EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:308:TOC

Uradni list Evropske unije, L 308, 29. november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 308

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
29. november 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1974 z dne 17. maja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z uvedbo dodatnih kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov uspešnosti

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1975 z dne 31. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1976 z dne 25. novembra 2019 o odobritvi dajanja na trg fenil kapsaicina kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1977 z dne 26. novembra 2019 o izdaji dovoljenja za fenilmetantiol, benzil metil sulfid, sek-pentiltiofen, tridek-2-enal, 12-metiltridekanal, 2,5-dimetilfenol, heksa-2(trans),4(trans)-dienal in 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanon kot krmne dodatke za mačke in pse ( 1 )

45

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1978 z dne 26. novembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

58

 

*

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1979 z dne 26. novembra 2019 o odobritvi dajanja na trg zmesi 2’-fukozillaktoze/difukozillaktoze kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1980 z dne 26. novembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

69

 

*

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1981 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/626 glede seznamov tretjih držav in njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos polžev, želatine in kolagena ter žuželk, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo ( 1 )

72

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1982 z dne 28. novembra 2019 o obveznosti registracije uvoza navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa in sferoidnega grafitnega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po ponovnem začetku preiskave zaradi izvršitve sodbe z dne 20. septembra 2019 v zadevi T-650/17 v zvezi z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1146 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa in sferoidnega grafitnega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jih proizvaja družba Jinan Meide Castings Co., Ltd.

77

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1983 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede prerazporeditve pomoči Unije

82

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1984 z dne 28. novembra 2019 o določitvi najvišjega zneska pomoči za zasebno skladiščenje oljčnega olja v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1882

84

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/1985 z dne 28. novembra 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic ( 1 )

86

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1986 z dne 25. novembra 2019 o imenovanju petih članov in enega nadomestnega člana Odbora regij na predlog Republike Poljske

94

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1987 z dne 25. novembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke, o trgovinskih standardih za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin

95

 

*

Sklep Političnega in Varnostnega Odbora (SZVP) 2019/1988 z dne 26. novembra 2019 o imenovanju poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) ter razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Sklep Evropskega Sveta (EU) 2019/1989 z dne 28. novembra 2019 o imenovanju Evropske komisije

100

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1990 z dne 28. novembra 2019, s katerim se na direktorja Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic Evropske komisije prenesejo nekatera pooblastila odredbodajalca v zvezi z izplačilom osebnih prejemkov ter izplačilom stroškov službenih potovanj in odobrenih potnih stroškov

103

 

*

Sklep Političnega in Varnostnega Odbora (SZVP) 2019/1991 z dne 28. novembra 2019 o imenovanju vodje misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1992 z dne 27. novembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2008 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z vozličastim dermatitisom v nekaterih državah članicah, tako da se podaljša obdobje njegove uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8571) ( 1 )

107

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1993 z dne 28. novembra 2019 o potrditvi sistema „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ za dokazovanje skladnosti s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

110

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1994 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8745)  ( 1 )

112

 

 

Popravki

 

*

Popravek Delegirane odločbe Nadzornega organa Efte št. 42/19/COL z dne 17. junija 2019 o izvzetju opravljanja storitev javnega avtobusnega prevoza na Norveškem iz uporabe Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta [2019/…] ( UL L 259 10.10.2019 )

134

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/1935 z dne 13. maja 2019 o spremembi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, s katerimi se prilagodijo osnovni zneski v eurih za poklicno odškodninsko zavarovanje in finančno zmogljivost zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikov ( UL L 301 22.11.2019 )

135

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top