Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:187:TOC

Uradni list Evropske unije, L 187, 12. julij 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 187

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
12. julij 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1187 z dne 6. junija 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

1

 

 

Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

3

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1188 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila ( 1 )

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1189 z dne 8. julija 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1190 z dne 11. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 185/2013 glede odbitkov od ribolovnih kvot, dodeljenih Španiji za leto 2019

30

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1191 z dne 8. julija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (Proračunska vrstica 04 03 01 03 – Prosti pretok delavcev, uskladitev sistemov socialne varnosti in ukrepov, ki se nanašajo na migrante, vključno z migranti iz tretjih držav) ( 1 )

33

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1192 z dne 8. julija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (Proračunska vrstica 02 03 01 – Delovanje in razvoj notranjega trga blaga in storitev in proračunska vrstica 02 03 04 – Orodja za upravljanje notranjega trga) ( 1 )

36

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1193 z dne 8. julija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (Proračunska vrstica 33 02 03 01 – Pravo družb) ( 1 )

39

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1194 z dne 5. julija 2019 o identifikaciji snovi 4-terc-butilfenol (PTBP) kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost v skladu s členom 57(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1195 z dne 10. julija 2019 o spremembi odločb 2008/730/ES, 2008/837/ES, 2009/184/ES, 2011/354/EU, izvedbenih sklepov 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 in (EU) 2017/2451 v zvezi z imetnikom dovoljenja in zastopnikom za dajanje na trg gensko spremenjene soje, bombaža, oljne ogrščice in koruze (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

Sklep Komisije (EU) 2019/1196 z dne 11. julija 2019 o sodelovanju Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska pri Uredbi (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

50

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top