EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:270:TOC

Uradni list Evropske unije, L 270, 24. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 270

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
24. oktober 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1755 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS)

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1756 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 136/2004 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk slame in sena v Unijo ( 1 )

57

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1757 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo ( 1 )

60

 

*

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1758 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1251/2008 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk akvakulturnih živali v Evropsko unijo ( 1 )

63

 

*

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1759 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo ( 1 )

66

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1760 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Unijo ( 1 )

69

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1761 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo ( 1 )

72

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1762 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznama tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos nekaterih živali in svežega mesa v Unijo ( 1 )

75

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1763 z dne 4. oktobra 2019 o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru strokovnjakov za tehnična vprašanja Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF), glede nekaterih sprememb specifikacije nacionalnih registrov vozil (NRV) in enotnih tehničnih predpisov – telematske aplikacije za tovorni promet (UTP TAF)

79

 

*

Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/1764 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z veljavnimi sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti sklopov za balustrade in ograje, namenjenih samo za preprečevanje padcev z gradbenih objektov, ne pa za vertikalno obremenitev konstrukcije ( 1 )

81

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1765 z dne 22. oktobra 2019 o pravilih za vzpostavitev, upravljanje in delovanje mreže nacionalnih organov, pristojnih za e-zdravje, ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2011/890/EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7460)  ( 1 )

83

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1766 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/436 glede harmoniziranega standarda EN ISO 19085-3:2017 za numerično krmiljene vrtalne in rezkalne stroje

94

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1767 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi prilog I in III k Sklepu 2010/472/EU glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na seznama tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7635)  ( 1 )

97

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1768 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Odločbi 2006/168/ES glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos govejih zarodkov v Evropsko unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7636)  ( 1 )

100

 

*

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1769 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznamov mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7637)  ( 1 )

103

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1770 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi prilog k Odločbi 2006/766/ES glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznama tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen vnos školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in ribiških proizvodov za prehrano ljudi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7639)  ( 1 )

107

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1771 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložili Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter njegova kronska odvisna ozemlja v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7641)  ( 1 )

110

 

*

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1772 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7642)  ( 1 )

113

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1773 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7643)  ( 1 )

116

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1774 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Sklepu 2012/137/EU glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena domačih živali iz vrst govedi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7644)  ( 1 )

120

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1775 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Izvedbenemu sklepu Komisije 2011/630/EU glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena domačih živali iz vrst govedi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7647)  ( 1 )

123

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (ES) št. 78/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o homologaciji motornih vozil glede zaščite pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, o spremembi Direktive 2007/46/ES in razveljavitvi direktiv 2003/102/ES in 2005/66/ES ( UL L 035 4.2.2009 )

126

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top