EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:256:TOC

Uradni list Evropske unije, L 256, 12. oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 256

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
12. oktober 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1513 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nekaterih snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorij 1A ali 1B ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1514 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenheksamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

8

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1515 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi prilog III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenilamin in oksadiksil v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

33

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1516 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za penoksulam, triflumizol in triflumuron v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

45

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1517 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) 2018/581 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatero blago, ki se vgrajuje v zrakoplove ali se v njih uporablja

58

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1518 z dne 9. oktobra 2018 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja Banco de España

63

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1519 z dne 9. oktobra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/150/EU o izvedbi začasnega poskusa z določitvijo nekaterih odstopanj pri trženju populacij rastlinskih vrst pšenice, ječmena, ovsa in koruze v skladu z Direktivo Sveta 66/402/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5470)  ( 1 )

65

 

*

Sklep Komisije (EU) 2018/1520 z dne 9. oktobra 2018 o razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

67

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1521 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Odločbe 2009/11/ES o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov v Španiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6507)

84

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1522 z dne 11. oktobra 2018 o skupni obliki za nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka v skladu z Direktivo (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6549)  ( 1 )

87

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja ( 1 )

103

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1524 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja držav članic v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6560)  ( 1 )

108

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2018 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 28. septembra 2018 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunska leta 2001, 2002 in 2003 [2018/1525]

117

 

*

Sklep št. 2/2018 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 28. septembra 2018 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunska leta 2004, 2005 in 2006 [2018/1526]

118

 

*

Sklep št. 3/2018 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 28. septembra 2018 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunska leta 2007 do 2016 [2018/1527]

119

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top