EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:221:TOC

Uradni list Evropske unije, L 221, 10. julij 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 221

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
10. julij 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/987 z dne 20. januarja 2020 o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) št. 1254/2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/988 z dne 12. marca 2020 o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ( 1 )

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/989 z dne 27. aprila 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/124 glede nekaterih določb ukrepov Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) za ohranjanje in izvrševanje ter prilog k navedenim ukrepom

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/990 z dne 28. aprila 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede zdravja živali in spričeval pri premikih vodnih živali in proizvodov živalskega izvora iz vodnih živali znotraj Unije ( 1 )

42

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/991 z dne 13. maja 2020 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za riž s poreklom iz Socialistične Republike Vietnam

64

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/992 z dne 9. julija 2020 o dovoljenju za pripravek iz 6-fitaze, ki jo proizvaja Aspergillus niger (DSM 25770), kot krmni dodatek za vse aviarne vrste za nesnice (imetnik dovoljenja BASF SE) ( 1 )

73

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/993 z dne 9. julija 2020 o dovoljenju za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze (EC 3.2.1.8), ki jo proizvaja Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), kot krmni dodatek za vse aviarne vrste za pitanje, razen za pitovne piščance, okrasne ptice, vse odstavljene vrste prašičev, razen za odstavljene pujske, in vse druge vrste prašičev za pitanje, razen prašičev za pitanje (imetnik dovoljenja Berg und Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

76

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/994 z dne 9. julija 2020 o dovoljenju za monenzin in nikarbazin (Monimax) kot krmni dodatek za pitovne purane, pitovne piščance in piščance za nesnice (imetnik dovoljenja Huvepharma NV) ( 1 )

79

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/995 z dne 9. julija 2020 o dovoljenju za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 26372), kot krmni dodatek za doječe svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products Ltd, ki ga zastopa DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 )

84

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/996 z dne 9. julija 2020 o dovoljenju za pripravek iz karvakrola, timola, D-karvona, metil salicilata in L-mentola kot krmni dodatek za pitovne piščance, piščance za nesnice in manj pomembne vrste perutnine za nesnice (imetnik dovoljenja Biomin GmbH) ( 1 )

87

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/997 z dne 9. julija 2020 o dovoljenju za L-lizin, tekoč (baza), L-lizin sulfat in L-lizin monohidroklorid, tehnično čist, kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

90

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/998 z dne 9. julija 2020 o podaljšanju dovoljenja za astaksantin-dimetildisukcinat kot krmni dodatek za ribe in rake ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 393/2008 ( 1 )

96

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/999 z dne 9. julija 2020 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odobritvijo obratov z zarodnim materialom in sledljivostjo zarodnega materiala goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev ( 1 )

99

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/1000 z dne 9. julija 2020 o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (EU) št. 1253/2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot ( 1 )

105

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1001 z dne 9. julija 2020 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z delovanjem sklada za modernizacijo, namenjenega podpori naložbam za modernizacijo energetskih sistemov ter izboljšanje energijske učinkovitosti nekaterih držav članic

107

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1002 z dne 9. julija 2020 o določitvi odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 glede zahtev za vnos v Unijo jesenovega lesa, ki izvira iz Združenih držav ali je bil tam obdelan

122

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1003 z dne 9. julija 2020 o obnovitvi odobritve aktivnih snovi sevi VRA 1835, VRA 1984 in FOC PG 410.3 Phlebiopsis gigantea kot aktivnih snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

127

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1004 z dne 9. julija 2020 o odobritvi osnovne snovi kravje mleko v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

133

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1005 z dne 9. julija 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah ( 1 )

137

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (EU) 2020/459 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti ( UL L 99 31.3.2020 )

164

 

*

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2315 z dne 11. decembra 2017 o vzpostavitvi stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) in določitvi seznama vključenih držav članic ( UL L 331 14.12.2017 ) (Popravljena različica v Uradnem listu Evropske unije L 12 z dne 17. januarja 2018)

165

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top