EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:027:TOC

Uradni list Evropske unije, L 27, 1. februar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 27

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
1. februar 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/160 z dne 20. januarja 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/161 z dne 31. januarja 2017 o popravku francoske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 139/2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

99

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/162 z dne 31. januarja 2017 o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so na voljo za nekatere staleže rib v letu 2016, zaradi prelova drugih staležev rib v preteklih letih in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2226 o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so na voljo za nekatere staleže rib v letu 2016, zaradi prelova v preteklih letih

101

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/163 z dne 31. januarja 2017 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

113

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2017/164 z dne 31. januarja 2017 o določitvi četrtega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi direktiv Komisije 91/322/EGS, 2000/39/ES in 2009/161/EU ( 1 )

115

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2017/165 z dne 27. januarja 2017 o imenovanju člana in dvanajstih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Republike Francije

121

 

*

Sklep Komisije (EU) 2017/166 z dne 27. novembra 2015 o državni pomoči SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N), ki jo Portugalska namerava izvajati za Volkswagen Autoeuropa, Lda (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/167 z dne 30. januarja 2017 o začasnem dovoljenju Belgiji, Češki, Franciji in Španiji za certificiranje pred-baznih matičnih rastlin in pred-baznega materiala določenih vrst sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi Sveta 2008/90/ES, pridelanih na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 60)

143

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/168 z dne 31. januarja 2017 o opredelitvi tehničnih specifikacij „delovne skupine za internetsko inženirstvo“ za sklicevanje pri javnem naročanju ( 1 )

151

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2015 Skupnega odbora za kmetijstvo z dne 19. novembra 2015 o spremembi dodatkov 1, 2 in 4 k Prilogi 4 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi [2017/169]

155

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/799 z dne 18. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov ( UL L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top