EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:379:TOC

Uradni list Evropske unije, L 379, 13. november 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 379

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
13. november 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1676 z dne 31. avgusta 2020 o spremembi člena 25 Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi glede barv po naročilu ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1677 z dne 31. avgusta 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi zaradi lažje izvedljivosti zahtev po informacijah, povezanih z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči ( 1 )

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1678 z dne 6. novembra 2020 o odobritvi sprememb specifikacije proizvoda za zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo („Rioja“ (ZOP))

24

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1679 z dne 6. novembra 2020 o zaščiti iz člena 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za ime „Soltvadkerti“ (ZOP)

25

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1680 z dne 6. novembra 2020 o zaščiti imena „Friuli“/„Friuli Venezia Giulia“/„Furlanija“/„Furlanija Julijska krajina“ (ZOP) v skladu s členom 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

26

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/1681 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije ( 1 )

27

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/1682 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih ( 1 )

31

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/1683 z dne 12. novembra 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih ( 1 )

34

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/1684 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih ( 1 )

42

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1685 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 37/2010 za razvrstitev snovi bupivakain glede mejne vrednosti ostankov ( 1 )

44

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1686 z dne 12. novembra 2020 o obvezni registraciji uvoza nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Turčije

47

 

 

DIREKTIVE

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/1687 z dne 2. septembra 2020 o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo nove psihoaktivne snovi N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoksi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamin (izotonitazen) v opredelitev pojma „prepovedana droga“

55

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1688 z dne 25. septembra 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/187 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2020/48)

58

 

*

Sklep Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (EU) 2020/1689 z dne 16. septembra 2020 o podaljšanju začasne zahteve, da morajo fizične ali pravne osebe, ki imajo neto kratke pozicije, znižati pragove za priglasitev neto kratkih pozicij v zvezi z izdanim kapitalom družb, katerih delnice so uvrščene v trgovanje na reguliranem trgu, in če presegajo določen prag, obvestiti pristojne organe v skladu s točko (a) člena 28(1) Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

60

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/1690 z dne 25. septembra 2020 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2020/45)

77

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/1691 z dne 25. septembra 2020 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2020/47)

92

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/1692 z dne 25. septembra 2020 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2020/46)

94

 

 

NOTRANJI AKTI IN POSLOVNIKI

 

*

Sklep upravnega odbora Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase z dne 26. marca 2020 o določitvi notranjih pravil glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja Skupnega podjetja BBI

96

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top