EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007L/TXTR(10)

Zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane v Lizboni, dne 13. decembra 2007 ( UL C 306, 17.12.2007 )

OJ C 378, 23.12.2011, p. 3–4 (LV, LT, NL, PT, RO, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/corrigendum/2011-12-23/4/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

23.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 378/3


ZAPISNIK O POPRAVKU

Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti,

podpisane v Lizboni, dne 13. decembra 2007

( Uradni list Evropske unije C 306 z dne 17. decembra 2007 )

2011/C 378/02

Ta popravek je bil narejen z zapisnikom o popravku, ki je bil 2. decembra 2011 podpisan v Rimu in katerega depozitar je Vlada Italijanske republike.

I.

SPREMEMBE POGODBE O EVROPSKI UNIJI IN POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen 2, B. Posebne spremembe

1)

Mejna kontrola, azil in priseljevanje

Stran 60, točka 65, besedilo člena 62(1)(b)

Besedilo:

„(b)

izvajala kontrola oseb in …“;

se glasi:

„(b)

se izvajala kontrola oseb in …“;

2)

Mednarodni sporazumi

Stran 97, točka 173, besedilo člena 188n(3)

Besedilo:

„3.   Kadar se predvideni sporazum izključno ali v pretežnem delu nanaša na skupno zunanjo in varnostno politiko, Komisija ali visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko predloži priporočila Svetu, ki sprejme sklep o odobritvi začetka pogajanj in imenovanju pogajalca ali vodje pogajalske skupine Unije glede na predmet predvidenega sporazuma.“;

se glasi:

„3.   Komisija, kadar se predvideni sporazum izključno ali v pretežnem delu nanaša na skupno zunanjo in varnostno politiko pa visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, predloži priporočila Svetu, ki sprejme sklep o odobritvi začetka pogajanj in imenovanju pogajalca ali vodje pogajalske skupine Unije glede na predmet predvidenega sporazuma.“;

II.

PROTOKOLI

B.

PROTOKOLI, KI SE PRILOŽIJO LIZBONSKI POGODBI

Protokol (št. 1) o spremembi protokolov, priloženih Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in/ali Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, Edini člen, B. Posebne spremembe

1)

Protokol o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo

Stran 181, točka 16, odstavek (h)

Besedilo:

„…, iz prvega pododstavka člena 116(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, miruje. V ta namen se uporabljata drugi in tretji pododstavek člena 116(4) navedene pogodbe.“;

se glasi:

„…, iz prvega pododstavka člena 116a(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, miruje. V ta namen se uporablja drugi pododstavek člena 116a(4) navedene pogodbe. V drugem pododstavku se besedilo: ‚… iz členov 112(2)(b) in 123(1) te pogodbe‘, nadomesti z besedilom: ‚… iz člena 245b(2)b navedene pogodbe‘.“;

2)

Protokol o stališču Danske

Točka 21

i)

stran 187, odstavek (d), besedilo člena 2, prvi stavek

Besedilo:

„…, ukrepi, sprejeti na podlagi na podlagi navedenega naslova, …“;

se glasi:

„…, ukrepi, sprejeti na podlagi navedenega naslova, …“;

ii)

stran 188, odstavek (h), točka (i)

Besedilo:

„… na podlagi člena 13(1) in člena 28a in 28b do 28e Pogodbe o delovanju Evropske unije“;

se glasi:

„… na podlagi člena 13(1) in člena 28a in 28b do 28e Pogodbe o Evropski uniji“;

III.

SKLEPNA LISTINA

Stran 270, C. IZJAVE DRŽAV ČLANIC

1)

61. Izjava Poljske v zvezi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah

Besedilo naslova se glasi:

„61.   Izjava Republike Poljske v zvezi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah“;

2)

62. Izjava Poljske v zvezi s Protokolom o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah za Poljsko in Združeno kraljestvo

Besedilo naslova se glasi:

„62.   Izjava Republike Poljske v zvezi s Protokolom o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah za Poljsko in Združeno kraljestvo“


Top