Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 295, 14. november 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 295

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
14. november 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2017/2060 z dne 6. novembra 2017 o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2017/2061 z dne 13. novembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

3

 

*

Uredba Sveta (EU) 2017/2062 z dne 13. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

4

 

*

Uredba Sveta (EU) 2017/2063 z dne 13. novembra 2017 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

21

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/2064 z dne 13. novembra 2017 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1420

38

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2065 z dne 13. novembra 2017 o potrditvi pogojev za odobritev aktivne snovi 8-hidroksikinolin, kot so določeni v Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/408 glede vključitve aktivne snovi 8-hidroksikinolin na seznam kandidatk za zamenjavo ( 1 )

40

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2066 z dne 13. novembra 2017 o odobritvi gorčičnih semen v prahu kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

43

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2067 z dne 13. novembra 2017 o neodobritvi izvlečka paprike (kapsantin, kapsorubin E 160c) kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 1 )

47

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2068 z dne 13. novembra 2017 o neodobritvi snovi kalijev sorbat kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 1 )

49

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2069 z dne 13. novembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi flonikamid (IKI-220), metalaksil, penoksulam in prokvinazid ( 1 )

51

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2017/2070 z dne 6. novembra 2017 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Republike Finske

54

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2017/2071 z dne 13. novembra 2017 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji

55

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2017/2072 z dne 13. novembra 2017 o posodobitvi in spremembi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in spremembi Sklepa (SZVP) 2017/1426

57

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2017/2073 z dne 13. novembra 2017 o spremembi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu

59

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2017/2074 z dne 13. novembra 2017 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

60

 

*

Delegirani sklep Komisije (EU) 2017/2075 z dne 4. septembra 2017 o nadomestitvi Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja ( 1 )

69

 

*

Sklep Komisije (EU) 2017/2076 z dne 7. novembra 2017 o spremembi Odločbe 2009/607/ES v zvezi z obdobjem veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje trdim oblogam (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7247)  ( 1 )

74

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2077 z dne 10. novembra 2017 o spremembi Odločbe Komisije 2005/50/ES o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7374)  ( 1 )

75

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2078 z dne 10. novembra 2017 o odobritvi razširitve uporabe beta-glukanov iz kvasovk kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7391)

77

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2079 z dne 10. novembra 2017 o odobritvi dajanja na trg ekstrakta, obogatenega s taksifolinom, kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7418)

81

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/2080 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2010/9 o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET2 in njihovi uporabi (ECB/2017/29)

86

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2017/30)

89

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/2082 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2017/28)

97

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top