EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:077:TOC

Uradni list Evropske unije, L 077, 16. marec 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 77

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 66
16. marec 2023


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/582 z dne 9. marca 2023 o registraciji imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti („Суджук Търновски / Sudzhuk Tarnovski“ / „Търновски Суджук / Tarnovski Sudzhuk“ (ZTP))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/583 z dne 15. marca 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/607 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz citronske kisline, poslane iz Malezije, ne glede na to, ali je deklarirana kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/584 z dne 15. marca 2023 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2022/1493 o dovoljenju za L-metionin, ki ga proizvaja Corynebacterium glutamicum KCCM 80245, in L-metionin, ki ga proizvaja Escherichia coli KCCM 80246, kot krmna dodatka za vse živalske vrste ( 1 )

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/585 z dne 15. marca 2023 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2022/1452 o dovoljenju za 3-etilciklopentan-1,2-dion, 4-hidroksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on, 4,5-dihidro-2-metilfuran-3(2H)-on, evgenol, 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzen, α-pentilcinamaldehid, α-heksilcinamaldehid in 2-acetilpiridin kot krmne dodatke za nekatere živalske vrste ( 1 )

7

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2023/586 z dne 13. marca 2023 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Italijanske republike

9

 

 

NOTRANJI AKTI IN POSLOVNIKI

 

*

Sklep št. 2020/04 regionalnega usmerjevalnega odbora prometne skupnosti o pravilih o potovanjih, ki se uporabljajo za osebje prometne skupnosti [2023/587]

11

 

 

Popravki

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2268 z dne 6. septembra 2021 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 v zvezi z osnovno metodologijo in prikazom scenarijev uspešnosti, prikazom stroškov in metodologijo za izračun zbirnih kazalnikov stroškov, prikazom in vsebino informacij o pretekli uspešnosti in prikazom stroškov glede na paketne naložbene produkte za male vlagatelje in zavarovalne naložbene produkte (PRIIP), ki ponujajo več različnih možnosti naložb, ter uskladitvijo prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki ponujajo enote skladov, iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta kot osnovne naložbene možnosti s podaljšano prehodno ureditvijo iz navedenega člena ( UL L 455 I, 20.12.2021 )

18

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/835 z dne 12. maja 2017 o popravku slovenske in švedske jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 ( UL L 124, 17.5.2017 )

19

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 ( UL L 281, 13.10.2012 )

21

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/469 z dne 14. februarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 923/2012, Uredbe (EU) št. 139/2014 in Uredbe (EU) 2017/373 v zvezi z zahtevami glede storitev upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa, projektiranja struktur zračnega prostora, kakovosti podatkov in varnosti na vzletno-pristajalni stezi ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 73/2010 ( UL L 104, 3.4.2020 )

35

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1185 z dne 20. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede posodobitve in dopolnitve skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (del C SERA) ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 730/2006 ( UL L 196, 21.7.2016 )

36

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top