EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:077:TOC

Uradni list Evropske unije, L 77, 20. marec 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 77

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
20. marec 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Uredba Sveta (EU) 2019/440 z dne 29. novembra 2018 o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko ter njegovega Protokola o izvajanju

1

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/441 z dne 4. marca 2019 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega Protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, ki je priložena Sporazumu

4

 

 

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko

8

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/442 z dne 12. decembra 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 za določitev zahteve, da cene odražajo prevladujoče tržne pogoje, ter za posodobitev in popravek nekaterih določb ( 1 )

56

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/443 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/588 v zvezi z možnostjo prilagoditve povprečnega dnevnega števila poslov za delnico, kadar se mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico nahaja zunaj Unije ( 1 )

59

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/444 z dne 19. marca 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 v zvezi z obrazci za izjave poroka in vključitvijo stroškov letalskega prevoza v carinsko vrednost zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije

61

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/445 z dne 19. marca 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 367/2014 o določitvi neto zneskov, ki so na voljo za odhodke EKJS

64

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/446 z dne 19. marca 2019 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav ( 1 )

67

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/447 z dne 15. marca 2019 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Italijanske republike

73

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/448 z dne 18. marca 2019 o predložitvi predloga, v imenu Evropske unije, za uvrstitev metoksiklora v Prilogo A k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih

74

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/449 z dne 18. marca 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/715 o ukrepih v zvezi z nekaterim sadjem s poreklom iz nekaterih tretjih držav za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v Unijo in njegovega širjenja v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2024)

76

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/450 z dne 19. marca 2019 o objavi evropskih ocenjevalnih dokumentov (EAD) za gradbene proizvode, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

78

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/451 z dne 19. marca 2019 o harmoniziranih standardih za gradbene proizvode, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

80

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top