2)‘; prav tako se v drugi uvodni izjavi iste preambule besede ‚s členom 17‘ nadomestijo z besedami ‚s členom 28a‘ ter v edini določbi Protokola črtajo besede ‚… v enem letu po začetku veljavnosti Amsterdamske pogodbe…‘“;

in črta se popravek iz točke 2, (f), (UL C 111, 6.5.2008, stran 57).

40)

stran 194, člen 2

Besedilo:

„Členi Protokola o Statutu evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, Protokola o Statutu Evropske investicijske banke in Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije, kakor so bili spremenjeni s to pogodbo, se preštevilčijo v skladu s preglednicami preštevilčenja iz priloge k temu protokolu. Medsebojna sklicevanja v teh protokolih na člene omenjenih protokolov se prilagodijo skladno z omenjenimi preglednicami.“;

se glasi:

„Členi Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, Protokola o statutu Evropske investicijske banke in Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije, kakor so bili spremenjeni s to pogodbo, se preštevilčijo v skladu s preglednicami preštevilčenja iz priloge k temu protokolu. Sklicevanja v teh protokolih na člene navedenih protokolov se prilagodijo skladno s preglednicami.“;

41)

PRILOGA, strani 195 do 198

PREGLEDNICA PREŠTEVILČENJA IZ ČLENA 2 PROTOKOLA (ŠT.1), KI SPREMINJA PROTOKOLE, PRILOŽENE POGODBI O EVROPSKI UNIJI, POGODBI O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI IN/ALI POGODBI O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO

A. PROTOKOL O STATUTU SISTEMA EVROPSKIH CENTRALNIH BANK IN EVROPSKE CENTRALNE BANKE

B. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

C. PROTOKOL O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH EVROPSKE UNIJE

v preglednicah preštevilčenja se med besedo „Člen“ in zaporedno številko člena vstavi presledek; (*)

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, str. 195 do 198 je pravilno.

42)

PROTOKOL (ŠT. 2) O SPREMEMBAH POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO, strani 199 do 200

besedilo naslova se glasi:

„PROTOKOL (ŠT. 2), KI SPREMINJA POGODBO O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO“;

a)

prva uvodna izjava

Besedilo:

„OB ZAVEDANJU potrebe, da morajo določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ostati v polni veljavi“;

se glasi:

„OB SKLICEVANJU na to, da morajo določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo v celoti ohraniti pravni učinek“;

b)

druga uvodna izjava

Besedilo:

„… novim pravilom, ki sta jih vzpostavili Pogodba … in … “;

se glasi:

„… novim pravilom, ki sta jih določili Pogodba … in …“;

c)

člen 1

Besedilo:

„… (v nadaljevanju ‚Pogodba o ESAE‘) …, ki velja na dan začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe.“;

se glasi:

„… (v nadaljnjem besedilu: ‚Pogodba o ESAE‘) …, ki velja ob začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe.“;

d)

člen 2

Besedilo:

„Naslov naslova III Pogodbe o ESAE …“;

se glasi:

„Poimenovanje naslova III Pogodbe o ESAE …“;

e)

člen 3, člen 106a(1)

Besedilo:

„… ter Protokol o prehodnih določbah …“;

se glasi:

„… ter Protokol o prehodni ureditvi …“;

f)

člen 7(1)

Besedilo:

„1.   V tretjem odstavku člena 38 in tretjem odstavku člena 82 Pogodbe o ESAE se sklicevanje na člena 141 in 142 nadomesti s sklicevanjem na člen 226 oziroma člen 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije.“;

se glasi:

„1.   V tretjem odstavku člena 38 in četrtem odstavku člena 82 Pogodbe o ESAE se sklicevanje na člena 141 in 142 nadomesti s sklicevanjem na člen 258 oziroma člen 259 Pogodbe o delovanju Evropske unije.“;

g)

člen 7, besedilo odstavka 4 postane besedilo odstavka 5 in novo besedilo odstavka 4 se glasi, kakor sledi:

„4.   V členu 198(4)(c) Pogodbe o ESAE se sklicevanje na Prilogo II Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti nadomesti s sklicevanjem na Prilogo II Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije.“.

strani 202 do 229, PREGLEDNICA PREŠTEVILČENJA IZ ČLENA 5 LIZBONSKE POGODBE

V besedilu preglednic se male tiskane črke nadomestijo z velikimi tiskanimi črkami, razen kadar je ob zaporedni številki člena tudi mala tiskana črka; velika tiskana črka se v teh primerih nadomesti z malo tiskano črko in črta se presledek med zaporedno številko in črko člena, na primer:

Besedilo:

„Prejšnje številčenje po Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (*)

Številčenje po Lizbonski pogodbi (**)

Novo številčenje po Pogodbi o delovanju Evropske unije (***)

 

NASLOV II - Splošne določbe

NASLOV II - Splošne določbe

 

Člen 2 F

Člen 7“

se glasi:

 

„NASLOV II - SPLOŠNE DOLOČBE

NASLOV II - SPLOŠNE DOLOČBE

 

Člen 2f

Člen 7

(*) v nadaljnjem besedilu: ‚prvi stolpec‘;

(**) v nadaljnjem besedilu: ‚drugi stolpec‘;

(***) v nadaljnjem besedilu: ‚tretji stolpec‘;“

B.

Pogodba o delovanju Evropske unije

1)

stran 207, 16. vrstica prvega stolpca

Besedilo:

„Člen 5 (razveljavljen)3“;

se glasi:

„Člen 5 (‚nadomeščen‘)3“;

2)

stran 208, 9. in 10. vrstica prvega stolpca

a)

Besedilo:

„Ččlen 11 (razveljavljen)8“;

se glasi:

„Člen 11 (‚nadomeščen‘)8“;

b)

Besedilo:

„Člen 11a (razveljavljen)8“;

se glasi:

„Člen 11a (‚nadomeščen‘)8“;

3)

stran 209, 7. vrstica prvega stolpca

Besedilo:

„Člen 24 Carinska unija“;

se glasi:

„Člen 24“;

4)

stran 215, 4., 6. in 9. vrstica prvega stolpca

Besedilo:

„Člen 117, odstavki 1, 2, šesta pet alinea, ter 3 do 9 (razveljavljeni)“;

se glasi:

„Člen 117, odstavki 1, 2, šesta alinea, ter 3 do 9 (razveljavljeni)“;

5)

stran 215, šesta vrstica z besedilom: „Člen 117, odstaveki1, 2, šesta alinea, in 3 do 9 (razveljavljeni)“ se črta;

Besedilo:

„Člen 117, odstavek 2, prvih pet alinej (prestavljen)“;

se glasi:

„Člen 117, odstavek 2, prvih pet alinej (prestavljene)“;

6)

stran 215, 20. vrstica prvega stolpca

Besedilo:

„Člen 11b“;

se glasi:

„Člen 118b“;

7)

stran 219, 14. in 15. vrstica drugega in tretjega stolpca

Besedilo:

„PETI DEL - ZUNANJEPOLITIČNO DELOVANJE UNIJE

Naslov I - Splošne določbe o zunanjepolitičnem delovanju Unije“;

se glasi:

„PETI DEL - ZUNANJE DELOVANJE UNIJE

Naslov I - Splošne določbe o zunanjem delovanju Unije“;

8)

stran 220, 15. in 16. vrstica drugega in tretjega stolpca

a)

Besedilo:

„Naslov VI - Odnosi z mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami ter delegacije Unije“;

se glasi:

„Naslov VI - Odnosi Unije z mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami ter delegacije Unije“;

b)

Besedilo:

„Členi 302 do304 (nadomeščeni)“;

se glasi:

„Členi 302 do 304 (nadomeščeni)“;

9)

stran 220, 20. vrstica drugega in tretjega stolpca

Besedilo:

„ŠESTI DEL - DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN PRORAČUNU“;

se glasi:

„ŠESTI DEL - DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN FINANČNE DOLOČBE“.

10)

stran 221, 11. vrstica, črta se besedilo: „Člen 192, prvi pododstavek (razveljavljen)27“ skupaj z vrstico;

11)

stran 224, zadnja vrstica

Besedilo:

„Poglavje 3 - Le Ekonomsko-socialni odbor“;

se glasi:

„Poglavje 3 - Ekonomsko-socialni odbor“;

12)

stran 227, 7. vrstica drugega in tretjega stolpca

Besedilo:

„Člen 286 (nadomeščen)

 

;

se glasi:

„Člen 286 (nadomeščen)

Člen 16b

Člen 16“

;

13)

stran 227, 22. vrstica; in stran 228, 10. vrstica prvega stolpca

Besedilo:

„(prestavljen)“;

se glasi:

„(prestavljeni)“;

14)

stran 228, med 11. in 12. vrstico

Besedilo:

„Člen 312

Člen 312

Člen 356

Člen 313

Člen 313

Člen 357“

;

se glasi:

„Člen 312

Člen 312

Člen 356

KONČNE DOLOČBE

 

 

Člen 313

Člen 313

Člen 357“

;

15)

Besedila opomb na naslednjih straneh:

A.

Pogodba o Evropski uniji

15.1)

stran 206, opombe št. 1 do 6

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 2 F (preštevilčen 7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu PDEU) in členov 9, odstavek 1, in 10 A, odstavek 3, drugi pododstavek (preštevilčena 13 in 21) Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljevanju Pogodba EU).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 2f (preštevilčen 7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: ‚PDEU‘) ter odstavka 1 člena 9 (preštevilčen 13) in drugega pododstavka odstavka 3 člena 10a (preštevilčen 21) Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: ‚Pogodba EU‘).“;

Besedilo:

„Nadomesti člen 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju Pogodba ES);“

se glasi:

„Nadomesti člen 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ‚Pogodba ES‘);“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 B Pogodbe EU (preštevilčen 15).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 9b (preštevilčen 15) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9, odstavek 2, (preštevilčen 13).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 2 člena 9 (preštevilčen 13) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Člen 8 Pogodbe EU, ki je veljala do začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe (v nadaljevanju sedanja Pogodba EU). Popravki so vnešeni v to zadnjo pogodbo in člen 8 je razveljavljen. Njegova številka se uporabi, da se tam vstavi nova določba.“;

se glasi:

„Z določbami člena 8 Pogodbe o Evropski uniji, ki je veljala pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe (v nadaljnjem besedilu: ‚prejšnja Pogodba EU‘), je bila spremenjena Pogodba EGS in člen 8 je razveljavljen. Zato se na tem mestu vstavi nov naslov in členi 8 do 8c Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Odstavek 4 nadomesti, vsebinsko, člen 191, prvi pododstavek Pogodbe ES.“;

se glasi:

„Odstavek 4 vsebinsko nadomesti prvi pododstavek člena 191 Pogodbe ES.“;

15.2)

stran 206, opombe št. 7 do 14

Besedilo:

„Člen 9 sedanje Pogodbe EU spreminja Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo. Slednja pogodba je prenehala veljati 23. julija 2002. Člen 9 je razveljavljen in njegova številka se uporabi, da se tam vstavi nova določba.“;

se glasi:

„Z določbami člena 9 prejšnje Pogodbe EU je bila spremenjena Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je prenehala veljati 23. julija 2002 in člen 9 je razveljavljen. Zato se na tem mestu vstavi nov naslov in členi 9 do 9f Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„—

Odstavka 1 in 2 nadomestita, vsebinsko, člen 189 Pogodbe o ES;

odstavki 1 do 3 nadomestijo, vsebinsko, člen 190, odstavki 1 do 3 Pogodbe ES;

odstavek 1 nadomesti, vsebinsko, člen 192, prvi pododstavek Pogodbe ES;

odstavek 4 nadomesti, vsebinsko, člen 197, prvi pododstavek Pogodbe ES.“;

se glasi:

„—

Odstavka 1 in 2 vsebinsko nadomestita člen 189 Pogodbe ES;

odstavki 1 do 3 vsebinsko nadomestijo odstavke 1 do 3 člena 190 Pogodbe ES;

odstavek 1 vsebinsko nadomesti prvi pododstavek člena 192 Pogodbe ES;

odstavek 4 vsebinsko nadomesti prvi pododstavek člena 197 Pogodbe ES.“;

Besedilo:

„Nadomesti, vsebinsko, člen 4.“;

se glasi:

„Vsebinsko nadomesti člen 4.“;

Besedilo:

„—

odstavek 1 nadomesti, vsebinsko, člen 202, prva in druga alinea Pogodbe ES;

odstavka 2 in 9 nadomestita, vsebinsko, člen 203 Pogodbe ES;

odstavka 4 in 5 nadomestita, vsebinsko, člen 205, odstavka 2 in 4 Pogodbe ES.“;

se glasi:

„—

Odstavek 1 vsebinsko nadomesti prvo in drugo alineo člena 202 Pogodbe ES;

odstavka 2 in 9 vsebinsko nadomestita člen 203 Pogodbe ES;

odstavka 4 in 5 vsebinsko nadomestita odstavka 2 in 4 člena 205 Pogodbe ES.“;

Besedilo:

„—

Odstavek 1 nadomesti, vsebinsko, člen 211 Pogodbe ES;

odstavka 3 in 7 nadomestita, vsebinsko, člen 214 Pogodbe ES;

odstavek 6 nadomesti, vsebinsko, člen 217, odstavki 1, 3 in 4 Pogodbe ES.“;

se glasi:

„—

Odstavek 1 vsebinsko nadomesti člen 211 Pogodbe ES;

odstavka 3 in 7 vsebinsko nadomestita člen 214 Pogodbe ES;

odstavek 6 vsebinsko nadomesti odstavke 1, 3 in 4 člena 217 Pogodbe ES.“;

Besedilo:

„—

Nadomesti, vsebinsko, člen 220 Pogodbe ES;

odstavek 2, prvi pododstavek, nadomesti, vsebinsko, člen 221, prvi pododstavek, Pogodbe ES.“;

se glasi:

„—

Vsebinsko nadomesti člen 220 Pogodbe ES;

prvi pododstavek odstavka 2 vsebinsko nadomesti prvi pododstavek člena 221 Pogodbe ES.“;

Besedilo:

„Člen 10 sedanje Pogodbe EU spreminja Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo. Popravki so vnešeni v sedanjo pogodbo in člen 10 je razveljavljen. Njegova številka se uporabi, da se tam vstavi nova določba.“;

se glasi:

„Z določbami člena 10 prejšnje Pogodbe EU je bila spremenjena Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo in člen 10 je razveljavljen. Zato se na tem mestu vstavi nov naslov in člen 10 Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomesti tudi člena 11 in 11 A Pogodbe ES.“;

se glasi:

„Nadomesti tudi člena 11 in 11a Pogodbe ES.“;

15.3)

stran 206, opomba št. 15

Besedilo:

„Členi 27 A do 27 E, o okrepljenem sodelovanju, so nadomeščeni s členom 10 (preštevilčen 20).“;

se glasi:

„Členi 27a do 27e prejšnje Pogodbe EU z določbami o okrepljenem sodelovanju so nadomeščeni s členi 280a do 280i (preštevilčeni 326 do 334) PDEU.“;

15.4)

stran 207, opomba št. 16

Besedilo:

„Členi 29 do 39 in naslov VI Pogodbe EU, ki še veljajo pred njihovimi spremembami v skladu z Lizbonsko pogodbo, o policijskem in pravosodnem sodelovanju na kazenskem področju, se nadomestijo s členi 61 do 6I I in 69 A à 69 H (ustrezno preštevilčeni 67 do 76 in 82 do 89) PDEU.“;

se glasi:

„Naslov VI prejšnje Pogodbe EU z določbami o policijskem in pravosodnem sodelovanju na kazenskem področju, se nadomesti z določbami poglavij 1, 4 in 5 naslova IV (preštevilčen V) tretjega dela PDEU.“.

15.5)

stran 207, opombe št. 17 do 22

Besedilo:

„Nadomeščen s členom 61 PDEU (preštevilčen 67).“;

se glasi:

„Nadomeščen s členom 61 (preštevilčen 67) PDEU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen s členoma 69 F in 69 G PDEU (preštevilčena 87 et 88).“;

se glasi:

„Nadomeščen s členoma 69f in 69g (preštevilčena 87 in 88) PDEU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen s členi 69 A, 69 B in 69 D PDEU (preštevilčeni 82, 83 et 85).“;

se glasi:

„Nadomeščen s členi 69a, 69b in 69d (preštevilčeni 82, 83 in 85) PDEU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen s členom 69 H PDEU (preštevilčen 89).“;

se glasi:

„Nadomeščen s členom 69h (preštevilčen 89) PDEU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen s členom 61 E PDEU (preštevilčen 72).“;

se glasi:

„Nadomeščen s členom 61e (preštevilčen 72) PDEU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen s člen 61 D PDEU (preštevilčen 71).“;

se glasi:

„Nadomeščen s členom 61d (preštevilčen 71) PDEU.“;

15.6)

stran 207, opombi št. 23 in 24

Besedilo:

„Členi 40 do 40 B, o okrepljenem sodelovanju, so nadomeščeni s členom 10 (preštevilčen 20).“;

se glasi:

„Členi 40 do 40b prejšnje Pogodbe EU z določbami o okrepljenem sodelovanju so nadomeščeni s členi 280a do 280i (preštevilčeni 326 do 334) PDEU.“;

Besedilo:

„Členi 43 do 45 in naslov VII Pogodbe EU ki še veljajo pred njihovimi spremembami v skladu z Lizbonsko pogodbo, o okrepljenem sodelovanju, so nadomeščeni z naslovom IV in členom 10 (preštevilčen 20).“;

se glasi:

„Členi 43 do 45 in naslov VII prejšnje Pogodbe EU z določbami o okrepljenem sodelovanju, so nadomeščeni s členi 280a do 280i (preštevilčeni 326 do 334) PDEU.“;

B.

Pogodba o delovanju Evropske unije

15.7)

stran 228, opombe št. 1 do 7

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 2 Pogodbe EU (preštevilčen 3).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 2 (preštevilčen 3) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino členov 2 B do 2 E (preštevilčen 3 à 6).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino členov 2b do 2e (preštevilčeni 3 do 6) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 3ter Pogodbe EU (preštevilčen 5).“;

se glasi:

„Nadomeščen s členom 3b (preštevilčen 5) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Vstavila se je določba iz protokola o zaščiti dobrega počutja živali.“;

se glasi:

„Vstavljena določba iz Protokola o zaščiti dobrega počutja živali.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 Pogodbe EU (preštevilčen 13).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 (preštevilčen 13) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 Pogodbe EU (preštevilčen 13) in člena 245a, odstavek 1, Pogodbe o DEU (preštevilčen 282).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 (preštevilčen 13) Pogodbe EU in odstavka 1 člena 245a (preštevilčen 282) PDEU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 3a, odstavek 3, Pogodbe EU (preštevilčen 4).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 3 člena 3a (preštevilčen 4) Pogodbe EU.“;

15.8)

stran 228, opomba št. 8

Besedilo:

„Nadomeščen tudi s členom 10 Pogodbe EU (preštevilčen 20).“;

se glasi:

„Nadomeščen tudi s členom 10 (preštevilčen 20) Pogodbe EU.“;

15.9)

stran 228, opombe št. 9 do 11

Besedilo:

„Nadomesti tudi člen 21 sedanje Pogodbe EU.“;

se glasi:

„Nadomesti tudi člen 29 prejšnje Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomesti tudi člen 36 sedanje Pogodbe EU.“;

se glasi:

„Nadomesti tudi člen 36 prejšnje Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomesti tudi člen 33 sedanje Pogodbe EU.“;

se glasi:

„Nadomesti tudi člen 33 prejšnje Pogodbe EU.“;

15.10)

stran 228, opomba št.12

Besedilo:

„Člen 63, točki 1 in 2, Pogodbe ES je nadomeščen s členom 63, odstavka 1 in 2, PDEU (preštevilčen 78) ter člen 64, odstavek 2, je nadomeščen s členom 63, odstavek 3, PDEU (preštevilčen 78).“;

se glasi:

„Odstavka 1 in 2 člena 63 Pogodbe ES sta nadomeščena z odstavkoma 1 in 2 člena 63 (preštevilčen 78) PDEU in odstavek 2 člena 64 je nadomeščen z odstavkom 3 člena 63 (preštevilčen 78) PDEU.“;

in črta se popravek iz točke 3, (b), (UL C 111, 6.5.2008, stran 57);

15.11)

stran 228, opombe št.13 do 15

Besedilo:

„Nadomesti člen 31 sedanje Pogodbe EU.“;

se glasi:

„Nadomesti člen 31 prejšnje Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomesti člen 30 sedanje Pogodbe EU.“;

se glasi:

„Nadomesti člen 30 prejšnje Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomesti člen 32 sedanje Pogodbe EU.“;

se glasi:

„Nadomesti člen 32 prejšnje Pogodbe EU.“;

15.12)

stran 228, pripombe št. 16 do 18

Besedilo:

„Člen 117a, odstavek 1, (preštevilčen 140), povzema odstavek 1 člena 121.“;

se glasi:

„Odstavek 1 člena 117a (preštevilčen 140) PDEU, povzema odstavek 1 člena 121 Pogodbe ES.“;

Besedilo:

„Člen 117a, odstavek 2 (preštevilčen 140), povzema drugi stavek odstavka 2 člena 122.“;

se glasi:

„Odstavek 2 člena 117a (preštevilčen 140) PDEU, povzema drugi stavek odstavka 2 člena 122 Pogodbe ES.“;

Besedilo:

„Člen 117a, odstavek 3 (preštevilčen 140), povzema odstavek 5 člena 123.“;

se glasi:

„Odstavek 3 člena 117a (preštevilčen 140) PDEU, povzema odstavek 5 člena 123 Pogodbe ES.“;

15.13)

stran 229, pripombe št. 19 in 20

Besedilo:

„Člen 118a, odstavek 1 (preštevilčen 141), povzema odstavek 3 člena 123.člen 118a, drugi pododstavek, povzema pet prvih alinej odstavka 2 člena 117.“;

se glasi:

„Odstavek 1 člena 118a (preštevilčen 141) PDEU, povzema odstavek 3 člena 123 Pogodbe ES.“;

Besedilo:

„Člen 118a, odstavek 2 (preštevilčen 141), povzema pet prvih alinej odstavka 2 člena 117.“;

se glasi:

„Odstavek 2 člena 118a (preštevilčen 141) PDEU, povzema pet prvih alinej odstavka 2 člena 117 Pogodbe ES.“;

15.14)

stran 229, opomba št. 21

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 188 D, odstavek 1, drugi pododstavek, drugi stavek PDEU (preštevilčen 208).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino drugega stavka drugega pododstavka odstavka 1 člena 188d (preštevilčen 208) PDEU.“;

in črta se popravek iz točke 3, (c), (UL C 111, 6.5.2008, stran 57);

15.15)

stran 229, opomba št. 22

Besedilo:

„Odstavek 1, drugi pododstavek, drugi stavek nadomesti, vsebinsko, člen 178 Pogodbe ES.“;

se glasi:

„Drugi stavek drugega pododstavka odstavka 1 vsebinsko nadomesti člen 178 Pogodbe ES.“;

15.16)

stran 229, opombi št. 23 in 24

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 A, odstavek 2, Pogodbe EU (preštevilčen 14).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavkov 1 in 2 člena 9a (preštevilčen 14) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 A, odstavka 2 in 3, Pogodbe EU (preštevilčen 14).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavkov 2 do 3 člena 9a (preštevilčen 14) Pogodbe EU.“;

15.17)

stran 229, opombe št. 25 do 30

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 8 A, odstavek 4, Pogodbe EU (preštevilčen 11).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 4 člena 8a (preštevilčen 11) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 A, odstavek 1, Pogodbe EU (preštevilčen 14).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 1 člena 9a (preštevilčen 14) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 A, odstavek 4, Pogodbe EU (preštevilčen 14).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 4 člena 9a (preštevilčen 14) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 C, odstavek 1, Pogodbe EU (preštevilčen 16) in členi 249 B in 249 C PDEU (preštevilčeni 290 in 291).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 1 člena 9c (preštevilčen 16) Pogodbe EU ter členov 249b in 249c (preštevilčena 290 in 291) PDEU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 C, odstavka 2 in 9, Pogodbe EU (preštevilčen 16).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavkov 2 in 9 člena 9c (preštevilčen 16) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 C, odstavka 4 in 5, Pogodbe EU (preštevilčen 16).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavkov 4 in 5 člena 9c (preštevilčen 16) Pogodbe EU.“;

15.18)

stran 229, opombe št. 31 do 37

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 D, odstavek 1, Pogodbe EU (preštevilčen 17).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 1 člena 9d (preštevilčen 17) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 D, odstavek 3 in 7 Pogodbe EU (preštevilčen 17).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavkov 3 in 7 člena 9d (preštevilčen 17) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 D, odstavek 6, Pogodbe EU (preštevilčen 17).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 6 člena 9d (preštevilčen 17) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 252a PDEU (preštevilčen 295).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 252a (preštevilčen 295) PDEU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 F Pogodbe EU (preštevilčen 19).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 9f (preštevilčen 19) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 9 F, odstavek 2, prvi pododstavek, (preštevilčen 19).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino prvega pododstavka odstavka 2 člena 9f (preštevilčen 19) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Prvi stavek prvega pododstavka je nadomeščena z vsebino drugega pododstavka člena 9 F(2) Pogodbe EU (preštevilčen 19).“;

se glasi:

„Prvi stavek prvega pododstavka nadomeščen z vsebino drugega pododstavka odstavka 2 člena 9f (preštevilčen 19) Pogodbe EU.“;

15.19)

stran 229, opombe št. 38 do 40

Besedilo:

„Nadomesti, vsebinsko, člen 202, tretja alinea Pogodbe EU.“;

se glasi:

„Vsebinsko nadomesti tretjo alineo člena 202 Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 256a, odstavek 2, PDEU (preštevilčen 300).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 2 člena 256a (preštevilčen 300) PDEU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 256a, odstavek 4, PDEU (preštevilčen 300).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 4 člena 256a (preštevilčen 300) PDEU.“;

15.20)

stran 229, opombi št. 41 in 42

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 256a, odstavek 3 in 4, PDEU (preštevilčen 300).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavkov 3 in 4 člena 256a (preštevilčen 300) PDEU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 268, odstavek 4, PDEU (preštevilčen 310).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino odstavka 4 člena 268 (preštevilčen 310) PDEU.“;

15.21)

stran 229, opombi št. 43 in 44

Besedilo:

„Nadomesti tudi člene 27 a do 27 e, 40 do 40 b in 43 do Pogodbe EU.“;

se glasi:

„Nadomesti tudi člene 27a do 27e, 40 do 40b in 43 do 45 Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 46 a Pogodbe EU (preštevilčen 47).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 46a (preštevilčen 47) Pogodbe EU.“;

15.22)

stran 229, opombe št. 45 do 47

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 49 C Pogodbe EU (preštevilčen 52).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 49c (preštevilčen 52) Pogodbe EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 49 B Pogodbe o EU (preštevilčen 51).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 49b (preštevilčen 51) Pogodbe o EU.“;

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 53 Pogodbe o EU (preštevilčen 55).“;

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 53 (preštevilčen 55) Pogodbe EU.“.

A.

Protokoli, ki se priložijo Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Unije in po potrebi Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo:

1)

naslov

Besedilo:

„A.

Protokoli, ki se priložijo Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Unije in po potrebi Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo:“;

se glasi:

„A.

Protokoli, ki se priložijo Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in po potrebi Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo:“;

2)

četrta alinea

Besedilo:

„… na podlagi člena 28A pogodbe o evropski uniji …“;

se glasi:

„… na podlagi člena 28a Pogodbe o Evropski uniji …“;

3)

peta alinea

Besedilo:

„–

… Protokol o členu 6(2) Pogodbe o Evropski Uniji …“; (*)

se glasi:

„–

… Protokol o členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji …“;

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, stran 232 je pravilno.

4)

sedma alinea

Besedilo:

„–

Protokol o uporabi Listine o temeljnih pravicah Evropske unije na …“;

se glasi:

„–

Protokol o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah na …“;

5)

deseta alinea

Besedilo:

„–

Protokol o Sklepu sveta … in 31. marcem 2017 na eni strani ter od 1. aprila 2017 na drugi strani“;

se glasi:

„–

Protokol o Sklepu Sveta … in 31. marcem 2017 ter od 1. aprila 2017 naprej“;

B.

Protokoli, ki se priložijo Lizbonski pogodbi

1)

prva alinea

Besedilo:

„–

Protokol o spremembi protokolov, priloženih Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in/ali Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo“;

se glasi:

„–

Protokol (št. 1), ki spreminja protokole, priložene Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in/ali Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo“;

2)

druga alinea

Besedilo:

„–

Preglednice iz člena 2 Protokola št. 1 o spremembah Protokola, ki je priložen …“;

se glasi:

„–

Preglednice preštevilčenja iz člena 2 Protokola (št. 1), ki spreminja protokole, priložene …“;

3)

tretja alinea

Besedilo:

„–

Protokol (št. 2) o spremembah Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo“;

se glasi:

„–

Protokol (št. 2), ki spreminja Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo“;

III.

Priloga Lizbonske pogodbe

Besedilo:

„–

Preglednica iz člena 5 Lizbonske pogodbe“;

se glasi:

„–

Preglednica preštevilčenja iz člena 5 Lizbonske pogodbe“

A.

Izjave o določbah pogodb

a)

naslov dela A

Besedilo:

„A.

Izjave o določbah pogodb“;

se glasi:

„A.

Izjave v zvezi z določbami pogodb“;

b)

Naslovi izjav 1, 5 in 9

(i)

Besedilo:

„1.

Izjava v zvezi z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije“;

se glasi:

„1.

Izjava v zvezi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah“;

(ii)

Besedilo:

„5.

Izjava o političnem soglasju … osnutka sklepa o sestavi Evropskega parlamenta“;

se glasi:

„5.

Izjava o političnem soglasju … osnutka Sklepa o sestavi Evropskega parlamenta“;

(iii)

Besedilo:

„9.

Izjava o členu 9c(9) Pogodbe o Evropski uniji o sklepu Evropskega sveta …“;

se glasi:

„9.

Izjava o členu 9c(9) Pogodbe o Evropski uniji o Sklepu Evropskega sveta …“;

stran 235, naslov izjave 42

Besedilo:

„42.

Izjava o členu 308 Pogodbe o delovanju Evropske unije a“; (*)

se glasi:

„42.

Izjava o členu 308 Pogodbe o delovanju Evropske unije“;

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, stran 235 je pravilno.

1)

naslov dela B

Besedilo:

„B.

Izjave o protokolih, priloženih pogodbama“;

se glasi:

„B.

Izjave v zvezi s protokoli, ki so priloženi Pogodbama“;

2)

naslov izjav 52, 53, 61 in 62

 

a)

Besedilo:

„52.

Izjava … Kraljevine Španije, Republike Italije, … Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Avstrije, Republike Portugalske, Romunije, Republike Slovenije in Slovaške republike“;

se glasi:

„52.

Izjava … Kraljevine Španije, Italijanske republike, … Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Portugalske republike, Romunije, Republike Slovenije in Slovaške republike“;

 

b)

Besedilo:

„53.

Izjava Republike Češke o Listini temeljnih pravic Evropske unije“;

se glasi:

„53.

Izjava Republike Češke o Listini Evropske unije o temeljnih pravicah“;

 

c)

Besedilo:

„61.

Izjava Poljske v zvezi z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije“;

se glasi:

„61.

Izjava Poljske v zvezi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah“;

d)

Besedilo:

„62.

Izjava … o uporabi Listine o temeljnih pravicah Evropske unije za …“;

se glasi:

„62.

Izjava … o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah za …“;

A.

IZJAVE O DOLOČBAH POGODB

stran 249, naslov dela A

Besedilo:

„A.

IZJAVE O DOLOČBAH POGODB“;

se glasi:

„A.

IZJAVE V ZVEZI Z DOLOČBAMI POGODB“;

1)

1. Izjava v zvezi z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, naslov prvi in drugi pododstavek

a)

naslov

Besedilo:

„…z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije“;

se glasi:

„…z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah“;

b)

prvi pododstavek

(i)

Besedilo:

„Listina o temeljnih pravicah Evropske unije…“;

se glasi:

„Listina Evropske unije o temeljnih pravicah…“;

(ii)

Besedilo:

„… Konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah …“;

se glasi:

„… Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin …“;

c)

drugi pododstavek

Besedilo:

„Listina ne razširja področja uporabe prava Unije prek pristojnosti Unije niti ne ustvarja novih pristojnosti ali nalog Unije, pa tudi ne spreminja pristojnosti in nalog, opredeljenih v pogodbah.“;

se glasi:

„Listina ne razširja področja uporabe prava Unije čez pristojnosti Unije, niti ne ustvarja novih pristojnosti ali nalog Unije, kakor tudi ne spreminja pristojnosti in nalog, opredeljenih v pogodbah.“;

2)

2. Izjava o členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji

a)

Besedilo:

„Konferenca se strinja, …“;

se glasi:

„Konferenca se dogovori, …“;

b)

Besedilo:

„… pristop Unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah …“;

se glasi:

„… pristop Unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin …“;

c)

Besedilo:

„S tem v zvezi …“;

se glasi:

„V zvezi s tem …“;

d)

Besedilo:

„… ta dialog se lahko okrepi s pristopom Evropske unije k tej konvenciji“;

se glasi:

„… ta dialog bi se s pristopom Evropske unije k tej konvenciji lahko okrepil,“;

3)

3. Izjava o členu 7a Pogodbe o Evropski uniji

Besedilo:

„… bo upoštevala poseben položaj teritorialno majhnih držav, … specifične sosedske odnose.“;

se glasi:

„… bo upoštevala poseben položaj ozemeljsko majhnih držav, … posebne sosedske odnose.“;

4)

stran 250, 6. Izjava o členih 9b(5) in (6), 9d(6) in (7) ter 9e Pogodbe o Evropski uniji

Besedilo:

„Pri izbiranju oseb, pozvanih k opravljanju funkcije predsednika … bo treba ustrezno …“;

se glasi:

„Pri izbiri oseb, ki naj bi opravljale funkcijo predsednika … je treba ustrezno …“;

5)

strani 250 do 252, 7. Izjava o členu 9c(4) Pogodbe o Evropski uniji in členu 205(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„Konferenca izjavlja, da bo Svet … sprejel sklep o izvajanju …, ki bo začel veljati na dan podpisa navedene pogodbe. Osnutek sklepa je naveden spodaj:“;

se glasi:

„Konferenca izjavlja, da bo Svet … sprejel Sklep o izvajanju …, ki bo začel veljati z začetkom veljavnosti navedene pogodbe. Besedilo osnutka tega sklepa se glasi, kakor sledi:“;

a)

naslov osnutka sklepa

Besedilo:

„Osnutek sklepa Sveta o izvajanju člena 9c(4) Pogodbe o Evropski uniji in člena 205(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije med 1. novembrom 2014 in 31. marcem 2017 na eni strani ter od 1. aprila 2017 na drugi strani“;

se glasi:

„Osnutek Sklepa Sveta o izvajanju člena 9c(4) Pogodbe o Evropski uniji in člena 205(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije med 1. novembrom 2014 in 31. marcem 2017 ter od 1. aprila 2017 naprej“;

b)

člen 1

Besedilo:

„… prepreči sprejetje odločitve in izhaja … Svet razpravlja o zadevi,“;

se glasi:

„… prepreči sprejetje odločitve, kakor izhaja … Svet o zadevi razpravlja,“;

c)

člen 3

Besedilo:

„… predsednik Sveta s pomočjo Komisije …“;

se glasi:

„… predsednik Sveta ob pomoči Komisije …“;

d)

člen 4

Besedilo:

„… prepreči sprejetje odločitve in izhaja … Svet razpravlja o zadevi,“;

se glasi:

„… prepreči sprejetje odločitve, kakor izhaja … Svet o zadevi razpravlja,“;

e)

člen 7

Besedilo:

„… na dan začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe.“;

se glasi:

„… na dan začetka veljavnosti ‚Lizbonske pogodbe.‘.“;

6)

stran 253, 8. Izjava o praktičnih ukrepih, ki jih je treba v zvezi s predsedovanjem v Evropskem svetu in Svetu za zunanje zadeve sprejeti ob začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe

a)

Besedilo:

„… Konferenca poziva pristojne organe države članice, ki bo v zadevnem šestmesečnem obdobju predsedovala Svetu, osebo, ki bo izvoljena za predsednika Evropskega sveta, in osebo, ki bo imenovana za visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko …“;

se glasi:

„… Konferenca poziva na eni strani pristojne organe države članice, ki bo v tistem šestmesečnem obdobju predsedovala Svetu in na drugi strani osebo, ki bo izvoljena za predsednika Evropskega sveta ter osebo, ki bo imenovana za visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko …“;

b)

Besedilo:

„… da v sodelovanju z naslednjo ekipo, ki bo prevzela šestmesečno predsedovanje, sprejme potrebne konkretne ukrepe za uspešno predajo materialnih in organizacijskih vidikov …“;

se glasi:

„… da v sodelovanju z naslednjo predsedujočo, sprejmejo potrebne in konkretne ukrepe za učinkovito predajo vsebinskih in organizacijskih del …“;

7)

stran 253, 9. Izjava o členu 9c(9) Pogodbe o Evropski uniji o sklepu Evropskega sveta o predsedovanju v Svetu

a)

naslov

Besedilo:

„Izjava o členu 9c(9) Pogodbe o Evropski uniji o sklepu Evropskega sveta o predsedovanju v Svetu“;

se glasi:

„Izjava o členu 9c(9) Pogodbe o Evropski uniji o Sklepu Evropskega sveta o predsedovanju v Svetu“;

b)

prvi odstavek

Besedilo:

„… sklep o določitvi postopkov za izvajanje sklepa o predsedovanju v Svetu in o njem (…) Osnutek sklepa Evropskega sveta, ki bo sprejet na dan začetka veljavnosti navedene pogodbe, je podan spodaj:“;

se glasi:

„… Sklep o določitvi postopkov za izvajanje Sklepa o predsedovanju v Svetu in o njem (…) Besedilo osnutka sklepa Evropskega sveta, ki bo sprejet na dan začetka veljavnosti navedene pogodbe, se glasi, kakor sledi:“;

c)

naslov osnutka sklepa

Besedilo:

Osnutek sklepa Evropskega sveta o predsedovanju v Svetu“;

se glasi:

Osnutek Sklepa Evropskega sveta o predsedovanju v Svetu“;

d)

člen 1(1)

Besedilo:

„1.

Svetu, razen v primeru Sveta za zunanje zadeve …“;

se glasi:

„1.

Svetu, razen Svetu za zunanje zadeve …“;

e)

člen 1(2), drugi stavek

Besedilo:

„Ostali člani skupine predsedstvu … pomagajo …“;

se glasi:

„Drugi člani skupine pomagajo predsedstvu …“;

f)

člen 2, drugi pododstavek

Besedilo:

„Politično-varnostnemu odboru predseduje …“;

se glasi:

„Političnemu in varnostnemu odboru predseduje …“;

g)

člen 3, drugi stavek

Besedilo:

„… sprejmejo ob pomoči generalnega sekretariata Sveta vse ukrepe, potrebne za organizacijo …“;

se glasi:

„… ob pomoči generalnega sekretariata Sveta ukrenejo vse potrebno za organizacijo …“;

h)

člen 4

Besedilo:

„Svet sprejme sklep o ukrepih za izvajanje tega sklepa.“;

se glasi:

„Svet sprejme Sklep o ukrepih za izvajanje tega sklepa.“;

8)

stran 254, 10. Izjava o členu 9d Pogodbe o Evropski uniji

a)

prvi pododstavek

(i)

Besedilo:

„… Komisija potem, ko v njej ne bo več državljanov …, … potrebi po zagotavljanju polne preglednosti …“;

se glasi:

„… Komisija, v kateri ne bo več državljanov …, … potrebi po zagotavljanju popolne preglednosti …“;

(ii)

Besedilo:

„… ali je eden od njihovih državljanov član Komisije ali …“;

se glasi:

„… ali je kateri od članov Komisije njihov državljan, ali …“;

b)

drugi pododstavek

(i)

Besedilo:

„… s katerimi bi zagotovila polno upoštevanje …“;

se glasi:

„… s katerimi bi v celoti zagotovila upoštevanje …“;

(ii)

Besedilo:

„… s pomočjo ustrezne organizacijske ureditve zagotovljeno tudi upoštevanje stališča …“;

se glasi:

„… z ustrezno organizacijsko ureditvijo zagotovljeno tudi upoštevanje stališč …“;

9)

stran 254, 11. Izjava o členu 9d(6) in (7) Pogodbe o Evropski uniji

 

Besedilo:

„… se lahko določijo pravočasno z medsebojnim dogovorom med …“;

se glasi:

„… se lahko ob pravem času določijo v dogovoru med …“;

10)

stran 255, 13. Izjava o skupni zunanji in varnostni politiki

a)

prvi pododstavek

(i)

Besedilo:

„… ne vplivajo na pristojnosti držav članic, kakor trenutno obstajajo, glede …“;

se glasi:

„… ne vplivajo na obstoječe pristojnosti držav članic glede …“;

(ii)

Besedilo:

„… v tretjih državah in mednarodnih organizacijah.“;

se glasi:

„… v tretjih državah in pri mednarodnih organizacijah.“;

b)

tretji pododstavek

Besedilo:

„… določbe listine Združenih narodov …“;

se glasi:

„… določbe Ustanovne listine Združenih narodov …“;

11)

stran 255, 14. Izjava o skupni zunanji in varnostni politiki

a)

prvi odstavek

Besedilo:

„… v Varnostnem svetu ZN.“;

se glasi:

„… v Varnostnem svetu Združenih narodov.“;

b)

drugi pododstavek

Besedilo:

„… določbe v zvezi s SZVP ne podeljujejo Komisiji …“;

se glasi:

„… določbe v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko Komisiji ne podeljujejo …“;

12)

stran 255, 15. Izjava o členu 13a Pogodbe o Evropski uniji

 

Besedilo:

„… za ustanovitev evropske službe za zunanjepolitično delovanje,“;

se glasi:

„… za ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje,“;

13)

stran 256, 16. Izjava o členu 53(2) Pogodbe o Evropski uniji, prvi pododstavek

 

a)

Besedilo:

„… da možnost uradnega prevoda pogodb v jezike iz člena 53(2) prispeva k izpolnjevanju cilja …“;

se glasi:

„… da možnost prevoda pogodb v jezike iz člena 53(2) prispeva k uresničevanju cilja …“;

b)

Besedilo:

„… potrjuje zavezanost Unije kulturni raznolikosti Evrope in posebno pozornost, ki jo bo še naprej namenjala …“;

se glasi:

„… potrjuje, da je Unija zavezana kulturni raznolikosti Evrope in da bo še naprej namenjala posebno pozornost …“;

14)

stran 256, 17. Izjava o primarnosti

a)

prvi pododstavek

Besedilo:

„… da so v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča EU …, nad pravom držav članic, in sicer pod pogoji, ki so določeni v omenjeni sodni praksi.“;

se glasi:

„… da imajo v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča Evropske unije …, prednost pred pravom držav članic, in sicer pod pogoji, določenimi v navedeni sodni praksi.“;

b)

Mnenje pravne službe Sveta

(i)

Besedilo:

„… da predstavlja primarnost prava ES …“;

se glasi:

„… da je primarnost prava Evropske skupnosti …“;

(ii)

Besedilo:

„… ne bo vključeno v bodočo pogodbo, na noben način ne spreminja obstoja …“;

se glasi:

„… ne bo vključeno v prihodnjo pogodbo, nikakor ne spreminja obstoja …“;

15)

stran 256, 18. Izjava o razmejitvi pristojnosti

a)

prvi pododstavek

Besedilo:

„… države članice obdržijo vse pristojnosti, ki niso s pogodbama …“;

se glasi:

„… države članice ohranijo vse pristojnosti, ki niso s pogodbama …“;

b)

stran 257, drugi pododstavek

Besedilo:

„… institucije EU odločijo razveljaviti določen zakonodajni akt, zlasti da bolje zagotovijo stalno spoštovanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti.“;

se glasi:

„… institucije Unije odločijo razveljaviti posamezen zakonodajni akt, zlasti da bi bolje zagotovile stalno spoštovanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti.“;

16)

stran 257, 19. Izjava o členu 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… da se Unija … trudi boriti proti …“;

se glasi:

„… da se bo Unija … skušala boriti proti …“;

17)

stran 257, 20. Izjava o členu 16b Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… pravil o varstvu osebnih podatkov na podlagi člena 16b, ki bi lahko imela neposredne posledice za nacionalno varnost …“;

se glasi:

„… pravil o varstvu osebnih podatkov na podlagi člena 16b, ki bi lahko neposredno vplivala na nacionalno varnost …“;

18)

stran 257, 21. Izjava o varstvu osebnih podatkov na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in policijskega sodelovanja

 

Besedilo:

„… da bi lahko bili zaradi posebne narave pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in policijskega sodelovanja na teh področjih potrebni posebni predpisi o varstvu osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov v skladu s členom 16b Pogodbe o delovanju Evropske unije.“;

se glasi:

„… da bi lahko bila zaradi posebne narave pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in policijskega sodelovanja na teh področjih potrebna posebna pravila o varstvu osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov na podlagi člena 16b Pogodbe o delovanju Evropske unije.“;

19)

stran 258, 22. Izjava o členih 42 in 63a Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

a)

Besedilo:

„… bi se morali interesi zadevne države članice ustrezno upoštevati …“;

se glasi:

„… bi se morali ustrezno upoštevati interesi zadevne države članice …“;

b)

Besedilo:

„… vplival na pomembne vidike sistema socialne varnosti te države članice, vključno z njegovim področjem uporabe … ali bi vplival na …“;

se glasi:

„… lahko ogrozil pomembne vidike sistema socialne varnosti te države članice, vključno z njegovim obsegom … ali vplival na …“;

20)

stran 258, 24. Izjava o pravni osebnosti Evropske unije

 

Besedilo:

„… da ima Evropska unija pravno osebnost, … za sprejemanje zakonskih aktov ali ukrepanje, ki bi presegalo pristojnosti …“;

se glasi:

„… da je Evropska unija pravna oseba, … za opravljanje zakonodajne funkcije ali ukrepanje izven pristojnosti …“:

21)

stran 258, 25. Izjava o členih 61h in188k Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

a)

Besedilo:

„… posvečanje primerne pozornosti zaščiti in izvajanju procesnih pravic zadevnih posameznikov ali subjektov do predpisanega.“;

se glasi:

„… namenjanje primerne pozornosti varstvu in spoštovanju na zakonu temelječih pravic zadevnih fizičnih oseb ali subjektov.“;

b)

Besedilo:

„… odločitvami, zaradi katerih so posamezniki ali subjekti …“;

se glasi:

„… odločitvami, s katerimi so fizične osebe ali subjekti …“;

22)

stran 258, 26. Izjava o nesodelovanju države članice pri ukrepu iz naslova IV tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… da bo Svet v primeru, … temeljito razpravljal …“;

se glasi:

„… da bo v primeru, … Svet temeljito razpravljal …“;

23)

stran 259, 27. Izjava o drugem pododstavku člena 69d(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… morala biti v uredbi … upoštevana nacionalna pravila in običaji v zvezi z …“;

se glasi:

„… morala biti v uredbah … upoštevana nacionalna pravila in praksa v zvezi z …“;

24)

stran 259, 28. Izjava o členu 78 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

a)

Besedilo:

„… v skladu z obstoječo prakso.“;

se glasi:

„… v skladu s sedanjo prakso.“;

b)

Besedilo:

„Formulacijo ‚ukrepi, potrebni za nadomestilo gospodarske škode, ki jo je delitev Nemčije povzročila gospodarstvu nekaterih območij Zvezne republike, prizadetih zaradi te delitve‘, je treba razlagati v skladu z obstoječo sodno prakso…“;

se glasi:

„Besedilo ‚ti ukrepi potrebni za nadomestilo gospodarske škode, ki jo je delitev Nemčije povzročila v gospodarstvu nekaterih območij Zvezne republike, prizadetih zaradi te delitve‘, se razlaga v skladu z obstoječo sodno prakso…“;

25)

stran 259 in 260, 30. Izjava o členu 104 Pogodbe o delovanju Evropske unije, prvi do osmi pododstavek

a)

prvi pododstavek

Besedilo:

„… da sta dvig potenciala rasti in zagotavljanje zdravega proračunskega stanja dva stebra, na katerih temelji gospodarska in proračunska politika Unije in držav članic.“;

se glasi:

„… da gospodarska in proračunska politika Unije in držav članic temelji na dvigu potenciala rasti in zagotavljanju stabilnega proračunskega stanja.“;

b)

drugi pododstavek

Besedilo:

„Konferenca ponovno potrjuje svojo zavezanost … kot okviru za usklajevanje proračunskih politik v državah članicah.“;

se glasi:

„Konferenca potrjuje zavezanost … kot okviru za usklajevanje proračunskih politik držav članic …“;

c)

tretji pododstavek

Besedilo:

„… enakovredno obravnavanje vseh držav članic.“;

se glasi:

„… enakovredno obravnavo vseh držav članic.“;

d)

četrti pododstavek

Besedilo:

„V tem okviru Konferenca ponovno potrjuje svojo zavezanost … ustvarjanje novih delovnih mest, strukturne reforme in socialna kohezija.“;

se glasi:

„V tem okviru Konferenca potrjuje zavezanost … ustvarjanju novih delovnih mest, strukturnim reformam in socialni koheziji.“;

e)

peti pododstavek

(i)

Besedilo:

„Gospodarske in proračunske politike morajo zato določiti ustrezne prednostne naloge … in potrošnje v času šibke gospodarske rasti.“;

se glasi:

„Zato mora gospodarska in proračunska politika v času šibke gospodarske rasti določiti ustrezne prednostne cilje … in potrošnje.“;

(ii)

Besedilo:

„… odraziti v usmeritvah proračunskih odločitev na nacionalni ravni in ravni Unije …“;

se glasi:

„… kazati v usmeritvi proračunskih odločitev na nacionalni ravni in na ravni Unije …“;

f)

šesti pododstavek

Besedilo:

„… se soočajo države članice, poudarjajo pomen zdrave proračunske politike …“;

se glasi:

„… se srečujejo države članice, poudarjajo pomen učinkovite proračunske politike …“;

g)

sedmi pododstavek

(i)

Besedilo:

„Konferenca se strinja … in izboljšanje svojega proračunskega položaja.“;

se glasi:

„Konferenca se dogovori … in izboljšanje svojega proračunskega stanja.“;

(ii)

Besedilo:

„… ki ustvarja potreben manevrski prostor za soočanje z gospodarsko recesijo, s čimer se prispeva k dolgoročni uravnoteženosti javnih financ.“;

se glasi:

„… ki omogoča potrebni manevrski prostor za obvladovanje gospodarskega zastoja, s čimer se prispeva k dolgoročni vzdržnosti javnih financ.“;

h)

osmi pododstavek

(i)

Besedilo:

„… v zvezi s krepitvijo in pojasnitvijo izvajanja Pakta stabilnosti in rasti.“;

se glasi:

„… v zvezi s vprašanjem, kako okrepiti in bolje razložiti izvajanje Pakta stabilnosti in rasti.“;

(ii)

Besedilo:

„Izboljšano usklajevanje gospodarske politike bi lahko prispevalo k uresničevanju tega cilja.“;

se glasi:

„K uresničevanju tega cilja bi lahko prispevalo tudi boljše usklajevanje gospodarske politike.“;

(iii)

Besedilo:

„… ne vpliva na prihodnjo razpravo …“;

se glasi:

„… ne določa vnaprej prihodnje razprave …“;

26)

stran 260, 31. Izjava o členu 140 Pogodbe o delovanju Evropske unije, prvi in drugi pododstavek

a)

prvi pododstavek

(i)

Besedilo:

„… da spadajo politike, opisane v členu 140, večinoma v pristojnost …“;

se glasi:

„… da so področja politik iz člena 140, večinoma v pristojnosti …“

(ii)

Besedilo:

„Ukrepi za spodbujanje in usklajevanje, ki jih je treba sprejeti na ravni Unije v skladu s tem členom, so …“;

se glasi:

„Spodbujevalni in usklajevalni ukrepi, ki jih je treba sprejeti na ravni Unije v skladu s tem členom, so …“;

(iii)

Besedilo:

„To ne bo vplivalo na jamstva in prakse, ki obstajajo v posamezni državi članici glede odgovornosti …“;

se glasi:

„To ne vpliva na obstoječa jamstva in prakse posameznih držav članic glede odgovornosti …“;

b)

drugi pododstavek

Besedilo:

„… ki prenašajo pristojnost na Unijo, vključno na področju socialnih zadev.“;

se glasi:

„… s katerimi se na Unijo prenašajo pristojnosti, vključno z določbami na socialnem področju.“;

27)

stran 260, 32. Izjava o členu 152(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… da morajo biti v ukrepih, ki bodo sprejeti na podlagi člena 152(4)(c), upoštevana skupna vprašanja varnosti in določeni visoki standardi kakovosti in varnosti, če bi sicer nacionalni standardi, ki vplivajo na notranji trg, onemogočali zagotavljanje je visoke ravni varovanja zdravja ljudi.“;

se glasi:

„… da je treba, kadar bi nacionalni standardi, ki vplivajo na notranji trg, onemogočali zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi, v ukrepih, sprejetih na podlagi člena 152(4)(c), upoštevati skupna vprašanja varnosti in kot cilj določiti visoke standarde kakovosti in varnosti.“;

28)

stran 261, 33. Izjava o členu 158 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… vključuje tudi otoške države v celoti, če so izpolnjeni potrebni pogoji.“;

se glasi:

„… velja tudi za otoške države kot celote, pod pogojem, da so izpolnjena potrebna merila.“;

29)

stran 261, 34. Izjava o členu 163 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„Konferenca se strinja …“;

se glasi:

„Konferenca se dogovori …“;

30)

stran 261, 35. Izjava o členu 176a Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… da sprejmejo določbe, ki so potrebne …“;

se glasi:

„… da sprejmejo ukrepe, ki so potrebni …“;

31)

stran 261, 37. Izjava o členu 188r Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… za izpolnitev svojih solidarnostnih obveznosti do … za izpolnitev lastne solidarnostne obveznosti do te države članice.“;

se glasi:

„… za izpolnitev njene zaveze solidarnosti do … za izpolnitev lastne zaveze solidarnosti do te države članice.“;

32)

stran 262, 38. Izjava o členu 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije o številu generalnih pravobranilcev Sodišča, drugi pododstavek

 

Besedilo:

„… tako kot že sedaj …“;

se glasi:

„… tako kot že zdaj …“;

33)

stran 262, 41. Izjava o členu 308 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… in na cilje iz člena 2(5) v zvezi z zunanjepolitičnim delovanjem iz naslova V dela III navedene pogodbe.“;

se glasi:

„… in na cilje iz člena 2(5) navedene pogodbe v zvezi z zunanjim delovanjem po petem delu Pogodbe o delovanju Evropske unije.“;

34)

stran 263, 42. Izjava o členu 308 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… temelječega na načelu dodeljenih pooblastil …“;

se glasi:

„… temelječega na načelu dodeljenih pristojnosti …“;

35)

stran 263, 43. Izjava o členu 311a(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Besedilo:

„… da Evropski svet ob uporabi … sprejme sklep, ki spreminja status Mayotte v odnosu … da postane to ozemlje najbolj oddaljena regija … francoske oblasti Evropski svet in Komisijo obvestijo, da to dovoljuje trenutni razvoj notranjega statusa otoka.“;

se glasi:

„… da bo Evropski svet na podlagi … sprejel sklep, s katerim bo spremenjen položaj Mayotta v razmerju … da bo to ozemlje postalo najbolj oddaljena regija … bodo francoske oblasti obvestile Evropski svet in Komisijo, da to dopušča zadnje stanje glede notranjega statusa otoka.“;

B.

IZJAVE O PROTOKOLIH, PRILOŽENIH POGODBAMA

36)

besedilo naslova dela B se glasi:

„B.

IZJAVE V ZVEZI S PROTOKOLI, KI SO PRILOŽENI POGODBAMA“;

37)

stran 264, 44. Izjava o členu 5 Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije

 

Besedilo:

„… to uradno obvestilo umakne kadar koli pred sprejetjem ukrepa za nadgradnjo schengenskega pravnega reda.“;

se glasi:

„… kadar koli pred sprejetjem ukrepa na podlagi schengenskega pravnega reda, to uradno obvestilo umakne.“;

38)

stran 264, 45. Izjava o členu 5(2) Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije

 

a)

Besedilo:

„… Svet vedno, ko…obvestila, da ne bosta…pri ukrepu za nadgraditev dela schengenskega pravnega reda …“;

se glasi:

„… Svet, vedno ko…obvestila o namenu, da ne bosta…pri ukrepu na podlagi schengenskega pravnega reda …“;

b)

Besedilo:

„… glede povezave med …“;

se glasi:

„… o razmerju med …“;

39)

stran 264, 46. Izjava o členu 5(3) Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije

 

Besedilo:

„… ne sprejme odločitve, predloži… o katerem Svet … ponovno temeljito razpravlja.“;

se glasi:

„… ne sprejme sklepa, Svetu predloži … o katerem naj bi Svet … vnovič podrobno razpravljal.“;

40)

stran 264, 47. Izjava o členu 5(3), (4) in (5) Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije

 

Besedilo:

„… vseh delih schengenskega pravnega reda, na katere se nanaša sklep Sveta v skladu …“;

se glasi:

„… vseh delih pravnega reda, na katere se nanaša sklep Sveta sprejet v skladu …“;

41)

stran 265, 48. Izjava v zvezi s Protokolom o stališču Danske

 

Besedilo:

„… ki jih bo sprejel Svet … za Dansko, kot tudi določbe, ki … glasovalne pravice, da bi preprečila sprejetje določb …“;

se glasi:

„… ki jih mora sprejeti Svet … za Dansko, hkrati pa določbe, ki … glasovalne pravice za preprečitev sprejetja določb …“;

42)

stran 265, 49. Izjava o Italiji

 

a)

Besedilo:

„Konferenca upošteva …“;

se glasi:

„Konferenca se seznani z dejstvom …“;

b)

Besedilo:

„VISOKE POGODBENICE SO SE“;

se glasi:

„VISOKE POGODBENICE SO SE —“;

c)

Besedilo:

„V ŽELJI, da bi uredile nekatere posebne probleme, ki zadevajo Italijo,“;

se glasi:

„V ŽELJI, da bi uredile nekatere posebne probleme, ki zadevajo Italijo, —“;

43)

stran 266, 50. Izjava o členu 10 Protokola o prehodnih določbah

 

Besedilo:

„… prizadevajo sprejeti pravne akte, ki bi spremenili ali nadomestili akte …“;

se glasi:

„… prizadevajo za sprejetje pravnih aktov, ki spreminjajo ali nadomeščajo akte …“;

C.

IZJAVE DRŽAV ČLANIC

44)

stran 267, 51. Izjava Kraljevine Belgije o nacionalnih parlamentih

 

Besedilo:

„… – glede na pristojnosti, kijin izvaja Unija –,…“;

se glasi:

„… glede na pristojnosti, kijin izvaja Unija, …“;

45)

stran 267, naslov Izjave št. 52

 

Besedilo:

„… Republike Ciper, Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike Portugalske, Romunije, …“; (*)

se glasi:

„… Republike Ciper, Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Portugalske republike, Romunije, …“;

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, stran 267 je pravilno.

46)

stran 267, 53. Izjava Češke republike o Listini Evropske unije o temeljnih pravicah

 

Besedilo:

„… kakor potrjeno v izjavi št. 18 o razmejitvi pristojnosti.“;

se glasi:

„… kakor je potrjeno v Izjavi št. 18 o razmejitvi pristojnosti.“;

47)

stran 268, 54. Izjava Zvezne republike Nemčije, Irske, Republike Madžarske, Republike Avstrije in Kraljevine Švedske

 

Besedilo:

„… da temeljne določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo …“;

se glasi:

„… da bistvene določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo …“;

48)

stran 268, naslov in besedilo Izjave 55

a)

naslov

Besedilo:

„55.

Izjava Kraljevine Španije in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske“ (*)

se glasi:

„55.

Izjava Kraljevine Španije in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska“

(*) Napaka v podpisani Pogodbi. Besedilo v UL C 306, 17.12.2007, stran 268 je pravilno.

b)

v besedilo

Besedilo:

„… ne pomeni sprememb stališč …“;

se glasi:

„… ne pomeni nikakršnih sprememb stališč …“;

49)

stran 270, 60. Izjava Kraljevine Nizozemske o členu 311 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

a)

besedilo naslova se glasi:

„60.

Izjava Kraljevine Nizozemske o členu 311a Pogodbe o delovanju Evropske unije“;

b)

Besedilo:

„… statusa … v odnosu do … v skladu s statutom Kraljevine Nizozemske.“;

se glasi:

„… položaja … v razmerju do … v skladu s statusom Kraljevine Nizozemske.“;

50)

stran 270, 61. Izjava Poljske v zvezi z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije

 

a)

besedilo naslova se glasi:

„Izjava Poljske v zvezi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah“;

b)

Besedilo:

„… na noben način ne posega … da sprejemajo zakonodajo na področju … človekove telesne in moralne celovitosti.“;

se glasi:

„… nikakor ne posega … da opravljajo zakonodajno funkcijo na področju … človekove telesne in duševne celovitosti.“;

51)

stran 270, 62. Izjava Poljske v zvezi s Protokolom o uporabi Listine o temeljnih pravicah za Poljsko in Združeno kraljestvo

 

a)

besedilo naslova se glasi:

„Izjava Poljske v zvezi s Protokolom o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah za Poljsko in Združeno kraljestvo“;

b)

Besedilo:

„… so bile znova potrjene v naslovu IV Listine o temeljnih pravicah Evropske unije.“;

se glasi:

„… so potrjene v naslovu IV Listine Evropske unije o temeljnih pravicah“;

52)

stran 271, 65. Izjava Združenega kraljestva o členu 61h Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

a)

Besedilo:

„… za preprečevanje in boj proti terorizmu in sorodnim dejavnostim.“;

se glasi:

„… za preprečevanje terorizma in z njim povezanih dejavnosti ter boj proti njim.“;

b)

Besedilo:

„… in pravice in sodelovati …“;

se glasi:

„… in pravice ter sodelovati …“.


Top