Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Uradni list Evropske unije, L 194, 31. julij 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 194

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
31. julij 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1069 z dne 26. julija 2018 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

1

 

 

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2018/1070 z dne 26. julija 2018 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1970 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2018 uporabljajo v Baltskem morju

21

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/1071 z dne 30. julija 2018 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2018/468

23

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/1072 z dne 30. julija 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

27

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/1073 z dne 30. julija 2018 o izvajanju člena 21(2) Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

30

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/1074 z dne 30. julija 2018 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

32

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1075 z dne 27. julija 2018 o obnovitvi odobritve aktivne snovi Ampelomyces quisqualis, sev AQ10, kot aktivne snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1076 z dne 30. julija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 37/2010 za razvrstitev snovi izofluran glede najvišje mejne vrednosti ostanka ( 1 )

41

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

44

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1078 z dne 30. julija 2018 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 30. junija 2018 do 29. septembra 2018 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja ( 1 )

47

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1079 z dne 30. julija 2018 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis (DSM 28343) kot krmni dodatek za odstavljene pujske (imetnik dovoljenja Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1080 z dne 30. julija 2018 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis DSM 29784 kot krmni dodatek za manj pomembne vrste perutnine za pitanje in za nesnice (imetnik dovoljenja Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1081 z dne 30. julija 2018 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kot krmni dodatek za prašiče pitance (imetnik dovoljenja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, ki ga zastopa Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1082 z dne 30. julija 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/610 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v Srednjeafriški republiki

140

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1083 z dne 30. julija 2018 o spremembi Skupnega ukrepa 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo

142

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1084 z dne 30. julija 2018 o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, ter o razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2018/475

144

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1085 z dne 30. julija 2018 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

147

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2018/1086 z dne 30. julija 2018 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

150

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1087 z dne 30. julija 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

152

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2018 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, z dne 22. marca 2018 o sprejetju poslovnika Odbora SGP [2018/1088]

158

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ( UL L 347, 20.12.2013 )

162

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top