EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:268:TOC

Uradni list Evropske unije, L 268, 22. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 268

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
22. oktober 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1745 z dne 13. avgusta 2019 o dopolnitvi in spremembi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s polnilnimi mesti za motorna vozila kategorije L, oskrbo z električno energijo z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, oskrbo z vodikom za cestni promet ter oskrbo z zemeljskim plinom za cestni in vodni promet ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/674 ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1746 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1185 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ( 1 )

6

 

*

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1747 z dne 15. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede zahtev za nekatere licence in potrdila letalske posadke ter pravil o organizacijah za usposabljanje in pristojnih organih ( 1 )

23

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1748 z dne 7. oktobra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, glede spremembe Priloge V k poglavju 4 navedenega sporazuma

53

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1749 z dne 14. oktobra 2019 o prošnji Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda v zvezi z ustanovitvijo Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

73

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 ( UL L 304 22.11.2011 )

77

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top